26.05.03. Ukraine insisterer på visumfrihed for sine borgere

26.05.03. Jusjtjenko vil muligvis bede Europa om hjælp under præsidentvalget

26.05.03. UWC: Kutjma omskriver historien for egen vindings skyld

26.05.03. Understanding Mykola Melnychenko

23.05.03. Ukraine har draget en lære af "Koltjuga"-sagen

23.05.03. Polens præsident håber på ukrainsk deltagelse i Irak

23.05.03. Parlamentet indfører 13%-indkomstskat for alle borgere

23.05.03. Den ukrainske opposition deltager i SDPs 140-års dag

22.05.03. FN: Ukraines befolkning vil falde med 30-50% inden 2050

22.05.03. Ukraines europæiske fremtid bliver afgjort i de kommende år

22.05.03. The trade situation within the CIS

22.05.03. Yushchenko appeals to Canada for help

21.05.03. "Vores Ukraine": Associeret EU-medlemskab først muligt 4-6 år efter præsidentvalget

21.05.03. Standard&Poors: Ukraines kreditværdighed ventes forøget

20.05.03. Meget tyder på valgsvindel og embedsmisbrug ved borgmestervalg i Sumy

20.05.03. Lazarenkos advokater er ankommet til Ukraine

20.05.03. Lazarenkos advokater er ankommet til Ukraine

Pavlo Lazarenkos tre amerikanske advokater, Harold Rosenthal, Steve Gore og David Argitelis, ankom i lørdags til Kyiv for at deltage i afhøringen af vidner i den kaliforniske retssag mod den tidligere ukrainske premierminister. De skulle efter planen have indledt afhøringen af vidnerne i går mandag sammen med repræsentanter for den amerikanske anklagemyndighed.

Ifølge Lazarenkos Kyiv-advokat Maryna Dolgopola er alle tre amerikanere ligeværdige som advokater. Lørdag mødtes Lazarenkos amerikanske forsvarere med tre ukrainske journalister, herunder UPs korrespondent. Det var dog kun Harold Rosenthal, der besvarede pressens spørgsmål.
- Hvilke centrale spørgsmål agter De at rejse under vidneafhøringerne i Ukraine?

- Vi vil optage de ukrainske vidners forklaringer og vil stille dem visse spørgsmål, og det vil anklagemyndigheden også.
    Jeg tror, at de centrale spørgsmål er ret velkendte. Det er spørgsmålet omkring "JeESU", "Naukova" og sommerhusene. [Rigsadvokaturen mener, at Lazarenko har modtaget bestikkelse fra "JeESU". Rigsadvokaturen har sagt, at Lazarenko overførte kolkhozen "Naukova"s statslige midler til en konto i Schweiz. Den nu afdøde Mykola Agafonov stod i spidsen for denne kolkhoz. Desuden mistænke den øverste anklagemyndighed i Ukraine Lazarenko for at have stjålet statslige valutamidler under indkøbet af boliger til regeringen hos et selskab i Panama til kunstigt høje priser. Eftersom Lazarenko forlod Ukraine, er han ikke blevet tiltalt - UP].

For os er hovedspørgsmålet: det, som styret og anklagemyndigheden siger er, at de hævder, at det er sandheden om Lazarenko. Vi mener derimod ikke, at det er sandheden og agter at bevise det.

- Det, som den ukrainske anklagemyndighed siger?

- Ja. Man kan sige, at det som den ukrainske anklager siger og det som anklageren i Amerika siger - er det samme. Fordi sagen blev jo påbegyndt her, og dokumenterne blev sendt til San Francisco herfra.

- Hvor mange personer vil blive afhørt, og er præsident Kutjma iblandt dem?

- Der er 30 vidner, som er blevet indkaldt af vores regering. Og der vil være omtrent 10 eller 20 yderligere.
Det er rigtig nok, at vores dommer i San Francisco har godkendt Kutjma som vidne. Men det er klart, at der i den forbindelse er amerikansk lovgivning og ukrainsk lovgivning. Jeg er en amerikansk advokat, og jeg kender ikke til ukrainsk lovgivning. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt hr. Kutjma skal vidne, så er det et spørgsmål, som man skal tage stilling til fra ukrainsk side. Men for mit eget vedkommende agter jeg at afhøre ham som vidne.

- Hvornår ca. vil det kunne finde sted?

- Det er endnu ikke planlagt. Først skal vi afhøre de vidner, som anklagemyndigheden fører. Jeg vil tro, at der vil være nok tid til at beslutte, hvornår det finder sted.

- Hvad er de vigtigste efternavne på listen over vidner, og hvem vil han starte afhøringen med?

- Alle, alle er vigtige. Det er hr. Pustovojtenko, hr. Martjuk, hr. Volkov.

- Hvad med Tymoshenko og Bakaj?

- Tymoshenko og Bakaj står også på listen.

- Er Jusjtjenko med på listen?

- Nej.

- Hvor lang tid vil det tage?

- Vi bliver her i tre til seks uger, og i det hele taget er det en stor ære for os at være i Ukraine.

- Har de ukrainske vidner ret til at afvise at blive afhørt af amerikanske advokater og amerikansk anklagemyndighed?

- Deres rettigheder er nedfældet i jeres fortræffelige lands lovgivning. Vi er her som gæster. Og her bør vi overholde jeres love og arbejde indenfor rammerne af dem. Jeg vil gerne understrege: jeg vil vise meget stor respekt for de mennesker, som kommer, og som jeg skal afhøre. Vi er sikre på, at sandheden trods alt vil komme frem, og at denne sandhed vil kunne løslade hr. Lazarenko.

