29.05.04. Kutjma håber på at komme til at sidde ved siden af Bush og Blair

29.05.04. Borgmester træder tilbage efter møde med Europarådets udsendinge

28.05.04. Kutjma vil gerne deltage i NATO-topmødet

28.05.04. Moroz stiller op til præsidentvalget

28.05.04. Kutjma skal med til NATO-topmødet og mødes med Bush

27.05.04. Romano Prodi præciserer sine Ukraine-udtalelser

27.05.04. Kutjma skal være protektor for Melodi Grand Prix 2005

26.05.04. Magtkamp i NATO om Kutjma skal inviteres til Istanbul

26.05.04. Europarådsdelegation på 7-dages besøg i Ukraine

25.05.04. Ukraine er blevet inviteret med til NATO's topmøde i Istanbul

24.05.04. Ukraine insisterer på ren frihandelszone indenfor EEP

24.05.04. Irak-spørgsmålet vil blive afgørende for USA's holdning til præsidentvalget

24.05.04. Bush senior ser "fantastiske muligheder" i Ukraine

20.05.04. Kutjma: Den politiske reform er allerede i gang

20.05.04. George Bush Senior besøger Ukraine

20.05.04. Prodi gentager, at Ukraine ikke kan opnå EU-medlemskab

19.05.04. Janukovytj på besøg i Bruxelles

19.05.04. Europarådet bekræfter vedtagelsen af Mukatjevo-rapport

19.05.04. 23 medlemmer har forladt SDPU (o) i protest

18.05.04. Private fonde beskyldes for at blande sig i Ukraines anliggender

18.05.04. Oppositionsforlag brændt ned

17.05.04. Powell lover Ukraine medlemskab af NATO 

16.05.04. Præsentation af den ukrainske sanger - Ruslana

16.05.04. Ukraine, vinder af Eurovision 2004

16.05.04. HISTORISK TRIUMF FOR UKRAINE VED MELODIGRANDPRIX-04

14.05.04. Janukovytj: EU forstår ikke Ukraine og fanger ikke vores signaler

14.05.04. Ukraine: Massacre in Mukacheve

13.05.04. SDPU (o) udgiver bog om Jusjtjenko

13.05.04. Fire EU-lande ønsker ukrainsk medlemskab

12.05.04. Deputeret: sådan blev valgsvindelen i Mukatjevo udført

12.05.04. Parlamentet kræver, at Kutjma fyrer guvernøren i Transkarpato-regionen

12.05.04. Verheugen udelukker ukrainsk EU-medlemskab

11.05.04. Zbigniew Brzezinski kommer på besøg i Ukraine

Til læserne af nyhederne: Fremover vil nyhedsopdateringen i de lige uger (som fx uge 20) ske om dagen i stedet for om aftenen. Udfald kan desværre heller ikke udelukkes. I de ulige uger fortsætter nyhedsopdateringen som hidtil. Bemærk, at mandagen i de ulige uger tæller som en dag i de lige uger og vice versa.

10.05.04. Kutjma besøgte sin faders grav i Rusland

08.05.04. Retten i San Fransisco tilbageviser 24 af 53 anklagepunkter mod Lazarenko

08.05.04. Radio "Liberty" kan igen sende i Ukraine

08.05.04. Professor James Mace's sidste indlæg

08.05.04. Russia, Its Neighbors and EU Expansion

07.05.04. Janukovytj: staten bør overtage ledelsen af massemedierne

05.05.04. Prodi udelukker, at Ukraine nogen sinde kan blive EU-medlem

05.05.04. Europarådet kræver valget i Mukatjevo kendt ugyldigt 

04.05.04. Hård kritik af forholdene for pressen i Ukraine

04.05.04. Janukovytj: Europæisk levestandard det vigtigste

03.05.04. Ukraine beholder sine tropper i Irak indenfor det oprindelige mandat

03.05.04. EU advarer Ukraine mod at gå videre med EEP

01.05.04. USA tvivler på styrets forklaringer på lovovertrædelserne i Mukatjevo

01.05.04. USA tvivler på styrets forklaringer på lovovertrædelserne i Mukatjevo

USA kræver en reel efterforskning af lovovertrædelserne ved valget i Mukatjevo og lader sig ikke nøjes med konstateringen af, at begge parterne har begået overtrædelser under valget. Det siger USA's assisterende viceudenrigsminister Steven Pifer i et interview med ugeavisen Mirror Weekly. 

"Vi har hørt, at presset mod oppositionskandidatens strukturer er fortsat også efter valget. Det bekymrer os", siger Pifer. "Vi har også hørt forklaringer, som går i retning af, at begge parter skabte problemer omkring valget. Vi anser det for muligt, at partier kan komme til at begå visse overtrædelser under valgkampen. Men vi ser lovovertrædelser på et helt andet plan, når vi taler om den territoriale valgkommissions arbejde", fremhævede han.

"Præsidenten sagde, at der ville blive gennemført en undersøgelse. Vi håber på, at denne bliver reel. Vi tror, at situationen bør rettes op, eftersom den er blevet en mørk plet på Ukraines omdømme", understregede Pifer. 

