27.02.04. Lytvyn regner med en 3% spærregrænse for politiske partier

27.02.04. James Sherr's kommentar til sikkerhedsagents afhopning

27.02.04. Ukraine fjernet fra FATF's "sorte liste"

27.02.04. Kiev-universitet siger, at det ikke stod bag Kutjmas genopstilling

Grundet operation vil der ikke være nyheder i dagene 24-26.02.04

23.02.04. USA vil ikke støtte nogen kandidat; men vil have frie og retfærdige valg

23.02.04.  Jusjtjenko siger, at regimet er kun bange for Vestens reaktion

23.02.04. Madeleine Albright ønsker demokratisk valg i Ukraine

23.02.04. Ny meningsmåling: Kutjma kommer i 2. valgrunde med Jusjtjenko

21.02.04. Afhoppet SBU-general hovedtema på Kutjmas pressekonference

21.02.04. Schröder ødelagde Kutjmas planer om billigt PR

21.02.04. Kutjma afviser beskyldninger om overvågningsdirektiv

21.02.04. Kutjma beder Tyskland om at trække Ukraine ind i EU

20.02.04. Kivalov valgt til formand for Den centrale Valgkommission

20.02.04. Oppositionen vil have adgang til afhoppet generals materialer

20.02.04. Den kommende formand for CVK lover, at der ikke bliver valgsvindel

20.02.04. Parlamentet godkender de sidste to medlemmer af Den centrale Valgkommission

19.02.04. Den centrale valgkommission næsten helt udskiftet

19.02.04. Janukovytj temmelig sikker på at blive opstillet til præsidentvalget i 2004

19.02.04. Kutjmas tilhængere gør klar til parlamentsvalget i 2006

19.02.04. "Vores Ukraine" protesterer mod forfølgelse fra skattevæsnets side

18.02.04. Kravtjuk foreslår Janukovytj som styrets samlede kandidat

18.02.04. KPU regner med, at CIA og Soros vil foranstalte masseaktioner til foråret

18.02.04. 70,4% er imod, at Kutjma genopstiller - 17,9% er for 

17.02.04. Politisk aftale om gennemførelse af forfatningsreformen underskrevet

17.02.04. Hver tredje ukrainer vil gerne emigrere

16.02.04. Radio "Liberty" fortsætter med at sende på andre FM-frekvenser

16.02.04. Radio "Liberty" tvunget fra en del af de ukrainske FM-frekvenser 

16.02.04. Radio "Liberty" tvunget fra en del af de ukrainske FM-frekvenser 

Den internationale føderation af journalister mener, at suspenderingen af radio "Liberty's" sendetid er politisk motiveret. Ifølge Institut for masseinformation påpeges det i erklæringen, at beslutningen om at lukke for radio "Liberty's" udsendelser i Ukraine i perioden op til præsidentvalget "lugter af politisk indblanding ligesom i Gamle dage".

"Uanset, at beslutningen er blevet truffet på baggrund af ændringer i radiostationens koncept, er realiteten den, at den nye ledelse er under indflydelse af kredsen omkring præsident Leonid Kutjma, påpeger generalsekretær for den internationale føderation af journalister Aydan White, - i realiteten lugter af politisk indblanding ligesom i gamle dage, forsøg på at kvæle den radio, som giver plads til alternative politiske synspunkter i Ukraine".

Fra nu af er ukrainerne nødt til at fange "Liberty" på kortbølger, som sendes fra Prag. "FM-systemet er livsnødvendig for, at Ukraines største lytterskare skal kunne høre radioen, understreger White. - Styrets indgreb fremkalder mistænksomhed i forhold til, hvordan det i det kommende måneder vil opføre sig overfor kritiske og uafhængige massemedier."

Den internationale føderation af journalister frygter, at man i løbet af de kommende måneder vil se nye forsøg på pression mod udenlandske radiostationer og organisationer, som støtter aktivister indenfor forsvar for ytringsfrihed.

16.02.04. Radio "Liberty" fortsætter med at sende på andre FM-frekvenser

Radio "Dovira" tegnede ikke kontrakten med radio "Liberty", men med den amerikanske statsinstitution - Bureau for international radiofoni (IBB).  Derfor burde radio "Dovira" have skrevet deres brev ikke til radio "Liberty", men til IBB," siger radio selskabet "Free Europe"/ radio "liberty"s direktør for politiske og strategiske planlægningsanliggender, Jeff Drimble, i en kommentar til beslutningen truffet af ledelsen af radio "Dovira" om at suspendere udsendelsen af radio "Liberty"s ukrainske afdelings programmer på sin frekvens. Desuden betegnede Drimble som usand argumentet fra "Dovira"-ledelsens side om, at radio "Libertys" programmer havde en negativ indflydelse på førstnævntes popularitet og mindskede antallet af radioens lyttere.

Ifølge den amerikanske top-manager for radio "Liberty" har en rundspørge gennemført blandt radio "Doviras" lyttere vist, at antallet af lyttere på FM-frekvensen tværtimod øges, når radio "Libertys" ukrainske tjenestes programmer bliver sendt på den. I løbet af det seneste år er lytterskaren øget med 30%, siger Drimble.

"Vi er åbne overfor en diskussion, - understregede Drimble, - men radio "Dovira" har ikke henvendt sig til os". Som gæsten fra Washington desuden påpegede "har radio "Doviras" ledelse ikke besvaret et eneste telefonopkald eller E-mail", selvom man fra amerikansk side har gjort mange forsøg på at etablere kontakt.

"Derfor kan vi sige, at beslutningen ikke svarer til de årsager, som er nævnt i brevet. Det er en politisk handling, som er rettet imod demokratiet, ytringsfriheden og pressefriheden.", sagde Drimble. Han betonede, at ledelsen af radio "Liberty" vil gøre alt hvad der står i dens magt for at forblive på FM-frekvensen. "Vi vil også fremover se på muligheden for en kontakt med radio "Dovira", tilføjede Drimble.

Han fremhævede, at radio "Libertys" programmer allerede i dag - udover kortbølgefrekvenserne - bliver transmitteret på visse FM-radiostationer, som ikke indgår i radio "Doviras" netværk - fx i Odesa, Uzhgorod, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Simferopol, Sevastopol og en række andre byer. Desuden ser man ifølge Drimble nu på muligheden for at transmittere radio "Liberty" på mellembølgerne fra sendere såvel i Ukraine som udenfor, samt på UKH-frekvensen.

Idet han afviser beskyldningerne om en politisk motiveret beslutning fra "Doviras" side om at fratage radio "Liberty" æteren, offentliggør den nyudnævnte generalproducer for det landsdækkende ukrainske radionetværk Serhij Kitjigin i den seneste udgave af avisen "2000" en artikel under overskriften "Friheden koster ikke 200.000 dollars". I artiklen hævder han, at den ovennævnte beslutning overhovedet ikke har noget politisk motiv, men er udelukkende dikteret af hensynet til radio "Doviras" videre udvikling og øgede lyttertal. Ifølge Kitjigin har "radioen i løbet af de senere år reelt levet for de 200.000 dollars, som "Liberty" hvert år betalte for retten til at sende i radio "Doviras" æter. Til gengæld for det har den måttet betale prisen med manglende popularitet, fordi radio "Libertys" programmer ikke passer ind i den musikflade, som er grundlaget for "Dovira". UP.

17.02.04. Hver tredje ukrainer vil gerne emigrere

Hver tredje ukrainer ville gerne emigrere fra Ukraine til et andet land, viser en meningsmåling foretaget af Fonden "Demokratiske initiativer" og Kievs internationale institut for sociologi i dagene fra den 23. januar til den 1. februar, oplyser Interfaks-Ukrajina. 2011 respondenter fra samtlige regioner i Ukraine deltog.

Hvis de havde muligheden for at flytte til et andet land sammen med familien, så ville 33,8% af de adspurgte benytte sig af den, 61,5% ville forblive i Ukraine og 4,7% havde svært ved at svare. Blandt dem, som gerne ville flytte til et andet land, ville 7,7% flytte til Rusland, 7,4% til Tyskland, 3,9% til Canada, 3,8% til USA, 1,8% til Frankrig, 1,2% til Storbritannien, 1,2% til Israel, 0,9% til et land i det tidligere USSR og 6% ville flytte til et andet land.

Meningsmålingen viser, at de fleste af dem, som gerne vil emigrere, er at finde blandt de unge og folk med en videregående uddannelse. Blandt personer med en folkeskoleeksamen ville 82,1% blive i Ukraine, blandt dem med en studentereksamen ville 59,6% blive, mens kun 49,8% af dem med en videregående uddannelse ville blive i landet. I aldersgruppen 18-19 år ville 37% blive i Ukraine, blandt de 40-49-årige er tallet 58%, mens det blandt de 80-årige og opefter er 91%.