Advokat Dolhopola redegjorde efterfølgende for vidners rettigheder i Ukraine. I Ukraine er det strafbart at afvise at afgive vidneforklaring. Og i henhold til den ukrainsk-amerikanske aftale om retshjælp finder denne ukrainske norm anvendelse på sager af "Lazarenko-sagens" type. Det er den ukrainske straffelovs § 385 der har en bestemmelse om, at det er strafbart at nægte at vidne. Strafferammen er fra en bøde på 850-5100 hryvna til fængsel i 6 måneder. 
    Alle disse regler finder også anvendelse på Kutjma, tilføjede Dolhopola. Så meget desto mere, at det ikke er første gang, han optræder som vidne. Kutjma blev afhørt i 2000 i forbindelse med Gongadze-sagen.

Ifølge Dolhopola vil de vidneafhøringer, som finder sted i Kyiv med deltagelse af advokater og statsanklagere, have samme retslige gyldighed som afhøringer i en amerikansk retssal. Hvis en eller flere af vidnerne nægter at have enten med advokaterne elle anklagerne at gøre, så vil hans vidneforklaringer ikke blive medregnet (Pustovojtenko har prøvet at gøre noget lignende, idet han sagde, at han havde afvist at være vidne for forsvaret og var kun parat til at vidne for anklagemyndigheden). 

Vidnerne har immunitet, hvilket vil sige, at der ikke kan rejses straffesager imod dem. Dolhopola siger, at godkendelsen af statsadvokaternes vidner er afsluttet. Der bliver i alt 30 vidner. I øjeblikket fortsætter godkendelsen af advokaternes vidner. De har forelagt "næsten 100 efternavne", og allerede er "næsten 20" af anmodningerne blevet efterkommet. Kutjma er en af dem, der er blevet godkendt. Det er den ukrainske side, der skal sikre, at vidnerne dukker op. De første afhøringer skal finde sted i Rigsadvokaturens bygning. UP.

20.05.03. Meget tyder på valgsvindel og embedsmisbrug ved borgmestervalg i Sumy

Hovedproblemet ved valget af borgmester i byen Sumy var, at oppositionens kandidat til borgmesterposten, Serhij Klotjko, blev fjernet fra opstillingen, "hvilket fik en væsentlig indflydelse på valgresultatet", hedder det i rapporten fra Ukraines vælgerkomite (KVU). KVU mener desuden, at "årsagen til ophævelsen af hans kandidatur ikke var tungtvejende, og at den territoriale valgkommissions beslutning var politisk motiveret".

Desuden har man konstateret andre eksempler på overtrædelser, herunder i sammensætningen af distriktskommissionerne, valgagitationen samt afstemningsprocedurerne. Således "skaber en situation, hvor 75-85% af en distriktsvalgkommission er sammensat af medarbejdere fra det samme offentlige kontor, udpræget grobund for brugen af den administrative ressource, mens det reelle fravær i valgkommissionen af repræsentanter for politiske partier og samfundsorganisationer betyder en væsentligt mindskelse af kommissionernes faglige niveau.", - hedder det i KVUs rapport.
    Desuden har KVU konstateret brud på princippet om lige mulighed og lige adgang. "Monitoreringen har vist, at det langt overvejende flertal af de lokale massemedier, især de statslige og kommunale medier, favoriserede nogle få kandidater". Afslutningen af valgkampen var kendetegnet ved
udbredelsen af et stort antal af urigtige oplysninger om kandidaterne. Men KVU konstaterer fraværet af agitationsformer, hvor vælgerne fik enten gratis eller stærkt nedsatte varer og tjenester.
    KVU er også bekymret for, at man natten inden valget lod genoptrykke ekstra stemmesedler. Valgkommissionen begrundede en sådan beslutning med, at en række distriktsvalgkommissioner havde begyndt at påstemple nogle af stemmesedlerne med stemplet "udgået" ud for kandidaten Volodymyr Lavriks i stedet for kandidaten Serhij Klotjkos navn.
    I forhold til Lavryk besluttede retten, at han havde givet utroværdige oplysninger i sin selvangivelse, men det førte dog ikke til en ophævelse af hans kandidatur. Samtidig var en del af stemmesedlerne allerede blevet ødelagt, selvom valgkommissionen ikke havde givet distrikterne direktiver om at sætte det pågældende stempel "udgået" ud for det navn. 
    "Således besluttede den territoriale valgkommission natten inden valget at få trykt nye stemmesedler. Disse stemmesedler havde ingen som helst beskyttelse og blev trykt på almindeligt blankt papir. På afstemningsdagen modtog distriktskommissionerne ikke alle de nødvendige stemmesedler på én gang. De blev derimod bragt dertil i løbet af dagen", - hedder det i rapporten. 

KVU påpeger, at det er første gang de er stødt på noget sådan i al den tid, de har gennemført deres uafhængige monitorering af valgkampe. Hvad angår selve afstemningsproceduren, så var den ifølge KVU kendetegnet ved en relativt lav valgdeltagelse, og under stemmeoptællingen var valgobservatører og repræsentanter for massemedier fraværende ved næsten halvdelen af valgstederne.
    KVU fremhæver desuden det totale fravær af åbenhed og gennemskuelighed under by-valgkommissionens præsentation af stemmeoptællingen. Komiteen beretter om talrige overtrædelser under overdragelsen af protokoller og stemmesedler fra distrikterne til den territoriale valgkommission i byen.
    Overdragelsen af dokumenter skete på kaotisk vis og med en uansvarlig holdning fra kommissionsmedlemmernes side til valgdokumentationen, hvilket giver anledning til at betvivle fraværet af valgsvindel i denne fase af valget", - påpeger KVU.
    Ifølge den foreløbige optælling fik Volodymyr Omeltjenko flest stemmer ved valget til borgmester i Sumy; nemlig 57,7%, fulgt af Volodymyr Lavrik med 18,46% og Jurij Dobrovolskij med 5,2%. Hele 13,39% har stemt "mod alle". UP.