"Efter den information, som vi har fået fra amerikanske, ukrainske og internationale observatører, samt fra pressen, vil vi ikke stille os tilfredse med konstateringen af, at valglovgivningen er blevet overtrådt af begge parter", fremhævede han. UP.

03.05.04. EU advarer Ukraine mod at gå videre med EEP

Hvis Kievs integration i EEP går videre end frihandelszonen, så vil landet kunne få problemer, sagde fungerende formand for EU-kommissionens mission i Ukraine, Steffen Skovmand. Ifølge Institut for Masseinformation forklarede Steffen Skovmand, at hvis Ukraines aftaler med EEP-landene går videre end aftalen om en frihandelszone, "hvis man laver en aftale om etableringen af en toldunion eller en valuta-økonomisk union, så vil der opstå problemer". Samtidig sagde hr. Skovmand, at Ukraine selv skal afgøre, hvem man skal indgå frihandelsaftaler med.

Ifølge ham kan EU indtil videre ikke se, at Ukraine skulle have forladt sit europæiske valg. "Vi vil fortsætte med at udvikle vores relationer med Ukraine på grundlag af aftalen om partnerskab og samarbejde, samt programmet "Et bredere Europa" og "Handlingsplanen", sagde han.

Tidligere sagde formanden for Europaparlamentets udvalg for forbindelser til Ukraine, Jan-Marius Virsma, i en kommentar til det ukrainske parlaments aftale om etableringen af EEP, at han tvivler på, at der mellem Ukraine, Rusland, Belarus og Kazakhstan vil blive etableret en virkelig økonomisk frizone. Som den europæiske parlamentariker påpegede, er disse lande ikke medlemmer af WTO og anvender ikke principperne for reel frihandel. Parlamentarikeren betegnede fx Ruslands energipolitik som værende uforenelig med WTO's regler. UP.

03.05.04. Ukraine beholder sine tropper i Irak indenfor det oprindelige mandat

Den 30. april mødtes Ukraines præsident Leonid Kutjma med USA's ambassadør i Ukraine John Herbst. Under mødet drøftedes de aktuelle spørgsmål i det bilaterale samarbejde mellem Ukraine og USA, herunder indenfor den økonomiske sfære. Også situationen i Irak var på dagsordenen, oplyser præsidentens pressetjeneste.

Som bekendt afholdt Det nationale sikkerheds- og forsvarsråd den 30. april et møde under Ukraines præsidents ledelse. Sikkerhedsrådet bekræftede Ukraines fortsatte deltagelse i Stabiliseringsstyrkerne i Irak indenfor rammerne af de forpligtelser, som landet har påtaget sig.

Også fremover vil det ukrainske troppekontingent udføre rent fredsskabende funktioner og vil ikke deltage i aktiviteter, som strider mod dem. Det blev nok engang understreget, at Ukraine ikke forfølger noget mål om at påtvinge Iraks folk valget af dets videre politiske udvikling og leveform og ikke vil bistå evt. andre stater i at gøre det, hedder det i Sikkerhedsrådets beslutning. "Ved at deltage med et troppekontingent indenfor koalitionsstyrkerne forsøger vore stat at yde den hjælp, man er i stand til, i skabelsen af betingelserne for en stabil udvikling af det irakiske samfund", påpeges det i beslutningen.

Sikkerhedsrådets beslutning indebærer også en række tiltag, som tager sigte på at styrke sikkerheden for den ukrainske fredsbevarende styrkes. Blandt andet planlægger man at forsyne tropperne med mere effektive våben og køretøjer, moderne kommunikationsmidler, radarovervågning, topografiske samt geodætiske midler, m.v.

I samme kontekst vil man styrke opmærksomheden om samarbejdet med andre af koalitionens medlemmer, først og fremmest Polen, ved løsningen af politiske, militære og sikkerhedsmæssige spørgsmål i Irak.

Den 30. april havde præsident Kutjma endvidere en telefonsamtale med Italiens premierminister Silvio Berlusconi. Under samtalen bakkede Kutjma den italienske regerings bestræbelser på at få løsladt tre italienske civile gidlser, som blev taget til fange i Irak den 12. april i år af den sunnitiske væbnede gruppering "De grønne brigader", op.

Desuden havde Kutjma en telefonsamtale med kommandanten for den ukrainske fredsbevarende styrke i Irak, general-løjtnant Anatolij Sobora. Under samtalen spurgte præsidenten til situationen i de ukrainske fredsbevarende styrker. Han udtrykte endnu engang sin deltagelse med slægtninge og venner til de dræbte ukrainske soldater. Kutjma sagde, at Ukraine har gjort og vil gøre alt for fortsat at styrke sikkerheden for de ukrainske fredsbevarende tropper.

Under samtalen understregede Kutjma: " Ukraine er stolt af jer og vi er altid med jer, selvom vi er adskilt af enorme afstande. For nylig har jeg sendt et lovforslag til Verkhovna Rada om at tildele de ukrainske fredsbevarende styrker rundt om i verden status som deltagere i krigshandlinger. Herhjemme er i altid velkomne". UP.

