1. Meningsmålinger 

2. Hvem forventes rent faktisk at vinde

3. Potentielle vælgervandringer mellem kandidaterne

 

 

1. "Hvis der var præsidentvalg i Ukraine den kommende søndag, hvem af de følgende kandidater ville De så stemme på?" Første runde af præsidentvalget i Ukraine finder sted søndag den 31.10.2004.
††† Dette spørgsmål er indeholdt i de 3 første, den 5. og 9. vælgerundersøgelse, der er foretaget af Razumkov-centers meningsmålingsinstitut. 2000 vælgere fra samtlige ukrainske regioner deltager.
††† Den 4. meningsmåling er foretaget af det Jusjtjenko-venlige Kyivs Internationale Sociologiske Institut i samarbejde med universitetet Kyiv Mohyla Academy i februar 2003. Vælgerne fik stillet det samme spørgsmål som i Razumkov-centrets meningsmåling.
††† Den 6. meningsmåling er gennemført af Centret for sociologiske og politologiske studier "Sociopolis", som blev oprettet efter parlamentsvalget i 1998 - direktør Volodymyr Poltorak. 2198 personer fra 148 beboede områder i alle Ukraines regioner deltog i meningsmålingen i dagene 10-20. april 2003.  

    Den 7. meningsmåling er gennemført af Det nationale institut for strategiske studier i dagene 23 maj- 2 juni 2003 i 104 beboede områder i Ukraine. Der deltog 3.000 personer i alderen over 18 år i meningsmålingen. 