21.05.03. Standard&Poors: Ukraines kreditværdighed ventes forøget

Det kendte internationale agentur for vurdering af kreditværdighed Standard&Poors har forhøjet prognosen for så vidt angår Ukraines kreditværdighed indenfor langfristede og kortfristede lån i hryvna og valuta fra "negativ" til "stabil", oplyser Ukrajinski Novyny.

Ifølge meddelelsen fra agenturet, så er forhøjelsen af vurderingen forbundet med forbedringen af Ukraines regerings strategi med hensyn til finansieringen af afdraget på sine låneforpligtelser. "Den stabile prognose hænger sammen med styrkelsen af regeringens strategi for dens årlige afdrag", - hedder det i meddelelsen. I den forbindelse noterer Standard&Poors en forbedring i Ukraines samarbejde med de internationale finansorganisationer som IMF og Verdensbanken.

"Regeringen har fornylig vist en forhøjet hengivenhed overfor drøftelsen af et nyt program med IMF, mens Verdensbanken skal yde et lån på omkring 200 millioner US$", - skriver Standard&Poors. Agenturets specialister noterer sig en dårlig koordination imellem regeringen og parlamentet, hvilket efter Standard&Poors' opfattelse har en negativ indflydelse på landets økonomi.

"Den nye regering, som blev udnævnt i november 2002, havde en vis lovgivningsmæssig succes, men dens opbakning i parlamentet er fortsat meget svag".

I marts faldt Ukraines udenlandske gæld med 4,8% eller 387 millioner US$ til 7,729 mia. I løbet af 2002 steg Ukraines udenlandske gælde til 8,082 mia. US$, mens den indenlandske gæld steg til med 368 mill. hryvna svarende til en stigning på 1,8%. Korrespondent.net.

21.05.03. "Vores Ukraine": Associeret EU-medlemskab først muligt 4-6 år efter præsidentvalget

Ukraine kan tidligst opnå associeret medlemskab af EU 4-6 år efter præsidentvalget. Denne prognose kom formanden for parlamentets udvalg for europæisk integration, Borys Tarasyuk, med på en pressekonference.

"Efter min mening kan man først begynde at tale om en associeret status i løbet af 4-6 år efter et magtskifte", - sagde Tarasyuk. Ifølge Tarasyuk "sker der i øjeblikket ikke et fremskidt men et tilbageskridt i relationerne til EU". "Det startede i 2000, da styret efter sit genvalg begyndte at foretage sig antieuropæiske skridt", - sagde Tarasyuk og anførte som eksempel folkeafstemningen for tre år siden om forfatningsændringer.
    Samtidig med det, er vi vidner til positive signaler fra Bruxelles og andre hovedstæders side i forhold til et associeret medlemskab", - tilføjede han. "Men hvis man ser på de konkrete skridt, så finder vi ikke i EUs dokumenter nogle bekræftelser på disse udtalelser". Ifølge Tarasyuk findes der et eneste dokument i EU, hvor man omtaler muligheden af, at Ukraine får et associeret medlemskab i Eurounionen - nemlig Europarlamentets resolution af 15. marts 2001. "Der findes ganske enkelt ikke noget andet dokument, som vil kunne underbygge disse positive signaler", - sagde han.
   
Hovedbetingelsen for en tilnærmelse til det associerede medlemskab er ifølge udvalgsformanden "en konsekvens i ord og handling" i forhold til de eurointegrationsmæssige aspirationer.
    Borys Tarasyuk var i anden halvdel af 1990-erne Ukraines udenrigsminister. (Han tegner udenrigspolitikken i "Vores Ukraine", red.)

***

Samtidig kommenterede Storbritanniens udenrigsminister Jack Straw mandag udsigterne for Ukraines medlemskab af EU.
    I en tale i Center for europæiske politiske studier i Bruxelles adspurgt om perspektiverne for et EU-medlemskab for Ukraine, Rusland, Hviderusland og Moldova sagde den britiske minister: "Det som vi skal gøre i en overskuelig fremtid er at udvikle partnerskabet med vore nye naboer. Dagsordenen omfatter mange spørgsmål. Det gælder især Ukraine: menneskerettigheder, lovens overhøjhed og en økonomi der fungerer rigtigt. Lad os se på, hvor langt vi når i løsningen af disse spørgsmål, inden vi tager næste skridt", - sagde Jack Straw.
    Hans rumænske kollega Mircea Jeoana sagde samme dag i Bruxelles, at han ikke ville udelukke, at Ukraine og Moldova kom ind i Eurounionen. Lederen for Rumæniens udenrigstjeneste kom ikke med nogle bud på, hvornår det kunne ske. UP. Deutsche Welle.

22.05.03. Yushchenko appeals to Canada for help
May 15, 2003
National Post, Page FP3
(c) National Post 2003. All Rights Reserved
by Diane Francis

Corrupt holding Ukraine captive: Opposition leader appeals to Canada for help, cites ties

Canada was the first developed nation to recognize Ukraine's independence in 1991 and Ukrainian opposition leader Victor Yushchenko is in Canada this week to encourage Canadians to help bring about reforms there. An estimated three million young Ukrainians have left, becoming illegal immigrants elsewhere as the country of 48 million spent its first decade of existence descending into a corrupt oligarchy which controls the media and government, delivering half the living standards of Poland and other former communist neighbours. Even Russia is doing a better job.

"Ukrainian political problems have to be solved by Ukrainians, but it's important that we enlist the influence of international political partners," said Mr. Yushchenko in an interview this week in Toronto. "Canada's our partner and we have colossal historical ties. One million people here are of Ukrainian descent."