04.05.04. Janukovytj: Europæisk levestandard det vigtigste

Premierminister og styrets kandidat ved præsidentvalget Viktor Janukovytj mener, at det for den enkelte ukrainer bør være ligegyldigt, om Ukraine er medlem af EU eller ej, da det vigtigste er en europæisk levestandard i staten. Det udtaler Janukovytj i et interview med Radio Liberty.

"I dag siger vi, at vores strategiske mål er at højne ukrainernes levestandard til et europæisk niveau", påpeger Janukovytj. Han tilføjer spørgende: "Sig mig venligst, er det ikke lige meget for den enkelte ukrainer, der i forvejen lever i Europa (fordi Ukraine er en europæisk stat), er det ikke ham ligegyldigt, hvis han har i øvrigt en god levestandard, om Ukraine er medlem af EU eller ej?" Efter Janukovytjs mening "vil et medlemskab af Eurounionen ikke have nogen betydning", når levestandarden i Ukraine svarer til den europæiske standard.

"På den anden side kan I se på den struktur, EU er i dag, som nu har fået tilgang af nye medlemmer. Her er det hele ikke så let, som det ser ud til. Der er de rige - Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Der er også de fattige, som man allerede betegner som B-klassens territorium", forklarer Janukovytj. "Ville det da ikke være bedre for os billedligt talt at opbygge et Bruxelles i Donetsk eller i Lviv, end at rejse til en europæisk hovedstad i en 3. klasses vogn", spørger han.

Efter Janukovytjs mening bør Ukraine "hæve vore borgeres levestandard, opbygge et troværdigt sikkerhedssystem og grundlægge nogle bæredygtige fundamenter for civilsamfundet". "Med andre ord, så bør vi have en europæisk standard herhjemme", forklarer han. Han mener, at man bør være realist - for "man skal udrette virkelig meget og arbejde virkelig hårdt" for at nå et sådant mål. "Og her har vi brug for tid, en systematisk tilgang, samt forståelsen af vigtigheden af det fastsatte mål. Men det allervigtigste er, at vi bør bevare folkets og nationens værdighed. Alt det, som vi har, det er vores. Det vil vi ikke overlade til nogen anden. Og vi bør lære at forholde os meget forsigtigt til det, der er vores".

"Jeg er sikker på, at Europa først vil få øje på Ukraine, når Ukraine har opbygget et Europa herhjemme", siger Janukovytj. UP.

05.05.04. Europarådet kræver valget i Mukatjevo kendt ugyldigt 

Europarådets kongres af lokale og regionale råd foreslår at kende valgresultatet i Mukatjevo ugyldigt og udskrive nyvalg. Under et møde mandag i Paris blev beslutningen truffet af bureauet i Europarådets kongres af lokale og regionale råd, oplyser Іnstitut for masseinformation.

På sit møde godkendte bureauet den rapport, som er blevet udarbejdet af de tre rapportører fra
Europarådets kongres af lokale og regionale råd, der arbejdede som observatører ved borgmestervalget i Mukatjevo. I rapporten har de oplistet alle de lovovertrædelser, som de konstaterede under valget. Rapporten foreslås forelagt med henblik på drøftelse på PACE's session i juni. I henhold til rapporten konstaterer Europarådets kongres af lokale og regionale råd, at valget i Mukatjevo "har diskrediteret valgprocessen i Ukraine".

Europarådets repræsentanter fremhæver også "den højeste myndigheds indblanding i dette valg" og konstaterer "anvendelsen af uidentificerede kriminelle bander ved valget". 

"Under stemmeoptællingen efter valget i Mukatjevo antog valgsvindelen et enormt omfang", påpeger Europarådets kongres af lokale og regionale råd og myndigheder. Udover at kende valget i Mukatjevo ugyldigt opfordrer kongressen til at indlede en strafferetslig efterforskning og straffe de skyldige. UP.

05.05.04. Prodi udelukker, at Ukraine nogen sinde kan blive EU-medlem

Den europæiske kommissionsformand Romano Prodi har i Dublin erklæret, at Ukraine ikke har nogen udsigter til nogen sinde at blive medlem af Den europæiske Union, oplyste i mandags den britiske avis Financial Times

Hvad Ukraine og Belarus angår, så har disse lande ingen udsigt til at blive medlemmer af EU, sagde Eurokommissionens præsident. I stedet antager han, at der vil blive etableret en såkaldt "kreds af EU's venner". Ifølge Prodi vil der være tale om en samarbejdszone, som vil strække sig fra Østersøen gennem Mellemøsten og ned til Nordafrika. EU vil have et intensivt samarbejde med denne zones lande indenfor økonomi, samt indenfor immigration. Prodi understregede, at "EU's venner" ikke vil få nogen repræsentation hverken i Det europæiske parlament eller i EU-kommissionen. Det er endnu uklart, hvorvidt Kommissionsformandens holdning, der jo forlader sit embede til oktober, afspejler stemningen i EU-toppen, oplyser Deutsche Welle.

