Udviklingen i antallet af levendefødte ukrainske efterkommere, andre efterkommere og danskere

Antallet af ukrainske nyfødte pr. kvartal i Danmark over de seneste 10 år (fra 3. kvartal 2013 til 4. kvartal 2023):