But, as a former board member of the Canada-Ukraine Chamber of Commerce, I can attest to the fact that many members of Canada's Ukrainian diaspora wanted to help rebuild the country and were often discouraged by obstacles or criminal activity.

The media has been taken over by a handful of powerful and wealthy "families" or "clans" and the government has imposed censorship. Every newsroom has a government official overseeing content, which includes bans on carrying footage or quotations from certain politicians or parties.

Attractive and American-educated, Mr. Yushchenko is one of the country's "good guys." Between 1999 and 2002 he was Ukraine's Prime Minister and before that headed its central bank. Now his party, called Our Ukraine, is the official opposition with 25% of the popular vote in the last election and more seats than any other party, some 120 out of 450.

The current government is around 6% in popularity, rock bottom, and there are street protests but another election is not scheduled until 2004. In the meantime, corruption and crime are rampant and the population is mostly passive.

Mr. Yushchenko's party and others have brought problems to the attention of the European Council with little effect. But he hopes that Canada, considered a special relationship, can exert diplomatic and other pressures.

"Ukraine has a good constitution and a lot of rational laws, but these laws do not work because the authorities are not held responsible for implementing these laws," he said.

Without a free and unfettered press, there's little hope of change.

The murder of a prominent reporter a few years ago has been linked to government officials but the police probe dallied and the investigation has gone nowhere. Meanwhile, another prominent journalist is being vigorously harassed by government justice officials for writing critical and sometimes satirical articles about leaders.

"We need a free mass media that can convey the truth about what happens there. But it's unsafe to work as a journalist in Ukraine and the police are corrupt," he said uncategorically.

Mr. Yushchenko and his family have received death threats and other warnings, but he pays little heed.

"I'm not afraid but I'm careful. I don't consider them the strong men and I'm not pleased that this is the way Ukrainian politics is conducted," he said.

Russian Prime Minister Vladimir Putin has started to bring about meaningful reforms in his corrupt country by taking on the moneyed interests, he said. "He solved the issue of the oligarchs and influence of clans."

Meanwhile Ukraine is being left way behind in the region as neighbours to the east reform their economies and democracies in order to join the European Union.

During his prime ministership, Mr. Yushchenko led a coalition of parties that brought about fiscal, monetary and privatization reforms. This created economic growth for the first time since independence. But the coalition fell apart and a new government was elected which did not finish the job.

Privatization of all the land was not accompanied with infrastructure to facilitate mortgages, insurance or legal title. Privatization of industries has been a disaster as vouchers given to unsophisticated citizens were snapped up by savvy oligarchs for pennies or bottles of vodka, thus depriving citizens of profits.

There is no tax collection in the country, real unemployment is as high as 20% and half the economy is underground, often engaged in outright criminal activity. The result of this mess is that foreign investment is only US$500-million a year compared with Poland's US$3-billion. Little wonder that Poland, with 30 million people, has twice as big an economy as Ukraine, with 48 million people. "Lack of transparency creates corruption which impedes normal development," said Mr. Yushchenko. "Our objective [in coming to Canada] is to convey the information about what's going on and to establish political partners. We need help from Canada."

22.05.03. The trade situation within the CIS

Bangkok Post
May 13, 2003
BY ANDERS ASLUND
Anders Aslund is a senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace.

Rivalry dies hard between Russia and old client states Efforts to "co-operate" fail. Competing to enter the WTO is a much better bet.

Ever since the Soviet Union collapsed, the independent states that emerged from the wreckage have tried to sort out their trade relations. But the flow of goods between countries continues to contract even more than it should. What is needed is free trade.

The twelve members of the Commonwealth of Independent States (CIS) concluded an Agreement on a Free Trade Zone in 1994, but it does not work. Whenever one member is successful in exporting to another, the importing member soon imposes quotas or prohibitive tariffs, impeding economic development. The simple solution is a mechanism for conflict resolution. The World Trade Organisation (WTO) has a well-functioning arbitration court with accepted penalties that could be used, but only four CIS countries (Kyrgyzstan, Georgia, Moldova, and Armenia) have joined the WTO. The l largest CIS economies--Russia, Ukraine, and Kazakhstan--should hurry up and join as well. Alas, instead of adapting tried and tested mechanisms, various CIS countries invent ever more complex schemes, such as the five-state Customs Union, which was renamed the Eurasian Economic Community last year, when its failure became evident.

The latest invention is the recent declaration by the Presidents of Russia, Belarus, Kazakhstan, and Ukraine to start negotiations on forming a "Unified Economic Space.'' Three ideas are contained in this nebulous term: a customs union, coordination of accession to the WTO, and a currency union. None of these will benefit any participant.

A CIS customs union failed already, and will fail again in the future. It delivered no freer trade than the CIS free-trade zone. No participant harmonised its customs with anybody else. Now the four presidents propose an independent supranational commission for trade and tariffs in order to forge a common customs policy. But there is no reason to believe that this will work any better.

Simply put, these countries have different foreign-trade interests. A country that does not produce a product has no interest in its protection, while countries that do have protectionist interests. For instance, Russia's automotive and aviation industries insist on high import tariffs, while Kazakhstan produces neither cars nor airplanes. Russia's high import tariffs on cars would impose an unjustified consumer tax on Kazakhs. Until Russia, Ukraine, and Kazakhstan accede to the WTO, the trade situation within the CIS will not improve.

If they would stop "cooperating'' and start competing to be the first to enter the WTO, all three countries could be members within a year. The worst idea is the currency union. All twelve CIS countries had a currency union in 1992 and 1993. It was an unmitigated disaster that ended in hyperinflation.

The fundamental problem was that each country had a central bank that issued rouble credits, because no country was prepared to accept central-effectively Russian-control over its monetary policy..