    Den 8. meningsmåling er også foretaget af KMIS, men en måned senere - i dagene 6. til den 15. juni 2003. Et repræsentativt udsnit af Ukraines befolkning i form af 1989 personer over 18 år bosiddende i 110 landsbyer, bymæssige bebyggelser på landet, byer i samtlige regioner og Krim samt i Kiev deltog. Den 10. meningsmåling er foretaget af Det ukrainske meningsmålingsinstitut den 23-29. oktober i 119 byer og landsbyer i Ukraine, hvor i alt 2053 respondenter over 18 år deltog. Fejlmargenen er sat til max. 2,1%. Den 11. meningsmåling er gennemført af meningsmålingsinstituttet Razumkov-centret i dagene fra 14. til 20. november 2003 med deltagelse af 2023 personer over 18 år fra 120 beboede områder i alle ukrainske regioner. Fejlmargenen er sat til max. 2,3%. Den 12. meningsmåling kommer fra "Den ukrainske demokratiske kreds", der den 20-26. januar 2004 på vegne af Institut for politik udspurgte et repræsentativt udsnit af den ukrainske befolkning på 1000 personer over 18 år. Den 13. meningsmåling er lavet af Razumkov-centret i dagene fra 27. januar til 3. februar 2004, hvori 2024 respondenter over 18 år fra 122 beboede områder i samtlige ukrainske regioner deltog. Fejlmargenen er sat til max. 2,3%. Den 14. meningsmålinger er foretaget af Fonden "Demokratiske initiativer" og Center for sociale studier i dagene fra den 1. til den 8. februar 2004, hvor et repræsentativt udsnit på 1200 respondenter deltog. Fejlmargenen er sat til højst 3%. Den 15. meningsmåling er foretaget i dagene 17-26. februar, og det er Det ukrainske institut for socialforskning og centeret "Social monitorering" som har forhørt sig blandt 2064 respondenter fra samtlige ukrainske administrative enheder. Fejlmargenen udgør 1,3-2,1%. Den 16. meningsmåling er igen fra Razumkov-centret, og er lavet i dagene fra 4-10. marts 2004 med 2012 respondenter over 18 år som deltagere. Fejlmargenen er sat til max. 2,3%. Meningsmåling nr. 17 er gennemført af meningsmålingstjenesten ved Det nationale institut for strategiske studier i dagene fra den 9. til den 23. februar 2004 i samtlige af Ukraines regioner, Krim, Kiev og Sevastopol. I alt deltog 1.800 respondenter, der er et repræsentativt udsnit af befolkning ud fra kriterier som køn, alder og boligtype. Meningsmåling nr. 18 blev gennemført af Det ukrainske meningsmålingsinstitut (UISD) og Centret "Social monitorering" i dagene 6-12 marts i år blandt over 2000 personer over 18 år, der udgør et repræsentativt udsnit af Ukraines befolkning. Den 19. meningsmålinger er foretaget af Fonden "Demokratiske initiativer" og SOCIS fra den 1. til den 7. marts 2004, hvor et repræsentativt udsnit på 1200 respondenter deltog. Meningsmåling nr. 20 kommer fra Razumkov-centret og er lavet i dagene fra 2-8. april 2004 blandt 2020 respondenter over 18 år i 123 beboede områder, herunder landsbyer, samt små, mellemstore og store byer. Fejlmargenen er sat til max. 2,3%. Meningsmåling nr. 21 er foretaget i dagene 7-19. april 2004 af Det nationale institut for strategiske studier blandt 1800 respondenter i samtlige regioner af Ukraine. Meningsmåling nr. 22 er gennemført af Det ukrainske institut for socialforskning og centeret "Social monitorering" i dagene 1-4. september 2004 i samtlige ukrainske regioner, hvor i alt 2018 vælgere deltog. Den 23. meningsmålinger er gennemført af Fonden "Demokratiske initiativer" og Centret "Socis" 5-6. september 2004, hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer deltog. Den 24. meningsmåling er foretaget Kievs internationale sociologiske institut (KMIS) og fonden "Demokratiske initiativer" i dagene 25. august - 3. september, hvor 1980 respondenter blev adspurgt. Den 25. meningsmålinger er gennemført af Fonden "Demokratiske initiativer" og Centret "Socis" 11-12. september 2004, hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer deltog. Den statistiske usikkerhed udgør højst 2,2%. Den 26. meningsmåling er foretaget af det Janukovytj-venlige Institut for strategiske studier i dagene 26. august - 5. september 2004. 1801 personer deltog. Den statistiske usikkerhed udgør højst 2,3%. Meningsmåling 27 kommer fra det Jusjtjenko-venlige Razumkov-centret og er gennemført i dagene 9-14. september 2004 med deltagelse af 2012 respondenter over 18 år. Den statistiske usikkerhed er højst 2,3%. Den 28. meningsmåling er foretaget Kievs internationale sociologiske institut (KMIS)  i dagene 2. - 13. september, hvor 1986 respondenter blev adspurgt. Den statistiske usikkerhed er højst 2,4%. Den 29. meningsmåling er foretaget Kievs internationale sociologiske institut (KMIS) og fonden "Demokratiske initiativer" i dagene 17 - 18. september, med deltagelse af 2000 respondenter. Den 30. meningsmåling er gennemført af fonden "Den offentlige mening" i dagene 10 -20. september 2004 i 111 beboede områder i Ukraine og på Krim, hvori 2000 personer deltog. Den statistiske usikkerhed er max. 3,4%. Den 31. måling er gennemført 19-20. september af Fonden "Demokratiske initiativer" og Centret "Socis", hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer deltog. Den 32. meningsmålinger er gennemført af Fonden "Demokratiske initiativer" og Centret "Socis" 27-28. september 2004, hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer deltog. Den statistiske usikkerhed udgør højst 2,2%. Den 33. meningsmåling er gennemført af den regeringsvenlige fond "Den offentlige mening" i dagene 21 -27. september 2004 i 111 beboede områder i Ukraine med deltagelse af 2000 adspurgte. Den 34. meningsmåling er lavet af Kievs internationale sociologiske institut (KMIS)  Centret "Socis" i dagene 17. - 27. september, hvori 11058 vælgere deltog. Den statistiske usikkerhed er på højst 0,95%. Den 35. måling er lavet den 1-2. oktober 2004 af Fonden "Demokratiske initiativer" og Centret "Socis", hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer deltog. Den 36. meningsmåling er gennemført af den regeringsvenlige russiske fond "Den offentlige mening" i dagene 27. september - 3. oktober 2004 i 111 beboede områder i Ukraine, herunder Krim og Sevastopol, med deltagelse af 2000 adspurgte. Den statistiske usikkerhed udgør 3,4%. Den 37. meningsmåling er foretaget Kievs internationale sociologiske institut (KMIS) i dagene 29 september - 5. oktober med deltagelse af 2000 respondenter. Meningsmåling nr. 38 er gennemført af Det ukrainske institut for socialforskning, det ukrainske institut for politisk management og centeret "Social monitorering" i dagene 7-10. oktober 2004 i samtlige ukrainske regioner, hvor 2033 vælgere blev spurgt om, hvad de ville stemme. Den 39. måling er fra de første 10 dage af oktober og gennemført af Fonden "Demokratiske initiativer", Kievs internationale sociologiske institut og Centret "Socis", hvor et repræsentativt udsnit på 2000 personer blev spurgt. 

