3. valgrunde (omvalg) af det ukrainske præsidentvalg, 26.12.04

Viktor Jusjtjenko Viktor Janukovytj
I ALT 51,99% 44,19%
Antal vælgere  15.115.452 12.848.087
Den autonome republik Krim 15,41% 81,26%
Region Viktor Jusjtjenko Viktor Janukovytj
Vinnytsa 84,07% 12,94%
Volyn 90,71% 7,01%
Dnipropetrovsk 32% 61,14%
Donetsk 4,21% 93,54%
Zhytomyr 66,86% 28,90%
Zakarpatska 67,45% 27,58%
Zaporizjzja 24,52% 70,13%
Ivano-Frankivsk 95,72% 2,86%
Kiev-regionen 82,70% 13,77%
Kirovohrad 63,42% 31,74%
Luhansk 6,21% 91,24%
Lviv 93,74% 4,72%
Mykolajiv 27,72% 67,13%
Odesa 27,46% 66,65%
Poltava 66% 29,15%
Rivne 84,52% 12,29%
Sumy 79,45% 16,89%
Ternopil 96,03% 2,70%
Kharkiv 26,37% 68,11%
Kherson 43,43% 51,32%
Khmelnytskyj 80,47% 16,03%
Tjerkasy 79,10% 17,35%
Tjernivtsi 79,75% 16,37%
Tjernihiv 71,15% 24,16%
Kiev by 78,37% 17,51%
Sevastopol by 7,96% 88,83%