31.10.03. USA-diasporaen protesterer mod Ruslands aggression

31.10.03. "Rusland respekterer Ukraines territoriale integritet" - Ivanov

31.10.03. Tymoshenko vil tage højde for mord på og obstruktion mod oppositionskandidat

30.10.03. Oppositionspolitiker foreslår, at Piskun fremlægger status i Gongadze-sagen 

30.10.03. Kutjma har fyret rigsadvokat Piskun

30.10.03. De sårede soldater er udenfor livsfare

30.10.03. Militante irakere angriber ukrainsk kolonne i nærheden af As Suwayrah. 5 såret

30.10.03. USA's ambassadør antyder, at de seneste valg i Ukraine ikke har været frie

30.10.03. Putin fyrer moderat stabschef, som truede med at ”bombe Tuzla”

29.10.03. Amerikansk NATO-lobbyist angriber Ruslands politik overfor naboer (orig.) 

29.10.03. 61% af indbyggerne på Krim støtter Rusland i Tuzla-striden

29.10.03. 46% af ukrainerne mener, at Ruslands dæmningsbyggeri er retsstridigt

29.10.03. Rusland insisterer på aftalen om ukrainsk tilbagetrækning fra Tuzla

29.10.03. Melnitjenko vil offentliggøre nye bånd om valgsvindel ved 99-præsidentvalget 

29.10.03. Ekspert: Tuzla-sagen er en prøveklud udtænkt efter en KGB-metode 

29.10.03. Ukraine prøver at undergrave den russiske dæmning ved hjælp af sandsuger

29.10.03. Kutjma beder om at sørge for Jusjtjenkos personlige sikkerhed

29.10.03. Kutjma giver russiske politikeres imperiale ambitioner skylden

28.10.03. Rusland afviser, at dæmningen har noget at gøre med grænsdragningen

28.10.03. Tomenko lover nye Melnitjenko-bånd om nogle måneder

28.10.03. Janukovytj løber officielt fra sin aftale med Kasianov

28.10.03. James Shear opfordrer NATO til at blande sig i Tuzla-konflikten

27.10.03. Ukraine vil ikke overholde aftalen om tilbagetrækning af soldater

27.10.03. New York Times indrømmer, at Duranty ikke burde have fået Pulitzer-prisen

27.10.03. Ex-minister foruroliget over den russiske regerings krav

27.10.03. Ukraine og Rusland vil ikke kunne blive enige om Tuzla

27.10.03. Ukraine har ikke trukket grænsetropperne tilbage fra Tuzla

25.10.03. Russerne forventer umulige indrømmelser af ukrainerne

25.10.03. Tonen i diskussionen omkring Kertj-strædet er uforsonlig 

25.10.03. Rusland og Ukraine kan ikke blive enige om grænsedragningen

25.10.03. Ekspert: Spørgsmålet er om USA vil være parat til en atomar konfrontation 

24.10.03. Russisk guvernør afviser Ukraines krav på Tuzla

24.10.03. Hvis dæmningen overskrider grænsen, trækker Ukraine sig ud af EEP

24.10.03. Kutjma vil ikke indføre undtagelsestilstand

24.10.03. Radaen vedtager resolution om, at Ruslands handlinger er uvenlige

24.10.03. Russerne har stoppet fremrykningen af dæmningen og er gået over til at befæste

24.10.03. Putin lovede Kutjma at få standset dæmningsbyggeriet  

23.10.03. Kutjma flyver mod tiden og lander derfor først torsdag morgen

23.10.03. Ruslands premierminister foreslår midlertidigt stop i dæmningsbyggeriet

23.10.03. Der er ca. 100 meter fra dæmningen til Ukraines grænse

23.10.03. Russisk politiker: Der er i dag ikke tale om, at Tuzla skal ind under Rusland

23.10.03. Bevæbnede personer for første gang set på den russiske dæmning

23.10.03. Repræsentanternes Hus: Hungersnøden 1932-33 var massemord

23.10.03. Sammenstød med russiske marinefartøjer inde på ukrainsk område

22.10.03. Afstanden fra dæmningen til ukrainsk territorium svinder hastigt ind

22.10.03. USA håber på, at de to lande vil løse konflikten fredeligt

22.10.03. Janukovytj afviser væbnet sammenstød med Rusland

22.10.03. Ukraine skal ikke regne med at påbegynde indtræden i NATO i 2004

22.10.03. Ukraine vil under ingen omstændigheder tillade, at dæmningen når frem til Tuzla

22.10.03. Vil Rusland erobre Kertj-strædet fra Ukraine "koste hvad det vil"?

21.10.03. NATO slås internt + USA er kørt fast i Irak i et valgår = problem for Ukraine

21.10.03. Det trækker op til en væbnet konflikt på og omkring Tuzla

21.10.03. Rusland fortsætter byggeriet af dæmningen og gør krav på Tuzla  

20.10.03. SDPU (o)-leder: Ukraine bør kræve en officiel garanti fra den russiske regering

20.10.03. Den, som behersker Tuzla, behersker Azov-havet

20.10.03. USA støtter Ukraines ønske om NATO-medlemskab  

20.10.03. Lederen af "Arbejdets Ukraine" mener, at Ruslands handlinger er berettigede

20.10.03. USA's ambassade håber, at Tuzla-problemet bliver løst "positivt og ansvarligt"

20.10.03. SDPU (o) betragter ikke "Vores Ukraine" som opposition

18.10.03. Kutjma: Ruslands centralmagt står bag dæmningsbyggeriet  

17.10.03. "Vores Ukraine" vil være imod at vælge Kutjma til en tredje embedsperiode

17.10.03. Ukrainske parlamentsmedlemmer følger dæmningsbyggeriet ved Tuzla

17.10.03. Rusland ønsker formentlig at stoppe ukrainsk ”Øresundstold”

17.10.03. Grænsestyrelsen afviser ingeniørarbejder ved Tuzla

17.10.03. Ingen valglov kunne opnå flertal i parlamentet

17.10.03. Tuzla risikerer at blive oversvømmet pga. dæmningen

16.10.03. Rusland ved endnu ikke, om dæmningen vil overskride Ukraines grænse

16.10.03. SDPU (o)-leder: Kutjma vil nok have svært ved at afgive magten

15.10.03. SDPU (o)-politiker: Væbnet konflikt ved Tuzla mulig

15.10.03. Ukraines nationale sikkerhedsråd håber på en civiliseret løsning

15.10.03. Rusland intensiverer dæmningsbyggeriet. Ukraine gør klar til at blokere Tuzla

15.10.03. Radaen kræver, at Rusland skal respektere Ukraines grænse

15.10.03. Ukraine kritiserer hård straf til ukrainske smuglere i Irak

15.10.03. Ukraine kritiserer den hårde straf til ukrainske smuglere i Irak

Ukraines udenrigsministerium mener, at det var en uforholdsmæssig hård dom, som en irakisk domstol i forgårs afsagde i sagen mod de ukrainske statsborgere kaptajn Mykola Mazurenko og senior assistent Ivan Sosjtjenko, som begge fik 7 års fængsel og en bøde på 1,2 millioner US$ pr. mand for at have smuglet olieprodukter ombord på tankskibet "Navstar-1", oplyste lederen af udenrigsministeriets pressetjeneste, Markian Lubkivskyj, i går på et pressemøde.

"Vi konkluderer for os selv, at den afsagte dom står i misforhold til tingenes reelle tilstand", - sagde han.

Lubkivskyj meddelte, at ukrainerne efter irakisk lov stod til at blive idømt fra 5 års fængsel til livstid. Ifølge ham agter ukrainernes advokat den 14. oktober at indanke dommen for Iraks højesteret med krav om en omstødelse. "Udenrigsministeriet går ind for, at denne proces skal blive så nøjagtig som muligt og så retfærdig som muligt", - fremhævede diplomaten.

Som tidligere oplyst blev de resterende 19 ukrainske statsborgere ombord på "Navstar-1" frikendt. "Navstar-1" blev anholdt i starten af august af den britiske flåde, som i flere dage havde overvåget tankeren og iagttaget, hvordan den havde hentet brændstof op fra mindre pramme. Det 1100-tons tunge skib blev arresteret i Den persiske Golf og sejlet ind til havnen i byen Umm-Qasr. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

15.10.03. Radaen kræver, at Rusland skal respektere Ukraines grænse

Ukraines Verkhovna Rada vedtog tirsdag en henvendelse til Den russiske Føderations Føderationsråd og Statsduma i anledning af begivenhederne i Kertj-strædet.

250 folkedeputerede stemte for resolutionen, hvis tekst blandt andet lyder: "Det er med dyb bekymring, at Ukraines Verkhovna Rada har modtaget informationer om, at man fra Russisk Side ensidigt har indledt et omfattende byggeri af en dæmning i Kertj-strædet med det formål at forene en del af ukrainsk territorium (øen Tuzla-odde) med Taman-halvøens russiske kyst". 

Desuden fremhæves det, at sådanne handlinger fra Russisk Side potentielt kan true Ukraines statsgrænses ukrænkelighed.  

"Vi er bekymret over udviklingen, eftersom det omtalte byggeri strider mod folkerettens normer samt hovedbestemmelsen i Aftalen om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Ukraine og Den russiske Føderation samt Aftalen om den ukrainsk-russiske statsgrænse, hvis ratificeringsproces allerede er påbegyndt", - hedder det i henvendelsen.
    De deputerede fremhæver, at hvis man fra Russisk side fortsætter dæmningsbyggeriet ind på ukrainsk territorium, så vil det set udfra et folkeretsligt synspunkt utvivlsomt betyde en overskridelse af Ukraines statsgrænse, suverænitet og territoriale integritet, hvilket vil medføre en destabilisering af de ukrainsk-russiske relationer. 
    "I tilfælde af en sådan udvikling, vil Verkhovna Rada være nødsaget til at henvende sig til de relevante internationale organisationer, samt til parlamentarikerne i de kernevåbenbesiddende lande, som i 1994 gav Ukraine de relevante sikkerhedsgarantier i forbindelse med Aftalen om ikke-spredning af A-våben", - hedder det i resolutionen.
    "Det er i vores fælles interesse at løse problemerne i de ukrainsk-russiske relationer i en ånd af samarbejde, tillid, gensidig respekt samt opretholdelsen af de traditionelt venskabelige bånd mellem vore folk", - konkluderer de deputerede.
    Resolutionsforslaget var blevet fremsat af folkedeputerede Ostash, Havrysh, Matvijenko og Stashevskyj. UP.

15.10.03. Rusland intensiverer dæmningsbyggeriet. Ukraine gør klar til at blokere Tuzla

Ukraines Grænsestyrelse har iværksat øvelser på øen Tuzla i Kertj-strædet med inddragelse af egne flådestyrker, luftvåben og specialdelinger, fortalte 1. næstkommanderende i grænsestyrelsen, Mikhail Koval'.

Med hans ord består øvelsens opgave i at udarbejde konkrete foranstaltninger til en blokering af Tuzla med udgangspunkt i den reelle situation.

"Vi er realister og har ikke brug for at finde på opgaver. Vi har en konkret opgave og vi er i færd med at bearbejde den", - sagde Koval'. Ifølge Koval' fortsætter russerne med at bygge dæmningen og har ikke til sinds at standse arbejdet.

Grænsestyrelsen har opstillet nogle skilte på øen Tuzla med henvendelser til russerne: "I er ved at nærme jer det suveræne Ukraines statsgrænse. Stands!", "Vore folk bør ikke være på krigsfod. Øen Tuzla er ukrainsk territorium!", "Vi advarer jer om, at vi vil være nødt til at bruge lovlige fysiske virkemidler", "Vi kræver at standse provokationen og forlade Ukraines territorium".

Som tidligere omtalt har Rusland i slutningen af september indledt et dæmningsbyggeri i Kertj-strædet fra Taman-halvøen til Tuzla-odde, som tilhører Ukraine. Det russiske udenrigsministerium har forklaret byggeriet af dæmningen med, at der er opstået økologiske problemer.

Mandag morgen var status den, at Rusland havde bygget 2.624 meter dæmning, således at der tilbagestod 1.228 meter fra dæmningen til Ukraines statsgrænse.

I går befæstede Grænsestyrelsen beskyttelsen af grænsen i distiktet Tuzla i Kertj-strædet ved at opstille en grænsepost i stedet for den grænsebevogtning, som havde været der indtil i forgårs. Grænseposten vil være der permanent, oplyste Mikhail Koval'. Ifølge Koval' er opstillingen af en grænsepost sket som følge af aktiviseringen af Ruslands dæmningsbyggeri.

Koval' fremhævede, at byggeriet i de seneste dage har taget til i intensivitet. Ifølge grænsestyrelsen har Rusland mobiliseret 130 køretøjer, mens selve byggeriet skrider frem med en fart på 140 meter i døgnet. Ifølge Kovals informationer var der i går ca. 1 kilometer til den ukrainske kyst. Koval' sagde, at dæmningen, at dømme ud fra de russiske meldinger, den 25. oktober ville nå den ukrainske kyst.

Grænsepost nr. 25 på Tuzla hører under Simferolopols 79. grænsekorps. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

Kommentar: Ukraine har i den senere række gjort kontrollen med begge sider af Kertj-strædet og dermed indsejlingen til Azov-havet til en indbringende millionforretning, hvor toldvæsnet på bedste Øresundstold-manér har kradset adskillige millioner ind til statskassen. Går Tuzla tabt, vil Ukraine stå i en situation, som - uden sammenligning i øvrigt - godt kan minde lidt om den situation Danmark stod i efter Roskilde-freden i 1659.

15.10.03. Ukraines nationale sikkerhedsråd håber på en civiliseret løsning

Den 6. oktober blev der afholdt et ekstraordinært møde i Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråd (RNBO), hvorunder der blev udarbejdet en reaktionsmekanisme og i første omgang truffet en politisk-diplomatisk beslutning, oplyste stedfortrædende sekretær i RNBO Petro Shatkovskyj i sit indlæg i går i Verkhovna Rada, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Endvidere oplyste Shatkovskyj, at RNBO's beslutninger dannede grundlag for, at Ukraines ministerier og styrelser samt Krims regering har fået i  opdrag at minimere truslerne og neutralisere de mulige negative følger.

Ifølge Shatkovskyj har sekretæren for RNBO Volodymyr Radtjenko også holdt møder med med ledelsen af Ruslands nationale sikkerhedsråd, hvor der er blevet givet udtryk for "den ukrainske sides bekymring i anledning af situationen i Kertj-strædet".

Under mødet blev det desuden understreget, at "man under ingen omstændigheder må tillade en skærpelse af de bilaterale relationer, inklusive væbnede fjendtligheder mellem de to parter".

RNBO-apparatets embedsmænd og repræsentanterne for andre statsorganer understregede i særdeleshed, at sådanne handlinger fra russisk side vil kunne danne en farlig præcedens, hvor så vigtige spørgsmål som en afmærkning af sømilegrænserne vil kunne blive løst unilateralt", - sagde Shatkovskyj.

Med hans ord kan byggeriet i Kertj-strædet, udover at udgøre en trussel mod Ukraines suverænitet, føre til en naturlig erosion af øen Tuzla-odde samt fremtvinge en ændring i Azov-havets og Sortehavets økologiske systemer. Desuden fremhævede den stedfortrædende sekretær for RNBO, at den udøvende magts handlinger også fremover bør være aktive, eftersom problemet fortsat ikke er løst. Han understregede, at den udøvende magts organer regner med en støtte fra Ukraines parlament og udtrykte håb om, at vedtagelsen af resolutionen og henvendelsen til Ruslands Føderale forsamling vil gøre det muligt "at finde en civiliseret udgang på situationen, som er opstået i relationerne med vores strategiske partner".

15.10.03. SDPU (o)-politiker: Væbnet konflikt ved Tuzla mulig

Situationen omkring Tuzla kan gå over i en væbnet konflikt, sagde næstformand for parlamentets nationale sikkerhedsudvalg, medlem af SDPU (o)’s fraktion Borys Andresyuk i et interview med ”5. kanal” (en lokalstation, red.).

”[Med] alle de handlinger, som finder sted i dag, er der trods alt i dag grundlag for at tale om en mulig og væbnet konflikt”, - sagde Andresyuk.

Adspurgt, om grænsevagterne bør åbne ild mod bygningsarbejderne, hvis de påbegynder byggeriet på ukrainsk territorium, sagde Andresyuk, at man skal tage ”alle virkemidler i brug for at beskytte grænsen, inklusive det, som De taler om”.

Аndresyuk sagde, at ”Grænsestyrelsen og De væbnede styrker er parat til disse foranstaltninger, som skal garantere den fulde beskyttelse af vore grænser”. Adspurgt om det indbefatter magtanvendelse, påpegede Andresyuk: ”Herunder, hvis det er nødvendigt, hvis vores forfatning tillader en sådan mekanisme fra vore styrkers side i det pågældende tilfælde”. Den deputerede oplyste, at lederne af magtministerierne og Ukraines præsident ”har udarbejdet en hel række konkrete tiltag, som går ud på at forhindre, at denne dæmning overskrider grænsen”.

Ifølge Andresyuk har han talt med forsvarsministeren og lederen af Grænsestyrelsen: ”De har allerede iværksat et helt arsenal af sådanne tiltag, de har truffet foranstaltninger, som praktisk talt i dag umuliggør, at denne dæmning overskrider grænsen”.

Andresyuk ville ikke præcisere, hvad han mente: ”Tro mig, der er allerede truffet forholdsregler. Lad os sige lige ud, at det også er farligt for den russiske side”.

Andresyuk mindede om, at der under krigen i 1941-45 sank mange skibe i Kertj-strædet. ”De var ikke tomme og havde ammunition om bord – både granater og missiler. De ligger dér den dag i dag. Og vores fagfolk arbejder i dag på at likvidere sprængladninger. Og jeg vil tror, at den russiske side, og dem som arbejder dér, også bør tænke på den fare, som kan vente dem i forbindelse med disse handlinger. Og de mennesker, som arbejder dér i dét tempo uden at vide det, eller også er de ikke blevet informeret, kan få ret alvorlige problemer, selv med det”.

Han oplyste også, at man fra russisk side ”i mange år har afvist at trække en demarkationslinje i Azov-havet og har søgt efter forskellige påskud”. ”Det vidner om, at denne konflikt var planlagt, uden at jeg i dag vil sige af hvem”, - påpegede Andresyuk. UP. “Ohljad Teleefiru”.

16.10.03. SDPU (o)-leder: Kutjma vil nok have svært ved at afgive magten

Lederen af SDPU (o)s fraktion i Radaen, Leonid Kravtjuk, mener, at Leonid Kutjma ikke vil genopstille til en tredje embedsperiode som præsident.
"Jeg har flere gange talt med Leonid Danilovytj og har hørt ham sige både officielt, privat og offentligt, at han ikke vil stille op til en tredje embedsperiode som præsident. Én gang sagde han: "Gud give, at jeg kan arbejde denne embedsperiode ud". Jeg ved ikke, hvad han mente. Alt det øvrige taler for sig selv", - sagde Kravtjuk i et interview med Radio Liberty.
    Samtidig med det mener Kravtjuk, at man først vil kunne tale om, hvor realistisk det er med en tredje embedsperiode for Kutjma efter forfatningsdomstolens kendelse. "Det er op til forfatningsdomstolen at beslutte, hvor reelt eller urealistisk det er. Hvis den når frem til, at præsident Kutjma såvel som alle andre borgere har ret til at stille op til præsidentposten, så kan det blive en realitet på den ene betingelse, at præsident Kutjma selv træffer den beslutning".
    Kravtjuk anførte, at ideen om en tredje embedsperiode er blevet offentliggjort for tre år siden. "Han erklærer som præsident Kutjma, at "Jeg vil ikke stille op!". Alle siger, at "De simpelthen stille op, fordi vi er fortabt uden Dem!". Og så begynder denne hersens almindelige politiske diskussion, hvor en lille gruppe personer - parlamentet og journalisterne - deltager. Og så et par jurister, som er ansat af konkrete personer. Mere er der ikke i det. Folket deltager ikke i diskussionen".
    Alt i alt mener Kravtjuk, at "magtens sødme er alt for stor til, at man bare kan afgive den". "Man skal være modig for at afgive magten. Mere modig end man f.eks. skal være for at få magten. Når en eller anden siger "jeg ønsker ikke magten!" - så er det en usandhed".
    "Måske har Kutjma det ligesådan. Han har kunnet se realiteterne, den politiske situation og forfatningen. Og han vil ikke. Og derfor har vi så dette "roderi". Alle venter på, at han skal sige et eller andet, men han forbliver tavs. Og derfor har [flertallet] ikke bestemt sig for, hvem de vil stille op", - tilføjede Kravtjuk. UP.

16.10.03. Rusland ved endnu ikke, om dæmningen vil overskride Ukraines grænse

Spørgsmålet om Ruslands opførelse af en dæmning, som skal forbinde den russiske kyst med den ukrainske ø Tuzla odde blev i går drøftet under et møde i Nororossijsk mellem lederen af Azov-Sortehavs regionale afdeling under Ukraines grænsestyrelses Viktor Nazarenko og lederen af den russiske sikkerhedstjenestes (FSB) Nord-kaukasiske regionale grænsesektion Nikolaj Lisinskij. 

Nazarenko fortalte i onsdags journalisterne, at man fra ukrainsk side "endnu engang har mindet repræsentanterne for den russiske grænsestyrelse om, at Ukraines grænsestyrelse betragter den linje, som er afmærket med nogle bøjer mellem Tuzla og halvøen Taman, og som findes på kortet, for at være Ukraines statsgrænse".
    Han understregede endvidere, at de ukrainske grænsevagter har advaret repræsentanten for Ruslands grænsestyrelse om, at hvis dæmningen når frem til øen Tuzla, vil "vores handlinger være i overensstemmelse til de opgaver, som lederen af grænsestyrelsen har stillet".

Samtidig fremhævede Nazarenko, at han ikke har fået noget konkret svar fra russisk side på spørgsmålet om, hvorvidt opførelsen af dæmningen vil stoppe ved den linje, som Ukraine anser for at være sin statsgrænse.