For the last three years, Russia, Kazakhstan, and Ukraine have been economically successful, with Russia and Ukraine boosting average annual economic growth rates of 6% and Kazakhstan around 11%.

Sound market-based thinking has driven their domestic economic policies. None of them can afford to fool around with economic nonsense in their trade policy.

22.05.03. Ukraines europæiske fremtid bliver afgjort i de kommende år

USAs ambassadør i Ukraine, Carlos Pascual, forudsiger, at de kommende år bliver for Ukraine en tid, hvor landet skal foretage "et fundamentalt valg" i forhold til den europæiske og euro-atlantiske integration.
    "Jeg tror, at det bliver den periode, hvor Ukraine skal træffe sit fundamentale valg i forhold til integrationen i NATO og Den europæiske Union",  - sagde Pascual i et interview med nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina i Kyiv i onsdags.
    I denne kontekst mindede han om de afgørende faktorer for et sådant perspektiv. Det drejer sig ifølge ham bl.a. om, hvorvidt Ukraine vil blive opfattet som et europæisk demokrati, hvorvidt der vil blive vedtaget love, som er nødvendige for at opnå et medlemskab af Verdensfrihandels- organisationen WTO, og hvorvidt Ukraine vil fortsætte med at støtte udviklingen af et civilsamfund og massemediernes uafhængighed.    

"Jeg kan forudsige, at de amerikansk-ukrainske relationer vil udvikle sig omkring disse spørgsmål", - er ambassadørens prognose. I en kommentar til reformerne i Ukraine fremhævede Pascual "et vis fremskridt i sikringen af økonomisk vækst", men samtidig mindede han om, at der ifølge statistikken endnu ikke er gjort nok til at tiltrække udenlandske investeringer. "Det gælder først og fremmest lovens overhøjhed", - understreger han. 

Desuden mindede Pascual om, at der skal vedtages "et meget stort antal love" for at Ukraine kan træde ind i WTO.
    Adspurgt om, hvorvidt der er truffet beslutning om udnævnelsen af den nye amerikanske ambassadør i Ukraine John Herbst, oplyste ambassadøren, at "USAs senat endnu ikke har holdt høring om udnævnelsen af Herbst". I slutningen af april oplyste Det hvide Hus, at USAs præsident, George Bush, agtede, at udpege Herbst som USAs ambassadør i Ukraine.

 

22.05.03. FN: Ukraines befolkning vil falde med 30-50% inden 2050

Ifølge en prognose, som er blevet udarbejdet af FN-sekretariatets departement for økonomiske og sociale anliggender vil Ukraines befolkning i 2050 være reduceret med mellem 30 og 50% (ifølge den seneste folketælling levede der 48,45 millioner mennesker i Ukraine i december 2001.

Den dødbringende AIDS-epidemi og faldende fødselsrater har fået FNs demografer til at mindske deres prognoser med hensyn til størrelsen af Jordens befolkning i 2050 fra 9,3 til 8,9 mia. mennesker. I dag lever der 6,3 mia. mennesker på Jorden.

Rapportens forfattere hævder, at fødselsraten de kommende årtier i de fleste af U-landene for første gang nogen sinde vil falde til under  2,1 barn pr. kvinde.

Dette niveau anses for at være nødvendigt for en reproduktion af befolkningen på lang sigt. Hvis fødselsraterne i udviklingslandene var blevet bevaret på det nuværende niveau, så ville Jordens befolkning om et halvt århundrede blive fordoblet og nå op 12,8 mia. mennesker.

Uanset disse tendenser vil befolkningstallet i udviklingslandene vokse stabilt og inden  2050 nå op på 7,7 mia. mennesker mod de nuværende 4,9 mia.

33 lande vil opleve et fald i befolkningstallet. Rusland, Bulgarien, Estland, Georgien, Letland og Ukraine vil opleve et fald i befolkningstallet på 30-50%, lyder prognosen fra FN-sekretariatets departement for økonomiske og sociale anliggender. Podrobnosti. UNIAN

23.05.03. Den ukrainske opposition deltager i SDPs 140-års dag

Lederne af den ukrainske opposition deltager i festlighederne i anledning af 140-årsdagen for stiftelsen af det tyske socialdemokrati. Onsdag ankom lederen af blokken "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko til Berlin. Det forventes desuden, at formanden for Socialistpartiet, Oleksandr Moroz, samt Julia Tymoshenko også vil deltage i festlighederne.

I et interview med "Deutsche Welle" udtrykte Jusjtjenko en overbevisning om, at man i Europa er godt orienteret om de politiske realiteter i Ukraine. "Selv kredsen af de inviterede fra ukrainsk side vidner om, at tyskerne har gode informationer om, hvem der er socialdemokratiets leder i Ukraine og hvem der er værd at invitere til denne forsamling".
    Jusjtjenko hævder, at Ukraine de senere år har bevæget sig væk fra Europa. Han anser en indtræden i EU for at være problematisk med det nuværende ukrainske styre: "Hvis vi gerne vil tale om, hvorvidt vil skal være i Europa eller ej, så lad os svare på, om vi vil vedtage de 300 love, hvis fravær hindrer os i at tilnærme os de europæiske standarder, eller ej? Hvis ikke, så er der ingen der kommer hverken fra Frankrig eller Tyskland og vedtager de love for os".
    Under højtidelighederne i anledning af de tyske socialdemokraters jubilæum, som skal finde sted den 23. maj, vil Viktor Jusjtjenko mødes med Tysklands kansler Gerhard Schröder.
    Under sit besøg vil Jusjtjenko desuden mødes med formanden for Forbundsdagen, Wolfgang Tierse, og medlemmer af den tyske regering. Lederen af "Vores Ukraine" vil holde et oplæg om perspektiverne for Ukraines økonomiske og politiske udvikling i den tyske "Kommerzbank", hvor Tysklands erhvervselite skal deltage. UP.