I mellemtiden har præsident Leonid Kutjma sendt lykønskningstelegrammer til Estlands, Letlands, Maltas, Cyperns, Polens, Ungarns, Tjekkiets, Slovakiets, Sloveniens og Litauens præsidenter i anledning af deres indtræden i EU. Kutjma skriver, at "Ukraine har altid hilst EU's udvidelsesproces velkommen som en logisk og uadskillig del af styrkelsen af de fælleseuropæiske værdier og udbredelsen af stabilitet, sikkerhed, velstand og demokrati på det europæiske kontinent". "Samtidig er vi overbevist om, at det omfattende projekt under betegnelsen "Det forenede Europa", som i dag er ved at blive virkeliggjort, ikke vil få nogen logisk afslutning uden Ukraine", tilføjede han.

Kutjma skriver, at "det ville tjene såvel Ukraines som Den europæiske Unions interesser bedst, hvis relationerne mellem Ukraine og EU gik fra partnerskab til association". Kutjma giver udtryk for, at han i denne sag regner med de 10 nye EU-medlemmers hjælp, oplyser præsidentens pressetjeneste. UP.

07.05.04. Janukovytj: staten bør overtage ledelsen af massemedierne

Ukraines premierminister Viktor Janukovytj mener, at styret bør hjælpe de statslige og kommunale massemedier i at forsyne befolkningen med objektive informationer. Udtalelsen kom den 6. maj i Zhytomyr, da premierministeren holdt åbningstalen ved et møde i Den ukrainske sammenslutning af lederne af kommunale og statslige massemedier.

"Vi har brug for en opgavefordeling: hvad kan styret gøre for at forbedre informationernes kvalitet, og hvad kan I (journalister) gøre?", sagde Janukovytj.

Premierministeren fremhævede, at repræsentanterne for massemedierne ikke uden grund bliver kaldt den 4. statsmagt, eftersom meget i belysningen af den ene eller den anden begivenhed afhænger af dem. "Man kan gøre nok så meget nyttigt og samtidigt ikke være i stand til at fortælle om det", sagde Janukovytj. Ifølge premierministeren havde han under sin forberedelse til mødet stiftet bekendtskab med Ukraines borgeres holdning til massemedierne, og folk "siger, at de statslige medier er mere farvede og lefler for styret". Desuden, påpegede han, har de statslige medier færre ressourcer og forældet udstyr. Som følge heraf er det ukrainske Tv's programmer ikke spændende. "Folk sammenligner kvaliteten i de ukrainske og de russiske Tv-programmer og understreger, at de russiske programmer har en bedre kvalitet", fremhævede premierministeren. Efter hans mening skyldes de ukrainske Tv-programmer lavere kvalitet, at der bliver investeret færre penge i massemedierne.

Særskilt understregede premierministeren nødvendigheden af at gennemføre en statslig politik indenfor forevisning af erotik og pornografi i Tv: "Folk forstår ikke, når de ser propaganda for pornografi i Tv, så vises der syge mennesker i samfundet". "Hvor er den statslige politik?", spurgte Janukovytj. Podrobnosti. Interfaks-Ukrajina.

08.05.04. Professor James Mace's sidste indlæg

By Prof. James Mace, Consultant to The Day
The Day Weekly Digest in English
Kyiv, Ukraine
Tuesday, April 6, 2004

Already in NATO and joining the European Union, Poland would seem to be exactly where Ukraine says that it wants to be. Moreover, the size of the Polish and Ukrainian economies were about the same at the time Communism collapsed, which would seem to indicate that they were at approximately the same starting point.

They were not, and this is good point for a brief discourse on why within a few years the Polish economy was five times the size of the Ukrainian one and what Ukraine needs to do in order to get to the point our Polish friends have achieved.

First of all, Poland had private peasant agriculture. 90% of the land was under the plow pulled by horses. This might not seem terribly progressive in terms of North American agribusiness, but it is actually very important, because a yeoman farmer will work very hard precisely because he knows he is working for himself. He might even buy his neighbor's plot, and thus begin the concentration of land resources that ultimately leads to that same agribusiness we see in Iowa and Alberta. I simply doubt that this can be done on the basis of feudal "collective agricultural enterprises," as they have renamed the collective farms in these parts.

I could name one formerly prominent politician, who dragged a young girl into the cinderblock building of the district Party committee, did what he wanted, and she was later found hanging by the neck dead because she simply could not live with it. I know the once young journalist who was told at the time not to write about it, because it would be "anti-Party." The culprit knows who I am, and I know who he is. Farming is not based on such people. Let honest farmers get to work and get their hands dirty.

Secondly, Poland had what distinguished political scientist Jerzy Wiatr called controlled pluralism. There was, along with the Communist Party, the Peasant Party and Democratic Party. There was Tadeusz Kotarbinski, a non-Marxist philosopher, as head of the Academy of Sciences. There was a discourse among Marxists and those who thought differently, both of whom would probably have been locked up here, because even their Marxism was different.

With the exception of perhaps a half a decade of high Stalinism, they had access to the literature they needed and could follow what was going on in the West. I will not speak of Kultura in Paris that everybody read and from which they received a breath of cultural fresh air. All this meant our Polish friends were better adapted and could make themselves European in a relative short time. Perhaps there is something to learn here.