Fra ukrainsk side sagde man desuden i løbet af mødet, at ansvaret for dæmningsopførelsen vil påhvile dem, som opfører den. ederen af Azov-Sortehavs regionale afdeling under Ukraines grænsestyrelse understregede endnu en gang, at initiativet til byggeriet af dæmningen er udgået fra Rusland, men samtidig udtrykte han håb om, at initiativtagerne til byggeriet ville have tilstrækkelig meget sund fornuft til at stoppe arbejdet ved statsgrænsen og afgøre spørgsmålet ved forhandlingsbordet.
    "Vi vil gøre alt for at byggeriet ikke skal foregå på vores territorium", - understregede Nazarenko, som tilføjede, at "der er vidt forskellige handleformer, og vi har ikke tænkt os at eskalere konflikten".
    Han gav udtryk for den holdning, at byggeriet af dæmningen burde være blevet afstemt med Ukraines udenrigsministerium samt Ukraines transportministerium, eftersom der ved siden af Tuzla-øen i Kertj-strædet løber en sejlrute, og det derfor også er et spørgsmål om fartøjers passage og økologisk sikkerhed.
    "Som grænsevagter kommer vi med initiativet og stræber efter at løse det problem, inden at dæmningen når frem til grænselinjen. Men byggeriet pågår i fuld fart, og det betyder, at ingen af de personer eller strukturer, som har truffet beslutningen om denne dæmning,  har bestemt sig for at stoppe byggeriet, inden det er blevet løst på mellemstatsligt niveau", - fremhævede Nazarenko.
    Ifølge ham er dæmningen siden tirsdag kommet 971 meter tættere på øen, og at dæmningen i alt er kommet 2881 meter væk fra den russiske kyst.
    Samtidig fremhævede lederen af den regionale grænseafdeling, at mødet i Novorossijsk var foregået i en venskabelig atmosfære. Her evaluerede man blandt andet udførelsen af den fælles plan for aktiviteter i forhold til beskyttelsen af Azov-havet, Kertj-strædet og Sortehavets nordøstlige del.
    Der blev som udgang på mødet underskrevet et protokol. Ifølge Nazarenko nåede han frem til en gensidig forståelse med sin russiske kollega, og begge landes grænsevagter bestemte sig for "vores specifikke former og måder at udføre tjeneste på".
    I byen Kertj (på den ukrainske side af strædet, red.) blev der onsdag holdt et møde i byrådet, hvor man forventede, at ville komme en henvendelse til Ukraines parlament og regering med krav om sørge for et stop for byggeriet af dæmningen.
    Byrådet i Kertj modtager breve og erklæringer fra byens arbejdskollektiver, fabrikker og virksomheder med krav om at sørge for at stoppe byggeriet, som med deres ord forstyrrer og skader byens økonomi.
    Ifølge Kertjs borgmester Oleg Osadtjyj vil Kertjs havn miste hundreder af millioner hryvna i forbindelse med byggeriet af dæmningen. UP. Interfaks-Ukrajina.

17.10.03. Tuzla risikerer at blive oversvømmet pga. dæmningen

Formanden for Krims regering Sergej Kunitsyn taler nu om, at Tuzla odde og en del af den russiske Taman-halvø muligvis vil blive oversvømmet som følge af byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet. Udtalelsen faldt på et pressemøde i Simferopol.

Ifølge Kunitsyn har han modtaget ekspertudtalelser fra Kertjs projekteringsinstitutter, hvori der tales om faren for en oversvømmelse af øen. ”Vandstanden stiger, og en del af Taman-halvøens område kan blive oversvømmet”, - sagde Kunitsyn.

Kunitsyn sagde også, at manglen på et projekt over dæmningsbyggeriet vil kunne føre til et brud på den hydrologiske orden og gøre et indhug i fiskebestanden.

Kunitsyn oplyste, at der også er fare for, at Kertj-Enikal kanalens farvand bliver dyndet til. Kunitsyn sagde, at han har underskrevet et dekret om en ingeniørmæssig beskyttelse af Tuzla med henblik på at befæste øen mod en mulig oversvømmelse.

Ifølge Kunitsyn befinder det nødvendige udstyr til iværksættelse af kystforstærkningsarbejder allerede på øen.

Den 10. oktober beordrede Kunitsyn gennemførelse af arbejder med henblik på en fordybning af havbunden i nærheden af Tuzla odde i Kertj-strædet fra den side, hvor dæmningen bliver opført.

Ifølge Kunitsyn skal man den 15. oktober påbegynde arbejdet med at fordybe havbunden. Her vil man gøre brug af tidssvarende teknologi og en muddermaskine.

Rusland indledte i slutningen af september opførelsen af en dæmning i Kertj-strædet fra Taman-halvøen til Tuzla odde, som tilhører Ukraine, og begrundede byggeriet med økologiske problemer.

Om morgenen den 16. oktober var der kun 900 meter fra dæmningen til Ukraines statsgrænse. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

17.10.03. Ingen valglov kunne opnå flertal i parlamentet

Verkhovna Rada kunne i går ikke vedtage en eneste af de tre lovforslag om forholdstalsvalg til parlamentet, som var sat til afstemning.

179 deputerede stemte for et lovforslag, som var blevet fremsat af lederen af gruppen ”Folkemagt”, Bohdan Hubskyj, og præsidentens permanente repræsentant i Verkhovna Rada, Oleksandr Zadorozhnij, mens 95 stemte imod. Der kræves 226 stemmer for at få vedtaget et lovforslag.

Parlamentarikerne stemte hele to gange om et lovforslag, som var blevet fremsat af en gruppe deputerede, herunder parlamentsflertallets koordinator, Stepan Havysh (”Demokratiske initiativer”), medlem af fraktionen ”PPPU-Arbejdets Ukraine” Julij Joffe og Jukhim Zvjahilskyj fra ”Ukraines Regioner”.

106 deputerede støttede lovforslaget ved første afstemning, mens 122 gjorde det anden gang, forslaget blev sat til afstemning.

Lovforslaget, som var blevet fremsat af en gruppe folkedeputerede, herunder Mykola Rudkovskyj fra Socialistpartiet og medlem af fraktionen ”Vores Ukraine” Jurij Kljutjkovskyj blev støttet af 209 deputerede.

Herefter erklærede parlamentsformanden Volodymyr Lytvyn en pause og begrundede det med, at det var umuligt at fortsætte arbejdet. UP. Interfaks-Ukrajina.

17.10.03. Grænsestyrelsen afviser ingeniørarbejder ved Tuzla

Den ukrainske grænsestyrelses afdeling i Azov-og Sortehavsregionen har tilbagevist de forlydender, som i går var fremme i en række massemedier om, at de ukrainske grænsevagter skulle være i gang med at fordybe soklen omkring øen Tuzla odde.

Torsdag sagde lederen af den regionale grænseafdelings pressetjeneste, Serhij Piddubnyj, at der ganske vist befinder sig en muddermaskine på øen, men at der ikke pågår noget arbejde med den.

Lederen af pressetjenesten oplyste, at man fra russisk side fortsætter dæmningsbyggeriet i Kertj-strædet fra Taman-halvøens side, og at afstanden til den ukrainske statsgrænse allerede er nede på 870 meter. Onsdag udgjorde afstanden 971 meter.

Grænsestyrelsen tilbageviser også massemediernes oplysninger om, at de statslige grænser ikke er veldefinerede, og at staten ikke har nogen principiel holdning i forhold til bevarelsen af sin territoriale helhed.

For det meste drejede disse udmeldinger om oprettelsen af en grænsebevogtning på den del af Vandkraftværket nr. 2 ved floden Dnister, som ligge på Moldovas territorium, samt Ruslands opførelse af en dæmning i Kertj-strædet, men i lyset af de aktuelle begivenheder begynder massemedierne at spekulere, - oplyses det i en pressemeddelelse fra grænsestyrelsens afdeling for kontakter til massemedierne og offentligheden.

Ukraines grænse bliver bevogtet i henhold til lovgivning, hedder det i informationen.

Styrelsen anfører, at de tekniske eksperters og de fælles kommissioners arbejde ved statsgrænsen ikke er nogen ekstraordinær begivenhed, og at det sker jævnligt på alle grænsedistrikterne.

17.10.03. Rusland ønsker formentlig at stoppe ukrainsk ”Øresundstold”

Fra ukrainsk side fortsætter man med at betegne den odde i Kertj-strædet, som bærer navnet Tuzla og som de russiske bygningsarbejdere er ved at genoprette, som ”dæmning” eller ”en vandteknisk konstruktion”, idet man forsøger at understrege, at der er tale om en kunstig indblanding i naturen. Men det vigtigste, understreger de ukrainske myndigheder, er, at det sker med det formål at ændre Kertj-strædets og hele Azov-havets politiske status for at øve indflydelse på forhandlingerne omkring et problem, som opstod efter USSR’s sammenbrud. Samtidig ønsker Kyiv at glemme, at øen Tuzla først blev til en ø efter 1925, efter at fiskerne havde gravet en lille kanal i tangen, som skulle have lettet transporten af fiskerbåde, men i stedet medførte, at det lille stræde i de kommende år blev eroderet af storme og orkaner i en sådan grad, at det til sidst endte med at blive et flere kilometer bredt bælte.

Grundet det manglende stykke land var vandet på det seneste nået så tæt ind på den russiske kyst, at en erosion af kysten med beboede områder var begyndt at blive en reel trussel. Genopretningen af tangen vil entydigt løse det overhængende problem, men den er strandet på det politiske spørgsmål omkring Kertj-strædets status.

Verkhovna Rada er på den anden ende, den ukrainske ambassadør i Rusland er ekstraordinært taget ud til stedet, mens grænsevagterne har indledt ekstraordinære tiltag, som skal befæste grænsen. Ukraines udenrigsministerium med vice-udenrigsminister Aleksandr Motsik i spidsen har påpeget, at Ukraine insisterer på, at Azov-havet og Kertj-strædet skal deles op mellem de to lande med en grænsedragning. Det betyder, at der endnu ikke efter USSR’s opløsning er sket en klar grænsedragning mellem de to lande i Azov-havet. Ukraine betragter den rest af Tuzla odde, som er blevet omdannet til en ø, som sit eget territorium, mens Rusland betragter den som sit område.

Fra ukrainsk side har der allerede lydt forslag om at rette henvendelse til FN’s Sikkerhedsråd, og de mest krigeriske parlamentarikere i Radaen foreslår at ophæve aftalen om den russiske Sortehavsflådes udstationering i Ukraine, og prøver at overtale den ukrainske præsident til at tilbagekalde sin underskrift under aftalen om etableringen af det fælles økonomiske rum. I slutningen af oktober er der planlagt et møde mellem de to udenrigsministre, hvor de skal drøfte problemet, men det er svært at vide, hvad der kan nå at ske forinden. Genopretningen pågår i et Stakhanov-tempo, ligeså hurtigt vokser fortørnelsen i Ukraine, hvor man mener, at når man iværksætter et arbejde af dét omfang uden at grænsespørgsmålet er løst, så bør det ske efter aftale med Ukraine, som ikke vil tillade, at dets territoriale enhed bliver krænket. Det siger sig selv, at de ukrainske grænsevagter vil udføre deres chefs befalinger og forsvare den ukrainske grænse, som de russiske bygningsarbejdere, der er i gang med at genskabe tangen, ikke anser for at være en grænse. Hvad kan det ende med? Lad os antage, at de russiske lastbiler begynder at kaste jordbunden ned på den anden side af den linje, som ukrainerne betragter som deres grænse. Så vil der fra den anden side lyde det karakteristiske anskrig: ”Stands! Hvem er I? Hvis I ikke standser, så skyder jeg!” Hvad vil der ske, hvis de russiske bygningsarbejdere ikke stopper op? Vil de ukrainske grænsevagter efter nogle varselskud åbne ild, mens de russiske [grænsevagter] vil besvare den? Hvem vil være skyld i denne krig? De nervøse ukrainere eller de russere, som ikke kan lave aftaler med naboerne?

Der er kun en lille kilometer tilbage, inden man når grænsen. Ledelsen af Krasnodar-regionen forsikrer, at man ikke agter at gå helt ind til grænsen, og derfor ser fortørnelsen fra ukrainsk side mærkværdig ud. Før 1991 havde der ikke været noget problem med Tuzla. Nu har den i stil med det engelske Gibraltar opnået en strategisk betydning: Den, som behersker odden, behersker Kertj-strædet. I dag er det Ukraine, der ejer Tuzla, mens byen Kertjs havn sikrer gennemsejlingen.

Flere gange i løbet af de sidste 20 år er spørgsmålet om reglerne for transport gennem strædet blevet rejst. Tuzla er fortsat en nøgle til løsningen af problemet omkring grænsedragningen mellem Rusland og Ukraine og i spørgsmålet om, hvilken status Kertj-strædet og Azov-havet skal have.

Som så ofte før har den russiske ledelse ikke i rette tid hæftet sig ved det, som er sket, hvilket man ikke kan sige om den ukrainske. Således offentliggjorde avisen ”Vseukrainskie Vedomosti” i sin tid en artikel med den meget sigende overskrift ”Den ø i Kertj-strædet, som ansås for at være tabt for Ukraine, er i stand til at indbringe landet millioner af dollars”. Ukraine mener entydigt, at alle udenlandske fartøjer, herunder naturligvis også de russiske, skal betale en kanalafgift og en lodsmandsafgift for at få lov til at passere Kertj-strædet. I dag sejler der årligt mellem 8.000 og 8.500 skibe gennem strædet, hvoraf de 65% enten direkte er russiske eller er på vej ind i russiske havne. Ruslands årlige tab som følge af sejladsen gennem Kertj-Enikalsk kanalen udgør omkring 15-16 millioner US$. Fiskeriets problemer er også blevet skærpet. Det er nemlig sådan, at alle dambrug befinder sig i Krasnodar-regionen, mens alle overvintringsfordybninger er i Ukraine.

Det problem skal løses, men bliver ikke løst, fordi Ukraine vil ét og Rusland vil noget andet. Men den genskabelse af tangen, som Krasnodar-boerne har iværksat, fordi de er trætte af en erosion af deres kyst, har imidlertid intet med det at gøre. Strana.ru. (Kremls officielle hjemmeside)

Dette er et russisk kort over det omstridte område i Kertj-strædet. Tuzla (ukr: o. Тузла) ligger midt i strædet med den russiske halvø Taman på den ene side og den ukrainske halvø Krim på den anden. Den røde streg markerer den dæmning, som skal forbinde Taman-halvøen med Tuzla.

17.10.03. Ukrainske parlamentsmedlemmer følger dæmningsbyggeriet ved Tuzla

Det russiske dæmningsbyggeri i Kertj-strædet er kommet yderligere 50 meter nærmere den ukrainske grænse. Fredag morgen udgjorde afstanden mellem dæmningen og Ukraines statsgrænse 826 meter, oplyste lederen af den ukrainske grænsestyrelses regionale afdeling i Azov-og Sortehavet, Viktor Nazarenko overfor en gruppe folkedeputerede, som Verkhovna Rada har sendt til øen Tuzla for at studere situationen i Kertj-strædet.
    Afstanden fra statsgrænsen til den østligste spids af øen Tuzla er 250 meter.
    Nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajinas korrespondent fortæller fra stedet, at man har sat en stor plakat op på den nordligste udkant af øen, hvor der står skrevet på russisk: "Borgere! Foran jer står repræsentanter for et slavisk broderfolk. Tillad ikke blodudgydelse og unødvendige ofre". 
    Længere nede er der opstillet en ståltrådsafspærring og en række antitank-pigtrådshindringer. 
    Bag ved dem er der opsat yderligere to skilte: På den ene af dem står der skrevet på ukrainsk: "Ukraine, kontrolgrænsedistrikt. Øen Tuzla". På den anden står skrevet på ukrainsk og på russisk: "Pas på! Her går Ukraines statsgrænse".
    Bag ved disse skilte står der en grænsepæl, en flagstang med et ukrainsk flag og en grænseobservationspost. 
    Første stedfortræder for Grænsestyrelsen, Mikhajlo Koval', har oplyst overfor de deputerede, at grænsevagterne vil gøre alt for at forhindre dæmningen i at bevæge sig ind på ukrainsk territorium.
    Byen Kertjs borgmester Oleg Osadtjev deltager i de deputeredes inspektion.
    Torsdag var afstanden mellem dæmningen og den ukrainske grænse 870 meter.

17.10.03. "Vores Ukraine" vil være imod at vælge Kutjma til en tredje embedsperiode

Fraktionen "Vores Ukraine" vil ikke tilllade, at præsident Leonid Kutjma genvælges til en tredje embedsperiode, erklærede Viktor Jusjtjenko i går. "Vi vil have udtømmende midler til at forhindre det", - sagde han til "5. kanal" i torsdags. Jusjtjenko præciserede, at et af midlerne "blandt andet" ville være hans kapløb med præsidenten.

Han sagde også, at han generelt "har det dårligt med" al snakken om, at Kutjma skal vælges til en tredje periode.
    "Efter min opfattelse er det [emne] ikke europæisk. Det er skamfuldt så meget som at diskutere det i moralsk sunde kredse, hvad enten det er politiske eller erhvervskredse - når vi taler om vores europæiske bestræbelser, når vi taler om moral og når vi taler om loven", - sagde lederen af "Vores Ukraine". 
    I en kommentar til, at hans opbakning ifølge september-meningsmålinger var faldet, sagde Jusjtjenko, at han ikke mener, at "det er den lovmæssighed, som det er værd at diskutere".
    "Jeg ved godt, hvad det er for et land, vi lever i. Og hvad meningsmålingerne og en bestilt meningsmåling er for noget. Men det er ikke spørgsmålet, kære venner. Jeg er overbevist om, at man ikke kan vente et eller andet væsentligt alternativ i dette land til de oprigtige værdier og oprigtige mål, som mit parti og min blok går ud i.", - sagde han.
    "Men det som foregår - det er jo, ved i, en hån mod ytringsfriheden, politisk censur, altså det som sker i massemedierne. Hvis i er ser en repræsentant for oppositionen i massemedierne eller [en repræsentant for] kræfter, der tænker lidt anderledes end styret gør, så vil der være tale om en stor raritet i vores Tv. Som i ved, så lever folket efter princippet "ude af øje ude af sind". Jeg tror, at det også er en del af problemet", - forklarede Jusjtjenko. UP.

18.10.03. Kutjma: Ruslands centralmagt står bag dæmningsbyggeriet

Ukraines præsident Leonid Kutjma mener, at det er uvenskabeligt af Rusland at føre en dæmning op til øen Tuzla i Kertj-strædet, men er overbevist om, at Rusland ikke vil overskride grænsen til Ukraine. Udtalelsen kom fredag i Dnipropetrovsk.

”Jeg har ikke noget svar, som jeg ville være tilfreds med i dag, og som dem, som hører svaret, ville være tilfredse med”, - sagde Kutjma. Samtidig understregede præsidenten: ”Jeg er overbevist om, at der ikke vil blive tale om nogen mekanisk krænkelse af Ukraines grænse”. ”Jeg kan ikke andet end at betragte disse handlinger som uvenskabelige overfor Ukraine”, - sagde statsoverhovedet. ”En god nabo gør ikke den slags ting”, - understregede han.

Kutjma henledte opmærksomheden på, at Rusland i henhold til folkeretten og de ukrainsk-russiske aftaler er forpligtet til at advare Ukraine om sine planer om at opføre en dæmning. Han mindede også om, at Rusland er et af de lande, som har påtaget sig at garantere Ukraine territoriale integritet efter, at det officielle Kyiv gav afkald på sine atomvåben. (Den anden garant er USA, red.)

”I ved godt, at Ukraine, som man siger, frivilligt har givet afkald på sine kernevåben. Frivilligt vil jeg sætte i gåseøjne, fordi det jo fandt sted efter pres, herunder fra Rusland. Vi gav afkald på våbnene, men de er så trådt ind som vore garanter”, - understregede præsidenten. ”Rusland er garant for Ukraines territoriale integritet! Hvad skal den slags skridt gøre godt for?”, - sagde Kutjma.

Præsidenten er overbevist om, at beslutningen om byggeriet af dæmningen er blevet truffet af Ruslands centrale magtorganer. Han ser skeptisk på oplysningerne om, at Krasnodar-regionens myndigheder skulle have truffet beslutningen om at opføre dæmningen.

”Vi kan se, hvor hurtigt [byggeriet foregår], og hvor store udgifterne er, og der er ingen tvivl om, at det er centralmagtens handlinger”, - sagde Kutjma.

Samtidig udtrykte statsoverhovedet sin overbevisning om, at Ukraine ikke vil blive nødsaget til at henvende sig til internationale organisationer i forbindelse med det opståede problem, men at man vil kunne løse det spørgsmål på bilateralt niveau.

”Men det vil stå tilbage i vores relationer med Den russiske Føderation, og jeg kan kun, som man siger, beklage det”, - sagde Kutjma. UP. Interfaks-Ukrajina.

20.10.03. SDPU (o) betragter ikke "Vores Ukraine" som opposition

SDPU (o) betragter ikke "Vores Ukraine" som opposition, sagde næstformanden i SDPU (o)s eksekutivkomite, deputeret Borys Andresyuk. 

"Vi og "Vores Ukraine" har virkelig mange fælles berøringspunkter, især i ideologien, i det generelle syn på den ukrainske stats udvikling og udviklingen af det demokratiske samfund", - sagde Adresyuk på en pressekonference i fredags i Sevastopol, oplyser UNIAN.

Noget andet er, hvordan realiseringen af ideologien finder sted. Ifølge Adresyuk lægger SDPU (o) ikke skjul på, at "vi i dag virkelig har en kamp, herunder med "Vores Ukraine", for retten til at modtage befolkningens tillidsvotum, og det vil sige, for retten til at gennemføre den politik og de programpunkter, som i dag er vedtaget af vores partikongres".

Adspurgt af journalister om, hvorvidt SDPU (o) er parat til kompromis, sagde Adresyuk, at SDPU (o) "aldrig vil skabe hindringer på vejen mod opnåelsen af et kompromis i de konstitutionelle forandringer, som i dag er på dagsordenen". "For os er præsidentens valg udelukkende af parlamentet ikke noget dogme", - sagde han og tilføjede, at præsidentens valg i parlamentet "er en af mulighederne".
    Ifølge Andresyuk "vil vi støtte denne løsning, hvis der vil være et forfatningsmæssigt flertal til støtte for den, men hvis der ikke er konsensus, vil vi søge at finde den". 
    Som Adresyuk sagde er det vigtigste for SDPU (o), at forfatningsreformen ikke kører fast, mens mange politiske kræfter, herunder, og måske endda først og fremmest, "Vores Ukraine", har sat det som deres opgave. De har indsnævret den kontekst, som forfatningsreformen bliver gennemført i, de har kogt den ned til et krav om at erobre talerstolen og præsidiet".
    Som Andresyuk mener "har visse politiske kræfter i dag brug for at rive en enkelt lov - den om forholdstalsvalg - ud af den politiske reforms kontekst, og derfor forudser jeg, at deres interesse for en helstøbt og omfattende forfatningsreform vil forsvinde". Med Andresyuks ord er de forenede socialdemokrater ikke imod forholdstalsvalgloven.
    "Så meget desto mere som at vores ideologi svarer til de opgaver, som vi har stillet os, når vi taler om, at partiernes rolle skal øges. Men vi er kategorisk imod at rive enkeltspørgsmål ud af den generelle politiske reforms kontekst, bare fordi nogle er meget glade for dem", - sagde han.

20.10.03. USA's ambassade håber, at Tuzla-problemet bliver løst "positivt og ansvarligt"

USA's ambassadør i Ukraine, John Herbst, håber på, at Ukraine og Den russiske Føderation vil kunne løse problemet omkring byggeriet af dæmningen til den ukrainske ø Tuzla i Kertj-strædet.

"Vi støtter Ukraines territoriale enhed. Vi har også gode relationer med såvel Ukraine som Rusland og håber på, at disse nabolande vil kunne løse dette spørgsmål positivt og ansvarligt", - sagde han i et interview med nyhedsbureauet UNIAN.
    Ifølge ambassadøren har Ukraine og Rusland gentagne gange bekræftet "deres respekt" for de eksisterende internationale grænser. "Vi billiger det og håber på, at spørgsmålet vil blive løst på en passende måde", - påpegede Herbst.
    Som tidligere oplyst blev der den 29. september indledt et byggeri af en dæmning i Kertj-strædet fra Taman-halvøen i retning af Kertj, som skal forene den med den ukrainske ø Tuzla.
    Allerede den næste dag sendte Ukraines udenrigsministerium en note til Rusland udenrigstjeneste med anmodning om at forklare denne situation. I noten accentuerede man fra ukrainsk side, at arbejdet bliver udført i en grænsezone og derfor bør aftales mellem begge landene.
    Herefter har Ukraines udenrigsministerium sendt yderligere to officielle noter i den anledning, men Rusland har ikke indstillet byggeriet af dæmningen.
    En gruppe ukrainske parlamentsmedlemmer har besøgt øen Tuzla, hvor de blev informeret om situationen omkring den russiske sides opførelse af dæmningen i Kertj-strædet og grænsevagternes beredskab og beredvillighed til at forsvare statsgrænsen. UP.