23.05.03. Parlamentet indfører 13%-indkomstskat for alle borgere

Ukraines parlament indførte i går en enhedssats for beskatningen af borgernes indtægter på 13% i stedet for den eksisterende progressive beskatning på mellem 10 og 40%, oplyser Ukrajinski Novyny. Den nye skattesats træder i kraft fra den 1. januar 2004.

352 deputerede stemte for indførelsen af enhedsskatten. Loven præciserer, at satsen fra 2007 vil stige til 15%, mens der skal betales 5% for at have et indlån i banken og 30% af gevinster eller præmier.

Desuden indfører den nye lov en skattemæssig og social rabat og fastsætter størrelsen af dens satser. Således vil rabattens størrelse i 2004 udgøre 30% af summen af den sociale skatterabat, 50% i 2005, 80% i 2006 og 100% i 2007. Korrespondent.net.

23.05.03. Polens præsident håber på ukrainsk deltagelse i Irak

Polens præsident Aleksander Kwasniewski håber på, at Ukraine vil sende sine militærpersoner til Irak til den sektor, som polakkerne vil få kommandoen over. Det sagde Kwasniewski i et interview til UP indenfor rammerne af det uofficielle topmøde for præsidenter for centraleuropæiske lande i Salzburg. 
    "Jeg tror, at vi vil samarbejde tæt i denne sektor", - sagde Kwasniewski.
    Ifølge ham er militærpersoner i Warszawa i øjeblikket i gang med en detaljeret drøftelse af den polske sektors funktion i Irak, og Ukraines delegation er tilstede på det møde.
    "I dag er der ikke tale om, at vi som præsidenter skal udarbejde et projekt om, hvad man skal gøre, og hvordan man skal løse det. Men efter min opfattelse er der her nogle gode muligheder for et samarbejde mellem stater", - sagde den polske præsident.
    Han tilføjede, at han havde drøftet det emne med Leonid Kutjma i Salzburg.
    Ifølge Kwasniewski var der en accept fra Ukraines side, da man lige havde indledt forhandlingerne om den militære tilstedeværelse i Irak. Den polske præsident tilføjede, at dette spørgsmål skal løses i henhold til Ukraines forfatning. UP.
    De ukrainske journalisters deltagelse ved præsidenternes topmøde er arrangeret med støtte af fonden "Vidrodzhenja" (revival).

23.05.03. Ukraine har draget en lære af "Koltjuga"-sagen

"USA vil næppe nå frem til en fællesnævner" i tilfældet med Ukraines illegale salg af radarsystemet "Koltjuga" til Irak.

Det sagde USAs ambassadør Carlos Pascual under en Internet-konference på web-siten "Telekrytyka".  I løbet af samtalen påpegede han, at "USAs politik i forhold til "Koltjuga" forbliver uændret, siden mit indlæg i den sag den 20. december". 

Pascual sagde også, at "det er vigtigt at drage en vis lære af denne situation og bruge den konstruktivt". "Blandt andet har vi koncentreret os om måder at styrke systemet for Ukraines eksportkontrol. Og her er der allerede ved at blive foretaget positive skridt. Ukraine har givet komiteen for teknisk og militært samarbejde og politikken for kontrol med militæret øgede beføjelser", - oplyste Pascual.
    Ifølge ham er komiteens stab "vokset fra 3 til 30 fagfolk". Desuden "er der blevet vedtaget en lov om eksportkontrol". "I slutningen af marts er der gennemført en vigtig konference om eksportkontrol. Vi udarbejder i fællesskab projekter for en øget sikkerhed ved anlæg, hvor der er følsomme materialer - bakteriologiske, atomare og radiologiske".
    "Vi mener, at disse skridt afspejler en positiv brug af de lektioner, som vi lærte i efteråret", - påpegede Pascual. UP.

26.05.03. Understanding Mykola Melnychenko

RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report
Vol. 5, No. 17
6 May 2003
A Survey of Developments in Poland, Belarus, and Ukraine by the Regional Specialists of RFE/RL's Newsline Team UKRAINE

At the age of 18, Mykola Melnychenko enlisted in the Soviet Army and was later accepted for officer training, which he successfully completed. He joined the KGB and was sent to work in the Ninth Directorate in Moscow and Kyiv, the unit responsible for the security of high-level officials analogous to the U.S. Secret Service.

In 1992, the KGB's Ninth Directorate was removed from the jurisdiction of the Security Service of Ukraine (SBU), and renamed the Directorate of State Protection (UDO). Melnychenko continued to work in the UDO where he rose to be a senior officer with the rank of a major in the SBU reserve.

In 1999-2000, Melnychenko secretly taped hundreds of hours of conversations in President Leonid Kuchma's office. Some of these recordings, which were subsequently transcribed and published on the Internet, suggested that Kuchma and other high-ranking Ukrainian officials might have been involved in the kidnapping and murder of journalist Heorhiy Gongadze or in illegal arms sales to Iraq (see "RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report," 1 October 2002). In November 2000 he fled Ukraine and obtained asylum the following April in the U.S., where he now lives in Washington.

The sensitivity of the authorities to Melnychenko is high. To the Ukrainian authorities Melnychenko is a "traitor." President Kuchma blames him -- not his own policies -- for Ukraine's failure to be a candidate for EU membership. "One had to not love Ukraine to take such steps," Kuchma said in a BBC interview on 18 April.