17.02.04. Politisk aftale om gennemførelse af forfatningsreformen underskrevet

Parlamentsflertallets fraktioner og grupper samt KPU og SPU har underskrevet "Politisk aftale mellem fraktioner og grupper af deputerede i Ukraines Verkhovna Rada vedrørende gennemførelsen af en forfatningsændring og den lovgivningsmæssige sikring af dens realisering". Det meddelte folkedeputeret og formand for fraktionen PPPU-"Arbejdets Ukraine" Ihor Sharov mandag til journalister. Repræsentanterne for "Vores Ukraine" og BJuT undlod at underskrive aftalen.

Det fremhæves i aftalen, at underskriverne - fraktionernes ledere - på vegne af Ukraines folkedeputerede, medlemmerne af de ovennævnte fraktioner og grupper af deputerede i VR, forpligter sig til at sikre gennemførelsen af en forfatningsreform. Til det formål anser de for at være nødvendigt, at man  inden indledningen af drøftelsen af og den endelige vedtagelse af forfatningsændringerne vedtager (og officielt offentliggør) Ukraines lov "Om valget af Ukraines folkedeputerede" efter forholdstalsvalg i henhold til det koncept, som er nedfældet i de afsluttende bestemmelser i lovforslaget "Om ændringer i Ukraines forfatning" (registreringsnummer 4105). Loven forudsættes at træde i kraft fra 2006.

Desuden anser medunderskriverne det for at være nødvendigt at vedtage en lov om valg til de lokale selvstyreorganer, idet man harmoniserer valgsystemet ved valget til disse organer med det valgsystem, som er nedfældet i ovennævnte Ukraines lov "Om valg af Ukraines folkedeputerede", indføre ændringer i Ukraines lov "Om valg af Ukraines præsident", herunder med henblik på at afstemme længden af parlaments- og præsidentvalgkampen og vedtage en Verkhovna Rada resolution "Om afholdelse af præsidentvalget i Ukraine" i oktober 2004. Desuden planlægger man at vedtage en resolution om Verkhovna Radas behandling af lovforslaget om forfatningsændringer, efter at man har modtaget en udtalelse om dette lovforslag fra Ukraines forfatningsdomstol .

Det fremhæves desuden i aftaleteksten, at parterne forpligter sig til inden afslutningen af VR's 5. session at vedtage Ukraines lov "Om Ukraines præsident", Ukraines lov "Om Ukraines regering", Ukraines lov "Om ændringer til Ukraines lov "Om Den centrale valgkommission", loven om udformningen af det statslige register over Ukraines vælgere, samt Ukraines lov "Om landsdækkende folkeafstemning".

Et særskilt punkt i aftalen forudsætter, at parterne forpligter sig til at behandle spørgsmål vedrørende den politiske reform i overensstemmelse med VR's forretningsorden. Aftalens andet punkt forudsætter, at underskriverne vil løse alle konfliktsituationer, som måtte opstå mellem de politiske kræfter der er repræsenteret i parlamentet, udelukkende ad forhandlingens vej og uden en blokering af parlamentets arbejde. De fraktioner, som har underskrevet dokumentet, tæller over 300 deputerede. Podrobnosti. UNIAN.

18.02.04. 70,4% er imod, at Kutjma genopstiller - 17,9% er for 

Over to tredjedele af Ukraines befolkning er imod, at det nuværende statsoverhoved, Leonid Kutjma, deltager i det kommende præsidentvalg, oplyser Interfaks-Ukrajina under henvisning til en meningsmåling, som er blevet gennemført af Fonden "Demokratiske initiativer" sammen med Kievs internationale institut for sociologi. I perioden fra den 23. januar til den 1. februar blev 2011 respondenter fra alle Ukraines regioner hørt om spørgsmålet. 

70,4% mener, at Leonid Kutjma ikke bør tage del i det næste præsidentvalg, 17,9% går ind for, at han stiller op til valget, mens 11,7% var i tvivl om, hvad de skulle svare.

Som tidligere omtalt meddelte Ukraines forfatningsdomstol den 30. december 2003, at den finder borger Leonid Kutjmas ret til at stille op til præsidentvalget i 2004 for tredje gang for at være legitim. Dommerne vedtog denne beslutning efter behandlingen af en artikel i forfatningen, som forbyder den samme person at beklæde præsidentvalget mere end to embedsperioder i træk. Første gang blev Leonid Kutjma valgt til Ukraines præsident i 1994 og dernæst genvalgt i 1999. Ukraines forfatning blev vedtaget i 1996. Retten besluttede, at Leonid Kutjmas nuværende embedsperiode er hans første.

Tidligere har Leonid Kutmja flere gange erklæret, at han ikke agter at stiller op til det forestående præsidentvalg. Hans anden embedsperiode udløber i efteråret 2004. UP.

18.02.04. KPU regner med, at CIA og Soros vil foranstalte masseaktioner til foråret

Det kommunistiske parti mener, at USA har sendt et klart signal til den ukrainske opposition om, at det ikke vil skorte på penge, når der skal organiseres masseprotester i løbet af foråret 2004. Således kommenterer kommunisterne en artikel i Wall Street Journal fra den 11.02.04 under overskriften "Kastanjerevolutionen". 

"Artiklen lovsynger "lyksalighederne" ved det georgiske scenarium for magtovertagelsen for Ukraine og afslører amerikanernes kyniske holdning til vores stat og folk", - hedder det i erklæringen, som underbygges af citater fra artiklen som bringes i uddrag: "Ukraine har en glimrende mulighed for at gentage den georgiske succes med "folkedemokratiet". "Vesten kunne godt lægge et mere beslutsomt pres på Kiev". "Eurounionen burde mere aktivt føre en "stok og gulerodspolitik", og sidst men ikke mindst den "sakramentale" indrømmelse: "Washington har brugt over 2 mia. dollars til støtte for et frit og uafhængigt Ukraine" og "USA kunne godt øremærke en stor del af disse midler til støtte for de demokratiske modstandere af Kutjma, som gør alt det, som Serbiens og Georgiens opposition har gjort".

KPU mener, at der bag ved disse teser gemmer sig meget hårde og uhildede, i første omgang for os ukrainere, vestlige direktiver. Som den første af disse teser peger KPU på det, at "de ukrainske "nashister" har fået besked på tidspunktet for gennemførelsen af den militære operation, nemlig "kastanjerevolutionen" i maj, når kastanjerne springer ud".

Som den anden besked peger kommunisterne på anbefalingen om at "love ukrainerne europæiske værdier, støtte og "rundhåndede" krediter fra USA, med andre ord "guld og grønne skove", men samtidig at give prygl for at få dem til at makke ret og "øve pres med alle mulige midler". For det tredje: Washington har givet et signal til den såkaldte "demokratiske opposition i Ukraine", (der tænkes på oppositionen udenom kommunisterne), at Vesten vil være villig til at ofre penge på at støtte dem og, "den demokratiske oppositions" repræsentanter bør i overensstemmelse med "de Soros- og CIA-inspirerede scenarier organisere civile ulydighedsaktioner i foråret 2004 for deres dollars", - mener KPU. UP.

18.02.04. Kravtjuk foreslår Janukovytj som styrets samlede kandidat

 

Lederen af SDPU (o)s parlamentsfraktion, Ukraines tidligere præsident Leonid Kravtjuk, er overbevist om, at den nuværende premierminister og formand for Regionernes Parti, Viktor Janukovytj, bør være styrets samlede præsidentkandidat ved valget i 2004.

I et interview med avisen "Stolitjnyje novosti" fra den 17. februar udtaler Kravtjuk blandt andet: "Viktor Janukovytj bør være styrets kandidat".

Han begrunder sin holdning med, at da Janukovytj forlod posten som Donetsk-regionens guvernør til fordel for posten som Ukraines premierminister "efterlod [han] sin region i en sådan politisk og økonomisk tilstand, at man rolig kunne give ham en topkarakter". I den forbindelse understreger Kravtjuk, at Donbass - det er mere end 10 millioner mennesker; "det er en hel stat".

Desuden fremhæver Kravtjuk i sin bedømmelse af Janukovytjs arbejde som premierminister, at denne "aldrig beskæftiger sig med politisk tågesnak, ikke er ude på at skabe sig sit eget image og heller ikke beskæftiger sig med at øge sin popularitet i meningsmålingerne".

Desuden arbejder regeringen Janukovytj efter Kravtjuks vurdering til "mere end godkendt" i alle henseender. Podrobnosti. UNIAN.