Ifølge Korrespondent.net, som henviser til Ukrajinski Novyny, var det USA's stedfortrædende ambassadør i Ukraine Maria Jovanovich, der sagde ordene: "De forenede Stater støtter Ukraines territoriale suverænitet og håber på, at Ukraine og Rusland, som nabostater, vil kunne løse den uenighed, som er opstået imellem dem".

Da hun blev spurgt af journalisterne om, hvilken holdning De forenede Stater ville indtage i tilfælde af, at det skulle komme til en væbnet konflikt mellem Ukraine og Rusland, svarede diplomaten, at en væbnet konflikt er et hypotetisk spørgsmål og nægtede at svare på det.

"Vi håber på, at Ukraine og Rusland, som lande, der har en lang historie med naboskab, vil kunne løse (konflikten) mellem hinanden", - understregede Maria Jovanovich. Hun fremhævede, at diplomatiet er det bedste middel at løse konflikter på. Korrespondent.net.

20.10.03. Lederen af "Arbejdets Ukraine" mener, at Ruslands handlinger er berettigede

Leder af partiet "Arbejdets Ukraine" og direktør for Ukraines nationalbank, Serhij Tihipko, mener, at Den russiske Føderations opførelse af en dæmning i Kertj-strædet er berettiget. "Rusland har ret til at gøre (det)", - sagde han på en pressekonference i Poltava, oplyser Ukrajinski Novyny.

Ifølge Serhij Tihipko pågår byggeriet uden krænkelse af Ukraines grænse, hvilket ikke giver anledning til bekymring fra ukrainsk side. Han anførte også, at der tidligere havde været en naturlig tange på det stykke, hvor byggeriet nu finder sted, og at der dengang ikke havde været tale om nogen som helst økologisk ubalance.

"Jeg ser overhovedet ingen problemer", - sagde han.

Torsdag den 16. oktober ankom en delegation fra Ukraines Verkhovna Rada bestående af i alt 10 deputerede til Krim for at sætte sig ind i den situation, der er opstået i forbindelse med Ruslands byggeri af en dæmning i Kertj-strædet. Rusland bygger dæmningen fra Taman-halvøen til Tuzla odde, som tilhører Ukraine. Det russiske udenrigsministerium forklarer byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet med de økologiske problemer, som er opstået i Krasnodar-regionen og en beslutning truffet på regionalt niveau.
    Ukraine beskylder Rusland for at bryde den underskrevne men endnu ikke ratificerede aftale om statsgrænsen og frygter russernes potentielle intention om at "flytte" statsgrænsen til fordel for Rusland. Desuden vil byggeriet af dæmningen efter ukrainske eksperters vurdering forstyrre den økologiske balance i regionen. Korrespondent.net.

20.10.03. USA støtter Ukraines ønske om NATO-medlemskab

USA bakker fuldt op om Ukraines erklærede mål – at blive medlem af NATO, siger USA’s ambassadør i Ukraine, John Herbst, i et interview med avisen ”Zerkalo Nedeli”.

De forenede Stater ”ville utvivlsomt gerne bruge konferencen i Istanbul til at komme dette mål nærmere. Men det er i dag vanskeligt at sige, hvorvidt det vil lykkes”, - understregede ambassadøren.

Han betegnede som hypotetisk spørgsmålet om, hvor sandsynligt det er, at Ukraine vil blive tilbudt at træde ind i Alliancen på NATO’s topmøde i Istanbul og underskrive ”Membership Action Plan” i forhold til landets medlemskab i NATO. NATO’s tomøde i Istanbul finder sted i maj 2004. Podrobnosti. UNIAN.  

20.10.03. Den, som behersker Tuzla, behersker Azov-havet

Tetjana Nikolajenko, Lilia Budzhurova, UP

Konflikten omkring Tuzla ligner noget mildest talt meget uforudsigeligt, og så meget desto farligere. De ukrainske grænsevagter vil i realiteten står alene tilbage med problemet – på den ene side skal de standse Rusland, og på den anden side forstår de godt, at de kan blive gjort til prygelknabe, såfremt der bliver åbnet ild og kommer ofre. Kutjma har nemlig lagt luft til konflikten.

Mandag den 20. oktober vil Kutjma tage på en 11-dages officiel rundrejse til Latinamerika, oplyser hans pressesekretær til UP.

Russerne skal have ført dæmningen op til Ukraine omkring den 25. oktober. Lørdag oplyste 1. stedfortræder for Ukraines grænsestyrelse, Mykhajlo Koval’, at man fra russisk side fortsat er i fuld gang med at opføre dæmningen. ”Inden lørdagen er omme, vil der være mindre end 700 meter til den ukrainske statsgrænse, som er afmærket med bøjer”, - citerer Interfaks-Ukrajina ham for.

Da [Kutjmas pressesekretær] Hromnytska blev spurgt om, hvordan et så længevarende fravær kan forenes med den sandsynlige konflikt omkring Tuzla, svarede hun retfærdigvis, at hun ikke kan føje noget til Kutjmas ord.

Kutjma har to gange offentligt udtrykt sin fortørnelse over den russiske frækhed, og sagt noget i retning af ”jeg kan ikke undgå at vurdere disse handlinger som uvenskabelige overfor Ukraine”, ”en god nabo gør ikke sådan noget”.

Men Kutjma gik ikke længere end disse udsagn og gik ikke over til at skændes med Putin, men sendte i stedet for sin udenrigsminister til frontlinjen.

Lørdag sagde [udenrigsminister] Hrysjtjenko på et særligt pressemøde, at Ukraine gennemføre konsultationer med internationale partnere i forbindelse med situationen omkring Tuzla. ”Vi går ligesom vore partnere ud fra, at det (en overskridelse af grænsen) ikke vil ske og ikke må ske”, - sagde Hrysjtjenko.

Han oplyste, at ”alle lande” som Ukraine opretholder kontakten med i den forbindelse, ”entydigt går ud fra, at denne situation bør løses netop på grundlag af folkeretten og alment anerkendte principper”.

I den forbindelse fremhævede lederen af udenrigsministeriet, at den ukrainske side i denne kontekst har ”fuld opbakning”. ”Ingen vil reagere, så længe det ikke er sket (overskridelsen af grænsen), eftersom ingen er parat til at reagere på forhånd på en hypotetisk udvikling af situationen”, - tilføjede han.

Der var mindre optimisme at spore hos en gruppe folkedeputerede, som Verkhovna Rada havde sendt til Tuzla for at de skulle sætte ind i situationen på stedet.

Da fredag aften var kommet tilbage til Simferopol fra øen oplistede lederen af delegationen, Anatolij Matvijenko, en række ting, som har vakt bekymring hos de deputerede.

”Det er meget trist at iagttage, hvordan vores skibe står overfor hinanden til søs, her i det 13 år af Ukraines og Ruslands uafhængighed”, - sagde Matvijenko. De deputerede var foruroligede over Ruslands entydige handlinger i distriktet omkring Ukraines statsgrænse, hvilket har ledt deres tanker ind på ”et element af forræderi under underskrivelsen af Aftalen om EEP”.

En anden kilde til uro er med Matvijenkos ord ”fraværet af en fast holdning fra regeringens og præsidentens side i det spørgsmål. Det er ”kun vores enighed og beslutsomhed – og det ikke kun lokalt eller regionalt, mens først og fremmest fra de øverste myndighedspersoners side – Ukraines præsident og premierminister – som vil kunne modstå en optrapning af konflikten”.

”Hvorfor er Putin tavs?” – er et andet spørgsmål, som bekymrer de ukrainske deputerede. ”Man bliver trist til mode af den løgn, som bliver udbredt i Ukraine og i Rusland om, at initiativet til dæmningsbyggeriet udgår fra Krasnodar-regionen, og at ingen ved, hvad det er de laver dér, men i virkeligheden bliver der bevilget milliardstore beløb, Ruslands katastrofe- og beredskabsministerium udsteder forordninger og dekreter om at mobilisere folk til byggeriet”.

De deputerede blev også foruroliget over [tidligere kommunistleder på Krim]  Leonid Hratjs erlæring om, at der findes en Al-Qaida filial på Krim. Den kom ifølge Matvijenko meget ”rettidigt” og ligner en ”artilleriforberedelse”. ”Vi stiller os uforstående overfor erklæringer fra visse politikere, som er lige lovlig synkrone i deres tilspidsning af situationen”, - sagde han.

Matvijenko mindede om, at Rusland har vedtaget en ny doktrin ”om beskyttelsen af sine interesser i andre regioner, hvis de vedrører Rusland strategiske interesser”. Samme synspunkt deles af medlem af delegationen Refat Tjubarov, som anser Hratjs erklæringer for at være en provokation og ”en tilsløring af Ruslands mulige aktiviteter på Krim”.

Ganske vist delte kommunisten Viktor Myronenko ikke sine kollegers bekymring. Han udtrykte forståelse for handlingerne fra russisk side, eftersom ”NATO-skibe vil kunne sejle ind i Azov-havet”.

Kommunisten opfordrede Ukraine til at være venner med Rusland og ikke USA og ligefrem give indrømmelser til Rusland ”for venskabets skyld”. En sådan indrømmelse kunne ifølge ham være Ukraines accept af Ruslands forslag om grænsedragningen i Azov-havet.

Der er kommet en sprække i de russisk-ukrainske forbindelser nede på bunden af Azov-havet. Den nordlige nabo har endnu engang vist, at han kun er i stand til at leve ”som brødre”, når han får den største halvdel. Denne gang er stridens æble Tuzla odde, som ikke syner af meget på kortet.

10 dage efter forbrødringen den 19. september i Jalta i forbindelse med underskrivelsen af EEP viste Rusland ”noget helt ude i hampen” ved at indlede byggeriet af en dæmning, som forener Tuzla med Taman-halvøen. Byggeriet gik vel at mærke i gang på en hurtig, sikker og tavs måde.

Afmærkningen af grænserne i Azov-havet har i efterhånden 11 år været et ømt punkt i de ukrainsk-russiske relationer. I januar i år underskrev Putin og Kutjma en aftale om statsgrænsen mellem Rusland og Ukraine. Men aftalen rummede kun en afmærkning af landegrænsen, men Azov-havet og Kertj-strædet blev anerkendt som de to staters indre farvande. Det var Ukraines pris for en anerkendelse af landegrænsen.

Ingen tvivl om, at det var en sejr for Rusland at få disse farvande anerkendt som ”indre”, alt imens de ukrainske diplomater mistede deres vigtigste es – muligheden for at true Rusland med, at NATO’s flådestyrker en skønne dag ville kunne sejle forbi dets kyster, og det ikke kun i forbindelse med en ”Sea Breeze” øvelse.

Men her opstod et andet problem for Rusland: Ukraine satte hælene i spørgsmålet om, hvordan man skulle dele disse indre farvande op.

Rusland forfægter tanken om, at det er nødvendigt udelukkende at afmærke grænsen langs med havbunden, mens ukrainerne insisterer på, at grænsen også skal drages på overfladen, hvilket slet ikke passer ind hverken i Ruslands geostrategiske eller økonomiske interesser. Og her kan spørgsmålet om Tuzla blive et nøglespørgsmål.

Sat på spidsen er sagen den, at den som behersker Tuzla, han behersker alt.

Russerne mener, at Tuzla odde afslutter Taman-halvøens sydlige del i en nordvestlig retning og trænger dybt ind i Kertj-strædet.

Engang var Tuzla en del af Taman-halvøens kyst. Men i 1925 gravede fiskere en lille kanal i midten af odden for nemmere at kunne transportere deres både over på den anden side. Efterfølgende blev en del af Tuzla-odde eroderet som følge af storme og forstyrrelsen af økosystemet. I dag ligner Tuzla en ø, påpeger de russiske massemedier.

Ruslands smerte ved tabet af Odden blev 100 gange stærkere efter USSR’s opløsning, da det viste sig, at de farvande i Kertj-strædet, som er i stand til at lodse fartøjer, befinder sig udenfor Tuzla, altså i Ukraines territorialfarvand. Årligt passerer der indtil 9.000 skibe Kertj-strædet. Flertallet af dem er på vej mod de russiske havne Azov, Rostov, Taganrog, Jejsk og Temrjuk.

Ifølge de russiske massemedier vil Rusland lide nederlag indenfor mindst fire faktorer, hvis Tuzlas status ikke bliver ændret.

Den strategiske faktor: Den som behersker Tuzla, behersker Kertj-strædet og vil kontrollere alle skibsindsejlinger i Azov-havet, herunder krigsskibene. Eftersom øen i øjeblikket tilhører Ukraine, kontrollerer Ukraine fuldstændig farvandet og har mulighed for at slippe alverdens skibe ind i Azov-havet uden Ruslands accept. På den anden side kan Ukraine blokere de vigtigste russiske sø- og flodhavne, som befinder sig ved Azov-havets kyst, samt ved Don og Volga-floderne.

Den økonomiske faktor: Ukraine vil få tildelt indtil 70% af Azov-havet. Således får landet ret til at udvinde undervandssoklens mineralressourcer (120 perspektivrige forekomster af olie og gas). Hertil skal lægges fiskeriet, hvor Rusland i øjeblikket er den klart dominerende i Azov-havet. Desuden modtager Ukraine næsen 200 millioner dollars årligt i afgifter for skibslodning gennem Kertj-strædet, påpeger Kommersant.

Den økologiske faktor:  Rusland vil ikke kunne forhindre en økologisk katastrofe i tilfælde af en ulykke i det smalle stræde, hvorefter begge kysterne uundgåeligt vil lide skade.

Dette er Ruslands tab, som følger af det forhold, at Tuzla tilhører Ukraine. Men alt vil blive ændret, når dæmningen er blevet opført ind til Tuzla…

Selv hvis der ikke kommer en russisk grænsepost på Tuzla, vil Rusland have sat Ukraines nervesystem på en hård prøve og dermed styrket sin udgangsposition inden de forhandlinger ”om hele problematikken omkring Azov-Kertj-området”, som skal finde sted den 30. oktober (eftersom dæmningen til den tid allerede vil stå færdig).

20.10.03. SDPU (o)-leder: Ukraine bør kræve en officiel garanti fra den russiske regering

Lederen af SDÅU (o)'s fraktion i Ukraines parlament og det uafhængige Ukraines første præsident Leonid Kravtjuk, er overbevist om, at Ukraine bør i forbindelse med forløbet omkring Tuzla odde "kræve en officiel erklæring fra den russiske regering eller Ruslands udenrigsministerium indeholdende garantier om, at den ukrainske grænse ikke vil blive overskredet". "Det ville være et dokument, som man ville kunne støtte sig til i tilfælde af nogle misforståelser. Lige nu har vi ikke et sådant dokument.

"Har Ruslands centralmagt virkelig ingen indflydelse på de lokale myndigheder, når der er tale om det allervigtigste, det allermest ømfindtlige og allermest aktuelle spørgsmål i den internationale orden - en krænkelse eller en mulig krænkelse af en nabos territoriale enhed?", - sagde Kravtjuk i et interview, som blev bragt i avisen "Den" i lørdags. 
    Han mindede om, at der allerede har været mange skarpe udtalelser, selv Verkhovna Radas udtalelse, "kræver nogle konkrete forklaringer fra den Den russiske Dumas side, selvom den alt i alt er mådeholden".
    "Hvad angår Ukraines mulige skridt, så vil de efter min mening ikke være principielle. Når denne dæmning vil overskride grænsen og fordyber sig ind på Ukraines territorialfarvand, er jeg ikke sikker på, at Ukraine vil handle på en eller anden måde. Man vil forklare, hvorfor man ikke handler", - mener Kravtjuk.
    Med hans ord har de ukrainske embedsmænd "ikke tilstrækkelig med politisk vilje, politisk stolthed og ære til at kunne tillade sig at handle i streng henhold til de internationale principper og normer, som andre stater".
    "Vi vil mindes det historiske venskab, de venskabelige naboforhold og at vi altid vil være sammen med Rusland - med andre ord vil man retfærdiggøre den russiske sides handlinger og sin egen passivitet med henvisning til, at det ikke er nødvendigt med skarp lud i en situation som denne.", - understregede ekspræsidenten.
    Han er også overbevist om, at når der bliver tale om en krænkelse eller et forsøg på krænkelse, "når der bliver tale om en mangel på respekt for Ukraines statslige suverænitet, så bør man træffe alle til rådighed stående retlige, politiske og andre holdninger - såvel de indre som de ydre".
    "Man bør omgående rette henvendelse til FN og OSCE med anmodning om at komme med en international retlig og politisk vurdering af Ruslands handlinger. Det ville være et eksempel på, at vi respekterer Rusland, respekterer os selv og kræver at der bliver handlet i streng overensstemmelse med de internationale normer. Jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis Ukraine gjorde sådan, så ville Rusland handle i streng overensstemmelse med de internationale normer. Og vi burde have handlet sådan", understregede Kravtjuk.

"Måske ville det ikke være nogen dårlig ide, hvis Ukraine opstillede krigsskibe dér, hvor landets territorialfarvande begynder, og iagttog, hvordan russernes reaktion ville blive", - fortsatte ekspræsidenten. Med hans ord "bør vi også gribe til magtanvendelse, hvis Rusland vil bygge dæmningen i vores territorialfarvand".

Efter Kravtjuks opfattelse vidner begivenhederne om, at der i Rusland er politikere, som "gerne vil holde Ukraine i en vis politisk situation - i spænding og afhængighed".
    "Efter præsidenternes underskrivelse af aftalen om EEP sagde en del af de russiske politikere: "Først får vi Det Fælles økonomiske rum, og dernæst får vi Det Fælles rum", - mindede SDPU (o)-lederen om. UP. Interfaks-Ukrajina.

21.10.03. Rusland fortsætter byggeriet af dæmningen og gør krav på Tuzla

I går middag var der kun 400 meter tilbage til den ukrainske grænse fra den dæmning, som man fra russisk side er gået i gang med at opføre i Kertj-strædet, oplyste 1. stedfortræder for Ukraines statslige grænsestyrelse, Mykhajlo Koval’. Ifølge ham fortsætter russerne byggeriet for fuld kraft.

”Vi vil træffe alle forholdsregler for at forhindre dæmningen i at blive opført på ukrainsk territorium”, - sagde Koval’.

Han oplyste, at eftersom der nu pågår en storm ved øen Tuzla, har man indstillet en række af de forebyggende tiltag, så som opsætningen af advarselsplakater og beskeder via højtaleren.

Med Kovals ord er man nu i gang med at udarbejde andre varianter af forebyggende tiltag. Men han ville ikke komme nærmere ind på, hvad det var for nogen. UP. Interfaks-Ukrajina.

Podrobnosti, Inter kl. 20.00 Kyiv-tid: 

"Skandalen omkring byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet er ved at udvikle sig til en omfattende diplomatisk konflikt. Moskva har officielt anmodet Kyiv om dokumenter, der bekræfter, at øen Tuzla odde tilhører Ukraine. I sin svarnote erklærer det ukrainske udenrigsministerium, at citat "det er principielt uacceptabelt at skulle bekræfte det, som er en åbenlys kendsgerning. Og det, at man drager legitimiteten af den ukrainske suverænitet over øen Tuzla i tvivl, kan ikke opfattes som andet end et forsøg på at fremsætte territoriale krav overfor Ukraine", citat slut. Kyiv har endnu engang afkrævet en officiel forklaring på endemålet med byggeriet af dæmningen og garantier for, at den ikke vil overskride statsgrænsen. Ukraines udenrigsministerium erklærer, at ansvaret for de negative følger af en mulig konflikt udelukkende vil påhvile den russiske side. 

1. næstformand for Ukraines grænsestyrelse, Mykhajlo Koval', har oplyst overfor journalister, at afstanden mellem dæmningen og Ukraines territorium er højst 400 meter. Russerne fortsætter arbejdet uanset stormen.

Præsidenten indkaldte i dag Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd med henblik på at drøfte situationen omkring Tuzla. Mødedeltagerne erklærede, at de uvenlige handlinger fra Ruslands side vil kunne få indflydelse på afmærkningen af de maritime grænser i Azov-havet og Kertj-strædet og føre til en forstyrrelse af den økologiske balance i regionen. Der er blevet vedtaget en række tiltag, som skal forhindre, at Ukraines nationale interesser og territoriale helhed bliver krænket. Samtidig udtrykte Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd et håb om, at der stadig er mulighed for at løse konflikten i en ånd af godt naboskab og gensidig respekt under overholdelse af internationale retsnormer".     

21.10.03. Det trækker op til en væbnet konflikt på og omkring Tuzla

Folkedeputeret og medlem af det ukrainske parlaments udenrigsudvalg, Ihor Ostash (”Vores Ukraine”) er bange for provokationer, som vil kunne føre til en væbnet konflikt i Kertj-strædet i forbindelse med russernes opførelse af en dæmning over mod den ukrainske ø Tuzla. Det sagde han i går i Kyiv på en fælles pressekonference for den gruppe af folkedeputerede, som i sidste uge besøgte Tuzla.

”Der kan komme en hvilken som helst provokation”, - sagde Ostash og tilføjede, at byggeriet af dæmningen har fremkaldt faren for en reel konflikt, ”selv et væbnet sammenstød”. Han oplyste blandt andet, at der lige nu befinder sig to russiske anti-skibsbådsfartøjer i Kertj-strædet. Ifølge ham er det planen at trække kosakker fra hele Den russiske Føderation op til distriktet ved Taman-halvøen inden afslutningen af byggeriet af den russiske dæmning.

Ostash understregede, at forberedelsen af dæmningen og øen Tuzla Oddes faktiske tilslutning til Den russiske Føderation har stået på længe. Med hans ord kom der således i september nogle folk til øen, som præsenterede sig som journalister fra Tv-stationen Ren-TV, med henblik på at ”sondere terrænet” med hensyn til de lokale borgeres ændring af deres borgerskab fra ukrainsk til russisk.

Deltagerne i pressekonferencen oplyste også, at repræsentanter for Rusland havde været på Tuzla inden de ukrainske grænsevagters ankomst og havde gravet nivellementfikspunkt nr. 7 ned, som skulle have afmærket dæmningsbyggeriets endepunkt.

Det blev også oplyst i den pressemeddelelse, som blev delt rundt under pressekonferencen, at man fra russisk side havde planlagt at landsætte den 24. deling af Novorossijsks grænsetropper på øen. Ruslands planer ”om den faktiske besættelse af øen” blev kun forpurret af den hurtige udstationering den 29. september af ukrainske grænsetropper, understreges det i pressemeddelelsen.

Ostash understregede, at den ukrainske præsident, parlamentet og regeringen bør bruge denne uge til at koncentrere sig om en løsning af konflikten for at forhindre en alvorlig konflikt omkring øen og for at ”føre den over i et forhandlingsleje”.

Samtidig mindede den deputerede om, at en delegation fra den russiske Statsduma mandag ankom til Kyiv for at drøfte situationen i Kertj-strædet med deres ukrainske kolleger. Men efter at have stiftet bekendtskab med det russiske parlaments udenrigsudvalgs foreløbige materialer konstaterede han, at de russiske deputerede ”er overbevist om, at øen Tuzla Odde ikke er Ukraines territorium”.

