Erik, Knud, Kiev-prinsessen og slaget ved Fodevig

Kijev-prinsessen og slaget ved Fodevig i 1134


af Ivan Nester, cand.mag.

 

3 prinsesser fra Kijev-riget, Ingeborga, Malmfrida og Sofia, var gift med magtfulde danske konger og fyrster i 1100-tallet og har således været med til at præge danmarkshistorien:

 

De danske borgerkrige i 1100-tallet startede i 1131 med snigmordet på hertugen af Slesvig, Knud Lavard. Mordet blev begået af Knud Lavards fætter, den daværende danske kong Niels' søn, Magnus.


Efter mordet på Knud Lavard søgte Erik Emune hævn for mordet. Erik Emune var Knuds halvbror (begge var sønner af kong Erik Ejegod) og svoger. Knud Lavard var nemlig gift med Ingeborg af Kijev, som var søster til Eriks hustru Malmfrida af Kijev, og begge var døtre af fyrst Mstislav af Kijev. Erik Emune var gift med Malmfrida fra 1130 til sin død i 1137.


Erik Emune var dansk konge fra 1134 til 1137. Erik Emune overtog magten efter slaget ved Fodevig (Fotevik) i Skåne den 4. juni 1134.Fodevig syd for Malmø i Skåne. Her hævnede Erik Emune mordet på sin bror Knud Lavard og blev konge af Danmark. Malmfrida og Ingeborg af Kijev var de to brødres hustruer. Hævnen har også for dem været et spørgsmål om ære.

 

Efter en række sammenstød under borgerkrigen, hvor Erik Emune var blevet besejret gang på gang - blandt andet i et stort slag ved Værebro på Sjælland - led kong Niels og Magnus et endegyldigt nederlag ved Fodevig i Skåne i 1134. De blev overrasket af et lynangreb på en helligdag af Erik Emunes hær, der var forstærket med 300 lejede tyske ryttersoldater og ærkebiskoppen af Lund, Assers, hird. Ærkebiskop Asser sluttede sig til Erik Emune fordi han var misfornøjet med, at kong Niels havde givet den tyske kejser overhøjhed over Danmark, således at ærkebiskoppen af Lund pludselig blev degraderet til biskop og underlagt ærkebiskoppen af Bremen.


Knud Lavards svigerinde (Erik Emunes hustru) Malmfrida, har muligvis animeret Erik til at søge hævn, hvilket jo også var helt i overensstemmelse med datidens æresbegreber.


Som konge var Erik Emune også ret brutal. Han foretog det første kendte angreb på Oslo og brændte byen ned til grunden. I september 1137 blev Erik dræbt under et tingmøde på Urnehoved i Slesvig, efter sigende af herremanden Sorte Plov. Erik efterlod sig dronning Malmfrid og frillesønnen Svend Grathe.

Efter 11 års borgerkrig overtog Knud Lavards og Ingeborgs søn Valdemar magten i Danmark. Han var gift med Sofia af Minsk. Valdemar var konge i 26 år og forenede det splittede kongerige via en offensiv udenrigspolitik rettet mod de slaviske vendere.