The two questions continually asked about Melnychenko are who is behind him (as most people do not believe he acted alone) and are the tapes genuine? It is not surprising that those who are in opposition to the executive believe in the authenticity of the tapes (Melnychenko attempted to run as a Socialist Party candidate in the 2002 elections but he was refused registration). Yuliya Mostovaya wrote in the 28 September-5 October 2002 edition of the influential weekly newspaper "Zerkalo nedeli," which she edits, that the tapes are real and "now people not only know about them, they also believe them." Hesitant oppositionist Our Ukraine leader Viktor Yushchenko told "Ukrayinska pravda" on 10 September that he believe in the authenticity of most of the tapes. Melnychenko himself has passed a lie-detector test and suggested that Kuchma should submit himself to one as well. Portions of the tapes have also been authenticated by former FBI employees at BEK TEK and in the world's best testing laboratory in the FBI.

Not surprisingly, the executive disputes their authenticity. If it did not it would have to hold an investigation and possibly face the consequences, as happened after the Peru tape scandal in 2000 when President Alberto Fujimori fled to Japan. The actions of the authorities since the tapes were first revealed in parliament by Socialist Party leader Oleksandr Moroz in November 2000 contradict their claims of innocence. At first the authorities denied Melnychenko had even been employed in the UDO (in a statement dated 31 March in response to an article in "RFE/RL Newsline" on the same day the SBU continued to deny that Melnychenko had ever worked for them). They also initially denied that the tapes existed, then changing to the argument that the tapes were "doctored" to incriminate Kuchma.

Melnychenko has been warned on three separate occasions by the FBI that his life was in danger from unknown individuals who were trailing him, which is odd if he is a fraud. He has been offered sums ranging from $3 million-$7 million for the tapes by emissaries from the Social Democratic Party-united (SDPU-o) who wished to ingratiate themselves with Kuchma so their leader, Viktor Medvedchuk, would be chosen as Kuchma's successor in the 2004 elections. Again, why bother if the tapes are doctored? The Dnipropetrovsk-based Labor Ukraine clan paid Kroll Associates $1.5 million to prepare a report whose only aim was to discredit Melnychenko.

Melnychenko conjures a wide mixture of emotions among all sides attached to, involved in, or writing about contemporary Ukraine. Late last year the Canadian government refused him a visa, claiming he might remain, which is unlikely as Melnychenko has U.S. refugee status. The decision is also at odds with the policy of the U.K. and Belgium, both of whom have granted him visas. Recent arrivals from Ukraine in the West often disbelieve that anybody, such as Melnychenko, could be "patriotic" in the SBU or similar structures. This is a reflection of crisis levels of distrust towards state institutions, where 31.4 percent of Ukrainians, according to an April poll, do not trust either the authorities or the opposition. Melnychenko claims that other people, such as himself, do exist in the SBU and UDO.

Within the Ukrainian diaspora there are also mixed feelings towards Melnychenko. Some prefer to keep their distance because they are suspicious he is part of a Russian plot to undermine Ukrainian independence (Kuchma and his allies say the opposite; namely, that Melnychenko was part of a U.S. plot to replace Kuchma with Yushchenko). Others in the diaspora are more interested in the intrigue of who is behind Melnychenko, rather than what is on the tapes.

Ultimately, the main problem for many in the diaspora is that the image of Ukraine found on the tapes is too difficult to accept, after waiting and agitating over many decades for Ukrainian independence. The same is true of its unwillingness to believe that Rukh leader Vyacheslav Chornovil's "car accident" in March 1999 was not an accident (Melnychenko is 99 percent certain it was not an accident). To the younger generation of the diaspora in the media, think tanks, and policy making, Melnychenko provides proof of what they had long suspected about Ukraine. Indeed, some of them may even have assisted in Melnychenko's departure from Ukraine. Although Melnychenko has been criticized for releasing only fragments of his hundreds of hours of tapes, he is transcribing them with a grant from Russian oligarch Boris Berezovskii, exiled in London. He is also currently working with another recent defector from Ukraine, Oleksandr Yelyashkevych, to thwart the ability of the authorities to falsify the 2004 elections. Both Melnychenko's tapes and Yelyashkevych, who checked voting in the 1999 election and 2000 referendum on behalf of parliament, claim there were falsifications on both occasions.

Dr. Taras Kuzio is a resident fellow in the Centre for Russian and East European Studies, University of Toronto

26.05.03. UWC: Kutjma omskriver historien for egen vindings skyld
Ukrainian-Polish relations: UWC statement on Ukraine's and Poland's presidents' recent efforts

The recent joint statement by Ukraine's and Poland's Presidents on mutual cooperation, good neighborliness and the historical record while seemingly of some benefit on practical contemporary issues, is not evenhanded in its evaluation of the historical record and harmful to current and future Ukrainian-Polish relations. Ukraine's President Kuchma acquiesced in rewriting Ukrainian-Polish history for the sake of political expediency. Poland's President Kwasniewski seemingly took advantage of his counterpart's current weakened international position.

Ukraine and Poland today find themselves in a position of mutual need. Poland needs a democratic Ukraine as a buffer against Russian expansionism, while Ukraine needs Poland as a conduit to western integration. Clearly, today's Poland has the upper hand in this symbiotic relationship since it is developing democratic and free market institutions more expeditiously and has been accepted for western integration. Nevertheless the subject of Ukrainian-Polish history is so thorny that addressing it is a political landmine, more so, if only one tragic incident is considered, isolated from the broader historical context.

Normally, apologies are helpful in healing old wounds and cathartic for inveterate guilt. The subject of wartime excesses in Volyn in 1943-44 by Ukrainian partisans against Polish civilians is unique in terms of Ukrainian guilt against the Poles. Still even this tragedy requires more than Polish eyewitness memoirs. It must be assessed by scholars within a wartime milieu and with recognition of its reciprocal character - consider the excesses of Polish partisans and Polish nazi and soviet collaborators against Ukrainian civilians.