Deltagerne i pressekonferencen kritiserede også den ukrainske præsident for en ikke tilstrækkelig klar reaktion på begivenhederne i Kertj-strædet og for at Leonid Kutjma i den kommende tid vil befinde sig udenfor Ukraine, alt imens dæmningsbyggeriet er ved at nå sin afslutning.

Folkedeputeret Andrij Shkil fra Julia Tymoshenkos Blok sagde, at det ukrainske styre vil afgive øen Tuzla til Den russiske Føderation ”uden modstand”.

Folkedeputeret Anatolij Matvijenko fra samme fraktion oplyste, at parlamentarikerne vil udarbejde en rapport til formanden for Radaen Volodymyr Lytvyn om deres rejse. Matvijenko agter desuden at fremsætte et forslag til en Verkhovna Rada-resolution, hvori man vil udtrykke parlamentets bekymring over den opståede situation med et krav til Ukraines udenrigsministerium om omgående at løse konflikten. I resolutionen vil de deputerede også kræve de vestlige lande om at optræde som garanter for Ukraines territoriale integritet. Hvis det ikke hjælper, vil man henvende sig til FN.

Da han blev spurgt om, hvorvidt frivillige har givet udtryk for et ønske om at komme til Tuzla for at forsvare grænsen, svarede Matvijenko, at partiet ”Sobor”, som han står i spidsen for, allerede i flere dage har indsamlet lister med frivillige, som er parat til at forsvare øen.

Men han understregede, at de deputerede har aftalt med grænsevagterne, at man ikke vil sende frivillige til øen. Indsamlingen af lister er derfor reelt en meningsmåling om, hvor mange mennesker der er rede til at forsvare Ukraine. UP. Interfaks-Ukrajina.

21.10.03. NATO slås internt + USA er kørt fast i Irak i et valgår = problem for Ukraine

NATO's generalsekretær George Robertson siger, at han vil drøfte situationen omkring øen Tuzla odde under sit besøg i Rusland, men mener, at NATO ikke vil blive inddraget i løsningen af dette spørgsmål.

"Jeg vil være på besøg i Moskva og vil tale med Ivanov (Ruslands udenrigsminister) om dette konkrete spørgsmål", - sagde han mandag i Kyiv under det første møde i Den landsdækkende ukrainske sammenslutning af samfundsorganisationer "Ukraine - ind i NATO: vi agerer sammen".
    Ifølge Robertson informerede Ukraines præsident Leonid Kutjma ham mandag morgen om problemet, som eksisterer omkring russernes byggeri af en dæmning i Kertj-strædet frem til den ukrainske ø Tuzla Odde. "Han (Kutjma) bad ikke om hjælp fra NATO, fordi at det spørgsmål vil blive drøftet på et ministerielt niveau", - sagde alliancens generalsekretær.
    Som tidligere meddelt ankommer Ruslands udenrigsminister Igor Ivanov den 30. oktober til Ukraine for at drøfte den opståede situation med sin ukrainske kollega Kostiantyn Hrysjtjenko.
    NATO's generalsekretær understregede, at den eksisterende konflikt er en "bilateral diskussion", som man kan løse såvel på bilateralt niveau som med inddragelse af sådanne internationale organisationer som FN. "Jeg tror, at NATO ikke vil blive inddraget i løsningen af dette spørgsmål, og at der ikke vil komme en sådan anmodning (til NATO)", - sagde han.
    Det var lige efter sin ankomst til Kyiv, hvor Robertson tilbragte en dag, at han i Boryspil-lufthavnen understregede, at situationen omkring den russiske sides byggeri af dæmningen i Kertj-strædet var et spørgsmål for Ukraines og Ruslands bilaterale relationer.

Problemet omkring Tuzla blev også rejst under mødet mellem NATO's generalsekretær med Lytvyn. George Robertson sagde, at han håbede, at løsningen på spørgsmålet forbundet med Den russiske Føderations byggeri af en dæmning i Kertj-strædet, ville ske på en fredelig måde.
    Han fremhævede, at disse lande er NATO's partnere og at de bør løse det spørgsmål med fredelige midler. "Jeg håber, at en løsning af dette spørgsmål vil blive fundet hurtigt", - sagde generalsekretæren.
    Robertson takkede de ukrainske folkedeputerede for støtten til udviklingen af relationerne mellem Ukraine og NATO. Han understregede, at der i det ukrainske parlament er en stærk støtte til alliancen, og at Verkhovna Rada er et vigtigt element i de strukturelle relationer mellem Ukraine og NATO.
    Generalsekretæren takkede parlamentet for dets vigtige indsats for at gennemføre militærreformen og tilnærmelsen mellem Ukraine og NATO.
    Lytvyn understregede på sin side overfor journalisterne, at der er over 300 stemmer i det ukrainske parlament for en ratificering af en række aftaler og dokumenter, der er nødvendige for at træde ind i NATO. Ifølge parlamentsformanden er det såvel deputerede, som indgår i parlamentsflertallet som deputerede fra fraktionen "Vores Ukraine", som er parat til at støtte disse dokumenter. UP. Interfaks-Ukrajina.

22.10.03. Vil Rusland erobre Kertj-strædet fra Ukraine "koste hvad det vil"?

Lederen af præsident Putins administration, Oleksandr Voloshyn, har angiveligt sagt, at Rusland ikke vil overlade Kertj-strædet til Ukraine og er parat til at bruge bomber, hvis det bliver påkrævet. Bemærkningen skal være faldet under et lukket møde for ukrainske journalister i Kreml, hvor avisen "Stolitjni Novyny"'s korrespondent blandt andet var med.

Avisen citerer Voloshyn for følgende: "Rusland vil aldrig overlade Kertj-strædet til Ukraine. Ikke nok med at Krim i dag er ukrainsk, og det kun med møje og besvær er lykkedes os at berolige folk i den anledning. Målet er fuldt. Hvis det bliver nødvendigt, så vil vi gøre alt for at forfægte vores position. Hvis der bliver nødvendigt, vil vi kaste en bombe dér", - sagde Voloshyn.
    Avisen fremhæver, at det blev sagt "med en overraskende hårdhed, som man enten kan tolke som planlagt på forhånd eller som en opfarende improvisation". 
    "Stolitjni Novyny" fremhæver også, at man i Ruslands nye militærdoktrin har omtalt et muligt præventivt slag fra Ruslands side mod ustabilitetens zoner. "Voloshyn bekræftede således at den ukrainske ø Tuzla kan blive betragtet som en ustabilitetens zone", - skriver avisen. Senere på dagen reagerede Kreml på oplysningerne i de ukrainske medier. Ifølge Kreml havde den ukrainske journalist fordrejet ordene. "Det er ikke vores problem, at folks fantasi løber af med dem", - hedder det fra Moskva. UP. Podrobnosti. Interfaks-Ukrajina.
   

22.10.03. Ukraine vil under ingen omstændigheder tillade, at dæmningen når frem til Tuzla

Ukraine vil "under ingen omstændigheder" tillade, at den dæmning i Kertj-strædet, som Rusland er ved at opføre, bliver forenet med øen Tuzla Odde, erklærer lederen af Ukraines udenrigsministeriums pressetjeneste, Markian Lubkivskyj.

"Jeg vil gerne understrege, at Ukraine under ingen omstændigheder vil tillade, at øen Tuzla, som tilhører Ukraine, bliver forenet med dæmningen", - sagde han tirsdag på en briefing i Kyiv. Samtidig udtrykte Lubkivskyj håb om, at "Rusland vil standse byggeriet, og at vores statsgrænse ikke vil blive krænket"

Lederen af udenrigsministeriets pressetjeneste mindede også om, at der på mødet i mandags i Det nationale sikkerheds- og forsvarsråd, som fandt sted under Ukraines præsidents Leonid Kutjmas ledelse, var blevet truffet nogle "meget eksakte beslutninger (omkring situationen omkring øen Tuzla)". "Jeg vil gerne understrege, at vi er parate til et hvilket som helst begivenhedsforløb. Der er udarbejdet et helt spektrum af internationale retslige skridt, som Ukraine er parat til at foretage, såfremt vores statsgrænse bliver krænket", - understregede Lubkivskyj, og tilføjede: "Men vi håber trods alt på det bedst mulige scenarium".
    Ifølge de ukrainske grænsevagters oplysninger var der tirsdag morgen kun 376 meter tilbage fra dæmningen til den linje i Kertj-strædet, som danner grænsen mellem Ukraines og Ruslands territorialfarvande. Siden starten af byggeriet er der blevet opført i alt 3476 meter dæmning. Afstanden fra grænsen til øen Tuzla er ca. 150 meter, afhængigt af flod og ebbe.
    Spørgsmålet om ratificeringen af Aftalen mellem Ukraine og Den russiske Føderation om den ukrainsk-russiske grænse forbliver nok ubehandlet på denne side af parlamentsvalget i Rusland.
    Det sagde lederen af Ruslands Føderationsråds udvalg for SNG-lande, Vadym Gustov, i et indlæg under et møde i den Mellemparlamentariske kommission for samarbejde mellem Ruslands Føderationsråd og Ukraines Verkhovna Rada i tirsdags i Kyiv.
    Han mindede om, at der er en valgkamp til Dumaen i gang i Rusland.
    På de ukrainske deputeredes påpegning af, at ratificeringen af den pågældende aftale efter planen skulle have fundet sted i år, svarede Gustov, at det er præsidenten, der fremlægger dokumenterne til en ratificering, og at Dumaen i princippet kan gøre det i løbet af to uger.
    Parlamentsvalget i Rusland finder sted i december 2003.
    Som tidligere oplyst blev der under den russiske præsident Putins besøg i Kyiv den 28. januar 2003 underskrevet en aftale om statsgrænsen mellem de to lande, som fastlagde landegrænsen mellem dem og bekræftede, at Azov-havet og Kertj-strædet er begge landes indre farvande. Aftalen skal ratificeres af begge landes parlamenter.
    I midten af maj underskrev Ukraine og Rusland alle de nødvendige tillæg til den bilaterale aftale om den russisk-ukrainske statsgrænse. Disse dokumenter blev underskrevet efter et møde mellem Ukraines og Ruslands udenrigsministerier, som fandt sted i Kyiv.
    I løbet af forhandlingerne forsøgte Ukraine at få trukket grænsen ikke kun langs bunden af Azov-havet og Kertj-strædet, men også langs med vandoverfladen i Azov-havet og Kertj-strædet. Rusland gik ind for at dele Azov-havet og Kertj-strædet, men bare ikke vandoverfladen.
    Den 23. juni sendte Ukraines præsident Leonid Kutjma Verkhovna Rada et lovforslag om ratificeringen af aftalen mellem Ukraine og Den russiske Føderation om den ukrainsk-russiske statsgrænse. UP. Interfaks-Ukrajina.


22.10.03. Ukraine skal ikke regne med at påbegynde indtræden i NATO i 2004

NATO's generalsekretær George Robertson betegner prognosen om Ukraines mulige tilslutning til NATO's Membership Action Plan under det næse topmøde i Alliancen den 21-22. maj i Istambul for at være "alt for optismistisk".
    "Jeg tror, at det ville være lidt for optimistisk at sige, at Ukraine vil kunne blive optaget i denne plan til næste år. Men det er nødvendigt at huske på, at NATO's døre forbliver åbne", - sagde Alliancens leder under sit besøg i Ukraine i et interview med programmet "Svit", som vil blive vist på UT-1 på lørdag.
    Robertson mindede på ny og NATO's holdning ifølge hvilken Ukraine vil blive medlem af Alliancen, når landet vil være parat til det, og når medlemslandene vil mene, at landet er parat til det". 
    "Der findes ikke en eller anden eksamen eller prøve, som man kan aflægge og så træde ind i NATO. Det er et spørgsmål om, hvorvidt man er i stand til at integrere sine væbnede styrker i NATO's militære struktur og sikre demokratiske standarder på et niveau, som svarer til det, som eksisterer i NATO-lande; pressefriheden, domstolenes uafhængighed, frie og fair valg samt en rolig indenrigspolitisk situation".
    "Den endegyldige beslutning vil blive truffet af de 26 lande, som er medlemmer af NATO", - fremhævede generalsekretæren.
    I den forbindelse understregede han, at Alliancen vil bedømme Ukraine "fuldstændig retfærdigt sammen med andre lande, som ønsker at blive medlemmer af NATO". 
    Robertson støttede endvidere styrkelsen af samarbejdet mellem Alliancens og Ukraines militærfolk. "Sammen kan Ukraines og NATO's militærfolk ændre situationen radikalt til det bedre og gøre verden mere sikker", - understregede han. UP. Interfaks-Ukrajina.

22.10.03. Janukovytj afviser væbnet sammenstød med Rusland

Ukraines premierminister Viktor Janukovytj mener, at den eneste mulige udvej af konflikten i forbindelse med Ruslands opførelse af en dæmning i Kertj-strædet er forhandlinger, og han udelukker en væbnet konflikt. Det sagde Janukovytj på et møde med lederne af kulminearbejdernes fagforeninger. "Jeg er overbevist om, at der ikke er nogen anden vej end forhandlinger. Vi kan i dag under ingen omstændigheder gribe til andre midler eller et væbnet sammenstød i denne konflikt", - sagde han.

Han fremhævede, at han personligt har talt med den russiske premierminister Mikhail Kasianov om det. Janukovytj anførte, at regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal føle situationen, med Krims premierminister Serhij Kunitsyn i spidsen. Gruppen består af repræsentanter for forsvarsministeriet, miljøministeriet og beredskabs- og katastrofeministeriet. Ifølge Janukovytj har regeringen lagt alle kræfter i at overbevist den russiske part om at standse byggeriet af dæmningen, som skaber en konfliktsituation, men det har været forgæves.

Samtidig fremhævede premierministeren, at Rusland ifølge regeringens kilder har sat farten i byggeriet ned.

Janukovytj sagde, at han om en time skal have endnu et møde med ledelsen af udenrigsministeriet og Grænsestyrelsen med deltagelse af lederne af parlamentets fraktioner og Verkhovna Radas formand, Volodymyr Lytvyn, hvor man tage stilling til det pågældende spørgsmål. 

Som tidligere nævnt har udenrigsministeriet udtrykt en bekymring for, at Ruslands dæmningsbyggeri i Kertj-strædet kan føre til udbruddet af en militærkonflikt. Mandag krævede Rusland i en note til det ukrainske udenrigsministerium at få forklaret, hvilket grundlag Ukraine har for at anse Tuzla for at være ukrainsk territorium.

Rusland påbegyndte byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet fra Taman-halvøen til den ukrainske odde Tuzla i slutningen af september og begrundede det med, at der var opstået økologiske problemer.

Ifølge Grænsestyrelsen var der tirsdag morgen 376 meter til Ukraines statsgrænse. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

22.10.03. USA håber på, at de to lande vil løse konflikten fredeligt 

USA går ind for Ukraines territoriale integritet, men håber på, at konflikten i Kertj-strædet vil blive løst via fredelige forhandlinger. Det sagde De forenede Staters ambassadør i Ukraine John Herbst tirsdag i et interview med journalister i Kyiv efter et møde med hovedstadens borgmester Oleksandr Omeltjenko.

"Vores holdning er klar - vi går ind for Ukraines territoriale integritet", - sagde han. "Men vi har også et godt forhold til Rusland, og vi håber på, at disse to stater vil kunne løse denne situation via fredelige forhandlinger", - tilføjede ambassadøren.

Adspurgt af en journalist om, hvorvidt USA vil forsvare Ukraine i tilfælde af, at der opstår en væbnet konflikt i Kertj-strædet, eftersom De forenede Stater har garanteret Ukraines sikkerhed, efter landets afkald på atomvåben, sagde Herbst: "Jeg har allerede sagt alt det, som jeg havde tænkt mig at sige i den anledning". UP. Interfaks-Ukrajina.

22.10.03. Afstanden fra dæmningen til ukrainsk territorium svinder hastigt ind

Afstanden fra den dæmning, som Rusland er i gang med at opføre i retning af den ukrainske ø Tuzla odde, til Ukraines grænse afmærket med bøjer, udgjorde tirsdag aften mindre end 300 meter, oplyste lederen af den ukrainske grænsestyrelses regionale afdeling i Azov- og Sortehavsregionen, Serhij Piddubnyj overfor nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina.

Tirsdag morgen var afstanden mellem dæmningen og den ukrainsk-russiske grænse i Kertj-strædet 376 meter. Ifølge medarbejder ved den statslige grænsestyrelses pressecenter Andrij Kutjerov udfører russerne arbejdet i døgndrift, men deres intensivitet afhænger ifølge de ukrainske grænsevagter af mange faktorer, først og fremmest af vejrforhold.
    Samtidig med det fremhævede han, at vandet i det område, som dæmningen er nået til er højst en halv meter dybt, og derfor tilbagelægger bygningsarbejderne en større afstand under de samme vejrforhold end de forudgående dage. UP. Podrobnosti.

23.10.03. Sammenstød med russiske marinefartøjer inde på ukrainsk område 

En russisk kystbevogtningskutter nr. 691, som tilhører Den russiske føderale grænsestyrelse, overskred i tirsdags Ukraines grænse i nærheden af Tuzla odde.

Kompetente kilder i byen Kertj oplyste i går overfor nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, at de ukrainske grænsevagter ved 22.40-tiden tirsdag aften fik øje på en russisk kutter i det ukrainske farvand omtrent tre kilometer fra kystlinjen og omtrent syv kilometer fra byen Kertj, dvs. i et område mellem Kertj-halvøen og øen Tuzla.
    Det russiske fartøjs kommandør, som grænsevagterne opnåede forbindelse med, sagde at han ikke anså sin tilstedeværelse i pågældende distrikt for at være en overskridelse af den ukrainske grænse.

Ifølge en repræsentant for det russiske føderale transportministeriums maritime koordinations- og redningscenter (DMKRC) blev slæbebåden "Truzhenik" kl. 12.30 dansk tid den 21. oktober standset af ukrainske grænsekuttere i nærheden af Tuzla odde i Kertj-strædet, mens den var i færd med at fastlægge, hvor bøje nr. 19 rent faktisk befandt sig, hvorunder motorbådene to gange ramlede ind i slæbebådens skrog, hvorved de forrettede 
skade på det russiske fartøjs skrog".
    Ifølge DMKRC fortøjede to ukrainske grænsekuttere med skrognummer 300 og 310 slæbebådens skrog, hvorefter en bevæbnet gruppe steg ombord på det russiske skib og gennemførte en kontrol af skibet "med trusler om anvendelse af våben".
    Ifølge kilden fortsatte det russiske fartøj onsdag middag med at befinde sig i det pågældende distrikt omgivet af ukrainske grænseskibe.

Som tidligere oplyst anholdt de ukrainske grænsevogter i tirsdags den russiske slæbebåd "Truzhenik", som havde overskredet den statslige grænse i den ukrainske zone i nærheden af øen Tuzla og "var i færd med at lave video og fotodokumentation". Skibet blev anholdt.
    Der blev udarbejdet en rapport, hvorefter man overlod skibet og dets besætning til de russiske grænsevagter i henhold til aftalen om fælles tjeneste mellem Ruslands FSB's regionale grænsestyrelse for Nordkaukasus og
den ukrainske grænsestyrelses regionale afdeling i Azov- og Sortehavsregionen. UP.

23.10.03. Repræsentanternes Hus: Hungersnøden 1932-33 var massemord

Repræsentanternes Hus i USA (Kongressens underhus) har vedtaget en resolution, som betegner hungersnøden i Ukraine i 1932-33 som massemord, hedder det i en Kongres-resolution i samme anledning. "Denne kunstigt skabte hungersnød var udtænkt og udført af det sovjetiske regime som en overlagt terrorhandling og massemord mod det ukrainske folk", - hedder det i resolutionen.

Som det fremhæves i teksten skal man støtte den ukrainske regerings og parlamentets beslutning om officielt at anerkende - og deres internationale bestræbelser i den forbindelse - at et folkemord fandt sted .

"Den ukrainske regerings og Verkhovna Radas officielle anerkendelse af folkemordet vidner om et vigtigt skridt i genetableringen af den ukrainske nationale identitet", - fremhæver Repræsentanternes Hus.

Som tidligere oplyst anerkendte Radaen i midten af maj, at hungersnøden i 1932-33 var et folkemord. Ifølge forskellige vurderinger omkom mellem 3 og 7 millioner mennesker som følge af hungersnøden i 1932-33.

Tidligere har Canadas og Argentinas parlamenter fordømt hungersnøden. Også Senatet (USA's overhus) er parat til at fordømme hungersnøden og erklære den for at være et folkemord.

Ukraine er ved at udarbejde en resolution, hvori man vil anmode FN om at erklære, at hungersnøden i 1932-33 var et folkemord rettet mod det ukrainske folk. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

23.10.03. Bevæbnede personer for første gang set på den russiske dæmning

Krim-regeringens premierminister Serhij Kunitsyn oplyser, at man den 22. oktober for første gang kunne iagttage "bevæbnede personer" på den dæmning, som man fra russisk side er ved at opføre i Kertj-strædet. På en pressebriefing i Kyiv om onsdagen blev Kunitsyn af journalister spurgt om, hvorvidt de ukrainske grænsevagter i dette distrikt har fået forbud mod at bruge våben i tilfælde af grænseoverskridelser, hvortil han svarede: "Hvem har I det fra?".

"Grænsevagterne skal i henhold til forfatningen forhindre en overskridelse af grænsen. I løbet af dette her døgn skal vi træffe en beslutning for at forhindre en konflikt", - sagde han.

Krims premierminister meddelte, at han indtil videre ikke har kunnet få fat i den russiske Krasnodar-regions guvernør, eftersom denne "gemmer sig og vil ikke i forbindelse med mig".

Kunitsyn meddelte, at han havde sendt ham et telegram med anmodning om et omgående møde i området ved øen Tuzla odde. Podrobnosti. Interfaks-Ukrajina.

23.10.03. Russisk politiker: Der er i dag ikke tale om, at Tuzla skal lægges ind under Rusland

Der er ikke i dag tale om, at øen Tuzla skal indlemmes i Den russiske Føderations område, oplyste formanden for Det russiske Føderationsråds udvalg for SNG, Vadim Gustov.

Ifølge ham er problemet omkring Rusland opførelse af dæmningen overdrevet. "Man skulle tro, at det var første gang, at Rusland byggede en dæmning",- sagde han og pegede på, at der i dag er brug for, at begge landenes præsidenter blander sig i løsningen af dette problem. "Jeg tror, at det vil være nok med et par telefonopkald", -sagde den russiske deputerede.

Han omtalte prisen for en grænsedragning mellem de to lande i Azov-havet og Kertj-strædet og betegnede denne pris som meget høj. Gustov understregede, at de russiske redere sidste år betalte Ukraine 1 million dollars for, at deres skibe kunne passere Kertj-strædet. Desuden har man fundet olie- og gasforekomster i Azov-havet, og "hvor der er olie og gas, er lugten altid dårlig".