Thirdly, our Polish friends pioneered the idea of civil society. In the 1970s young intellectuals who had been expelled from the university asked how to get the workers and intellectuals together in order to defend society from the state. They created the Committee for the Defense of the Workers (KOR) that later evolved into the Committee for Self-Defense of Society (KSS) that literally destroyed censorship and later produced the Solidarity trade union movement.

People like the exiled philosopher Leszek Kolakowski reinvented the idea of civil society (it can be traced back to Hegel) in order to explain what some of his own former students in Poland had managed to do. This was, of course, replaced for a time with General Jaruzelski's martial law, much preferable to the Soviet occupation that would have been the alternative, but when Communism fell, Poland was ready to step boldly on the road to the West. They had concentrated on society, not the state, and this prepared them for the journey that has taken them where they are.

Ukraine was damaged much more by Communism and has a much longer row to hoe, but the example of our Polish friends shows us what to aspire to and where to go. Sociologically and thus in terms of what was politically possible, Ukraine was and remains far different from Poland. I will not idealize Poland, but for all its problems, which our Polish friends discuss among themselves most freely, it has shown progress in making headway to where Ukraine also says it wants to be.

One would hope that the year of Poland in Ukraine is above all a learning experience, an experience of fraternal peoples who each wish the other well. They have the experts just waiting for an invitation. If Ukraine can even get to the point where it can make use of Poland's expertise, this will represent tremendous progress and serve the interests of both nations.

The Ukraine List (UKL) #233
compiled by Dominique Arel

3 May 2004

A sad day in Ukrainian studies: the American historian James Mace died today in Kyiv at the tender age of 52. Author of the classic Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918-1933 (1983) and of the monumental Investigation of the Ukrainian Famine 1932-1933, in two volumes (1987-1988), James paid a professional price for his sacrilegious claim-in Russian studies, that is--that the Ukrainian famine was man-made. His scholarship will survive the factional debates over the famine and his academic non-conformism will remain an inspiration for the field. A semi-biographical article of his was published in 2002 as "Facts and Values: A Personal Intellectual Exploration," in Samuel Totten and Steven Leonard Jacobs, eds., Pioneers of Genocide Studies, New Brunswick, NJ: Transaction Pub! lishers, pp. 59-74.
Our sympathies and prayers go to his wife and family -DA

08.05.04. Radio "Liberty" kan igen sende i Ukraine

Efter de skandaløse fratagelser af dens sendetid i Ukraine, har radio "Liberty" genoptaget udsendelsen af sine programmer i Ukraine på Vinnytsa-radiostationen "Takt"s frekvens 103,7 FM, meddeler Ukrajinski Novyny.

"Liberty" oplyser, at radiostationen "Takt" i Vinnytsa blev den første radiostation, som gik med til at samarbejde med "Liberty", efter radiostationen "Dovira"s afvisning af en fortsat transmission af "Liberty"s programmer og afbrydelsen af radio "Kontinent", som tilbage i marts forsøgte at transmittere "Libertys" programmer. "Liberty" og "Takt" underskrev deres samarbejdsaftale den 30. april. Fredag den 7. maj begyndte radio "Liberty" igen at sende i Ukraine. 

Radio "Liberty"s programmer vil nu blive sendt fra mandag til fredag fra kl. 6.30 til 7.30 og fra kl. 20.00 til 23.00, og desuden vil man sende timenyheder af 3-4 minutters varighed i tidsrummet fra 8.00 til 19.00. Lørdag vil radio "Liberty"s programmer bliver sendt fra 6.00 til 7.00 og fra kl. 20.00 til 22.00, og om søndagen fra 20.00 til 23.00. "Takt"s programmer bliver udsendt i Vinnytsa-regionen, samt i Khmelnytskyj, Zhytomyr, Tjerkasy og Odesa regionerne.

Tidligere blev radio "Liberty"s programmer i Ukraine sendt på radiostationen "Doviras" frekvens, men den 17. februar i år stoppede transmissionerne. "Dovira" begrundede denne beslutning med, at "Liberty"s informationsprodukt ikke passede ind i dens koncept. Derefter besluttede radio "Kontinent" at genudsende radio "Liberty"s programmer, men i starten af marts fik denne radiostationen konfiskeret sin radiosender og sit udstyr. "Kontinent" havde også stået for transmissionen af programmer fra "Voice of America", "Deutsche Welle" og BBC.

En række internationale organisationer udsendte erklæringer om pressionen mod ytringsfriheden i Ukraine, idet de som eksempel blandt andre nævnte lukningen af radiostationen "Kontinent" og radio "Dovira"s beslutning om at opløse kontrakten med radio "Liberty". "Kontinents" lukning fremkaldte en stor opstandelse i verden; dette skridt mødte hård kritik såvel fra repræsentanterne for den internationale presse som myndighederne i de vestlige lande. Blandt andet udtrykte USA's, Storbritanniens regeringer samt Europaparlamentet en dyb bekymring for situationen omkring ytringsfriheden i Ukraine. Den europæiske Union fremsatte en skarp udtalelse. Lignende henvendelser til de ukrainske myndigheder kom fra den internationale menneskerettighedsorganisation "Rapportere uden grænser", "Det internationale presseinstitut" og "Det amerikanske råd af Tv-og radiochefer". Korrespondent.net.