19.02.04. "Vores Ukraine" protesterer mod forfølgelse fra skattevæsnets side

"Vores Ukraine" vil rette henvendelse til Ukraines rigsadvokatur med anmodning om at undersøge de tilfælde af politisk forfølgelse, som blokken er blevet udsat for fra skattevæsnets side, og give en juridisk vurdering af disse hændelser. Det fremgår af blokkens erklæring på baggrund af et stigende pres fra skattevæsnets side mod repræsentanterne for "Vores Ukraine". I erklæringen fremhæves det, at de virksomheder, som enten er blevet stiftet af eller er under ledelse af deputerede fra "Vores Ukraine" på alle niveauer - lige fra deputerede ved lokale råd til Verkhovna Rada - er blevet genstand for permanent øget nidkærhed.

"Det er kendetegnende, at den øgede skatteinspektion falder i en periode, hvor "Vores Ukraine" indtager en principiel holdning i sagen om den såkaldte forfatningsmæssige reform", fremhæves det.

"Ingen er bekymret for, om der har været lovovertrædelse eller ej. Det vigtigste er personen, som man kan hænge en eller anden lovovertrædelse op på. "Skatteembedsmændenes vilkårligheder kan ikke forklares som andet en et ønske om at underkue dem, som ikke går på kompromis med deres egen samvittighed og har tilstrækkelig meget mod til at sige "nej" til forsøgene på at bevare det eksisterende regime", - hedder det i erklæringen. Jusjtjenkos blok betoner, at "Ukraine er blevet omdannet til et land, hvor der ikke er plads til loven og demokratiet", mens skattevæsnets organer er blevet til et nyt NKVD (Stalins hemmelige politi, red.).

"I forsøget på at klamre sig til magten undertrykker styret lovene og forfatningen. Overtrædelsen af borgernes rettigheder og friheder samt repressioner er blevet normen i dette land. Ingen er længere overrasket over censuren i massemedierne og "temnikerne". Borgernes ret til en sandfærdig information er reduceret til én eneste mulighed - at læse mellem linjer", hedder det i erklæringen.

"Vores Ukraines" fraktion nedlægger en skarp protest mod brugen af myndighedsorganer som "instrumenter i et politisk opgør" og insisterer på, at man i henhold til loven om deregulering af erhvervsvirksomhed "omgående offentliggør køreplanerne for de kontrolbesøg, som Skattevæsnet agter at foretage inden præsidentvalget". "I perioden op til præsidentvalget er det også nødvendigt at afstå fra enhver form for ikke-ordinære kontrolbesøg i virksomheder og massemedier", hedder det i erklæringen.

Blokken retter også henvendelse til Ukraines rigsadvokatur med anmodning om at efterforske de tilfælde, hvor Skattevæsnets har foretaget politisk forfølgelse og fremlægge en juridisk vurdering af disse.

"Hvis disse krav ikke bliver opfyldt, er vi parat til at komme med et passende modsvar. Vi bekendtgør hermed etableringen af et permanent koordinationscenter, som skal holde øje med tilfælde af embedsmisbrug begået af de embedsmænd, som forfølger ud fra et politisk motiv", hedder det i "Vores Ukraines" erklæring. Det er allerede den anden erklæring fra "Vores Ukraines" side i om brugen af skattemyndighederne som led i politisk pression. Kontrolbesøgene i virksomheder tilhørende medlemmer af "Vores Ukraine" er imidlertid ikke aftaget siden da, men er tværtimod taget til.

I en kommentar vedrørende skatteinspektionerne siger den kendte økonom fra den amerikanske Carnegie Fond Anders Åslund til "Radio Liberty", at "det er klart, at hvis skattevæsnet samtidig har slået ned på de to rigeste forretningsmænd bag "Vores Ukraine" og Viktor Jusjtjenko, så må der være tale om en politisk handling". "Det er velkendt, at skattevæsnet i Ukraine bliver brugt som det vigtigste undertrykkelsesmiddel. For blot at nævne et eksempel: sidste år gennemførte skattevæsnet 260 kontrolbesøg mod massemedierne i Ukraine. Så der er tale om en del af en generel tendens", siger Åslund. Åslund kritiserer også det nuværende momstilbagebetalingssystem, som står i centrum for konflikten mellem Poroshenko og skattevæsnet. Ifølge ham virker dette system ikke i et eneste af de postsovjetiske lande og er en af de største årsager til korruption. "For en statslig embedsmand er det ganske enkelt unaturligt at tilbagebetale noget uden at trække returkommission ud af disse penge", siger Åslund til "Radio Liberty". UP.

19.02.04. Kutjmas tilhængere gør klar til parlamentsvalget i 2006

De af Ukraines politiske partier, som i december 2003 tog initiativ til at etablere en parlamentarisk regeringskoalition og omdanne den til en bred koalition af demokratiske kræfter, erklærer nu, at den eneste grund til at gøre det var ønsket om "markant at forbedre kvaliteten i hver eneste borgers liv", hedder det i udkastet til en appel til landsmænd fra lederne af partier, fraktioner og grupper, som har taget initiativ til at skabe en bred koalition af demokratiske kræfter, oplyser Interfaks-Ukrajina.

"Den hovedopgave, som vi har stillet os selv, er væsentligt at forbedre hver eneste borgers liv og på grundlag af en innovativ investeringsmodel at føre vores stat op på et nyt niveau for samfundsudviklingen", hedder det i erklæringen.

"Efter de barske prøvelser i uafhængighedens første år, udmarvende politiske stridigheder og permanente sociale konflikter, er Ukraine sikkert gået ind i 2004. I politikken er det de forenende tendenser, kompromiset og konstruktiviteten, der er begyndt at være fremherskende. Den nationale økonomi er ved at komme i omdrejninger. De ømfindtlige sociale problemer bliver efterhånden løst. Landets internationale image forsøger positive ændringer", - fremhæves det i dokumentet.

"For at garantere folk et værdigt liv, er der brug for samfundets maksimale politiske konsolidering, et styre der er effektivt i social forstand, samt  at man forener hele nationens intellektuelle og moralske potentiale", erklærer initiativtagerne til koalitionen.

"Det er yderst vanskeligt at gøre det i et år domineret af den politiske reform og præsidentvalget, hvor den politiske konkurrence er af særlig farlig karakter. Men vi har ganske enkelt ikke noget andet valg i et år med Shevtjenko-jubilæum og 60-året for Ukraines befrielse fra de nazistiske erobrere. Vi har ikke ret til at lege med den historiske og politiske uansvarlighed i forhold til mindet om de mange generationer", hedder det i erklæringen.

De politiske parter, som har underskrevet aftalen, forpligter sig til at virkeliggøre opgaven i den politiske reforms første fase - gøre Ukraines politiske system mere fuldkommen, så det kommer tættere på de fælleseuropæiske standarder og normer, opstille en samlet koalition af alle patriotiske og progressive kræfter ved parlamentsvalget og valget til det lokale selvstyre i 2006, og opnå en højnelse af rollen for de repræsentative grene af magten og de territoriale borgersammenslutninger.

Initiativtagerne til sammenslutningen indbyder alle politiske partier, borgerorganisationer, folkedeputerede og borgere til at deltage i en åben og gennemskuelig proces omkring oprettelsen af koalitionen og dens virke.

Efter planen skal appellen underskrives onsdag sammen med en aftale om etableringen af en bred koalition af demokratiske kræfter af lederne af Regionernes parti, Agrarpartiet, SDPU (o), NDP, Industri- og erhvervspartiet, partiet "Arbejdets Ukraine", samt lederne af deputeretgrupperne "Demokratiske initiativer", "Folkets valg" og "Folkemagt".

Aftalen træder i kraft fra underskriftsøjeblikket og gælder permanent. Andre partier, deputeretgrupper, borgerorganisationer, folkedeputerede og alle andre borgere er også velkomne til at skrive under på aftalen. UP.

19.02.04. Janukovytj temmelig sikker på at blive opstillet til præsidentvalget i 2004

Den brede demokratiske koalition er overbevist om, at den kan opstille en samlet kandidat til præsidentvalget i 2004, og denne kandidat vil efter al sandsynlighed blive officielt udpeget på Forum for demokratiske kræfter, som skal finde sted i midten af marts. Det sagde lederen af fraktionen SDPU (o) Leonid Kravtjuk på en pressekonference for ledere af de partier og fraktioner, som indgår i koalitionen. "Vi er gået sammen med henblik på at finde frem til en samlet kandidat og arbejde for, at denne kandidat vinder valget, - derom hersker der ingen tvivl", sagde Kravtjuk. Desuden fremhævede han, at "selve pressekonferencens præg" giver grund til at forstå, at denne samlede kandidat fra koalitionen bliver premierminister Viktor Janukovytj.

Indtil videre deles dette synspunkt af "de tilstedeværende" ved pressekonferencen for lederne af de politiske kræfter, som er trådt ind i koalitionen, men beslutningen om at støtte kandidaten ved valget skal vedtages af de enkelte partiers kongresser, sagde Kravtjuk. Adspurgt om, hvornår koalitionen vil offentliggøre sin kandidat, fremhævede Kravtjuk, at præsidentvalgkampen begynder i maj, men at det ikke er udelukket, at kandidaten vil blive offentliggjort på Forum for demokratiske kræfter.