Efter hans opfattelse vil processen omkring grænsedragningen ikke blive let, eftersom Ukraine indtil det sidste har været uenig med Ruslands tilbud om, at erklære Azov-havet som begge staters indre farvand og om at etablere to Joint-ventures, som skal udvinde naturressourcer. Podrobnosti. UNIAN

23.10.03. Der er ca. 100 meter fra dæmningen til Ukraines grænse

Den russiske dæmning har endnu ikke nået den ukrainske grænse. Grænsestyrelsens pressetjeneste oplyser overfor internetavisen UP, at afstanden kl. 12 onsdag udgjorde ”lidt mere end 200 meter”. Det næste tal for afstanden til grænsen lovede man at have klar torsdag morgen.

I ”Tuzla”-grænsetroppernes pressetjeneste fik UP at vide, at afstanden mellem dæmningen og grænsen kl. 15 onsdag var nede på ”mellem 100 og 200 meter”. De russiske bygningsarbejdere havde nået at opføre 140 meter dæmning på ét døgn.

Ifølge souschef i Ukraines grænsestyrelse, Mykhajlo Koval’, fortsætter byggeriet af dæmningen i lyntempo, eftersom vandstanden på det sted, dæmningen er nået til, udgør mellem 20 og 30 meter.

Adspurgt af journalisterne, om det skur, som er opstillet forrest på dæmningen skulle være indledningen til en russisk grænsepost, svarede Koval’ afvisende og sagde, at det er en vogn, som tilhører dem, som arbejder på dæmningen, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Tidligere på dagen havde Interfaks-Ukrajina skrevet, at den russiske dæmning i Kertj-strædet allerede havde nået den ukrainske grænse. Oplysningen kom fra en velunderrettet kilde på øen Tuzla.

Formanden for Krims parlament Den øverste Sovjet Serhij Kunitsyn oplyste i går middag, at der var lidt mere end 100 meter fra den russiske dæmning til den ukrainske grænse i Kertj-strædet.

I sit indlæg onsdag den 22. oktober i Ukraines parlament Verkhovna Rada i forbindelse med parlamentets høring om perspektiverne i de ukrainsk-russiske relationer, rejste Kunitsyn overfor parlamentet spørgsmålet om nødvendigheden af at få afklaret, hvilke konkrete skridt de ukrainske grænsevagter skal tage ”hvis en konflikt, Gud forbyde det, opstår i morgen”. Kunitsyn understregede også, at der endnu ikke er blevet fundet nogle ansvarlige for det, som finder sted i Kertj-strædet. ”De venskabelige forbindelser mellem Ukraine og Rusland er truet”, - sagde han.

Kunitsyn understregede også, at indbyggerne i Kertj og på Taman-halvøen er imod en eskalering af konflikten i Kertj-strædet.

I sin afsluttende bemærkning sagde Kunitsyn, at ”i morgen kommer sandhedens time. I morgen vil dæmningen være fremme ved den russisk-ukrainske grænse”. ”Vi bør træffe en beslutning… og vi bærer ansvaret for det, som kan ske i morgen”. Kunitsyn afkrævede landets øverste ledelse ”at de omgående sætter sig til forhandlingsbordet”, UP, Podrobnosti.

I går aftes kl. 19 lokal tid viste Tv-stationen ”Novyj Kanal”s forholdsvis ucensurerede nyhedsudsendelse helt friske billeder fra dæmningsbyggeriet, hvoraf det fremgik, at der var et par hundreder meter til selve den tange, som udgør øen Tuzlas sydligste spids. Ifølge journalisten på stedet, havde de russiske bygningsarbejdere råbt noget til dem, som befinder sig på Tuzla, uden dog, at disse kunne høre, hvad der blev råbt.

Ukraines præsident Leonid Kutjma har besluttet at afbryde sin rejse til Latinamerika og vende tilbage til fædrelandet i forbindelse med konflikten i Kertj-strædet, oplyste statsoverhovedets pressetjeneste i går.

Præsidenten er på nuværende tidspunkt på officielt besøg i Brasilien. Efter planen skulle han have fortsat til Den dominikanske Republik, Peru og Panama. UP. Interfaks-Ukrajina.

23.10.03. Ruslands premierminister foreslår midlertidigt stop i dæmningsbyggeriet

Ruslands premierminister Mikhail Kasianov foreslog i går eftermiddags ledelsen af Krasnodar-regionen i nogle dage at standse afslutningen på arbejdet med genoprettelsen af den oprindelige del af odden Tuzla. Det oplyse regeringens informationsafdeling.

”I forbindelse med, at man fra ukrainsk side er parat til omgående at indlede omfattende forhandlinger omkring problemet i Azov-havet og Kertj-strædet har Mikhail Kasianov foreslået ledelsen af Krasnodar-regionen og Temrjuk-distriktet i nogle dage at standse afslutningen af genetableringen af den oprindelige del af odden Tuzla, som regionens økonomiske organisationer udfører som led i naturbeskyttende foranstaltninger. Det oplyser RIA Novosti. Strana.ru.  

23.10.03. Kutjma flyver mod tiden og lander derfor først torsdag morgen

Selvom præsident Leonid Kutjma lettede fra Brasilien i onsdags, vil han først være hjemme i Ukraine i dag, torsdag, oplyste præsidentens pressetjeneste overfor UP. Begrundelsen er den lange flyvetur fra Brasilien til Ukraine.

Ifølge Interfaks-Ukrajinas oplysninger satte Leonid Kutjma kurs mod Ukraine kl. 15 dansk tid (kl. 11 Brasilien-tid).

I præsidentens pressetjeneste kunne man ikke sige noget om, hvilken by Kutjma ville flyve fra, selvom den sidste information fra Interfaks-Ukrajina var indløbet fra den brasilianske hovedstad Brasilia.

Der er 10.560 kilometer mellem Brasilien og Kyiv. Præsidentens fly er af typen Il-62 og har en fart på 850 km i timen. Således vil Leonid Kutjma tilbringe mindst 13 timer i flyet. Tidsforskellen taget i betragtning vil Kutjmas fly først lande i Kyiv ved 5-tiden torsdag morgen.

Nyhedsudsendelsen TSN på "1+1" oplyste, at præsidenten godt kunne beslutte sig for at flyve direkte til Krim, for derfra at tage ud til Tuzla.UP.

Inters sene nyhedsudsendelse kunne oplyse, dog uden at angive nogen kilde, at præsident Kutjma havde talt i telefon med sin russiske kollega Vladimir Putin, som skal have lovet ham at bede myndighederne i Krasnodar om et midlertidigt stop i opførelsen af dæmningen.

I går eftermiddags fortsatte byggeriet af dæmningen mellem Taman-halvøen og øen Tuzla.

24.10.03. Putin lovede Kutjma at få standset dæmningsbyggeriet

Præsident Leonid Kutjma sagde i går, at det er lykkedes ham at nå et aftale med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om at standse bygningsarbejderne på dæmningen i Kertj-strædet den 23. oktober kl. 13.00. Det oplyste Kutjma under en pressekonference i Kertj.

”I går lykkedes det at indstille konflikten”, - sagde Kutjma med henvisning til sin telefonsamtale med Putin.

Kutjma mindede om sit løfte om ikke at give russerne lov til at krydse grænsen. Præsidenten fremhævede, at alle Ukraines og Ruslands tidligere handlinger var rettet mod den økonomiske vækst. ”Sådanne skridt (byggeriet af dæmningen) giver det modsatte resultat”, - sagde Kutjma.

Med hans ord blev Kertj-konflikten skabt takket være nogle uansvarlige politiske kræfter i Rusland, som forsøgte at drive en kile ind i det ukrainsk-russiske forhold. ”De har opfyldt deres mission”, - sagde Kutjma. Han tilføjede, at der i Ukraine er nok politikere, der gerne vil ”slå mønt på det”.

Som omtalt begyndte Rusland opførelsen af dæmningen i slutningen af september, og forklarede det med de opståede økologiske problemer. Den 23. oktober om morgenen befandt dæmningen sig 109 meter fra den ukrainske grænse. Der er 250 meter fra Tuzla odden til den maritime grænse mellem Ukraine og Rusland.

Sent onsdag havde Tv-stationen fået Inter at vide, at Ukraines præsident Leonid Kutjma og Ruslands præsident Vladimir Putin havde en telefonsamtale den 22. oktober. Her drøftede man den situation, som var opstået i Kertj-strædet. Vladimir Putin understregede, at man fra russisk side ikke havde planer om at overskride den eksisterende grænse mellem de to lande.

For at mindske spændingen rettede Putin henvendelse til Krasnodar-regionens ledelse om at standse byggeriet af dæmningen. Præsidenterne aftalte, at de to landes premierministre vil forhandle om hele komplekset af problemer, som eksisterer i og omkring Azov-havet, hvorfor Viktor Janukovytj den 24. oktober drager til Moskva.

Man vil også genoptage forhandlingerne om grænsespørgsmål på udenrigsministerniveau, og som planlagt vil Igor Ivanov ankomme til Kyiv den 30. oktober for at føre forhandlingerne.

Præsidenterne aftalte, at de vil fortsætte telefonkonsultationerne den 23. oktober. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

24.10.03. Russerne har stoppet fremrykningen af dæmningen og er gået over til at befæste den

Russerne har stoppet arbejdet med at opføre en dæmning i Kertj-strædet i retningen af øen Tuzla. Det oplyste lederen pressetjenesten ved Ukraines grænsestyrelses regionale afdeling for Azovhavet og Sortehavet, Serhij Piddubnyj.

Med hans ord befandt der sig på det tidspunkt omtrent 15 personbiler med russiske embedsmænd på dæmningen. I overensstemmelse med den aftale, som Ukraines og Ruslands præsidenter Leonid Kutjma og Vladimir Putin havde indgået, skulle byggeriet af dæmningen stoppe torsdag kl. 13.00.
    Torsdag morgen var dæmningen 109 meter fra den ukrainske grænse. UP.

Krims regeringschef, Sergej Kunitsyn oplyste, at guvernøren for Krasnodar-regionen, Aleksandr Tratjev skulle holde et møde på ekstraordinært møde på dæmningen den 23. otktober.

Ukrajinski Novyny kunne i går oplyse, at præsident Leonid Kutjma havde udtalt, at det var lykkedes ham at aftale med Ruslands præsident Vladimir Putin, at bygningsarbejderne på dæmningen i Kertj-strædet skulle stoppe den 23. oktober kl. 13.00. Det sagde Kutjma på en pressekonference i Kertj.

Kl. 14.45 dansk tid havde russerne ifølge Serhij Piddubnyj ikke stoppet med at opføre dæmningen i Kertj-strædet. Ifølge ham havde russerne kl. 13.00 standset byggeriet af dæmningen, hvorefter de genoptog arbejdet. Piddubnyj oplyste, at man fra den ukrainske side kan se nogle lastbiler på dæmningen, samt nogle personbiler, der godt kan ligne nogle, der tilhører officials. UNIAN

Kl. 16.29 dansk tid oplyste Serhij Piddubnyj, at de russiske bygningsarbejdere var begyndt at befæste dæmningens sider. Ifølge ham gik de i gang med at etablere en plads for enden af dæmningen, men at dæmningen ikke længere bevægede sig i retning mod den ukrainske grænse. "Der er ikke nogen bevægelse i retning af de ukrainske ø Tuzla", - sagde han. Ukrajinski Novyny.Podronosti

Ifølge Tv-stationen Inters nyhedsudsendelse Podrobnosti var russerne kl. 19.00 dansk tid i ly af mørket tilsyneladende igen begyndt at læsse store sten af for enden af dæmningen.

Guvernøren for Krasnodar-regionen, Aleksandr Tkatjev, havde tidligere på dagen sagt, at byggeriet af dæmningen ville blive indstillet i nogle dage pga. "konsultationer med Moskva". 

Den ukrainske marine bugserede i løbet af natten til torsdag to store tankere ind foran den russiske dæmning for at markere, hvor grænsen mellem de to lande i det pågældende farvand løber. Grænsesoldater afpatruljerede i løbet af dagen i går de to tankere, hvor der formentlig også er blevet etableret en helikopterlandingsplads. 

24.10.03. Radaen vedtager resolution om, at Ruslands handlinger er uvenlige

Ukraines parlament vedtog i går en resolution om at fjerne den trussel mod landets territoriale integritet, som er opstået som følge af byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet. 372 deputerede stemte for resolution en. Kun kommunisterne undlod at stemme.

Resolutionen betegner Ruslands byggeri af dæmningen i Kertj-strædet som en uvenlig handling, som tvinger Ukraine til at revidere sin tidligere praksis i relationerne med Den russiske Føderation.

Verkhovna Rada vedtog også at kræve, at præsidenten skulle tage alle de til rådighed stående midler i brug for at forsvare statens territoriale integritet og suverænitet, de ukrainske grænsers ukrænkelighed og træffe omgående foranstaltninger rettet mod at styrke statens evne til at forebygge og forhindre overtrædelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet.

Regeringen blev pålagt at gennemføre omgående konsultationer med den russiske side i overensstemmelse med § 7 i Aftalen mellem Ukraine og Den russiske Føderation om venskab, samarbejde og partnerskab af den 31. maj 1997.

Hvis det viser sig umuligt at løse problemet indenfor rammerne af de bilaterale konsultationer, skal man aktivere den mekanisme, som er indeholdt i Budapest-memorandum om sikkerhedsgarantier i forbindelse med Ukraines tilslutning til ikke-spredningsaftalen af den 5. december 1994.

Radaen har også foreslået Ukraines delegation ved den permanente 58. session i FN's generalforsamling at rejse spørgsmålet om situationen omkring byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet og rette henvendelse til ledelsen i OSCE's parlamentariske forsamling med anmodning om at sende observatører i Kertj-strædets område og med efterfølgende behandling af spørgsmålet på OSCE's parlamentariske forsamlings session. Såfremt spændingen eskalerer, skal formanden for Ukraines Verkhovna Rada pålægges at rette henvendelse til ledelsen af verdens parlamenter.
    Kommunisterne gik ind for at fjerne punkterne 4 og 5, som handler om henvendelse til europæiske strukturer for at anmode dem om at intervenere i situationen på Tuzla.
    Kommunisternes leder Symonenko opfordrede parlamentarikerne til at lade være med at hoppe på Kutjmas og Putins forsøg på at blive ved magten, og betegnede situationen omkring Tuzla som en planlagt provokation.

Samtidig opfordrede Ukraines første præsident (Kravtjuk) de deputerede til for én gangs skyld at være parlament og tænke på sit folk.

Verkhovna Rada har også nedsat en specialkommission vedrørende sikringen af parlamentets kontrol med grænsebevogtningen i området omkring øen Tuzla. UP.

24.10.03. Kutjma vil ikke indføre undtagelsestilstand

Ukraines præsident Leonid Kutjma er overbevist om, at Rusland, som bygger dæmningen i Kertj-strædet i retningen af øen Tuzla, ikke vil overskride den ukrainske grænse. Det sagde statsoverhovedet på en pressekonference i går i byen Kertj.

"Jeg er sikker på, at det ikke kommer til en overskridelse af grænsen", - sagde Kutjma.

Samtidig med det betegnede præsidenten det som "fuldstændig absurd" at komme med opfordringer til at indføre undtagelsestilstand i Ukraine i forbindelse med situationen i Kertj-strædet. "Hvad skal vi have en undtagelsestilstand for, når den (dæmningen) går gennem russisk territorium?", - sagde han.

Samtidig fremhævede statsoverhovedet truslen mod den økologiske sikkerhed i Kertj-strædet i forbindelse med dæmningsbyggeriet. "De økologiske ændringer kommer til at blive mærkbare. Hvis vi ikke får beskyttet Tuzla med tekniske midler, så vil øen forsvinde. Det vil også få en betydning for halvøen Krim", - fremhævede præsidenten.

Ukraines præsident Leonid Kutjma er overbevist om, at Ukraine og Rusland vil kunne forhindre en eskalation af konflikten i Kertj-strædet, men mener, at situationen omkring Tuzla har ført til en forværring af det ukrainsk-russiske forhold.

"Jeg er personligt overbevist om, at vi kan og bør forhindre en dramatisk udvikling af situationen", - sagde Kutjma under pressekonferencen. Han understregede, at Ukraine og Rusland er to broderlande, og at alle stridsspørgsmålene bør løses ved forhandlingsbordet.

Samtidig sagde Kutjma: "Jeg vil gerne entydigt understrege: de anstrengelser, som visse uansvarlige politiske kredse i Rusland havde sat sig for med at forværre forholdene - de har virkelig drevet en flot kile - den opgave har de ligefrem overopfyldt". Og "i Ukraine er der nok med politikere, som bekræfter min opfattelse", føjede han til.

"Vi kan ikke se den fornødne respekt for Ukraine og landets 48-millioner store befolkning. Vi vil ikke tillade nogen som helst - jeg gentager nogen som helst - at stille spørgsmålstegn ved vores stats grænser", - sagde præsidenten.

Samtidig med det sagde Kutjma, at Verkhovna Rada ikke bør forhaste sig med en ratificering af grænseaftalen med Rusland. "Man bør ikke forhaste sig med ratificeringen af aftalen om landegrænsen. Det skal ske samtidig med Statsdumaen, og Dumaen vil, så vidt jeg har forstået, ikke ratificere dem (dokumenterne) i år, i betragtning af, at der er valg", - sagde præsidenten.

Kutjma ser også et problem i, at Azov-havet i den pågældende aftale er defineret som Ukraines og Ruslands indre farvande.

"Her er der et problem, at fordi der i aftalen er en henvisning til, at Azov-havet bør være et indre farvand, - sagde han. - Vi vil have en meget velovervejet tilgang i betragtning af den situation, som er opstået til den tid". UP. Interfaks-Ukrajina.

24.10.03. Hvis dæmningen overskrider grænsen, trækker Ukraine sig ud af EEP

Ukraine kan indstille sin deltagelse i Det fælles økonomiske rum.

Et dekret, som Ukraines præsident Leonid Kutjma underskrev den 21. oktober indeholder en bestemmelse om, at hvis Rusland opfører dæmningen på Ukraines territorium, så vil sidstnævnte informere Rusland om, at man indstiller sin deltagelse i Det fælles økonomiske rum, oplyste en gruppe folkedeputerede overfor journalisterne.

Kutjma underskrev dekretet den 21. oktober efter et møde i Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråd. Dekretet tager sigte på at realisere Sikkerhedsrådets beslutninger i forbindelse med den russiske parts byggeri af en dæmning i Kertj-strædet, oplyste de deputerede.

Såfremt det russiske dæmningsbyggeri fortsætter, regner Ukraine med muligheden for at rette en appel til internationale strukturer, herunder NATO, FN's internationale domstol og de atommagter, der er garanter for Ukraines suverænitet, hedder det i dekretet.

Ukraines udenrigsministerium skal i tilfælde af et fortsat byggeri af dæmningen erklære den relevante del af Kertj-strædet og Azov-havet for at være Ukraines indre farvande. UP. RIA-Novosti.

24.10.03. Russisk guvernør afviser Ukraines krav på Tuzla

Guvernøren for den russiske Kuban-region, Aleksandr Tkatjev, mener, at Ukraines krav på Tuzla-odde er grundløse. ”Alle påstande fra ukrainsk side om, at odden hører til deres territorium baserer sig på et dekret udstedt i 1941 af RSRSR’s (Den russiske sovjetiske føderale socialistiske republik, red.) Øverste Sovjets præsidium om overdragelsen af Tuzla odde til Krim-autonomien, sagde han i et indlæg i går på et møde i Kubans Sikkerhedsråd. Det pågældende dekret fra Den øverste sovjets præsidium har ingen retskraft, eftersom det ifølge den forfatning, som var gældende på det tidspunkt; nemlig RSFSR’s forfatning fra 1937, udelukkende var RSFSR’s Øverste Sovjet, der kunne træffe beslutninger af denne art, og ikke dens præsidium”.

I Krasnodar-regionens (Krasnodar = Kuban, red.) administrations pressetjeneste oplyser man overfor nyhedsbureauet RIA-Novosti, at guvernøren og medlemmerne af Kubans sikkerhedsråd havde besøgt byggepladsen på Tuzla-odde. Efter en telefonsamtale med den russiske premierminister Mikhail Kasianov besluttede guvernøren at indstille arbejdet. Ukraine.ru.   

25.10.03. Ekspert: Spørgsmålet er om USA vil være parat til en atomar konfrontation over Ukraine

USA's regering bør være mere aktiv i en deeskalering af den ukrainsk-russiske konflikt omkring øen Tuzla, men USA's rolle i løsningen af konflikten bør indtil videre begrænse sig til politisk påvirkning. Det mener projektleder for Rusland og Euroasien ved Center for strategiske og internationale studier, Celeste Holender, oplyser Radio Liberty.

Den førende amerikanske ekspert mener, at den seneste tilspidsning af de russisk-ukrainske relationer er et problem for den europæiske sikkerhed generelt.

Derfor bør De forenede Stater og NATO forsøge at øve indflydelse på en hurtig løsning af konflikten. Eftersom Rusland endnu ikke har foretaget retsstridige handlinger overfor Ukraine, bør de vestlige ledere først og fremmest minde den russiske part om, at den selv har påtaget sig nogle internationale forpligtelser.

"Rusland har mange gange forpligtet sig til at handle i overensstemmelse med det europæiske fællesskabs internationale regler. Derfor består USA's og NATO's rolle i at minde Rusland om disse regler og om den prioritet, som Rusland har valgt - at udvikle gode relationer med Vestens stater og handle udelukkende indenfor rammerne af international ret", - fremhæver Holender.

"Og hvis USA - enten præsident Bush eller udenrigsministeren eller den nationale sikkerhedsrådgiver - kan henvende sig til sine russiske kolleger og forklare dem, hvor alvorligt et spørgsmål det er, og hvor meget USA er interesseret i, at Rusland og Ukraine skal finde en politisk løsning på dette spørgsmål, så vil en sådan henvendelse kunne få en positiv betydning for løsningen af krisen", - mener eksperten.

En hvilken som helst militær strid på den russisk-ukrainske grænse kan ifølge Holender ikke andet end fremkalde en alvorlig bekymring i NATO. Den nordatlantiske alliance har jo defineret sine opgaver som støtte til opretholdelse af sikkerheden ikke kun i sin umiddelbare ansvarszone, men også i naboregionerne.

Men det er ifølge den amerikanske ekspert for tidligt at tale om en mulig militær indgriben fra NATO's side.

"Der er en forskel mellem NATO's politiske deltagelse i løsningen af konflikter og de direkte militære forpligtelser. Og i de tilfælde, hvor NATO's alliance har gennemført en militær indgriben udenfor medlemslandenes grænser, var der først og fremmest tale om alvorlige menneskerettighedskrænkelser, som f.eks. på Balkan - eftersom der i disse eksempler er alvorlige folkeretslige bevæggrunde for at gennemføre en sådan militær indgriben.

En politisk og potentielt territorial konflikt mellem Rusland og Ukraine udgør ikke et sådant problem, at det kan begrunde NATO's militære engagement i løsningen af den", - siger Holender.

Hvad angår USA's videre skridt i tilfælde af en eskalation af konflikten omkring Tuzla, så mener eksperten, at det vigtigste spørgsmål bliver, om man fra amerikansk side vil være parat til at risikere en atomar konfrontation med Rusland for at sikre Ukraines territoriale integritet. UP.

25.10.03. Rusland og Ukraine kan ikke blive enige om grænsedragningen

Rusland og Ukraine vil i løbet af de kommende to-tre måneder afslutte forhandlingerne om Azov-havet og Kertj-strædets status og underskrive en bilateral aftalepakke, sagde Ruslands premierminister Mikhail Kasianov til journalister efter forhandlingerne med Ukraines premierminister Viktor Janukovytj.