08.05.04. Retten i San Fransisco tilbageviser 24 af 53 anklagepunkter mod Lazarenko

Den føderale dommer, som leder retssagen "USA mod Pavlo Lazarenko" i retten i San Fransisco, har tilbagevist næsten halvdelen af anklagepunkterne i sagen. Inden Lazarenkos forsvar begyndte fredagens vidneafhøring, tilbageviste dommer Martin Jenkins en række anklagepunkter med den begrundelse, at USA's anklagemyndighed ikke havde formået at føre tilstrækkelig bevis for deres påstande i løbet af de seneste 6 uger af retssagen.

Ifølge nyhedsbureauet АР har dommeren tilbagevist 24 af 53 anklagepunkter. Samtidig med det oplyser andre journalister, som dækker retssagen, at dommeren har tilbagevist 25 ud af 53 anklagepunkter. Nyhedsbureauet АР var ikke i stand til at få en kommentar fra anklagemyndigheden. Lazarenkos advokater mindede om, at Lazarenko inden denne afgørelse risikerede at få 20 års fængsel. Hvis han bliver kendt skyldig efter de tilbageblevne anklagepunkter, vil han få under 5 års fængsel, oplyser en af hans forsvarere, Doron Weinberg. Som bekendt har Lazarenko allerede tilbragt over 4 år i fængsel inden retssagens start.

Blandt de afviste anklagepunkter er blandt andet sigtelsen for at have modtaget og overført hundreder af millioner ulovligt erhvervede penge til udenlandske konti, herunder til konti i USA. Anklagemyndigheden har forsøgt at føre bevis for, at disse penge reelt var bestikkelse fra "De forenede ukrainske energisystemers" side som betaling for begunstigelser ved regeringens opdeling af naturgasmarkedet i 1995. Inden starten på retssagen sagde dommeren, at regeringen skal bevise, at Lazarenko både har overtrådt ukrainsk og amerikansk lovgivning.

På det tidspunkt befandt Ukraine sig lige i starten af opbygningen af kapitalisme efter USSR's opløsning, og derfor kan man ifølge Jenkins ikke betragte den pågældende sigtelse som illegal virksomhed i landet på dette tidspunkt. Endvidere afviste dommeren sigtelserne for salg af sommerhuse til Ukraines regering. 

Samtidig med det fastholdt dommeren sigtelsen for, at Lazarenko har brugt sin indflydelse og udøvet pres mod Kyrytjenko med henblik på at hvidvaske penge via banker i San-Fransisco. 

Lazarenko gør gældende, at han har optjent sin kapital legalt i en situation med reel lovløshed på landets marked efter USSR's opløsning. Han hævder, at han planlagde at bruge pengene til at fjerne præsident Kutjma. Ifølge Lazarenko var Kutjma interesseret i at få ham afsat som en politisk modstander i kampen for præsidentembedet.

USA's anklagemyndighed har sagt, at sagen mod Lazarenko bør demonstrere for hele verden, at forbrydere ikke bør betragte USA som en sikker havn for beskidte penge. Forsvaret begynder afhøringen af sine vidner i næste uge, oplyser AP. UP.

10.05.04. Kutjma besøgte sin faders grav i Rusland

Som led i sit besøg i Rusland den 9. maj besøgte Ukraines præsident Leonid Kutjma Ærens mindelund, der befinder sig i militærforlægning nr. 22558 i landsbyen Novoselytsi i Novgorod-regionen, hvor hans far ligger begravet. Kutjma nedlagde en krans ved mindelunden, hvor 2.000 faldne soldater fra Den store Fædrelandskrig (2. verdenskrig, red.), ligger begravet. Han indskrev sig i garnisonens æresgæstebog og snakkede med veteranerne, oplyser præsidentens pressetjeneste. Ukraines præsident modtog et album med fotografier fra alle hans besøg i Novgorod-regionen, siden 1996. 

Under præsident Leonid Kutjmas rejse blev han ledsaget af sin hustru, datteren Olena, barnebarnet Roman, samt formanden for Verkhovna Rada, Volodymyr Lytvyn. Forinden havde Kutjma om søndagen sammen med Lytvyn, premierminister Viktor Janukovytj og andre højtstående personer samt repræsentanter for veteranernes samfundsorganisationer nedlagt kranse ved Den ukendte soldats grav i Kiev.

Oversergent Danil Kutjma døde i vinteren 1942 i militærhospital nr. 756 i landsbyen Novoselytsi af lungebetændelse, som han havde pådraget sig under de sovjetiske troppers forcering af floden Volkhov. Indtil 1996 havde man anset Leonid Kutjmas far som forsvundet i kamp. Hans gravsted blev fundet af opdagere fra Novgorod.

Siden da har Ukraines præsident hvert år på årsdagen for de sovjetiske troppers sejr over de nazistiske erobrere besøgt Novgorod-regionen sammen med sine nærmeste for at give en hyldest til faderen og alle de sovjetiske soldater, som omkom under krigen.