I sit indlæg på pressekonferencen fremhævede Viktor Janukovytj, at et af denne koalitions vigtigste mål er at gennemføre en forfatningsreform, som vil gøre det muligt at sikre magtbalancen i den øverste magt og give styret muligheden for at arbejde effektivt og udføre sin hovedopgave omkring forbedringen af folkets levestandard. Et andet af koalitionens mål er at stabilisere den økonomiske og politiske situation i landet, sagde premierministeren. Desuden fremhævede han, at koalitionen også var blevet skabt med henblik på at løse spørgsmålet om at opstille en samlet kandidat og sikre hans sejr ved præsidentvalget.

På sin side forklarede koordinatoren for parlamentsflertallet Stepan Havtysh, at koalitionen er dannet "ud fra et valgblokprincip, og, muligvis, vil udgøre en samlet opstillingsliste ved parlamentsvalget i 2006". Havrysh sagde, at formålet med at danne en demokratisk koalition udover opstillingen af en fælleskandidat til præsidentvalget også er selve afslutningen af den politiske reform og deltagelsen i parlamentsvalget i 2006. Desuden sagde Havrysh, at koalitionen bør øve indflydelse på "forsøgene på at finde en samlet model for valget af folkedeputerede". "Vi taler om en type forholdstalsvalg - muligvis vil det være et kompromis mellem de åbne og de lukkede opstillingslister", sagde han.

Desuden er koalitionen ifølge koordinatoren "en logisk fortsættelse af parlamentsflertallet". Havrysh fremhævede, at det er "dens nye politiske status", når den overgår til at være en fælles politisk organisation med et program. UP. Interfaks-Ukrajina.

19.02.04. Den centrale valgkommission næsten helt udskiftet

Præsident Leonid Kutjma har foreslået en repræsentant for det oppositionelle Socialistiske parti som medlem af Ukraines centrale Valgkommission (CVK). I Verkhovna Rada har man indregistreret et tilsvarende resolutionsforslag om at udnævne Oleksandr Tjupakhin til medlem af CVK som præsidentens kandidat. Resolutionsforslag nr. 5151 blev indregistreret onsdag den 18. februar, skriver Obozrevatel.

Tirsdag den 17. februar godkendte Verkhovna Rada efter indstilling fra præsident Leonid Kutjma 10 nye medlemmer af CVK. De nyudpegede medlemmer er: Valerij Bondyk (tilhører Donetsk-klanen), Jaroslav Davydovytj (sekretær i den afgående CVK), Serhij Kivalov (folkedeputeret og formand for Ukraines øverste justitsråd; tæt på SDPU (o), Jurij Dontjenko (medlem af KPU), Valentyna Zavalevskaja (tæt på SDPU (o), Volodymyr Zaplatysnkyj (medlem af SDPU (o), Ihor Katjur (tilhører Dnipropetrovsk-klanen), Rusland Knjazevytj (var næstformand i den afgående CVK), Mykhajlo Okhendovskyj og Bronislav Rajkovskyj (medlem af KPU).   

Samtidig afviste Verkhovna Rada at udnævne to af de af præsidenten foreslåede kandidater; nemlig Bronislav Stytjynskyj og Ihor Tolkatjev. Ifølge socialisternes leder Oleksandr Moroz havde Socialistpartiets fraktion i Verkhovna Rada foreslået Leonid Kutjma at indstille dens repræsentant Oleksandr Jeljashkevytj til CVK. UP, Korrespondent.net.

20.02.04. Parlamentet godkender de sidste to medlemmer af Den centrale Valgkommission

Verkhovna Rada har godkendt udnævnelsen af Oleksandr Tjupakhin og Andrij Mahera til medlemmer af den centrale valgkommission. 396 deputerede stemte for Tjupakhin, som var blevet indstillet af præsidenten efter anmodning fra Socialistpartiets fraktion. 410 deputerede stemte for Andrij Mahera, som var blevet foreslået af fraktionen "Vores Ukraine". Ifølge UP's oplysninger har Mahera indtil for nylig arbejdet i den juridiske afdeling i "Vores Ukraines" hovedkvarter. Han er assistent for folkedeputeret David Zhvania fra "Vores Ukraine".

Som tidligere oplyst havde parlamentet tirsdag stemt om de 10 nye medlemmer af Den centrale Valgkommission. Efter udnævnelse af Tjupakhin og Mahera er der ikke flere ledige stillinger i CVK. Efter afstemningen om kandidaterne Tjupakhin og Mahera fratrådte den forventede kommende formand for CVK, Serhij Kivalov, officielt sin stilling som folkedeputeret. Kivalov blev valgt i enkeltmandskreds nr. 136 i Odesa-regionen, hvor der nu skal være suppleringsvalg. UP.

20.02.04. Den kommende formand for CVK lover, at der ikke bliver valgsvindel

Det nye medlem af Den centrale Valgkommission, som efter alt at dømme vil blive kommissionens nye formand, Serhij Kivalov, udelukker muligheden for forfalskning af valgresultatet ved præsidentvalget i 2004. "Med den høje bevågenhed der er fra samfundets side til valget af statsoverhovedet, som vi forventer, tror jeg, at enhver form for udslagsgivende valgsvindel er principielt umulig", siger han i et interview med avisen "Den". Desuden påpeger han, at det er nødvendigt, at alle medlemmerne af valgkommissionerne er "exceptionelt samvittighedsfulde", mens alle procedurerne bør foregå transparent. "I dag er et af de hovedspørgsmål, som vi skal løse under forberedelsen af valget, er hvordan vi sikrer sådanne arbejdsbetingelser for medlemmerne af CVK, så at ingen af de interesserede personer kan øve indflydelse på de beslutninger, som de skal træffe", - siger Kivalov. "Hvad angår modforholdsregler overfor mulig valgsvindel, så har vi i det hele taget nogle interessante tanker; nemlig at gå væk fra den gamle afstemningsform og bruge en fuldstændig ny afstemningsform, som i dag bruges aktivt i Europa og Nordamerika", tilføjer han.

"Jeg tænker på det elektroniske afstemningssystem. Med det vil vi ikke alene blive fri for at trykke bjerge af stemmesedler, men vil også udelukke alskens manipulationer med stemmerne. Før vi kan ændre hele systemet, inklusive afprøvning af de nye arbejdsmetoder, vil der gå nogle år. Men jeg er imidlertid sikker på, at det vil lykkes os", - lover Kivalov.

Desuden siger han, at CVK i sit arbejde bør lægge mere vægt på aktivt at følge lokalvalgene og gøre alt hvad der står i dens magt for at de skal forløbe demokratisk og gennemskueligt. UP.

20.02.04. Oppositionen vil have adgang til afhoppet generals materialer

Roman Zvarytj siger, at Kravtjenko bør overdrage dissee dokumenter til ombudsmanden og lederen af "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko, eftersom generalens erklæring handlede direkte om overvågning af deputerede fra "Vores Ukraine", oplyser "Vores Ukraines" pressetjeneste. "Disse dokumenter er nødvendige, hvis "Vores Ukraine" skal løse det pågældende problem på et juridisk niveau", siger Zvarytj. Folkedeputeret Roman Zvarytj mener, at der ikke er nogen grund til at tvivle på troværdigheden af de informationer, som general ved den ukrainske efterretningstjeneste Valerij Kravtjenko har offentliggjort. "Med udgangspunkt i det, som i dag foregår i landet, kan man forvente hvad som helst fra styrets side", fremhævede parlamentarikeren. UP.

General Kravtjenkos erklæring vil utvivlsomt vække stor international opsigt. Det sagde medlem af SPU's fraktion Jurij Lutsenko i et interview med journalisterne, da de bad ham om at kommentere general Valerij Kravtjenkos erklæring i et interview med "Deutsche Welles" russiske afdeling. Lutsenko peger på, at det desværre er en vanlig praksis i Ukraine, at man "overvåger og aflytter politikeres og embedsmænds samtaler", mens det i resten af verden er uhørt og umuligt. Han fremhæver, at Kravtjenkos erklæring "vil rette et kolossalt slag mod Leonid Kutjmas image". Samtidig siger han, at det på ingen måde vil få nogen indflydelse på Kutjmas hensigt om at stille op til en tredje præsidentperiode.