Kasianov oplyste, at "Rusland har sendt Naturministeriet et miljøbeskyttelsesudkast til en genoprettelse af Tuzla-odde med henblik på ekspertise". Han fremhævede, at Rusland og Ukraine vil kunne realisere dette projekt i fællesskab og genoprette Tuzla odde i hele dens oprindelige form. "Vore økologer og fagfolk bør vurdere rigtigheden i afslutningen af det pågældende projekt", - sagde Kasianov.

Kasianov sagde, at dette udkast inkluderer såvel den del af Tuzla odden, som befinder sig over vandoverfladen, som sandsynligvis anses for at være ukrainsk territorium, som den del, der befinder sig under vandet (det gør i dag kun de ca. 300 meter der er tilbage mellem den ukrainske ø Tuzla og den russiske dæmning, red.) og som sandsynligvis anses for at være russisk territorium.

Kasianov fremhævede, at parterne i to-tre måneder vil føre aktive forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om Azov-havet og Kertj-strædets status. Derefter skal man underskrive en aftalepakke, som opererer med en fiskeriaftale, en aftale om udnyttelse af undergrunden, en skibsfartaftale samt om en aftale miljøbeskyttelse.

"Vi har længe foreslået Ukraine at lave en aftale om
Azov-havet og Kertj-strædets status", - sagde Kasianov. Han bekræftede endnu en gang den russiske holdning, ifølge hvilken grænsedragningen bør foretages på havets bund, mens "vandet skal være fælles". Kasianov mindede om, at Rusland allerede har lignende aftaler med andre lande angående Det kaspiske Havs status. UP. Interfaks-Ukrajina.

Rusland går ind for en grænsedragning i Azov-Kertj området efter Den kaspiske model, sagde Kasianov efter forhandlingerne. "Vi foreslår, at grænsedragningen ikke skal gælde vandoverfladen, men havbunden, så man kan afgrænse brugen af naturressourcer", - sagde han. Ifølge Kasianov kræves der en syv-otte aftaler vedrørende fiskeri, skibsfart, miljøbeskyttelse og udnyttelsen af undergrunden.

"Jeg mener, at det er en god måde at løse Azov-Kertj områdets status på, og at der pågår nogle gode forhandlinger", - sagde den russiske premierminister.

Janukovytj gav på sin side ham ret i, at mange spørgsmål vil kunne løses gennem en underskrivelse af separate aftaler om fiskeri, skibsfart og naturbeskyttelse. "Forskellen består i, at Ukraines forfatning erklærer: Ukraines territorium bevæger sig henover vandoverfladen, og dette spørgsmål er for Ukraine indenfor rammerne af eksisterende lovgivning. Og vores svar kan kun være sådan. Men lad eksperterne arbejde på det", - sagde Janukovytj. 

Rusland vil ikke genoptage byggeriet af den del af Tuzla odde, som befinder sig over vandoverfladen, indtil Ruslands og Ukraines økologer har truffet en beslutning. Det sagde Ruslands premierminister Mikhail Kasianov efter sine forhandlinger med den ukrainske premierminister Viktor Janukovytj.

Ifølge den russiske premierminister bør netop de to landes økologer fastslå, hvorvidt man bør efterlade odden i den nuværende forfatning - om den hermed ville opfylde de naturbeskyttende mål, som man har sat sig - eller om man bør forlænge den lidt eller genskabe dens oprindelige form.

Efter forhandlinger skærpedes Kasianov tonen og sagde, at der på nuværende tidspunkt ikke er nogen russisk-ukrainsk grænse i Azov-Kertj området.   

Kasianov fremhævede, at Ukraine allerede gentagne gange har tyet til ensidige handlinger i dette område uden at afvente beslutningen om dens status og grænselinjen. Han mindede blandt andet om, hvordan Ukraine udvinder gas i Azov-havet. "Hvis territorium foregår det på?", - sagde Kasianov.

"Vi har jo ikke sendt skibe dertil og vi har ikke vædret fiskerbåde", - sagde den russiske premierminister. Samtidig betragter Kasianov det som en "fodfejl", at myndighederne i Krasnodar-regionen ikke havde informeret den russiske regering om, at man ville begynde et naturbeskyttelsesprojekt ved Tuzla-odde. 

"Den føderale regering har ikke set forslaget, og dette projekt er skabt af den lokale administration", - sagde Kasianov. "Jeg mener, at det var en fodfejl, man burde i første omgang have informeret centralregeringen og derefter - via udenrigsministeriets linje - Ukraine", - sagde Kasianov. UP. Interfaks-Ukrajina.

25.10.03. Tonen i diskussionen omkring Kertj-strædet er uforsonlig 

Rusland er bekymret for de ukrainske myndigheders handlinger i forhold til Kertj-strædet. Det sagde Ruslands premierminister Viktor Janukovytj den 23. oktober, inden mødet med sin ukrainske kollega Viktor Janukovytj. 

"I Rusland er vi ret bekymret over de handlinger, som de ukrainske myndigheder har foretaget sig i Kertj-strædet, og vi er endnu mere foruroliget over de erklæringer, som lyder fra politikere på forskellige niveauer i Kyiv", - sagde den russiske premierminister.

Med hans ord ville man fra russisk side gerne først og fremmest høre en forklaring på dette under de påbegyndte forhandlinger.

"Vi vil først og fremmest høre fra Dem, hvordan De ser situationen og begrunder jeres handlinger i Kertj-strædet", - sagde Kasianov i sin henvendelse til den ukrainske premierminister.

Efter den russiske premierministers vurdering kan man godt løse problemet, uanset hele dets kompleksitet. "Vi holder med stort besvær situationen i ave, men vi mener, at vi styrer situationen og kan regulere hvilke som helst problemer, hvis der er sådanne problemer", - sagde Kasianov.

Han pegede på, at de russisk-ukrainske relationer i det seneste års tid er nået op et nyt niveau, og man har opnået nogle seriøse fremskridt i etableringen af det økonomiske fællesrum, i forhold til grænseaftalen samt i gas- og oliesfæren.

"Vi er lidt skuffet og bedrøvet over det, som sker i dag, og vi er fast besluttet på at få reguleret alle spørgsmålene", - sagde Kasianov. "I dag er vi parate til at skubbe nyt liv i en ny fase af forhandlingerne omkring Azov-Kertj området", - sagde den russiske premierminister. Ifølge ham vidner den information, som det russiske udenrigsministerium har stillet til rådighed for ham, om at der er sket "få fremskridt" som følge af konsultationer omkring dette problem. 

"I Rusland har vi en yderst klar opfattelse af, hvad vi ønsker at opnå, og hvordan vi vil afregulere situationen omkring Kertj-området", - sagde Kasianov. Han mindede om, at dette område ifølge grænseaftalen er Ukraines og Ruslands indre farvande, og alle spørgsmålene omkring brugen af farvandet skal løses bilateralt indenfor rammerne af bilaterale aftaler.

"Hvad det er for aftaler - det skal vi grundigt drøfte", - sagde Kasianov.

Janukovytj sagde på sin side, at byggeriet af den russiske dæmning i Kertj-strædet fremkalder bekymring i Ukraine på vegne af landet territoriale integritet.

"Dagens møde beror på en bekymring over spørgsmål, der har med Ukraines territoriale integritet at gøre. Det er Ukraines lov, Ukraines forfatning, som forpligter os til en klar overholdelse af dem", - sagde Janukovytj.

Efter hans opfattelse har det opståede problem ophidset begge parternes offentlige mening, og på nuværende tidspunkt er Ukraines og Ruslands parlamenter blevet inddraget, og situationen har fået et offentligt præg. 

"Man kan sige, at hele verden holder øje og ser på, hvordan vi, som man siger hos os i Ukraine, "tuzlerer os", - sagde Janukovytj.

Han udtrykte tilfredshed med det, at parterne har sat sig til forhandlingsbordet. "Det har været vores ønske lige fra starten. I starten af dæmningsbyggeriet talte vi om, at vi har alle mulighederne for, at gøre de fælles handlinger i lignende spørgsmål forståelige og forudsigelige", - sagde Ukraines premierminister.  

"Vi er glade for, at dæmningsbyggeriet nu er blevet indstillet", - tilføjede han. Viktor Janukovytj gav en positiv vurdering af de russisk-ukrainske relationers tilstand. "Fra vores side fremhæver vi, at der er sket fremskridt i mange spørgsmål", - sagde han.

Ifølge Ukraines premierminister har de to landes præsidenters forhold været medvirkende til det, ligesom den fælles regeringskommissions arbejde, som premierministrene står i spidsen for.

"I løbet af i år har der været en konstruktivitet i vores fælles arbejde tilstede. Den er der helt afgjort også i dag, og vi ser en positiv dynamik", - sagde Janukovytj.

De udvidede ukrainsk-russiske forhandlinger omkring Ruslands byggeri af en dæmning hen imod den ukrainske ø Tuzla i Kertj-strædet finder sted under ledelse af de to premierministre.

Som tidligere oplyst har Ukraine og Ruslands præsidenter Leonid Kutjma og Vladimir Putin pålagt premierministrene at løse problemet i Kertj-strædet.

Beslutningen om at gå til forhandlingsbordet følges af hårde udmeldinger. Ukraine har således advaret om den mulige udtræden af EEP, hvis Rusland overskrider den ukrainske grænse, og en henvendelse til FN og NATO om hjælp. Podrobnosti. RIA-Novosti.

Janukovytj fastholdt efter mødet med Kasianov Ukraines uændrede holdning, ifølge hvilken grænsen i Azov-havet og Kertj-strødet bør være draget i vandoverfladen og ikke kun havbunden.

Den ukrainske premierminister understregede endnu en gang, at øen Tuzla odde er en uadskillelig del af ukrainsk territorium, og alle handlinger, som Ukraines har foretaget i Kertj-strædet, har fundet sted indenfor rammerne af gældende lovgivning.

Kasianov svarede på spørgsmålet om, hvorvidt Rusland vil følge Ukraines holdning om, at grænsen ikke alene bør være draget langs med havbunden, men også vandoverfladen: "Kan der teoretisk komme en aftale om, at grænsen skal drages (ikke kun langs bunden, men også langs vandet?). Selvfølgelig kan der det, fordi den ukrainske part indtager denne holdning".

Ruslands premierminister udtrykte den holdning, at hvis de to landes økologer konkluderer, at det er nødvendigt at genopbygge Tuzla-odde i dens fulde omfang og Ukraines argumenter om Azov-Kertj territoriets status vil få overhånd, hvilket Rusland vil følge, så "kan grænsen løbe gennem den fuldt genoprettede odde".

"Det vil blive reguleret af en allerede underskrevet aftale om landegrænsen. Vi er fuldstændig åbne overfor hvilke som helst argumenter, vi lader os lede af logikken og folkeretten", - sagde han.

I en kommentar til forhandlingerne med den russiske kollega sagde Janukovytj også, at "Rusland ikke vil gøre krav på Ukraines territorium og dets integritet". Han udtrykte håb om, at aktiviseringen af aftalerne om Azov og Kertj området på ekspertniveau vil gøre det muligt at forberede hele den nødvendige aftalebasis, som regulerer problemspørgsmålene. 

Leonid Kutjma udtalte forleden dag, at Ukraine i grænseaftalen med Rusland var gået med til, at Azov-havet er begge landenes interne farvand. "Men grænsen skal ikke drages langs bunden, men langs vandoverfladen. Den holdning vil vi insistere på at forfægte", - understregede statsoverhovedet. UP. Interfaks-Ukrajina.

25.10.03. Russerne forventer umulige indrømmelser af ukrainerne

Ukraine vil omgående fjerne grænsevagterne fra odden Tuzla, eftersom dette territorium er omstridt. Det sagde Ruslands premierminister Mikhail Kasianov efter forhandlinger med sin ukrainske kollega Viktor Janukovytj.

”Der findes forskellige kort, som på forskellig vis fremstiller denne oddes tilhørsforhold. Det drejer sig ikke engang som meget om odden som om Azov-havets og Kertjs status”, - sagde han. Han understregede, at Rusland ikke vil foretage unilaterale skridt i løsningen af spørgsmålet om dæmningen og opfordrer Ukraine til ”at afholde sig fra de handlinger, som har fundet sted indtil i dag”. Efter hans opfattelse er tilstedeværelsen af ukrainsk militær på Tuzla odde ”en ubegrundet magtdemonstration i en ubegrundet målestok, eftersom der ikke er nogen grænse”.

Kasianov er overbevist om, at hele det problem, som nu er opstået mellem Rusland og Ukraine består i den manglende afklaring på spørgsmålet om områdets status. ”Ukraine mener, at der findes en kontrollinje, men i Rusland anerkender vi ikke disse linjer. Disse linjer kan kun blive ført efter parternes gensidige accept”, - sagde han. Det oplyser RIA Novosti.

Viktor Janukovytj svarede under pressekonferencen, at de ukrainske skridt i høj grad var blevet fremprovokeret af de ensidige skridt, som Krasnodar-regionens myndigheder havde taget omkring det uvarslede dæmningsbyggeri. 

27.10.03. Ukraine har ikke trukket grænsetropperne tilbage fra Tuzla

Ukraines premierminister Viktor Janukovytj siger, at man fra ukrainsk side vil tage stilling til Ruslands forslag om at trække grænsetropperne væk fra øen Tuzla. I et interview fredag efter hjemkomsten til Kyiv fra besøge i Moskva oplyste Janukovytj, at det var fra russisk side spørgsmålet om grænsetropperne blev rejst.

”Det vil blive behandlet på ekspertniveau. Vi vil agere i henhold til gældende ukrainsk lovgivning og Ukraines forfatning”, - understregede han.

Janukovytj fremhævede, at opstillingen af en grænsepost på øen Tuzla odde blev fremprovokeret af, at spørgsmålet om dæmningsbyggeriet ikke var blevet aftalt med Ukraine. ”Fra ukrainsk side blev man urolig og man traf de nødvendige foranstaltninger”, - sagde premierministeren.

Han kommenterede rejsen til Moskva og fremhævede, at den sluttede med, at parterne satte sig til forhandlingsbordet med henblik på at finde en gensidig forståelse og træffe de relevante beslutninger. Ifølge Janukovytj kunne man fra ukrainsk side godt tænke sig at få et svar på formålet med dæmningsbyggeriet og årsagen til dette problem, og man fik at vide, at beslutningen var blevet truffet på Krasnodar-regionens niveau, og at dæmningsbyggeriet er et økologisk projekt, men at det ikke var blevet afstemt med Ruslands regering.

Han mindede om, at parterne aftalte at nedsætte en fælles gruppe, som skal vurdere det hensigtsmæssige i overhovedet at opføre dæmningen. Janukovytj understregede, at Ukraines generelle holdning ved forhandlingerne var dikteret af forfatningen og den territoriale integritet. Han bekræftede den russiske regeringschef Mikhail Kasianovs ord om, at man fra russisk side har indstillet dæmningsbyggeriet, indtil der foreligger en ekspertudtalelse. Janukovytj sagde, at Azov-havet kan få en status som Ukraines og Ruslands indre farvand på den betingelse, at grænsen bliver draget på vandoverfladen.

Som bekendt sagde den russiske premierminister Kasianov efter forhandlingerne med Janukovytj, at Ukraine vil fjerne sine grænsetropper fra Tuzla, mens Rusland vil standse byggeriet af dæmningen, indtil de to lande har aftalt hele områdets status. "Militæret bør ikke demonstrere sine muskler dér, der er ingen grænse, og vi betragter det som en misforståelse”, - understregede premierministeren. UP.

De ukrainske grænsetropper befinder sig fortsat på øen Tuzla i Azov-havet, oplyste Ukraines grænsestyrelses pressetjeneste i går, søndag. Pressetjenesten kunne oplyse, at der indtil videre ikke var kommet noget dekret om at trække delingen tilbage fra øen. Fredag anviste den ukrainske regering omkring 1 million dollars til opbygningen af en grænsebevogtning på Tuzla.

Den russiske regeringschef Mikhail Kasianov sagde fredag efter forhandlinger med den ukrainske premierminister Viktor Janukovytj i Moskva, at parterne havde aftalt, at Ukraines grænsetropper ville blive trukket ud af øen Tuzla. Det meddeler ITAR-TASS. Strana. ru.
 

27.10.03. Ukraine og Rusland vil ikke kunne blive enige om Tuzla

For seks år siden fik Rusland overdraget nogle dokumenter, som bekræfter, at øen Tuzla hører under Ukraine. Det siger ledende kartograf ved Ukraines søfartsstyrelse i et interview med avisen Fakty, Henrikh Mozharovskyj. Avisen skriver, at han i arkiverne har fundet de nødvendige beviser, som også i sin tid blev forevist den russiske part under forhandlingerne om den maritime grænse.

Siden 1958 er den administrative grænse mellem URSR (Ukraine, red.) og RSFSR (Rusland, red.) løbet gennem øen Tuzlas sydlige udkant. Det er fiskeret på de kort, som blev udgivet inden 1998. Men i løbet af de 44 år blev ca. 600 meter af øens sydligste del "ædt op" af havet. Således begyndte grænsen at gå i vandet", - fremhæver Mozharovskyj.

Han føjer til, at "afvaskningen af øen fortsætter". "Ifølge de geodætiske optagelser, som er blevet gennemført i oktober i år, går grænsen allerede ca. 200 meter fra den nuværende Tuzlas kyst. Grænsen er afmærket med grænsebøjer". Ifølge eksperten har man fra russiske side gentagne gange sagt, at man er utilfreds med de grænser, som blev etableret i sovjettiden, og at man gerne vil flytte grænsen til midten af Kertj-Jenikal kanalen, som løber mellem Krim og Tuzla.

"Russernes interesse i kanalen beror på, at det er den eneste passage, som fartøjerne har mellem Sortehavet og Azov-havet. Rusland prøver på at opnå det med henblik på at dele kanalen op i to dele, og som en højtstående russiske embedsmand har sagt det "dele indtægten fra sundtolden som brødre", - siger Mozharovskyj.

"I dag er Kertj-Jenikal kanalen fuldstændig på ukrainske hænder. For at dele den foreslår Ruslands udenrigsministerium at flytte grænsen ca. 8,5 km. I så fald vil Tuzla kommer under dets herredømme". Eksperten forklarer, at hvis russerne føre dæmningen helt hen til øen, vil de "få nemmere" ved at kræve grænsen flyttet, fordi Tuzla vil da være forenet med Krasnodar-regionen. Kartografen påpeger, at de to lande ikke alene ikke har kunnet nå til enighed om Kertj-strædet, men også om Azov-havet.

"Hvis man skal rette sig efter folkeretten, så bør hen ved 2/3 af Azov-havet udgøre Ukraines økonomiske zone. Det er ufordelagtigt for Moskva, og derfor foreslår Moskva enten, at man slet ikke deler havet op, eller, at man i så fald deler det på midten. Russerne vil kun gå med til at opstille en 12-mils grænsezone.

Ifølge kartografen fra Ukraines søfartsstyrelse er Tuzlas ukrainske status fastlagt af en række dokumenter:

- Dekret fra RSFSR's Øverste Sovjets præsidium af den 7. januar 1941 "Om overdragelsen af øen Midterodden (Tuzla) fra Krasnodar-regionens Temrjuk-distrikt til Krims ASSR.
- Dekret fra Sovjetunionens Øverste Sovjets præsidium af den 19. februar 1954 "Om overdragelsen af Krim-regionen fra RSFSR til URSR"
- forordning af 8. september 1958 fra Sovjetunionens Hovedstyrelse for geodæsi og kartografi om aftegning af den administrative grænse mellem RSFSR og URSR i Kertj-strædet udført af Den ukrainske RSR's og Den russiske SFSR's Stavropol-regions statslige geodæsitilsyn med efterfølgende overdragelse af disse kort til Det centrale kartografiske geodæsifond i Moskva.
    Som bekendt har Ruslands udenrigsministerium i sidste uge anmodet Ukraines udenrigsministerium om at tilvejebringe de dokumenter, på grundlag af hvilke Kyiv "bygger sine formodninger" om, at Tuzla hører under Ukraine.
   
Mozharovskyj sagde også, at den opførte dæmning vil fremprovokere "en økologisk katastrofe i det etablerede økosystem i Kertj-strædet". "Naturen vil til vinter straffe Tamans og øen Tuzlas beboere grusomt med nordgående stormvinde, som vil føre til en stigning af vandstanden med op til en meter i højden ved dæmningen og en betydelig erosion af Taman-halvøens kyst". UP.

De to lande underskrev den 19. november 1990 en aftale, hvor de bekræftede, at de respekterer hinandens territoriale enhed. Den russiske Føderation har også bekræftet denne grænses ukrænkelighed i Aftale om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Rusland og Ukraine af den 31. maj 1997. Korrespondent.net.

27.10.03. Ex-minister foruroliget over den russiske regerings krav

Den tidligere udenrigsminister Borys Tarasyuk mener, at man efter premierminister Janukovytjs besøg i Moskva kan tale om, at der er blevet fremsat et officielt territorialt krav til Ukraine.

"Det er første gang i løbet af de ukrainsk-russiske relationers historie, at det er sket fra den udøvende magts side, - sagde Tarasyuk i en kommentar, som partiet Rukh, som den tidligere udenrigsminister står i spidsen for, har sendt ud.
    I 1993 erklærede det russiske parlament som bekendt, at Sevastopol hørte under Rusland, men det blev straks desavoueret af den udøvende magt.
    I dag kræver situationen ifølge Tarasyuk, at Ukraine retter henvendelse til FN's Sikkerhedsråd og den internationale domstol i Haag.
    "At dømme ud fra oplysningerne i pressen kan man undre sig over den ukrainske premierministers ubeslutsomme holdning, som forsøger at demonstrere sin beslutsomhed internt i landet", - sagde Tarasyuk.
    Som bekendt sagde Kasianov på den afsluttende pressekonference med Janukovytj, at Ukraine vil fjerne sine grænsetropper fra Tuzlan, mens Rusland vil suspendere byggeriet af dæmningen. Janukovytj gav ikke en uenighed hermed tilkende offentligt.
    Tarasyuk sagde også, at krisen omkring øen Tuzla, som "er blevet skabt af den russiske part", "entydigt har skadet atmosfæren i relationerne mellem de to stater og folk".   
    "Den har skabt den værste atmosfære i relationerne i alle de år, Ukraine og Rusland har eksisteret som uafhængige stater. Denne krise vil give genlyd i mange år fremover og vil få betydning for de ukrainsk-russiske relationer". UP.

27.10.03. New York Times indrømmer, at Duranty ikke burde have fået Pulitzer-prisen

Ledelsen på avisen New York Times har konkluderet, at dens korrespondent i USSR Walter Duranty ikke havde fortjent at få Pulitzer-prisen i 1932, oplyser Interfaks-Ukrajina.

I en leder, som opsummerer avisudgiveren Arthur Sultzbergers og chefredaktør Bill Kellers holdning, hedder det, at den i 1957 afdøde journalist under sit arbejde i Sovjetunionen blev forledt af stalinismen, hvilket i dag påfører New York Times' omdømme en stor skade, fordi avisen betragter sig selv som amerikansk journalistiks flagskib.

Skandalen opstod, da en anerkendt ekspert i USA-journalistikkens historie, professor ved Columbia-universitetet Mark von Hafen, offentliggjorde en rapport, hvori han hævdede, at Walter Duranty "ikke havde bemærket fænomener i USSR som massehungersnøden under kollektiviseringen". Professoren foreslog derfor, at Pulitzer-komiteen skulle fratage ham prisen. 