Fra ukrainsk side opførte man i 1997 et kapel ved garnisonen og et monument over de faldne. Monumentets forfatter er hovedarkitekt ved instituttet "Ukraines nationale forskningsinstitut", Serhij Shtukov. Selskabet "Ukrrestauratsija" har udført alle arbejderne. UP.

11.05.04. Zbigniew Brzezinski kommer på besøg i Ukraine

Den 13.-16. maj 2004 vil den kendte amerikanske politolog og rådgiver ved Center for strategiske og internationale studier, Zbigniew Brzezinski, besøge Kiev, oplyste lederen af det ukrainske udenrigsministeriums presstjeneste Markian Lubkivskyj på en pressebriefing i dag ifølge Interfaks-Ukrajina. Ifølge ham vil Brzezinski under sit ophold i Kiev mødes med landets ledelse, herunder udenrigsminister Kostiantyn Hrysjtjenko, samt repræsentanterne for et bredt udsnit af det politiske spektrum. For nærværende, fremhævede Lubkivskyj, fungerer Brzezinski som rådgiver ved Center for strategiske og internationale studier og er professor i amerikansk udenrigspolitik ved Skolen for fremtidige internationale studier ved John Hopkins universitetet i USA. I sin tid var han national sikkerhedsrådgiver for USA's præsident John Carter.

Brzezinski er forfatter til en lang række bøger og videnskabelige artikler. Den kendte politolog er blandt andet en konsekvent fortaler for tesen om, at Europas foreningsproces ikke vil kunne anses for fuldbyrdet uden en omfattende integration af Ukraine i de europæiske strukturer.

Ifølge Ukrajinska Pravdas kilder er Brzezinskis besøg i Ukraine kommet i stand ved mellemkomst af strukturer, der er knyttet til Viktor Pintjuk (som er gift med præsident Kutjmas datter. red.). Herom vidner blandt andet det forhold, at der er planlagt et ekslusivt interview med Brzezinski på Tv-kanalen ICTV. UP.

12.05.04. Verheugen udelukker ukrainsk EU-medlemskab

Den europæiske Unions kommissær med ansvar for udvidelsen, Günter Verheugen, udelukker muligheden af Ukraines, Ruslands eller Moldovas EU-medlemskab på lang sigt. Kun et meget tæt økonomisk samarbejde er muligt med disse lande og andre lande i regionen, sagde Verheugen tirsdag i den tjekkiske hovedstad Prag. 

Samtidig siger han, at han regner med, at Bulgarien og Rumænien kommer ind i EU i 2007, oplyser Deutsche Welle. Ifølge EU-repræsentanten er EU's økonomisk udvikling en prioritet inden den næste udvidelsesrunde. Den 1. maj blev 10 lande i Central, Øst, - og Centraleuropa medlemmer af denne sammenslutning. UP.

12.05.04. Parlamentet kræver, at Kutjma fyrer guvernøren i Transkarpato-regionen

Ukraines parlament Verkhovna Rada vedtog i dag en resolution, som opfordrer præsident Leonid Kutjma til at afskedige guvernøren i Zakarpatska-regionen (hvor byen Mukatjevo ligger, red.) og komme med en bedømmelse af de destabiliserende handlinger udført af visse personer i præsidentens administration. 238 deputerede stemte for resolutionen, herunder de fire oppositionsfraktioner, 4 deputerede fra "Ukraines Regioner", 13 deputerede fra "Centrum", en fra "Demokratiske initiativer", 1 fra Agrarpartiets fraktion, 11 fra NDP og 10 løsgængere.

I medfør af det sidste punkt i resolutionen henvender parlamentet sig til præsidenten med opfordring til at komme med en juridisk vurdering af handlinger begået af visse personer i præsidentens administration, som er destabiliserende for situationen i staten. 

Forinden var det ikke lykkedes at samle flertal for et ændringsforslag til resolutionen, som opfordrede til en afskedigelse af Viktor Medvedtjuk fra posten som leder af præsidentens administration. 212 deputerede stemte for dette ændringsforslag, mens et flertal kræver 226 mandater. UP.

12.05.04. Deputeret: sådan blev valgsvindelen i Mukatjevo udført

Anatolij Matvijenko (BJuT), der sidder i parlamentets ad hoc udvalg vedrørende begivenhederne i Mukatjevo og samtidig er formand for udvalget for statsbygning og lokalt selvstyre, beskylder nu præsidentens stabschef, Viktor Medvedtjuk, for at have koordineret og organiseret valgsvindelen i Mukatjevo. Beskyldningerne kom i dag under Matvijenkos indlæg fra parlamentets talerstol.

Matvijenko fortalte blandt andet, at han og deputeret Stretovytj ("Vores Ukraine") havde arbejdet i Mukatjevo i 5 dage, og at deres første konklusion er, at valgresultatet er forfalsket. Dette blev "sikret ved en kynisk berigtigelse på vejen fra valgdistrikterne (afstemningsstederne) til den territoriale valgkommission. Han foreviste lysbilleder af, hvordan forfalskningen blev udført. "å mødet i den territoriale valgkommission blev disse forfalskede dokumenter med de berigtigede tal udråbt af den territoriale valgkommissions formand Perestra", sagde Matvijenko.  