Ifølge ham vil han kun afvise at stille op såfremt "det bliver dikteret af en præsident fra en nabostat eller to-tre oligarker og hans omgivelser". Lutsenko siger, at general Kravtjenko ikke alene er "en ærlig og patriotisk person, som har handlet efter loven og har fulgt sin samvittighed, men også en klog mand, som har sat et angreb" ind mod styret "på et for styret dårligst tænkelige tidspunkt". Samtidig fremhæver Lutsenko, at han ikke kender general Kravtjenko. Den folkedeputerede mener, at det "er en skandale" og at sådanne handlinger fra styrets side som aflytning og overvågning af embedsmænd bør medføre en reaktion fra rigsadvokaturens side. "men vi forstår, at der ikke vil ske noget, så længe Kutjma styrer landet". "Kravtjenkos erklæring viser, at Mykola Melnitjenko ikke er alene", fremhæver den folkedeputerede. "Styret bør forstå, at der vil være nok majorer til alle og at alt vil komme for en dag før eller siden", - understreger Lutsenko.

I et interview med journalister afviste præsidentens repræsentant i Verkhovna Rada, Oleksandr Zadorozhnij at kommentere general Kravtjenkos erklæring, idet han påpegede, at han ikke havde andet at sige i den anledning end "grove ord". Han oplyste, at han på baggrund af sit arbejde i magtsystemet kan sige, at "der ikke findes sådanne instruktioner". Ifølge ham findes de måske kun "i hans forestilling" (general Kravtjenkos).

Ifølge "Deutsche Welles" russiske redaktion har Kravtjenko fortalt, at han er i besiddelse af "materialer om Kutjma-regimets kriminelle aktiviteter". Disse materialer beviser blandt andet, at dennes undersåtter, lederen af Ukraines sikkerhedstjeneste Ihor Smeshko og lederen af kontraspionagen Oleh Sinjanskyj i strid med forfatningen og Ukraines lov om efterforskningsorganer udsteder ordrer til sine medarbejdere i udlandet om at overvåge deputerede fra Verkhovna Rada fra oppositionen, samt "medlemmer af regeringen fra ministeren og opefter", som det fremgår af en af de instruktioner, som jeg har modtaget". Ifølge Kravtjenko er han parat til at "overdrage disse materialer til en repræsentant for Ukraines øverste anklagemyndighed og til parlamentets menneskerettighedsudvalg". UNIAN. UP.

20.02.04. Kivalov valgt til formand for Den centrale Valgkommission

Serhij Kivalov er blevet valgt til formand for Ukraines centrale valgkommission. Beslutningen herom blev truffet i torsdags under et møde i CVK i Kiev, hvilket Mykola Rybatjuk, der som det ældste medlem af CVK var mødeleder, oplyste til Interfaks-Ukrajina. Han oplyste, at 15 medlemmer af CVK gik ind for Kivalov som formand. Således blev Kivalov valgt enstemmigt som den eneste kandidat til posten. Den 49-årige Kivalov var indtil for nylig medlem af parlamentet. Efter, at parlamentet har givet samtykke til at udpege ham til CVK, har han givet afkald på sit mandat. I parlamentet var han formand for en underkomite for retsudvalget. Indtil for nylig stod han udenfor fraktionerne og var formand for Det øverste Justitsråd. Han var også medlem af det forrige parlament (1998-2002 р.). Desuden er han præsident for Odesas nationale juridiske akademi. UP.

21.02.04. Kutjma beder Tyskland om at trække Ukraine ind i EU

Ukraine håber på, at Tyskland vil hjælpe Ukraine med at komme nærmere Den europæiske Union. Det sagde Kutjma i torsdags under mødet med repræsentanterne for Tysklands erhvervskredse, oplyser præsidentens pressetjeneste. Leonid Kutjma påpegede, at han har store forventninger til konsultationerne med Gerhard Schröder, som finder sted den 20. februar.

"Jeg er overbevist om, at det vil blive et godt bidrag (den 5. ukrainsk-tyske konsultation) ikke alene til udviklingen af de bilaterale forbindelser, men også i forhold til en større afklaring af Ukraines placering på det europæiske kontinent", - sagde han. Ifølge Kutjma "har Ukraine altid håbet på, at Tyskland ville være det vigtigste lokomotiv for Ukraines bevægelse hen imod Europa. Det, at vi i de seneste to år har oplevet positive ændringer i forholdet til Tyskland og i forhold til investeringsprojekterne - det er et godt signal fra Tysklands side."

Desuden betonede Ukraine præsident, at "Ukraine ikke på nogen som helst vilkår og under ingen omstændigheder vil fravige Det europæiske valg." "Geografisk og historisk har vi altid ligget i Europa. Men Ukraine vil gerne høre et positivt signal fra Europas side", tilføjede han.

Ifølge Kutjma drejer det sig om at medvirke til Ukraines indtræden i WTO og anerkendelsen af Ukraine som et land med markedsøkonomi. Han understregede, at Ukraine er en forudsigelig partner i forhold til Tyskland, som i alle disse år har bevist, at man godt kan lave aftaler med det. Desuden påpegede Kutjma, at "Ukraine er interesseret i et strategisk partnerskab med såvel Vest som Øst, men det bør de kræfter, som er interesseret i noget helt andet, ikke lave deres politik på."

Ifølge Kutjma "har vi proklameret vores kurs hen imod den europæiske integration, men jeg forstår godt, at i dag er tiden endnu ikke inde til det, og at vi bør tilbagelægge vores vej. Jeg ønske ikke deklarationer, jeg ønsker lidt efter lidt at tilnærme mig de europæiske standarder. På det plan bør Ukraines politik hverken være provestlig eller prorussisk, men proukrainsk", sagde Kutjma i en tale til repræsentanterne for Tysklands erhvervskredse. UP.

21.02.04. Kutjma afviser beskyldninger om overvågningsdirektiv

Ukraines præsident Leonid Kutjma dementerer sikkerhedsofficer Kravtjenkos beskyldninger om, at der skulle være blevet udstedt et direktiv om, at repræsentanterne for den ukrainske opposition skal overvåges mens de er i udlandet. "Vi har ikke andet at lave end at beskæftige os med den slags. Det er fuldstændig absurd", sagde Kutjma, da han besvarede et spørgsmål fra "Deutsche Welles" korrespondent.

Samtidig sagde den tidligere sekretær ved Ukraines ambassade i Tyskland, SBU-generalen Valerij Kravtjenko til "Deutsche Welles" korrespondent, at hans bevæggrund var at tvinge Ukraines ledelse til at overholde statens love. Samtidig er han overbevist om, at alle statens ressourcer er blevet sat ind på at kompromittere oppositionen og skaffe sig informationer om den, og om hvem som støtter den, herunder i Tyskland.

Forleden dag erklærede Kravtjenko, at der fra Kiev udgår direktiver om "at holde øje med repræsentanterne for den ukrainske opposition i udlandet."

Torsdag ankom Kutjma til Berlin for at deltage i de ukrainsk-tyske regeringskonsultationer, som er de femte af slagsen. Forhandlingernes hovedtemaer er de bilaterale relationer, spørgsmålet om økonomisk samarbejde, samt relationerne mellem Ukraine og Den europæiske Union. Fredag skal han mødes med Tysklands kansler Gerhard Schröder. UP.

21.02.04. Schröder ødelagde Kutjmas planer om billigt PR

Ukraines præsident Leonid Kutjma har forsikret den tyske forbundskansler Gerhard Schröder, at han ikke stiller op til det forestående præsidentvalg i 2004. Det oplyste Schröder på fredagens fælles pressekonference med Kutjma i Berlin efter de ukrainsk-tyske politiske konsultationer. Desuden oplyste Schröder, at Kutjma havde informeret om, hvordan forfatningsreformen forløb i Ukraine. "Vi understregede, at vi er interesseret i et stabilt og demokratisk Ukraine, som har en retsstat. Kutjma fortalte meget aktivt om indholdet af forfatningsændringerne", - sagde Schröder. Ifølge kansleren er det Ukraines folks ret at vælge den ene eller den anden styreform.

"Vi er glade for, at den ukrainske præsident har støttet forfatningen, som det ukrainske folk vælger. Vi er tilfredse med, at præsident Kutjma ikke vil stille op til det kommende præsidentvalg, og det var resultatet af vores diskussion med præsidenten her i dag", - sagde Schröder.

Adspurgt af journalister om han ser premierminister Viktor Janukovytj som den samlede kandidat for centrum-partierne ved præsidentvalget i 2004 svarede Kutjma, at han ikke agter at lede efter en arvtager til posten som Ukraines statsoverhoved, og understregede, at den som får den største opbakning fra borgerne ved valget, vil blive Ukraines præsident.

"Jeg er ikke en zar, som ham man havde i det russiske imperium, og jeg overdrager ikke mine beføjelser til en eller anden. Der vil blive afholdt et valg - og lad dem, som gerne vil deltage i valget, kæmpe om det. Den, som folket giver den største opbakning til, vil så blive præsident", sagde han. Interfaks-Ukrajina.