 

 

kandidatens tilslutning i %/    (1)
sep. 2002
(2)
okt. 2002
(3)
jan-feb. 2003

(4)
feb. 2003

(5)
april 2003

(6)
april 2003

(7)

maj-juni 2003

(8)

juni

2003

(9)

august 

2003

(10)

oktober 

2003

(11)  november 2003 (12)  januar 2004  (13) jan.-feb. 2004 (14) feb. 2004 (15) feb. 2004 (16) marts 2004 (17) feb. 2004 (18) marts 2004 (18) marts 2004 (19) marts 2004 (20) april 2004 (20) april 2004 (21) april 2004 (22) sep. 2004 (23) sep. 2004    (24) sep. 2004 (25) sep. 2004 (26) aug.- sep. 2004 (27) sep. 2004 (28) sep. 2004 (29) sep. 2004 (30) sep. 2004 (31) sep. 2004 (32) sep. 2004 (33) sep. 2004 (34) sep. 2004 (35) okt. 2004 (36) sep.- okt. 2004 (37) sep.- okt. 2004 (38) okt. 2004 (39) okt. 2004
Viktor Jusjtjenko (national-liberal) 25,0 23,8 22,5 23,5 24,4 22 22 22,6

22,3

21 23,8 25  22,2 23,5 21 22,3 23,5 30,4 (som fælles- kandidat)  24,5 23,6 28,7  22,6 23,7  30,1 30,5 28,7 31,4 31,4 29,6 30,9 33 31,5 33 34,4 32 31,5 34,7 31 31 30,5 29
Viktor Janukovytj - premierminister       5,6 5,0 6,2 4,4 5,5 6,9

8,4

9 12 11  10,1 7,3 13 13,2 11,2 13,8 17,7 (som fælles- kandidat) 11,8 19,2  15,3 16,5  27,2 24,3 23,5 24,2 25,8 25,2 27 29 30 27,6 28,4 32 30,6 29,8 36 34,4 34,2 31,4
Petro Symonenko (kommunist) 12,0 10,0 11,5 11,1 11,9 13,3 12 13,6

12,6

14 13,4 11  13,2 9,6 12 11,6 12,7 11,9 10,2 10,8 14,1 10,8 13,1  7,8 7,5 6,1 7 8,7 7,5 7 7 7 7,1 6,8   5,2 6,1 5,8 4,8 3,2
Julia Tymoshenko (national-radikal) 6,1 6,3 7,7 4,8 6,6 8,6 5,5 6,1

5,3

6 4,9 4  5,6 4   4,4 3,4   6,4     3,9 3,8                                        
Anatolij Kinakh, erhvervspartiet                                               0,8   0,4 0,6 1,1 1 0,8 under 1 1 under 1 under 1   0,8 0,8
Viktor Medvedtjuk  Kutjmas stabchef 6,2 5,9 6 4,6 6,5 3,7 4,7 4,3

3,7

4 2,9 2  3,5 2,3   2,2 2,9 2,5       2,8                                          
Oleksandr Moroz (socialist) 4,8 4,6 4,2 4,6 4,8 6,1 5 5,8
5 6,1 6  5,6 4,7   6,8 7,3   6,9     4,6 6,9  5,9 6,9 6,6 6,5 6,8 5,7 8,2 6 7 5,9 5,6   6 5,5 6,7 5,4 4,4
Volodymyr Lytvyn parlamentsformand 1,4 1,8
1,9 2,9
under 2 2,7   1 2 2  2,3 1,1   2           1,6 1,2                                        
Natalia Vitrenko          (progressiv socialist) 3,2 4,0 4,3
3,5
under 2

4 4   4 3,3   3,1 2,8   2,9     3,3 3,5  1,3 1,8 1,5 1,7 2,2 2 2,1 2 2 1,3 1,1   1 1 1,7 1,5 0,9
Serhij Tihipko nationalbankdirektør

  1,1 2,6
under 2 1,3
2 4,5 3  2,5 1,8   2,8 2,6 3       1,9 3,3                                        
Georgij Kyrpa, transportminister                   3   2   4,3       1,8         3,3                                        
Vil stemme på andre
4,6


7             8,9                   0,9     1,5           0,9 3,8 under 1
Vil stemme mod alle 11,0 13,0 10,7 15,0 9,5

12,2
  8,3 5  10,3   10 9,2 3 10 11 5,6 15,1 10,8   5,5   4,8   1,9 5,4 4       1,8   4,5 3,3
Sofavælgere 10,6 10,6 10,8 6,6 7,3

6,8
  7,8 6 8,8   7 7,7         9,5 7,9       5,2     4,9             8
Ved ikke/Vil ikke svare oprigtigt 13,6 13,2 15,7 21,6 13,8 27,9
16,4
  9,5 18  10,1   14 13,6 21,7     13,1 13,4 14,5   19,8   21,4 19,3 10,3 16,4 19       19,9   19,5 16,5

2. Vælgernes forventninger til, hvem der rent faktisk vinder præsidentvalget. Ukrainske eksperter peger på, at de forudgående præsidentvalgkampe har vist, at de vælgere, som bestemmer sig i sidste øjeblik, samt tilhængerne af de marginale kandidater, er tilbøjelige til at sætte deres kryds ved den kandidat, de opfatter som den mest sandsynlige vinder.