I sin leder konstaterer avisen, at dens korrespondent "ganske enkelt som en papegøje havde gentaget Stalin-regeringens politiske linje og havde i sine reportager ignoreret USSR's grusomme realiteter".

New York Times journalisten og modtageren af Pulitzer-prisen Walter Duranty bliver beskyldt for, at han undlod at viderebringe noget om en af Stalin-regimets hovedforbrydelser, på trods af, at han var vidende derom; nemlig massehungersnøden i Ukraine, som kostede millioner af menneskeliv.

I 1932 fik han den prestigefyldte Pulitzer-pris "for upartiske og objektive reportager" fra USSR. Duranty blev berømt efter et kendt interview med Stalin i 1929. Walter Duranty døde i 1957.

I løbet af de seneste måneder har den ukrainske diaspora i USA og i andre lande ført an i en aktiv kampagne, indenfor rammerne af hvilken der allerede er blevet sendt over 15.000 postkort og tusinde breve og emails til Pulitzer-komiteen med krav om at fratage Duranty prisen.

Man formoder, at grunden til, at Duranty undlod at skrive om hungersnøden i Ukraine var, at han ikke ville miste sin adgang til Josif Stalin. Sagen er, at han på det tidspunkt var noget nær den eneste vestlige korrespondent, der havde mulighed for at interviewe Stalin.

I løbet Pulitzer-komiteens 86-årige eksistens er det første gang, at der kan blive tale om, at man omstøder en beslutning om pristildeling. Korrespondent.net.

27.10.03. Ukraine vil ikke overholde aftalen om tilbagetrækning af soldater

De ukrainske grænsevagter var søndag aften fortsat på øen Tuzla-odde, hvor de bevogter grænsen. Det oplyste formanden for den ukrainske grænsestyrelses pressecenter, Anatolij Samartjenko til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina.

Grænsevagterne har endnu ikke modtaget nogle befalinger om at nedlægge grænseposten på øen. Fra russisk side er byggeriet af dæmningen i længden stoppet, og man er i gang med at befæste dæmningens sider. Ifølge Samartjenko skal Krim-delegationen på mandag mødes med ledelsen af Krasnodar-regionen for at føre forhandlinger om øen og en stabilisering af situationen på regionalt niveau. 

Som bekendt sagde den russiske premierminister Mikhail Kasianov efter sine forhandlinger med Viktor Janukovytj i fredags, at Rusland stopper byggeriet af dæmningen, mens Ukraine trækker grænsevagterne væk fra Tuzla. Efter ankomsten til Kyiv sagde Janukovytj, at Ukraine ville "se på" dette forslag. UP.

28.10.03. James Shear opfordrer NATO til at blande sig i Tuzla-konflikten

NATO bør gribe ind i konflikten omkring Ruslands byggeri af en dæmning til den ukrainske ø Tuzla, siger ekspert ved Det britiske militære forsvarsakademi James Shear i et interview med UNIAN.

Efter hans mening bør NATO-landene og De forenede Stater ikke betragte dette spørgsmål (konflikten omkring Tuzla) som et bilateralt problem, eftersom det berør fundamentale spørgsmål om Ukraines suverænitet og territoriale integritet.
    
"Vestens første reaktion på konflikten var skuffende. Jeg håber på, at den vil ændre sig", - anfører eksperten og tilføjer, at hvis de vestlige lande ikke ændrer deres holdning, så vil Ukraine kunne rejse et rimeligt spørgsmål om, hvorvidt NATO-medlemskabet er hensigtsmæssigt. "Hvorfor har Ukraine planer om at blive medlem af NATO, hvis ikke Vesten kan garantere for sikkerheden?", - spurgte Shear.

Han betegner hovedformålet med en hvilken som helst stats medlemskab af Alliancen er, at alle medlemmer af NATO skal løse lignende problemer, og ikke kun et enkelt land. Eksperten tilføjer, at selv aftalen om "Partnerskab for fred", som Ukraine har underskrevet for nogle år siden, garanterer landet NATO's støtte. 

Ifølge Shear har Rusland altid ønsket, at de vestlige lande og USA skulle anerkende, at SNG-landenes territorium udelukkende er en russisk interessesfære. "Vesten og USA har aldrig accepteret det, men hvis de ikke handler mere beslutsomt, så vil Rusland øge sin indflydelse i regionen, herunder i Ukraine", - konkluderer eksperten.

Desuden påpeger Shear, at Ukraines ledelse ikke bør gå med på Ruslands forslag om at trække sine grænsetropper tilbage fra øen Tuzla."Det er principielt fuldstændig forkert at gå på kompromis i fundamentale spørgsmål. Hvis Tuzla er en del af Ukraine, så har landet al mulig ret til at have sine grænsesoldater på øen", - understreger han.

Ifølge eksperten kan Ukraines indrømmelser i denne konflikt føre til en svækkelse af statens positioner i andre ukrainsk-russiske tvister. "Hvis Ukraine trækker sine grænsevagter ud af Tuzla, vil det være et signal til Rusland om, at Ukraine også vil gøre indrømmelser i andre sager",  - udtaler Shear.

Han minder om, at Ukraine og Rusland endnu ikke har løst mange spørgsmål omkring den russiske Sortehavsflådes udstationering på Krim. "Hvis Ukraine ikke udviser et ønske om at beskytte sin egen suverænitet, vil det føre til et øget pres mod staten og svækkelsen af dens positioner i andre spørgsmål", - fremhæver den britiske ekspert, som håber på, at de ukrainske statsmænd forstår, hvor alvorligt dette spørgsmål er, og hvilke konsekvenser det kan få for landet.

Eksperten påpeger, at Ukraine ifølge folkeretten kan forsvare sin territoriale integritet med alle midler, herunder med våben. Samtidig fremhæver han, at ukrainerne selv bør spille en afgørende rolle i løsningen af denne konflikt. "Der er en gammel visdom, som lyder: Intet land vil forsvare et andet lands suverænitet, hvis det ikke har prøvet at forsvare sig selv", - siger forsvarseksperten.

Som tidligere oplyst, sagde den russiske premierminister Mikhail Kasianov den 24. oktober efter forhandlingerne Moskva med den ukrainske premierminister Viktor Janukovytj, at parterne har aftalt, at de ukrainske grænsetropper skal trækkes ud af øen Tuzla. Rusland vil til gengæld for det suspendere byggeriet af dæmningen til øen, indtil økologerne er kommet med deres konklusioner om den hensigtsmæssige i at forene dæmningen med Tuzla.
    Samtidig med det undlod den ukrainske premierminister at bekræfte aftalen om tilbagetrækningen af grænsetropperne, idet han sagde, at det spørgsmål "ville blive drøftet på ekspertniveau". UP.

28.10.03. Janukovytj løber officielt fra sin aftale med Kasianov

Den ukrainske regerings pressetjeneste har afkræftet tesen om, at de ukrainske grænsevagter skulle forlade øen Tuzla odde.

Pressetjenesten påpeger, at visse massemedier i deres dækning af forhandlingerne og forhandlingsresultatet i Moskva mellem Ukraines og Den russiske Føderations premierministre, som fandt sted den 24. oktober, udsendte meddelelser om, at der angiveligt var opnået enighed om, at de ukrainske grænsetropper skulle forlade øen Tuzla odde.

Tesen om, at de ukrainske grænsetropper skulle forlade øen Tuzla odde blev nævnt i Den russiske Føderations regeringschefs Mikhail Kasianovs indlæg på pressekonferencen efter afslutningen af forhandlingerne.

Samtidig påpeger pressetjenesten, at Ukraines premierminister Viktor Janukovytj for sin del fik understreget, at Ukraines holdning i forhold til Azov og Kertj-strædet var klar: øen Tuzla odde er en uadskillelig del af Ukraines territorium.

Ukraine har indenfor rammerne af Ukraines forfatning og gældende lovgivning opstillet en grænsebevogtning på øen Tuzla odde, hedder det i den erklæring, som er blevet lagt ud på den ukrainske regerings hjemmeside. UP.

28.10.03. Tomenko lover nye Melnitjenko-bånd om nogle måneder

Folkedeputeret og formand for Verkhovna Radas stående udvalg for ytringsfrihed og informationsfrihed Mykola Tomenko vil offentliggøre endnu ukendte bånd fra major Mykola Melnitjenko. Det sagde M. Tomenko under en pressekonference med journalister i Kharkiv. Ifølge ham drejer det sig om bånd, som rummer Ukraines præsidents Leonid Kutjma samtaler med lederen af kommunisterne Petro Symonenko og lederen af de progressive socialister Natalia Vitrenko. "Jeg har for nylig talt med Melnitjenko, og jeg vil om nogle måneder offentliggøre resultaterne af de strategiske samtaler mellem Petro Symonenko og Leonid Kutjma inden præsidentvalgkampen i 1999. Jeg vil offentliggøre Natalia Mikhajlovna Vitrenkos interessante samtaler med præsidenten om, hvad de skulle stille op med Oleksandr Moroz under valgkampen op til præsidentvalget i 1999", - sagde M. Tomenko. Ifølge Forum, der henviser til Kontekst-media, dementerede Tomenko teorien om en mulig blok mellem Oleksandr Moroz og Petro Symonenko under præsidentvalget. Versii.

28.10.03. Rusland afviser, at dæmningen har noget at gøre med grænsdragningen

Talsmand for Ruslands udenrigsministerium Aleksandr Jakovenko siger, at byggeriet af dæmningen i nærheden af Tuzla ikke har nogle relationer til de igangværende forhandlinger om Azov-Kertj området.

"Byggeriet af dæmningen skyldes udelukkende nogle økonomiske og miljømæssige aspekter og har intet at gøre med forhandlingerne om Azov-Kertj området", - sagde Jakovenko på en pressekonference i Moskva den 27. oktober.

Da han blev spurgt om muligheden af, at NATO's krigsskibe fremover vil kunne sejle ind i Azov-Kertj området efter Ukraines accept, sagde Jakovenko: "Vi håber på, at der hverken vil sejle NATO-krigsskibe eller ukrainske krigsskibe derind".

Den 30. oktober besøger Ruslands udenrigsminister Igor Ivanov Kyiv. På dagsordenen er afgrænsningen af vandoverfladen mellem Ukraine og Rusland og delingen af det tidligere USSR's faste ejendom i udlandet.

Desuden vil et af hovedemnerne under forhandlingerne blive reguleringen af betingelserne og størrelsen af kompensationerne til slægtninge til ofrene i passagerflyet TU-154, som forulykkede over Sortehavet i oktober 2001. Podrobnosti. Interfaks

29.10.03. Kutjma giver russiske politikeres imperiale ambitioner skylden

Præsident Leonid Kutjma mener, at en del af de russiske politikeres imperiale ambitioner er skyld i konflikten om Ruslands byggeri af en dæmning i Kertj-strædet.

Det siger Kutjma i et interview med den russiske avis "Izvestija". "Der er nogle i Rusland, som tørster efter en imperial selvhævdelse. På den ene eller den anden måde... Det er ubekvemt at tale om det almindelige imperium, som alle kan huske - så nu er man begyndt at tale om "et liberalt" og "demokratisk", - sagde Kutjma.

Ukrajinski Novyny oplyser, at han sammenlignede visse russiske politikeres holdninger med holdningen i Kinas Mellemste imperium. "Kineserne i det mellemste imperium nægtede til at begynde med overhovedet at anerkende andre landes eksistens. Alt er vores, sagde de, og alt tilhører vores herre. Det er omtrent sådan, at nogle russere ser på SNG-landene, herunder på Ukraine", - sagde præsidenten. I den forbindelse lod han forstå, at det ikke er alle russiske politikere, som han tilskriver disse stemninger.

"Vi ved, at det ikke er hele Rusland, der siger det. Det er kun en del, men en stor del, af Rusland. Denne del har ikke lært noget og har hverken lært af sin egen eller fremmed histories lektier", - sagde Kutjma. 

Han beklager, at der er sådanne stemninger, som han betegnede som neokoloniale, og at den russiske ledelse er udsat for sådanne stemninger. "Vi har nu i tolv år set personer, som ganske enkelt ikke magter at skjule deres skuffelse over, at Ukraine "har forladt dem". De kan ikke engang forstå, at det er noget man bør skjule i et anstændigt samfund", - sagde Kutjma.

Han fremhævede, at han erkender Ukraines vigtighed for Ruslands etablering. "Uden Ukraine har der jo ikke været og kan ikke være noget imperium - hverken et almindeligt eller et "liberalt", - sagde præsidenten.

Samtidig er Kutjma sikker på, at konflikten vil blive løst, og at Ukraine vil kunne forsvare sine interesser. 

Som tidligere oplyst begyndte Rusland i slutningen af september at opføre en dæmning fra Taman-halvøen til Tuzla-odde og begrundede det med de økologiske problemer, som var opstået. Der er i dag 102 meter fra dæmningen til Ukraines grænse. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

29.10.03. Kutjma beder om at sørge for Jusjtjenkos personlige sikkerhed

Ukraines præsident Leonid Kutjma har pålagt SBU og indenrigsministeriet at undersøge en række oplysninger, som folkedeputeret Viktor Jusjtjenko er kommet med, vedrørende trusler mod hans liv og helbred. Præsidenten har underskrevet en forordning herom, oplyste hans pressetjeneste i tirsdags. Ifølge forordningen skal Jusjtjenkos sikkerhed om nødvendigt sikres, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Som tidligere oplyst, har lederen af "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko meddelt, at der var ved at blive forberedt et attentat mod ham. "Der er lejemordere, som allerede har været her for at diskutere nogle udkast, og der har fundet nogle begivenheder sted, som man ikke kan betegne som drengestreger", - sagde Jusjtjenko i fredags. UP.

29.10.03. Ukraine prøver at undergrave den russiske dæmning ved hjælp af sandsuger

Den ukrainske sandsuger, som i efterhånden flere uger har befundet sig ved øen Tuzla, går ind imellem i gang med at arbejde, men det foregår et stykke væk fra den linje, som forener dæmningen med øens yderste tange.

Det oplyser lederen af den ukrainske grænsestyrelses pressetjeneste, Anatolij Samartjenko til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina. Med hans ord fortsætter de ukrainske grænsevagter at bevogte Tuzla som før. Der har ikke været nye befalinger. Russerne fortsætter med at befæste dæmningen, oplyser Samartjenko.

Ifølge avisen Kommersant siger de russiske bygningsarbejdere, at ødelæggelsen af dæmningen som følge af sandsugerens arbejde, udgør en større risiko end truslen om en konflikt med de ukrainske grænsevagter. Ifølge de russiske bygningsarbejdere "er den flydende maskine i stand til at omdanne det 70 cm høje lavvande til en 17 meter dyb rende". "Hvis den nærmer sig byggeriet, så vil der ske et jordskred under vandet, og dæmningens forreste kant vil ganske enkelt blive skyllet væk sammen med maskiner og mænd".

"Truslen om en erosion af dæmningen kan især godt mærkes, hvis man lytter langs med jorden. Efter at have udført det pågældende eksperiment efter råd fra bygningsarbejderne kunne Kommersants korrespondent godt høre sandsugerens rumlen lige under sine fødder. På trods af, at afstanden til sandpumpen i dag er over 100 meter, forsøger de russiske bygningsarbejdere at holde sig så langt væk fra dæmningens ende som muligt".

"Desuden er Krasnodar-regionens myndigheder bange for, at fordybelsen af vandstanden vil kunne forstyrre Taman-halvøens økologiske balance. Sandsugeren vil med sit arbejde føre til alvorlige ændringer i havbunden og ikke alene ødelægge alt det arbejde, som de russiske bygningsarbejdere har lavet. For hvis det udgravede hul ændrer undervandsstrømmen, vil det mulige jordskred ikke alene true den russiske del af kysten, men også selve øen Tuzla", - skriver den avisen. 

Samtidig med det har den russiske sikkerhedstjenestes Nordkaukasiske regionale grænseafdeling dementeret oplysningerne om etableringen af en russisk grænsepost på Tuzla-dæmningen.

"Efter russisk lovgivning er der ingen andre end Ruslands regering, som har ret til at åbne grænseposter på statsgrænsen. I dag er havnen "Kavkaz" den grænsepost ved den russisk-ukrainske grænse, der ligger nærmest ved Taman-halvøen.

Ifølge en repræsentant for grænsestyrelsen er den grænsepost, som Kuban-kosakkernes anfører Vladimir Gromov har opstillet på Tuzla-dæmningen, ikke en grænsepost. "Passagen af personer og transportmidler gennem grænsen er de føderale myndigheders kompetence, og kosakkerne indgår ikke i disse", - fremhævede han. 

Ruslands ambassadør i Ukraine Viktor Tjernomyrdyn siger, at han ikke retfærdiggør de ensidige skridt, som Krasnodar-regionens ledelse har taget i forhold til byggeriet af en dæmning i retning af Tuzla. Ifølge ham burde ledelsen af Krasnodar-regionen have drøfte dette spørgsmål med repræsentanterne for Krims autonomi og træffe en fælles beslutning om, hvad der skal bygges, hvor, og i hvilket omfang.

Ifølge ambassadøren er der "mange følelser" omkring byggeriet af odden, eftersom der snart er valg både i Rusland og i Ukraine, og politikerne derfor gerne vil tiltrække sig opmærksomhed. "Følelserne vil gå over, og alting vil falde på plads". siger han. UP.

29.10.03. Ekspert: Tuzla-sagen er en prøveballon udtænkt efter en KGB-metode 

Ledende ekspert ved Det britiske militære forsvarsakademis Center for konfliktstudier og lektor ved Oxford-universitetet, James Shear, mener, at situationen  omkring byggeriet af dæmningen i Kertj-strædet er en gennemtænkt kombination, som russerne har udført med det formål at opnå flere mål på én gang og kortlægge sine mulige efterfølgende skridt. Det siger han i et interview i tirsdagens udgave af avisen "Den" .

Adspurgt af journalisten om, hvad situationen omkring Tuzla er - "en provokation, en hemmelig sammensværgelse, et led i valgkampen eller noget andet", svarer Shear: "Det er det hele på én gang. Russerne kan bedst realisere sig selv, når deres handlinger har flere motiver. I denne situation er det netop sådan sagen står. Denne aktion er det, som i KGB's gamle metodologi hed "en kombination".
    "Dens hensigt er at opnå flere mål på én gang, og desuden at udvikle en række perspektivrige muligheder og kortlægge, hvor langt de mulige efterfølgende skridt kan gå", - anfører han.
    "For det første forsøger Rusland at fastslå, hvorvidt Ukraine vil have vilje og ånd nok til at svare igen og forsvare sig selv? For det andet vil man finde ud af, om Vesten har mistet interessen for Ukraine og hvorvidt Vesten støtter landet? For det tredje vil man afklare, i hvor høj grad Vesten er så optaget af det, som sker i Irak, gnidningerne mellem Europa og Amerika, problemet med terrorismen og økonomiske problemer, at man ikke lægger mærke til begivenhederne omkring Tuzla? Det er ikke kun en provokation, men også en "prøve" og en "erfaring", - siger Shear.

"Det er et eksperiment. Tuzla er et klassisk eksempel på, at de gamle "tjekist"-stil er gået i arv. Det udgår umiddelbart fra staten", - fremhæver den britiske ekspert.
    Desuden mener Shear, at Vesten næppe vil blande sig i dette problem. Men efter hans mening vil det "som sker på Tuzla kunne rejse fornyede debatter i Vesten - debatter der ellers næsten var stoppet - om, at et mere opblomstrende og mere liberalt Rusland også vil blive mere selvsikkert - især i spørgsmålet om genskabelsen af imperiet".
    Med hans ord "er russerne på det seneste alt oftere begyndt at tale om det", og "det er ikke kun personer, som Vesten associerer med russisk chauvinisme, men også dem, som associeres med demokrati og liberalisme, f.eks. Anatolij Tjubajs".
    "Tuzla er blevet højdepunktet i denne tendens. Jeg vil tro, at Vesten nu vil begynde at holde et mere vågent øje med det. Vesten begynder at forstå, at man muligvis ikke har forstået Rusland eller også, at man har misforstået det. Det er meget vigtigt", - tilføjer eksperten.
    Med hensyn til det mulige begivenhedsforløb omkring Tuzla siger Shear: "Jeg vil nok mene, at det hele allerede er blevet løst i Rusland, og at krisen ikke vil få lov til at overskride nogen som helst "rød linje". Det er et eksperiment, en form for efterretningsindsamling. Jeg vil tro, at situationen er under kontrol og, at den selvfølgelig ikke er opstået tilfældigt. Og selvom det er muligt, at russerne ikke helt har erkendt de langsigtede følger, så ved de som sædvanligt godt, hvad de gør på det taktiske plan". UP. Interfaks-Ukrajina.

29.10.03. Melnitjenko vil offentliggøre nye bånd om valgsvindel ved 99-præsidentvalget

Den tidligere major ved Ukraines statslige livvagt Mykola Melnitjenko agter at offentliggøre nye brudstykker af de optagelser, som han lavede i præsident Kutjmas kabinet.

De nye episoder "vidner om massiv valgsvindel ved det seneste præsidentvalg i Ukraine", oplyste medlem af "Vores Ukraine" Mykola Tomenko. Ifølge Tomenko rummer optagelserne "beviser på, at hvordan man iværksatte den administrative ressource - blandt andet guvernørerne og den centrale valgkommission - med henblik på at opnå et bestemt valgresultat".

Optagelserne indeholder også "Leonid Kutjmas samtaler med præsidentkandidater omkring bekæmpelsen af kandidaten Oleksandr Moroz", - oplyser "Vores Ukraines" pressetjeneste. UP.

29.10.03. Rusland insisterer på aftalen om ukrainsk tilbagetrækning fra Tuzla

Ruslands premierminister Mikhail Kasianov fastholder, at der foreligger en principaftale med Ukraine om en tilbagetrækning af de ukrainske tropper fra øen Tuzla mod et samtidigt ophør af arbejdet fra russisk side med at genetablere odden Tuzla. Det sagde Kasianov den 28. oktober, da han besvarede spørgsmål fra journalister.

Kasionov mindede om, at denne aftale blev indgået under mødet den 24. oktober med Ukraines premierminister Viktor Janukovytj.

"Jeg bekræfter endnu engang aftalen om tilbagetrækningen af (ukrainske) styrker fra den yderste del af odden Tuzla og ikke-fortsættelsen af genetableringen af odden Tuzlas oprindelige del fra russisk side", - sagde Kasianov i en kommentar til massemediernes oplysninger om, at man fra ukrainsk side har brudt sit løfte.

Kasianov mindede om, at aftalen om tilbagetrækningen af de ukrainske tropper og grænsevagter fra odden Tuzlas overfladedel og suspenderingen af de russiske arbejder med at genoprette odden er gældende, indtil der er truffet en endelig beslutning fra begge sider om en forening af overfladedelen af odden og Tuzla og den del, der er ved at blive gendannet.

Vi (den russiske regering) holder øje med og vil fortsat holde øje med efterlevelsen af aftalerne", - sagde Kasianov.

Han mindede om, at der den 30. oktober vil blive holdt et møde mellem Ruslands og Ukraines udenrigsministre, som "vil føre forhandlinger omkring hele Azov og Kertj-problematikken. Podrobnosti. Interfaks.