21.02.04. Afhoppet SBU-general hovedtema på Kutjmas pressekonference

Præsident Leonid Kutjma afviser, at general Valerij Kravtjenko skulle have fået til opgave at overvåge oppositionen i Tyskland. "Jeg så gerne, at de læste SBU's udtalelse, hvor de er kommet med en vurdering, (af Kravtjenkos handling) lidt nøjere. Hans opgave var, at være i forbindelse med tilsvarende tjenester i Tyskland. Og han blev hjemkaldt for at afslutte denne opgave", sagde Kutjma på pressekonferencen sammen med den tyske kansler Schröder efter afslutningen af forhandlingerne. Desuden tilføjede Kutjma, at der ikke var nogen ide i at overvåge oppositionen i Tyskland.

"Sig mig en gang, hvorfor skulle Ukraine beskæftige sig med noget sådant i Tyskland? Hvis de oppositionelle kommer hertil, så fremsætter de udtalelser, som man kan læse i en hvilken som helst avis", tilføjede Kutjma. "Desuden er denne general alene. Og selvom man siger, at han havde en assistent, så var han ikke i stand til at gøre det", sagde han.

Kutjma påpegede overfor den journalist, som havde stillet spørgsmålet om Kravtjenko: "Jeg ville anbefale en bog, jeg kan ikke huske forfatteren... I sovjettiden var der hundreder af medarbejderne i det særlige KGB, som forlod USSR's grænser. Det, at Kravtjenko er kommet med en eller anden udtalelse om, at han gerne vil blive her - det har han ret til". Kutjma føjede til, at han har undertegnet et dekret, som afskediger alle sikkerhedstjenestens medarbejdere fra de statslige institutioner: "Jeg tror, at I udmærket ved, at der i dagens Ukraine pågår en afKGB-sering af landet. Vi vil gerne af med alle fortidens rudimenter, da KGB's øje var over alt".

"Landets præsident har underskrevet et dekret ifølge hvilket alle de tidligere medarbejdere i SBU, som i dag arbejder i ministerier og styrelser, bliver trukket tilbage. Det vil medvirke til en normal udvikling af demokratiseringen i Ukraine", - understregede Kutjma. Desuden sagde Kutjma, at "i dag har vi en mand i spidsen for denne tjeneste (SBU), som ikke er en, der har arbejdet i KGB (Smeshko)". "I ved udmærket, at præsidenten har erklæret, at der ikke bør arbejde nogen generaler i vores strukturer i udlandet. Lad general-majorer osv. arbejde", sagde Kutjma.

Adspurgt af en tysk journalist sagde Kutjma, at "jeres tjeneste ved godt, hvad denne general har beskæftiget sig med i Tyskland". Journalisten henviste til en artikel på forsiden af den indflydelsesrige tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung om, at Valerij Kravtjenko havde været med Kutjma i Baden-Baden. Til det sagde Kutjma: "Jeg har nok i dem, som rejser sammen med mig".

General Kravtjenko var hovedtemaet på Kutjmas og Schröders korte pressekonference. To ud af tre stillede spørgsmål omhandlede dette emne. Inden pressekonferencen blev der underskrevet en aftale mellem Ukraines og Tysklands regeringer "om finansielt samarbejde", samt "Den fælles udtalelse fra Ukraines og Tysklands regering om støtte til Program for omskolingen af administrativt personale til forretningslivet i Ukraine". UP, Berlin.

23.02.04. Ny meningsmåling: Kutjma kan komme i 2. valgrunde med Jusjtjenko

Hvis der var præsidentvalg i Ukraine i starten af februar ville den nuværende præsident Leonid Kutjma have en chance for at komme i 2.valgrunde med 12,9% af stemmerne sammen med lederen af blokken "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko, som ville få 23,5 % [i 1. valgrunde]. Det viser en meningsmåling, som fredag blev offentliggjort i Kiev af videnskabelig medarbejder ved Fonden "Demokratiske initiativer" og seniorforsker ved Ukraines nationale videnskabernes akademis institut for sociologi, Iryna Bekeshkina. Hun oplyste, at Kutjma for første gang havde deltaget i meningsmålingen som en af præsidentkandidaterne.

23,5% af de ukrainske borgere siger nu, at hvis valget fandt sted i næste uge, så ville de støtte Jusjtjenko, 12,9% ville støtte Kutjma, 9,6% ville støtte lederen af Ukraines Kommunistparti Petro Symonenko, mens 7,3% ville stemme på Ukraines premierminister Viktor Janukovytj. 4,7% ville støtte lederen af Ukraines Socialistparti Oleksandr Moroz, 4,3% ville stemme på transportminister Heorhij Kirpa, 4% ville stemme på lederen af Julia Tymoshenkos blok, 3,3% ville stemme på lederen af det progressive socialistparti Natalia Vitrenko, 2,3% ville stemme på præsidentens stabschef og lederen af SDPU (o) Viktor Medvedtjuk, 1,8% ville støtte nationalbankdirektør Serhij Tihipko, mens 1,1% ville stemme på formanden for Verkhovna Rada, Volodymyr Lytvyn. 15,1% vidste endnu ikke, hvad de vil stemme, mens 4,8% ville henholdsvis blive hjemme og stemme "mod alle".

34% af de adspurgte ville under ingen omstændigheder stemme på Kutjma. 9,3% ville under ingen omstændigheder stemme på Jusjtjenko, 14% ville under ingen omstændigheder støtte Tymoshenko, mens det tilsvarende tal for Symonenko er 5,2%, Medvedtjuk - 3,2%, Janukovytj - 2%, Moroz - 1,4%, Kirpa - 1,2%, Medvedtjuk - 0,6% og Tihipko - 0,4%. 18,3% kunne ikke svare på dette spørgsmål.

På spørgsmålet om, hvorvidt de ville stemme på Kutjma, hvis han stillede op til 2004-valget, svarede 73% af de ukrainske borgere "nej", mens 17,1% svarede, at de ville støtte hans kandidatur. Såfremt Jusjtjenko og Janukovytj mødes i 2. valgrunde, vil 40% af de adspurgte stemme på lederen af "Vores Ukraine", 23% vil stemme for premierministeren, 13% vil stemme "mod alle", mens 17% svarede "ved ikke". Blandt Jusjtjenkos vælgere har 59% definitivt bestemt sig, mens det tilsvarende tal blandt Janukovytjs vælgere er 41%.

Iryna Bekeshkina fremhævede på pressekonferencen, at Kutjma nyder allerstørst popularitet på Krim, samt hos 14% af Ukraines befolkning i landets sydlige regioner. Ifølge hende er halvdelen af Janukovytjs stemmer i de østlige regioner overgået til Ukraines nuværende præsident (da hans navn som en potentiel kandidat først var blevet påført undersøgelsen). Samtidig med det ville Kutjma ifølge Bekeshkina næppe kunne blive valgt til præsident, hvis man går ud fra det tal i undersøgelsen, som viser, at 73% af de adspurgte overhovedet ikke vil stemme på ham.

Meningsmålingen blev gennemført  af Fonden "Demokratiske initiativer" og Center for sociale og politiske studier i dagene fra den 1. til den 8. februar 2004. I alt blev et repræsentativt udsnit af den ukrainske befolkning (1200 personer) adspurgt om deres holdning. Fejlmargenen udgør højst 3%. UP. Interfaks-Ukrajina.

23.02.04. Madeleine Albright ønsker demokratisk valg i Ukraine

USA's tidligere udenrigsminister Madeleine Albright betegnede i en direkte udsendelse på Tv-stationen "Novyj kanal" Ukraine som et nøgleland i regionen. Hun betonede, at amerikanerne ikke er ligeglade med det ukrainske folks skæbne, og derfor vil man i USA gerne have, at valget i Ukraine bliver ærligt.

"Vi anser Ukraine for at være et nøgleland i regionen. Vi håber på, at der vil være et fuldbyrdet demokrati her. Der er mange forbedringer, men vi så også problemer under parlamentsvalget. Da oppositionens rettigheder blev krænket. For demokratiet er det meget vigtigt, at Ukraine giver sine borgere mulighed for at vælge de ledere, som de selv ønsker", sagde Albright.

"Et præsidentvalg er meget vigtigt, og derfor er der den interesse. Vi er ikke ligeglade med Ukraines folk. Mange amerikanere ønsker, at valget skal gå ærligt for og der bliver valgt en uafhængig regering", - fremhævede USA's tidligere udenrigsminister. "Præsident Bush var naturligvis meget taknemmelig over afsendelsen af soldaterne til Irak, men jeg håber ikke, at det betyder, at vi vil se gennem fingre med det, som sker internt i Ukraine. Ukrainerne i Irak er et tegn på solidaritet. Men solidaritet med USA betyder også demokratiske valg", sagde hun.

Adspurgt om, hvorvidt ukrainske selskaber har mulighed for at opnå kontrakter på genopbygningen af Irak, forsikrede fru Albright, at de lande, som har gjort en indsats for at få etableret fred i Irak, vil få kontrakter. "Selv i Staterne er der mange spørgsmål til, hvordan man kan få de irakiske kontrakter. Jeg håber på, at de lande, som har yder deres bidrag, vil få kontrakter. Vi skal sikre, at aftalerne bliver indgået på redelig vis og til dem, som virkelig gerne vil hjælpe", sagde Albright.