Hvor mange forventer, at denne kandidat vinder   april 2004  sep. 2004 sep. 2004      
   

Under forudsætning  

af lige adgang til 

de elektroniske medier

Under de 

nuværende 

forudsætninger

       
Viktor Janukovytj - premierminister  26% 21%  31%        
Viktor Jusjtjenko (national-liberal) 20,3%  29% 23%        
Petro Symonenko (kommunist) 5,2%            
Julia Tymoshenko (national-radikal) 1,1%            
Georgij Kyrpa, transportminister 1,1%            
Oleksandr Moroz (socialist) 2,9%            
Volodymyr Lytvyn parlamentsformand under 1%            
Serhij Tihipko nationalbankdirektør under 1%            
Andre 2,3%            
Mod alle 2,6%            
Ved ikke 17,3%            

3. Kyivs internationale institut for meningsmålinger (KMIS) undersøgte i dagene 6.- 15. juni 2003, hvordan et repræsentativt udsnit af Ukraines befolkning ville stemme i den tænkte situation, at deres favoritkandidat til præsidentposten af den ene eller den anden grund ikke var med på stemmesedlen. Meningsmålingen er baseret på interviews med 1989 personer over 18 år bosiddende i 110 landsbyer, bymæssige bebyggelser på landet og i byer i samtlige regioner, Krim samt i Kiev.

                                Hvis mit førstevalg ikke Śr på stemmesedlen, vil jeg stemme på (i %):

Mit førstevalg som

præsident er:

Lytvyn Medvedtjuk Moroz Symonenko Tihipko Tymoshenko Jusjtjenko Janukovytj
V. Lytvyn                  18,5 3,7 11,1 7,4 13,0 9,3 13,0
V. Medvedtjuk 10,8                     3,6 12,0 18,1 1,2 15,7 9,6
O. Moroz 1,8 1,8                  34,2 3,5 13,2 15,8 1,8
P. Symonenko 4,1 6,3 25,0                   1,9 4,1 7,1 9,3
S. Tihipko 11,5 7,7 0,0 0,0                   7,7 19,2 19,2
Ju. Tymoshenko 2,5 2,5 11,5 4,9 4,1                     42,6 3,3
V. Jusjtjenko 5,6 2,4 8,2 5,1 2,7 30,1                    5,6
V. Janukovytj 11,0 11,8 6,6 9,6 5,1 4,4 2,5                  

 

Sådan vil vælgervandringerne tage sig ud i procentpoint; dvs. når det samlede antal potentielle stemmevandringer sættes til 100%

                                Hvis mit førstevalg ikke Śr på stemmesedlen, vil jeg stemme på 

(i %-point):

Mit førstevalg som

præsident er:

Lytvyn Medvedtjuk Moroz Symonenko Tihipko Tymoshenko Jusjtjenko Janukovytj
V. Lytvyn                  0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4
V. Medvedtjuk 0,5                     0,2 0,5 0,8 0,1 0,7 0,4
O. Moroz 0,1 0,1                  2,0 0,2 0,8 0,9 0,1
P. Symonenko 0,6 0,9 3,4                  0,3 0,6 1,0 1,3
S. Tihipko 0,2 0,1 0,0 0,0                   0,1 0,3 0,3
Ju. Tymoshenko 0,2 0,2 0,7 0,3 0,3                     2,6 0,2
V. Jusjtjenko 1,3 0,6 1,9 1,2 0,6 6,8                    1,3
V. Janukovytj 0,8 0,8 0,5 0,7 0,4 0,3 0,9                  

 

Præsidentkandidat: 1. den seneste meningsmåling  2. det samlede antal ekstra  %-point, som politikeren kan regne med, hvis nogen af hans modstandere ikke deltager i valget 3. Politikernes samlede vælgerpotentiale: kolonne 1 + kolonne 2
V. Jusjtjenko 22,6 6,5 29,1
P. Symonenko 13,6 4,9 18,5
J. Tymoshenko 6,1 9,0 15,1
O. Moroz 5,8 6,6 12,4
V. Janukovytj 6,9 3,9 10,8
V. Medvedtjuk 4,3 3,1 7,4
V. Lytvyn 2,7 3,4 6,1
S. Tihipko 1,3 2,6 3,9

Hit Counter