29.10.03. 46% af ukrainerne mener, at Ruslands dæmningsbyggeri er retsstridigt

46,2% af dem, som er blevet spurgt af Ukraines center for økonomiske og politiske studier opkaldt efter Aleksandr Razumkov, mener, at Ruslands ensidige byggeri af dæmningen i Kertj-strædet er retsstridig, oplyser Razumkov-centret.

På spørgsmålet om, hvordan De bedømmer Ruslands handlinger sagde 23,4%, at de betragter dem som berettigede, 15% svarede, at de er ligeglade med grænserne til Rusland mens 14,9% ikke vidste, hvad de skulle svare.

Ifølge meningsmålingen kender 73,5% af de adspurgte til Ruslands ensidige byggeri af dæmningen, mens 26,5% ikke ved noget om det.

20,1% mener, at byggeriet af dæmningen er fremkaldt af Krasnodar-regionens økonomiske forhold, 18,9% mener, at det beror på Ruslands forsøg på at øve pression mod Ukraine, især hvad den maritime grænse angår, mens 14,7% anser det for at være et forsøg fra russisk side på at erobre ukrainsk territorium.

7,7% mener, at Rusland forsøger at afprøve Ukraines evne til at forsvare sine interesser, mens 6,6% vurderer, at byggeriet er valgkampstaktik fra Ruslands præsident Vladimir Putins side.

På spørgsmålet om, hvorvidt dæmningsbyggeriet kunne have fundet sted uden Putins vidende, svarede 13%, at det kunne det, mens 72,9% anser det for umuligt. 14,1% kunne ikke svare.

På spørgsmålet om, hvordan Ukraine bør reagere, hvis Rusland krænker grænsen, mener 56% af respondenterne, at man bør overbevise den russiske part om, at den har uret. 24,8% foreslår at henvende sig til Den internationale Domstol, 25,6% foreslår at gå til FN's Sikkerhedsråd, mens 12,8% foreslår at gå til de stater, som har garanteret Ukraines sikkerhed efter, at det havde givet afkald på sine atomvåben.

5% foreslår at bryde de diplomatiske forbindelser med Rusland, 7,4% foreslår at opsige aftalen om udstationeringen af Den russiske Sortehavsflådes baser, 5,6% foreslår at gribe til våben for at forsvare territoriet, mens 7,1% foreslår at bede NATO om hjælp.

Samtidig foreslår 14,1% at etablere en enhedsstat med Rusland, mens 1,5% er parat til at afgive Rusland en del af sit territorium.

Meningsmålingen er blevet gennemført i dagene fra den 15. til den 21. oktober. I meningsmålingen deltog 2013 personer over 18 år fra 118 landsbyer og byer over hele Ukraine. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

29.10.03. 61% af indbyggerne på Krim støtter Rusland i Tuzla-striden

61% af indbyggerne på Krim støtter Ruslands holdning i konflikten med Ukraine omkring øen Tuzla. Meningsmålingen er blevet gennemført af den sociologiske fond "Moskva-Krim" i dagene den 22-25. oktober. De adspurgte fik stillet følgende spørgsmål: "Som bekendt er forholdet mellem Ukraine og Rusland på det seneste blevet tilspidset i forbindelse med russerne byggeri af en dæmning i retning af øen Tuzla. Hvis holdning i den pågældende konflikt støtter De?". 19% af de adspurgte støtter Ukraine, 17% havde svært ved at svare, mens 3% gav et andet svar.

I alt blev der adspurgt 930 personer fra 5 byer og 9 distrikter i Den autonome republik Krim. Som det fremgår af centrets meddelelse "udgør de et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning på halvøen efter kriterier som køn, alder, uddannelse og etnisk tilhørsforhold". Meningsmålingen er blevet offentliggjort i avisen "Krimskaja Pravda". Strana.ru.

30.10.03. Putin fyrer moderat stabschef, som truede med at ”bombe Tuzla”

Ruslands præsident Vladimir Putin underskrev i mandags sin stabschef Aleksander Voloshyns afskedsbegæring. Det oplyser den russiske avis Vedomosti med henvisning til velunderrettede kilder.

”To af hinanden uafhængige kilder tæt på Kreml oplyser overfor Vedomosti, at præsidenten i går aftes underskrev Voloshyns afskedsbegæring. To andre kilder siger, at præsidenten har truffet beslutningen om Voloshyns afskedigelse, og at det kan blive meddelt når som helst”, - skriver avisen.

Samtidig med det oplyser Vedomosti, at rygterne om Voloshyns afsked startede i søndags efter anholdelsen af bestyrelsesformanden og den største aktionær i koncernen YUKOS, Mikhail Khodorkovskij.

Vedomostis kilder tolkede dette skridt som administrationschefens protest mod en magtanvendelse i løsningen af ”problemet med YUKOS”, som vice-administrationscheferne og Putins kolleger fra tiden i USSR’s KGB, Viktor Ivanov og Igor Setjin, ifølge folk tæt på Voloshyn gik ind for.

De liberale politikere beklager Voloshyns tilbagetræden. ”Hans tilbagetræden vil betyde en politisk udvikling i retning af de hemmelige tjenesters almagt”, - siger lederen af Unionen af Højrekræfters fraktion, Boris Nemtsov.

Stedfortrædende leder af ”Jablukos” fraktion Sergej Mitrokhin mener, at ”med Voloshyn forlader de mest moderate kræfter og politikere [præsidentens] administration.

Den politiske emigrant Boris Berezovskij mener, at Voloshyn går af egen vilje, idet han har indset, at situationen i landet udvikler sig ”i retning af magtanvendelse”.

Et af medlemmerne af ”Voloshyns team” i Kreml siger, at ”man først kan vurdere Voloshyns afgang, efter at det er blevet klart, hvem der vil træde ind i stedet for ham”. ”Lige nu står det hele og falder med dette spørgsmål. Alt er i øjeblikket forfærdelig anspændt. Lad os vente til i morgen”, - siger embedsmanden.

”Ifølge alle kilder, er spørgsmålet om, hvem der skal afløse Voloshyn, endnu ikke afgjort i skrivende stund”, - oplyste Vedomosti i går. UP.

30.10.03. USA's ambassadør antyder, at de seneste valg i Ukraine ikke har været frie

USA opfordrer Ukraine til at afholde et ærligt og gennemskueligt præsidentvalg i 2004. Det sagde USA's ambassadør John Herbst den 28. oktober i en udsendelse på radiostationen Hromadske Radio (Public Radio, red.).

"Vi er interesseret i, at ukrainerne selv skal bestemme deres fremtid, og at ingen skal bestemme for dem, hvem den næste præsident skal være", - sagde ambassadøren.

"Ukrainerne vil ikke have, at nogle pampere skal bestemme deres skæbne bag om deres ryg", - sagde han. Ambassadøren fremhævede, at USA er interesseret i, at der ikke bliver stillet kunstige hindringer i vejen for kandidaterne under præsidentvalgkampagnen. Еfter hans opfattelse er det vigtigt, at de lokale myndigheder ikke tvinger folk til at stemme for den ene eller den anden kandidat.

Han sagde også, at USA er interesseret i, at partiernes deltagelse i valgprocessen ikke bliver begrænset, og at massemedierne kan få lov til frit at belyse valgkampagnens forløb. I den forbindelse fremhævede ambassadøren, at intet valg, selv ikke i lande med en varig demokratisk tradition er fri for mangler. Samtidig fremhævede Herbst, at USA vil holde nøje øje med forløbet af valgkampagnen, og hvis der bliver overtrædelser af principperne for afholdelse af frie valg, vil Staterne tale om det, så alle kan høre det.

Ifølge Ukrajinski Novyny fremhævede han endvidere, at USA er interesseret i, at OSCE samt ukrainske samfundsorganisationer får mulighed for at kontrollere afholdelsen af valgkampagnen.

"Ukraine har gennemført frie valg i starten af 90-erne, og vi ville gerne se det gentaget", - sagde ambassadøren. (Det er det nærmeste en amerikansk embedsmand har været på at tilkendegive, at de to seneste valg i Ukraine ikke var frie. Noget, som fx Europarådet har påpeget adskillige gange, red.)

Som tidligere oplyst finder præsidentvalget i Ukraine efter planen sted i oktober 2004. Oppositionen har gentagne gange udtrykt bekymring for, at den udøvende magt vil fuske under afholdelsen af valgkampagnen. Podrobnosti. Ukrajinski Novyny.

30.10.03. Militante irakere angriber ukrainsk kolonne i nærheden af As Suwayrah. 5 såret

KIEV, Ukraine  — Seven Ukrainian peacekeepers were wounded when militants attacked their patrol in southern Iraq, the Ukrainian Defense Ministry said Wednesday.

Two armored personnel carriers with 17 Ukrainian peacekeepers were ambushed Tuesday night near As Suwayrah, northwest of their base at Kut in southern Iraq, said Ukrainian Defense Ministry spokesman Kostiantyn Khivrenko.  Three mines exploded under the vehicles, and militants then opened fire.

Khivrenko said that the wounded soldiers' condition was stable. Five of them were hospitalized in Baghdad, and the two others suffered only slight injuries.

A Ukrainian peacekeeper died earlier this month when the vehicle he was riding in turned over.

Some 1,650 Ukrainian troops are serving in the Polish-led stabilization force patrolling southern Iraq. Foxnews.com.

30.10.03. De sårede soldater er udenfor livsfare

De sårede ukrainske fredsskabende soldater er udenfor livsfare. De to af dem vil blive fløjet til et hospital i Tyskland, hvor de vil få speciel lægehjælp, oplyser Ukraines forsvarsminister, Jevhen Martjuk.

Tirsdag aften kom en ukrainsk patrulje i baghold. Guerillaer beskød deres PMV'er med RPG'er (Rocket Propel Grenades) og håndskydevåben. Syv soldater blev såret, heraf behøvede de to ikke videre lægehjælp. Onsdag oplyste Martjuk, at tre af soldaterne vil kunne vende tilbage til tjenesten om nogle dage.

Han understregede, at de ukrainske fredsbevarende tropper havde handlet i overensstemmelse med instrukserne og holdt sig til sikkerhedsforskrifterne. "Umiddelbart har der ikke været noget tegn på overtrædelse af sikkerheden, og der er mange spørgsmål, man må se nærmere på: i forhold til taktikken i adfærden og i forhold til efterretningerne", - sagde ministeren.

Martjuk fremhævede, at soldaterne befandt sig i PMV'erne under angrebet, hvilket "i høj grad reddede deres liv". "Så instruktionen om, at al personale skal befinde sig i sikkerhed efter mørkets frembrud, blev efterlevet", - understregede ministeren.

Reservegruppen ankom til stedet "nøjagtig ti minutter senere", og lægehjælpen var også rettidig, sagde Martjuk. "Her er der heller ikke noget at udsætte, og en finkæmning af området blev udført straks efter", - fremhævede han.

Ministeren oplyste også, at ifølge det lokale politi og efter den foreløbige efterforskning kan man sige, at gruppen af angribere bestod af "udefrakommende", der var en række grupper, som havde forberedt sig til at udføre en serie af angreb.

Det ukrainske fredsbevarende landshold vandt i øvrigt et sportsstævne med deltagelse af sportshold bestående af soldater fra Kazakhstan, USA og Polen.

Onsdag oplyste man i forsvarsministeriets pressetjeneste, at den 5. særlige mekaniserede brigades sportshold vandt "sejrspokalen" ved stævnet, som var blevet arrangeret af De væbnede styrkers ingeniørtropper, som indgår i Kazakhstans 5. særlige mekaniserede brigade, i anledning af landets uafhængighed.

Soldaterne konkurrerede indenfor sportsgrenene fodbold, volleyball og armhævning i recken. Ifølge forsvarsministeriet "kom det først under medaljeoverrækkelsen frem, at det ukrainske landshold var blevet samlet kun et time før starten på sportsfesten og ikke havde afholdt nogle former for specialtræning". Interfaks-Ukrajina.UP.

30.10.03. Kutjma har fyret rigsadvokat Piskun

Præsident Leonid Kutjma fyrede i går rigsadvokat Svjatoslav Piskun. Dekretet herom blev underskrevet onsdag, oplyste præsidentens pressetjeneste overfor UP. Pressetjenesten sagde desuden, at der ikke i dekretet var en begrundelse for afskedigelsen.

I går holdt Ukraine koordinationskomite til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption et møde, og udgangen på mødet blev en anbefaling af, at rigsadvokaten bør afskediges. UP.

Koordinator for parlamentsflertallet Stepan Havrysh mener, at Ukraines præsident Leonid Kutjmas holdning er logisk i fyringen af rigsadvokat Svjatoslav Piskun.

Havrysh understregede, at præsidentens beslutning synes ”ret forudsigelig” i en situation, hvor rigsadvokaturen sætter ”politiske aftryk” i sit arbejde i stedet for at sikre lovgyldigheden.

Ifølge den deputerede har det forløb, som på det seneste er blevet sat i forbindelse med rigsadvokaturen, påført samfundet en destabilisering. ”Præsidentens holdning ser logisk ud”.

Efter hans mening har Piskuns politik på det seneste været langt fra at være i pagt med loven om rigsadvokaturen. Den deputerede understreger, at rigsadvokaturens tilbagetræden vil rejse nogle problematiske spørgsmål i parlamentet.

Han mindede om, at det er Verkhovna Rada, der ifølge loven, skal godkende en ny rigsadvokat efter indstilling fra præsidenten. Efter Havryshs opfattelse vil denne situation kunne udnyttes af visse politiske kræfter. Han understregede, at dette spørgsmål vil blive aktuelt i næse uge, hvor parlamentarikerne igen mødes i salen. Han udtrykte også et håb om, at drøftelsen af dette spørgsmål vil kunne blive ført i en fordragelig tone mellem de forskellige politiske partier.

På spørgsmålet om, hvorvidt man er ved at drøfte kandidater til embedet, understregede Havrysh, at det ville være ukorrekt at drøfte det spørgsmål, før præsidenten havde tilkendegivet sin holdning. Han mente desuden, at Kutjma vil drøfte dette spørgsmål med parlamentsflertallet, eftersom det netop er flertallet, som skal sikre, at beslutningen om udnævnelsen af rigsadvokaten vil blive ført ud i livet.

Ifølge Havrysh kan forslaget til en ny rigsadvokat have ”en afgørende betydning” for Ukraine og for stabiliteten i samfundet. Den nye rigsadvokat bør handle mere beslutsomt i forhold til håndhævelsen af lovgyldigheden i Ukraine, mener han. Interfaks-Ukrajina. UP.

Kommentar: Svjatoslav Piskun var nok gået for langt i retning af at profilere sig selv og sin etat uden samtidig at huske at omtale præsidenten i hver anden sætning. Noget, som både hans forgænger Potebenjko og hans sandsynlige efterfølger; Stepan Havrysh, magter til et 13-tal. Ukraine er uafhængigt, men man må helst ikke være for uafhængig i Ukraine. (Det gælder i øvrigt for alle SNG-landene). Det skal her være usagt, om hans blakkede renomme har noget på sig; men måden Piskuns fyring blev præsenteret i Inters nyhedsudsendelse Podrobnosti kl. 20.00 lokal tid på desværre kendetegnende for nyhedsdækningen i Ukraine, der ikke har forandret sig meget siden Brezhnev-tiden. Modparten eller alternative synspunkter kommer ikke til orde, tingene bliver præsenteret som fuldbyrdede kendsgerninger uden at blive modsagt eller kommenteret. Den i forvejen detroniserede og vragede person – in casu Piskun – må også lige lide den tort at blive ristet i en nyhedsudsendelse, der anses for at være Ukraines mest sete overhovedet. Man skal formentlig til Berlusconis Italien for at opleve noget lignende, men her er da dog en bred vifte af landsdækkende medier, som endnu ikke er under ministerpræsidentens kontrol.

30.10.03. Oppositionspolitiker foreslår, at Piskun fremlægger status i Gongadze-sagen 

Formanden for parlamentets udvalg for ytringsfrihed, Mykola Tomenko, vil foreslå at den tidligere rigsadvokat Svjatoslav Piskun aflægger beretning i parlamentet i næste uge. I en kommentar til UP siger Tomenko, at Piskun bør fremlægge forløbet af efterforskningen i Gongadze-sagen. Dette spørgsmål vil Tomenko rejse under et møde for lederne af fraktioner og grupper hos parlamentsformand Lytvyn.

"Dette spørgsmål er hele tiden blevet udsat, fordi flertallets repræsentanter ikke var enige i at lade Piskun fremlægge Gongadze-sagen og Aleksandrov-sagen". Tomenko tilføjer, at flertallets repræsentanter havde indsamlet underskrifter til fordel for Piskuns afgang. "Jeg ved, at [flertallets koordinator] Havrysh havde underskrifterne".

"Nu hvor Piskun er afskediget, bør vi høre ham aflægge rapport om, hvad det er lykkedes ham at udrette i Gongadze-sagen, så sagen ikke bliver lagt i en syltekrukke; for vi havde en positiv vurdering af Piskuns seneste tiltag i Aleksandrov-sagen og Gongadze-sagen. Det vidner arrestationen af Pukatj også om", - siger Tomenko.

På spørgsmålet om, hvordan man kan pålægge en fyret rigsadvokat at forelægge en sag i parlamentet, foreslår Tomenko, at "man skaber en god præcedens". Han foreslår endvidere at tilsige Jurij Kravtjenko, der jo var indenrigsminister dengang, da Pukatj, som blev anholdt i sidste uge, stod i spidsen for indenrigsministeriets sektor for ydre overvågning.

I sidste uge blev den tidligere leder af indenrigsministeriets efterretningsafdeling, Oleksij Pukatj, anholdt i sagen om mordet på journalisten Georgij Gongadze. UP.

31.10.03. Tymoshenko vil tage højde for mord på og obstruktion mod oppositionens kandidat

Julia Tymoshenkos Blok foreslår at indføre ændringer i præsidentvalgloven. Med hendes ord vil de umuliggøre skridt fra magthavernes side rette mod at forhindre en sejr for oppositionens kandidat.

Julia Tymoshenko oplyste på en pressekonference i Kyiv, at styret kan blokere opstillingen af en fælles oppositionskandidat, stryge ham fra opstillingen eller annullere valgresultatet, hvis en oppositionel skulle gå hen og vinde.

Tymoshenko angav mangler i skatteselvangivelsen som et eksempel på en anledning til at stryge en kandidat fra opstillingen. "Hvis man efter gældende lovgivning opdager mangler i den deklaration, som en præsidentkandidat skal udfylde, så kan det ikke alene føre til, at han bliver strøget fra opstillingen, men også medføre en sigtelse efter straffeloven", - sagde hun.

Derfor foreslår Tymoshenko at indføre en regel om, at skatteselvangivelsen skal gennemgås af skattevæsnets folk, hvorefter fejlene skal rettes sammen med kandidaten. "Og først derefter skal registreringen af opstillingen af vedkommende som præsidentkandidat finde sted. Og så er det skattevæsnet og ikke kandidaten, der vil have ansvaret for deklarationen", - sagde Tymoshenko.

En anden ændring, som Tymoshenko foreslår, er, at valgkampen skal tages om, "hvis en præsidentkandidat afgår ved døden efter godkendelsen af opstillingen".

"Hele Ukraines kriminelle miljø har samlet sig omkring præsidenten. Hvis styret kan mærke, at det ikke kan vinde, så vil det være villigt til det yderste skridt", - forklarede Tymoshenko. UP.

31.10.03. "Rusland respekterer Ukraines territoriale integritet" - Ivanov

Moskva håber på at nå frem til nogle aftaler, som svarer til Ruslands og Ukraines strategiske interesser. Det sagde Ruslands udenrigsminister Igor Ivanov i går i Kyiv inden indledningen på forhandlingerne med sin ukrainske kollega Kostiantyn Hrysjtjenko.

Med hans ord skal de to efter planen drøfte problemet omkring opdelingen af Azov-Kertj området, oplyser RIA Novosti. "Vi er indstillet på en konstruktiv dialog og håber på at få svar på de spørgsmål, som er på dagsordenen i forholdet mellem vore lande og nå frem til de aftaler, som ville svare til Ruslands og Ukraines strategiske interesser", - sagde Igor Ivanov.

Han fremhævede, at Rusland ikke anfægter Ukraines territoriale integritet. "Rusland respekterer Ukraines territoriale integritet, samtidig med det tilbagestår der spørgsmål, som vi har arvet fra fortiden", - understregede lederen af det russiske UM. Igor Ivanov bekræftede, at relationerne mellem Rusland og Ukraine bygger på et solidt retsligt grundlag. Grundlaget for disse relationer er Aftalen om venskab og samarbejde, som vore lande indgik i 1997. 

På sin side fremhævede lederen af det ukrainske UM, Kostiantyn Hrysjtjenko vigtigheden af en entydig bekræftelse fra Ruslands side af den territoriale integritet. "Det er vigtigt at fjerne spændingen, som har været helt overraskende for mig og det ukrainske politiske liv" på baggrund af et fremskridt i de to landes relationer, sagde den ukrainske minister, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Under forhandlinger mellem de to delegationer forbliver den ukrainske sides holdning uændret og består i et forsvar for og beskyttelse af Ukraines territoriale integritet og suverænitet. Det sagde en kilde tæt på det ukrainske UM i går til journalisterne. Med hans ord har den ukrainske delegation under dialogen allerede præsenteret de russiske kolleger for de juridiske argumenter for, at øen Tuzla odde tilhører Ukraine.

Under den russiske udenrigsminister Igor Ivanovs arbejdsbesøg i Kyiv skulle han efter planen i går mødes til forhandlinger med Ukraines premierminister, Viktor Janukovytj. En kilde i Ruslands udenrigsministerium oplyste til RIA Novosti, at mødet ville handle om problemet med Tuzla odde og byggeriet af den russiske dæmning i Kertj-strædet.

Dæmningsbyggeriet i Kertj-strædet fra Taman-halvøen langs med den oversvømmede del af odden Tuzla begyndte den 29. september. Myndighederne i Den russike Føderations Krasnodar-region begrunder byggeriet med miljømæssige problemer, eftersom oversvømmelsen af en del af odden Tuzla har medført en erosion af Taman-halvøens kystlinje. Ukraines regering betragter opførelsen af dæmningen som en anfægtelse af republikkens suverænitet.

På et møde mellem Janukovytj og Kasianov blev det besluttet, at Rusland skulle suspendere byggeriet af odden Tuzlas oversvømmede del indtil der forelå en fælles beslutning truffet af de russiske og ukrainske økologer og en afklaring på striden om grænsen i Azov-havet. Forhandlingerne om fastlæggelsen af Azov-havets og Kertj-strædets status og deling har stået på i over syv år med skiftende succes. UP.

31.10.03. USA-diasporaen protesterer mod Ruslands aggression

Onsdag blev der gennemført en demonstration i Washington mod Ruslands hensigter om at erobre den ukrainske ø Tuzla. Aktionen foregik overfor indgangen til den tidligere sovjetiske – nu russiske – ambassade i Washington. Ambassaden var under talstærk beskyttelse af politiet og amerikanske sikkerhedsvagter. Deltagerne i den fåtallige demonstration, som talte såvel repræsentanter for diasporaen som ukrainske statsborgere, havde medbragt bannere med slagordene ”Hænderne væk fra Ukraine”, ”Rusland er en DAMbanuta nation” (ordspil med ordet ”dæmning”). Demonstrationen var organiseret af Amerikas ukrainske kongreskomite. Lignende aktioner er planlagt ved de russiske repræsentationer i New York og Chicago. UP.