Madeleine Albright befinder sig i Kiev på invitation af arrangørerne af den internationale to dages konference "Ukraine i Europa og verden". UP.

23.02.04. Jusjtjenko siger, at regimet er kun bange for Vestens reaktion

Lederen af blokken "Vores Ukraine", Viktor Jusjtjenko, opfordrer Den europæiske Union til at hjælpe Ukraine med at afholde et gennemskueligt og ærligt præsidentvalg i 2004. "Vi håber, at de europæiske institutioners erfaring og støtte, som er meget vigtige for Ukraine, vil hjælpe os med at gennemføre et ærligt og gennemskueligt valg", fremhævede Jusjtjenko i sit indlæg under lørdagens internationale konference "Ukraine i Europa og i verden", som foregik i Kiev. Under sit indlæg understregede lederen af blokken også, at "regimet [i Ukraine] kun er bange for den vestlige reaktion på, det som foregår i landet". "Alt andet er det ligeglad med. Der er ikke længere nogen frihed, man lukker radio "Liberty", og de vigtigste oppositionskanaler er også lukket", sagde han. Tiden er kommet, hvor Ukraine skal sige farvel til korruptionen, politisk censur, og så vil der blive brug for demokrati og vestlige værdier i dette land", understregede Jusjtjenko. Han fremhævede også det uacceptable i, at forfatningsændringerne i Ukraine bliver gennemført på en udemokratisk måde. "Styret har påbegyndt reformen alene med det ene formål at finde en mekanisme til at konservere sit greb om magten", sagde lederen af "Vores Ukraine". UP. Interfaks-Ukrajina.

23.02.04. USA vil ikke støtte nogen kandidat; men vil have frie og retfærdige valg

USA ser det ikke som et mål at støtte en bestemt præsidentkandidat i Ukraine ved det forestående valg i 2004 og er parat til at samarbejde med en enhver, som vinder dette valg på ærlig vis. Det siger USA's ambassadør John Herbst i et interview med avisen "Kievskij Telegraf", som udkommer om lørdagen.

"De forenede Stater har ingen "hest" de spiller på under det ukrainske præsidentielle "væddeløb". Vi er interesseret i ét - at der afholdes frie og ærlige valg", fremhævede Herbst. USA's ambassadør understregede, at USA vil opretholde "glimrende relationer" med en hvilken som helst kandidat, som bliver vinder i "en fri og retfærdig" valgkamp. "Hvis hr. Jusjtjenko vinder, så vil vi samarbejde med ham. Bliver vinderen en repræsentant for de politiske partier, som i dag repræsenterer styret, det være sig hr. Janukovytj, hr. Lytvyn, hr. Tihipko eller en anden, - ja, så vil vi også opretholde forbindelsen til denne leder", sagde Herbst. Samtidig understregede han endnu en gang, at nøglebetingelsen er, at valget skal være frit og retfærdigt.

"Og det indebærer, at Skatteforvaltningen ikke bør spille et eller andet spil. Uacceptabelt er endvidere en gentagelse af det der udspillede sig i Donetsk under afholdelsen af "Vores Ukraines" forum, da lufthavnen lige pludselig blev lukket, den lejede kongressal viste sig at være utilgængelig, mens busselskaberne pludselig afviste at transportere folk", fremhæver Herbst. "Det betyder også, at Det kommunistiske parti bør have mulighed for at afholde sine aktiviteter i Lviv", føjer han til.

Bliver der afholdt et ærligt og frit valg, så vil vi hilse den valgte præsident velkommen, uanset hvem det end måtte blive. Men vil styrets partier bruge regeringens kræfter og ressourcer på at forhindre, at valget foregår på en ærlig og fri måde, så vil resultatet være et andet", fremhævede USA's ambassadør. "Hvad angår den aktuelle situation, så kan jeg sige følgende: der har været nogle foruroligende signaler", tilføjede han. Desuden understregede Herbst, at hvis der skal gennemføres en forfatningsreform, så bør den støttes af "flertallet af de politiske spektrer".

"Det betyder selvfølgelig ikke, at alle skal støtte den. Støtten skal bare være overbevisende og udgå fra et meget bredt flertal. For hvis en stor del af oppositionen går imod reformen, så opstår der visse spørgsmål", sagde han. "I bør forstå én ting: den holdning, som jeg giver udtryk for, er ikke kun De forenede Staters holdning. Europarådets parlamentariske forsamling har også i temmelig klare vendinger givet udtryk for sin bekymring over udviklingen af den demokratiske proces i Ukraine", fremhævede Herbst. UP.

27.02.04. Kiev-universitet siger, at det ikke stod bag Kutjmas genopstilling

Rektor ved Kievs Taras Shevtjenko universitet har bekræftet, at hverken universitetet som helhed eller dets juridiske fakultet er kommet med en officiel udtalelse om Leonid Kutjmas ret til at stille op til posten som Ukraines præsident, hedder det i et officielt svar fra rektor ved Kievs nationale Taras Shevtjenko universitet til formanden for Verkhovna Radas udvalg for ytrings- og informationsfrihed, Mykola Tomenko.

I sit svar peger Skopenko på, at "fagmændenes konklusioner indenfor den pågældende sfære af den forfatningsretsmæssige ekspertise ikke kan betragtes som kollektivets holdning, i det pågældende tilfælde universitetets eller det juridiske fakultets holdning, da de ikke var genstand for en drøftelse på de ovennævnte kollektivers relevante møder eller konferencer".  

"Konklusionen blev udarbejdet af en konkret fagmand indenfor forfatningsret... og afspejler professorens videnskabelige holdning.., - påpeger rektoren. "Derfor er det ikke tilfældigt, at den pågældende leder (V. Skopenko), som modtog forespørgslen fra forfatningsdomstolen, ikke har underskrevet selve ekspertudtalelsen, men kun en følgeskrivelse om, at spørgsmålet var blevet behandlet og at der var blevet udarbejdet en videnskabelig konklusion herom af den førnævnte fagmand", hedder det i Skopenkos svar.

Som Tomenko fremhæver har informationen fra rektor ved Kievs universitet fuldt ud bekræftet den tese, som han tidligere har fremsat om, at eksistensen af en henvisning i Ukraines forfatningsdomstols beslutning til juridiske videnskabelige anstalters konklusioner om, at den nuværende præsident Kutjma meddeles retten til at stille op ved det kommende præsidentvalg, er i strid med loven. "Fordi de retsvidenskabelige anstalter overhovedet ikke har udarbejdet ekspertkonklusioner vedrørende dette spørgsmål", siger den deputerede.

Som direktør for V. Koretskij-Instituttet for stat og ret tidligere har påpeget, og som Skopenko gør det i dag, findes der overhovedet ikke sådanne officielle konklusioner fra videnskabelige institutioner. Der findes kun nogle enkelte professorers holdninger i brevform. "Deraf følger også, at forfatningsdomstolen i sin "historiske" beslutning i virkeligheden burde have påpeget, at fx cand.jur Petrenko mener, at Leonid Kutjmas første valg til posten som Ukraines præsident fandt sted i 1999", påpeger Tomenko.

Tomenko havde rettet en deputeret-forespørgsel med anmodning om at få stillet udtømmende informationer til rådighed om de retsvidenskabelige institutioners eller disses fagfolks tilvejebringelse af udtalelser efter anmodning fra forfatningsdomstolen i sagen om, hvorvidt Leonid Kutjma kunne meddeles retten til stille op til det kommende ordinære præsidentvalg (inklusive en navneliste over de personer, som udarbejdede det pågældende dokument, deres embeder og videnskabelige trin), som forfatningsdomstolen lagde til grund for sin kendelse. UP.

 

27.02.04. Ukraine fjernet fra FATF's "sorte liste"

Ukraine er blevet fjernet fra Den internationale antihvidevaskningsorganisations (FATF) "sorte liste". Det blev i går bekræftet af FATF's præsident Klaes Norgren på den afsluttende pressekonference efter afslutningen af FATF's nuværende session, oplyser nyhedsbureauet ITAR-TASS. "Jeg kan hermed officielt meddele, at FATF's session har besluttet at stryge Ukraine fra listen over de lande, som ikke i tilstrækkelig grad bekæmper hvidvaskningen af ulovlige indtægter", - sagde Norgren. I den forbindelse ville han ikke komme med yderligere kommentarer.

"Al yderligere information vil blive stillet til rådighed af FATF på fradag (27 februar), sagde organisationens præsident. 