Unfortunately, Ukrainian-Polish relations are replete with tragedies involving Polish guilt against Ukrainians. In all instances Poland was the invader and Ukraine the victim. Even Volyn represents Ukrainian land forcibly occupied and settled by Poles pursuant to government policy. This does not justify the killing of civilians and Ukrainians should apologize for their transgressions. Still Ukraine's apology should be preceded by a litany of apologies from the Polish side dealing with events as far back as the 14th century and culminating with the forcible dislocation of Ukrainians in Poland in 1947 from their ancestral lands (Akcja "Wisla") and the discriminatory policies of Poland towards its own Ukrainian community after the dislocation, and as recently as the 1980's.

The leaders of today's Ukraine and Poland and this includes not only the two Presidents, but other government leaders and even opposition figures, would do well to foster better relations between their peoples by carefully and objectively examining their history or, perhaps, acknowledging that they are incapable of objectivity and addressing only contemporary issues, recognizing the significance of political expediency. Ukrainians and Poles are neighbors with mutual interests, but a difficult past. A long-term period of genuine cooperation and mutual assistance is necessary to forge a real friendship.

For the Ukrainian World Congress

Askold S. Lozynskyj,
President

Victor Pedenko,
Secretary General

26.05.03. Jusjtjenko vil muligvis bede Europa om hjælp under præsidentvalget

Ukraine vil muligvis arbejde for at få Europarådet, OSCE og andre internationale organisationer om hjælp til afholdelsen af et demokratisk og åbent valg, sagde repræsentanterne for blokken "Vores Ukraine" efter mødet med Tysklands forbundskansler Gerhard Schröder. Lederen af "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko og formanden for Ukraines folkeparti (UNP) Jurij Kostenko ankom til Tyskland for at deltage i SPD's 140-års jubilæum.
    Under samtalen drøftede parterne den politiske situation i Ukraine "herunder spørgsmålet om de oppositionelle kræfters konsolidering, partiopbygningen i Ukraine, problemet omkring struktureringen af landets politiske spektrum samt etableringen af bilaterale partimæssige og parlamentariske relationer". 
    Schröder, der også er leder af SDP, udtrykte en interesse i "situationen omkring det kommende præsidentvalg i Ukraine, tidspunktet for dets afholdelse samt landets parathed til at gennemføre en gennemskuelig og demokratisk viljesytring", oplyste "Vores Ukraines" pressetjeneste.
    Som en afslutning på besøget i Tyskland mødtes Jusjtjenko og Kostenko med pressens repræsentanter. En kommentar til besøgets resultater, fremhævede de folkedeputerede, at dets vigtigste resultat var, at "Vores Ukraine"s repræsentanter havde gennemført "usædvanlig brede konsultationer". I den forbindelse fremhævede forhandlingernes høje niveau, hvorunder de ukrainske politikere indviede de tyske regeringsmedlemmer og politikere i blokkens holdning til de mest aktuelle problemer i landet.
    "Parlamentarikerne fremhævede de tyske politikeres interesse i at modtage informationer fra Ukraine fra første hånd samt, at man ikke er ligeglad med, hvilken vej vores stat vil vælge om 1,5 år", - fremhævede man i pressetjenesten. UP. Interfaks-Ukrajina.

26.05.03. Ukraine insisterer på visumfrihed for sine borgere

Ukraine insisterer på, at ukrainske borgere får ret til at bevæge sig uhindret indenfor hele Den europæiske Unions territorium. Det oplyser Ukrajinski Novyny  med henvisning til præsident Leonid Kutjmas pressetjeneste, som igen henviser til hans tale på det uformelle topmøde for statsoverhoveder i Central-og østeuropa i den østrigske by Salzburg.

"Ukraine vil i den kommende fremtid forfægte sine borgeres ret til frit at kunne bevæge i sig i de europæiske lande. Den ret, som vil give de ukrainske borgere mulighed for uhindret at stifte bekendtskab med Vesteuropas og vores nabolandes præstationer,", - hed det i den ukrainske leders tale.

Leonid Kutjma gav en positiv vurdering af aftalerne med en række af Ukraines medlemslande om en forenkling af visumpligten i forbindelse med deres kommende indtræden i Den europæiske Union, som kræver indføring af visumpligt overfor lande, som ikke er medlemmer af organisationen.

"Det er en glæde for mig, at det er lykkedes Ukraine på det seneste at nå til enighed med en række af sine naboer, som er fremtidige medlemmer af Eurounionen, om den størst mulige forenkling af personers bevægelighed indenfor rammerne af Schengen-aftalen", - hedder det i talen. 

I den forbindelse udtrykte præsidenten en særlig tak til Polen, som havde taget initiativ til at afstemme betingelserne for visumpligten.

Som tidligere oplyst aftalte Ukraines og Polens præsidenter Leonid Kutjma og Aleksander Kwasniwski, at Ukraines borgere vil få gratis visa til Polen, mens Ukraine vil indføre visumfrihed for polakkerne.

Ukraine og Slovakiet har allerede aftalt et lignende regelsæt for visa.

I februar sagde Ungarn, at det var muligt at lave en "polsk" løsning for ukrainske borgeres indrejse.

Ukraine håber på, at Litauen vil kunne indføre gratis visa til ukrainske borgere, og at Ukraine på sin side vil indføre visumfrihed for litauiske borgere.

I april underskrev Tjekkiet, Ungarn, Polen, Slovenien, Slovakiet, Litauen, Letland, Estland, Cypern og Malta en traktat om deres indtræden i Den europæiske Union. Disse landes officielle indtræden i EU vil finde sted i maj 2004, efter at samtlige EU-medlemslandes parlamenter har ratificeret aftalen om udvidelsen. Korrespondent.net.