Som tidligere oplyst blev beslutningen om at fjerne Ukraine fra "den sorte liste" besluttet indenfor rammerne af FAFT-sessionens første arbejdsdag, onsdag den 25. februar. Repræsentanterne for de 31 medlemslande i denne indflydelsesrige internationale organisation behandlede på deres morgensamling en særlig rapport fra en ekspertkommission, som for nylig har været på en længere tur til Ukraine, hvorunder de har gennemført en analyse af den nye lovgivning indenfor bekæmpelsen af ulovlige indtægter. De eksperter, som har arbejdet i Kiev og i en række regioner, er kommet med en positiv vurdering af den ukrainske regerings og parlaments indsats i forhold til vedtagelsen af internationale normer for kontrol med finansstrømme i den nationale bank- og forsikringsbranche. Kievs anstrengelser bar i sidste ende frugt, og Ukraine har nu udsigt til en væsentlig forøgelse af de udenlandske investeringer.

Velunderrettede kilder har oplyst, at den nuværende beslutning blev truffet i vid udstrækning takket være Ruslands indsats, som har ydet en betydelig hjælp til løsningen af denne situation. Som omtalt oplyste Ukraines præsident Leonid Kutjma på sin pressekonference den 25. februar, at FATF har besluttet at fjerne Ukraine fra "den sorte liste" og hilste en sådan beslutning velkommen. Samtidig ville FATF's officielle pressetjeneste i går ikke bekræfte informationen om, at Ukraine var blevet strøget fra "den sorte liste", idet man påpegede, at den endegyldige beslutning endnu ikke var truffet. UNIAN. UP.

27.02.04. James Sherr's kommentar til sikkerhedsagents afhopning

Ekspert ved Det forenede Kongedømmes forsvarsakademis konfliktforskningscenter James Sherr siger til BBC's ukrainske tjeneste, at general Smeshkos reformer kan være forklaringen på de gamle kadres utilfredshed og general Kravtjenkos erklæringer. Sherr påpeger, at disse beskyldninger umiddelbart ser meget troværdige ud, og at det er højst sandsynligt, at det virkelig forholder sig sådan. Desuden fremhæver han, at den ukrainske regerings reaktion er et forudsigeligt selvforsvar. "Spørgsmålet er, hvordan andre skal forholde sig til denne situation", tilføjer eksperten.

"Jeg tror, at hr. Kravtjenkos udtalelser bør forstås i et langt bredere perspektiv. De ulovlige handlinger, som hr. Kravtjenko mindede om, har, som det vil være bekendt for enhver med et minimum af kendskab til ukrainsk politik eller til SBU's praksis, stået på i længere tid", påpeger Sherr. "Det er alment kendt, at SBU's medarbejdere også tidligere har holdt øje med ukrainske og udenlandske statsborgere, som kunne skabe problemer for de ukrainske magthavere. Det er alment kendt, at SBU er blevet anvendt som et pressionsmiddel mod oppositionelle politikere og journalister", tilføjer eksperten.

På spørgsmålet om, hvorfor disse beskyldninger kommer netop nu, formoder Sherr, at det hænger sammen med, at der er kommet en ny chef for SBU - Ihor Smeshko. "Smeshko er hverken et produkt af SBU eller af det tidligere KGB, og har en anden erfaring i den militære efterretningstjeneste under Ukraines forsvarsministerium", påpeger eksperten. "Det er ingen hemmelighed, at SBU's menige medarbejdere aldrig har holdt af ham, og det har også givet anledning til gnidninger før i tiden", tilføjer han. "Da general Smeshko blev leder af SBU, gennemførte han mange ændringer i medarbejderstaben. Der er åbenlyst, at en sådan "udrensning" har gjort mange professionelle indenfor denne organisation urolige", antager Sherr. "Jeg vil tro, at det som vi har set, bør forstås på baggrund af ændringer i denne struktur: en kamp indenfor SBU samt den politiske kamp i landet som helhed. Jeg vil tro, at man bør se disse udtalelser netop i denne kontekst og derfor være noget skeptisk", påpeger eksperten. Han fremhæver, at det sandsynlige er, at general Kravtjenko repræsenterer netop den kategori af KGB's veteraner, som har rejst sig mod de ændringer, som general Smeshko er gået i gang med at gennemføre.

"Det er fortsat en sandsynlighed, og derfor vil der fremover være spekulationer om, i hvor høj grad general Kravtjenko har handlet på egen hånd, og i hvor stor udstrækning han er blevet støttet af andre. Hvis andre officerer har støttet ham, så er spørgsmålet, fra hvilket niveau af SBU eller udenfor disse strukturer er denne støtte kommet. Men det forbliver blot en antagelse", siger Sherr. Han tvivler på, hvorvidt rigsadvokaturen vil kunne gennemføre en effektiv undersøgelse af Kravtjenkos erklæringer, og hvorvidt han vil komme tilbage til Ukraine.

"Hvis han virkelig vil vende hjem til Ukraine, på trods af, at han er kommet med sådanne beskyldninger og vel vidende at det vil være farligt for ham, så vil alene denne kendsgerning bære vidnesbyrd om, at der er stærke kræfter i Ukraine, som er tilfredse med det, hr. Kravtjenko har sagt og hvorfor han har sagt det" påpeger Sherr. 

Adspurgt om, hvad han mener om præsidentens dekret om styrkelse af borgerkontrollen med efterretningsorganerne i Ukraine, som blev udstedt praktisk talt samtidig med offentliggørelsen af Kravtjenkos beskyldninger, fremhæver Sherr, at der her kan være tale om flere årsager. "For det første er det i præsidentens interesse - at demonstrere overfor omverdenen, at netop han og hans administration gennemfører en reel reform af de ukrainske sikkerhedstjenester og disse tjenesters arbejdsmetoder", siger eksperten. "For det andet er det lige nu uklart, hvor dybe ændringer det vil føre til. Hvis man fjerner embedsmænd som officielt sorterer under SBU fra visse af de statslige myndigheder, så er det uklart om man også vil fjerne SBU's uformelle medarbejdere fra disse strukturer, som uden tvivl er der, og som vil være mindre effektive", tilføjer han. "For det tredje - hvis man ser på den forargelse overfor politiske modstandere i Ukraine, så har erfaringen i den østlige del af landet vist, at der muligvis vil komme nye tendenser, som fremkalder uro", betoner Sherr.

Han antager, at når sikkerhedstjenesterne som sådan hører op med at blive brugt som pressionsinstrument, vil de i stedet blive brugt til etablering af private vagtværn, hvis virksomhed staten nemt vil kunne lægge afstand til. "Denne fremgangsmåde har allerede været brugt, da Sovjetunionen blev opløst. Vi har set det både i Ukraine, Rusland, Georgien og i de baltiske stater. Der er vidnesbyrd om, at man igen vil tage denne fremgangsmåde i anvendelse", påpeger Sherr. UP.

27.02.04. Lytvyn regner med en 3% spærregrænse for politiske partier

Formanden for Ukraines parlament Verkhovna Rada, Volodymyr Lytvyn, mener, at loven om forholdstalsvalg vil blive vedtaget med en spærregrænse på 3% for de politiske partier. Udtalelsen kom på en briefing i Tjernihiv efter hans møde med formanden for republikken Belarus Nationalforsamling Gennadij Novytskyj, oplyser UNIAN. Parlamentsformanden oplyste, at der i dag bliver holdt et samråd hos det ukrainske parlaments første næstformand Adam Martynjuk, hvor han mødes med "personer, der er interesserede i forhold til dette lovforslag". Ifølge Lytvyn vil det lovforslag, som det er forudsat i den politiske aftale underskrevet af lederne af flertallet, KPU og SPU, blive fremlagt til behandling i parlamentet. "Jeg kan forudsige, at resultatet bliver positivt, men samtidig vil det få en negativ indflydelse på den politiske reform", sagde Lytvyn.

Han forklarede sin holdning med, at mange deputerede, om han også hører til, ikke deler de metoder og tilgange, som er forudsat i dette lovforslag. Han understregede, at det efter hans overbevisning "er et forsøg fra politiske førere og ledere af politiske partier, på at konservere deres greb om magten". Adspurgt om sin holdning til den etablerede koalition af demokratiske kræfter på basis af parlamentsflertallet, svarede Lytvyn, at det er en tilbagevenden til det, som vi allerede har haft. Han fortalte, at han havde rådet til ikke at opløs blokken "For et samlet Ukraine!", eftersom man bagefter alligevel ville blive nødt til at genskabe den. "Men der er ingen profeter i ens eget fædreland. Og alt det, som jeg dengang advarede mod, det sker i dag", sagde formanden for VR.

Samtidig udtrykte han håb om, at koalitionen vil lykkes. "Gud give, at der kommer noget ud af det", sagde Lytvyn. Desuden forklarede han, hvorfor han ikke har underskrevet koalitionsaftalen, - Lytvyn er ikke en repræsentant for nogen af de politiske kræfter, som var medunderskrivere på denne aftale. UP.