Ifølge ham er de personligt ansvarlige for forfalskningen af valgresultatet i Mukatjevo - formanden for den territoriale valgkommission Perestra og dennes stedfortrædere Steblyk og Kutuzova. Ifølge Matvijenko blev forfalskningen sikret "ved at man fratog et tal deleligt med hundrede fra Baloha og overførte det til Nusers resultat", hvilket, med en vis afvigelse, bekræftes af resultaterne af de exit-polls, som blev gennemført lige før valget. Desuden demonstrerede han lysbilleder, hvor man tydeligt kunne se, "hvor disse resultater blev optaget og hvorfor - hvor de sande og de forfalskede handlinger er".

Matvijenko påpegede, at resultatet på det 4. valgdistrikt strider mod sund fornuft, fordi protokollerne viser, at 1739 havde stemt, mens Nuser endte med at opnå 2479 stemmer. Matvijenko understregede endnu en gang, at "pausen, der blev bekendtgjort kl. 23.00, netop blev holdt med henblik på at forfalske, idet ingen yderligere observatører, herunder deputeret Zvarytj, fik lov til at komme ind efter pausen. Og dette er også forklaringen på, at Perestra ligger på hospitalet, mens protokollerne forsvinder". "Alene af den grund burde rigsadvokaturen have fremsat en protest", sagde de deputerede, som opfordrede rigsadvokat Vasyljev til at nå til bunds i sagen.

Den anden konklusion, som Matvijenko nåede frem til er, at

Desuden fremhævede Matvijenko, at folk med et kriminelt udseende "kørte rundt i bilerne 00 РР, som udleveres efter personlig ordre fra Rizak, mens deputeret ved regionalrådet - "tyven og banditten" Tjubirko" koordinerede hele indsatsen. Hvad angår den session, som blev organiseret kl. 17 den 20. april, påpegede Matvijenko, at forretningsordenen overhovedet ikke blev overholdt, blandt andet med hensyn til indkaldelsesfristerne, og at det var formanden for den territoriale valgkommission, Perestra, og ikke rådets formand, som ledede mødet. 

Matvijenko fremhævede, at hovedkonklusionen er, at denne situation ikke var forekommet "uden en velsignelse fra oven". "Hele mønstret og ligheden mellem begivenhederne i Mukatjevo og Donetsk peger i retning af, at de blev koordineret fra præsidentstabschefens kontor, fordi et velkendt politisk parti ønsker at kontrollere Ukraine fra Vest til Øst", sagde han. Han fremhævede, at "efter forløbet i Donetsk rådede Janukovytj til at "købe Pampers-bleer", men efter Mukatjevo var han tavs".

"For regimet blev valget i Mukatjevo en generalprøve på præsidentvalget og det blev ikke brugt til at afstemme en samlet kandidat fra styrets side. Medvedtjuk ville gerne vise præsidenten og premierministeren, at "kun jeg kan sikre jeres genvalg". UP.

13.05.04. Fire EU-lande ønsker ukrainsk medlemskab

Premierministrene for Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn, som udgør den såkaldte "Vishegrad-kvartet", bakker op om, at EU giver Ukraine en udsigt til et EU-medlemskab, hedder det i en artikel i dagens udgave af den polske avis "Gazeta Wyborcza" med overskriften "Vishegrad-gruppen støtter Ukraines indtræden i Eurounionen". Artiklen handler om, at premierministrene for Vishegrad-kvartetens lande, som allerede i dag repræsenterer fire EU-medlemslande, har vedtaget, at Vishegrad-kvarteten også vil eksisterer fremover, på trods af, at Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn er blevet medlemmer af EU.

Samtidig blev det under de fire premierministres møde på det tjekkiske slot Kromezhish i nærheden af byen Brno påpeget, at når medlemmerne af kvartetten allerede har opnået medlemskab af NATO og Eurounionen, så vil de fire landes næste mål blive EU's fortsatte udvidelse. I artiklen bliver den tjekkiske premierminister Vladimir Schpidli citeret for følgende: "Vi vil gerne indlede et intensivt samarbejde med Ukraine, Belarus og de vestlige balkanlande".

Videre skriver "Gazeta Wyborcza", at der i den europæiske kommissions nyligt offentliggjorte projekt om EU's fortsatte udvidelse intet står om udsigten til Ukraines indtræden i Den europæiske Union. 

I stedet for har nu premierministrene i Vishegrad-kvarteten udtalt sig for at give Ukraine en udsigt til at opnå medlemskab i Eurounionen, oplyser BBC. Vishegrad-kvartettens premierministre har i den forbindelse besluttet at sende et signal til Ukraine om, at "alt afhænger af jer". UP.

13.05.04. SDPU (o) udgiver bog om Jusjtjenko

Medlemmerne af SDPU (o)s fraktion har i dag delt en bog med titlen "Viktor Jusjtjenko: et fænomen eller et fantom" ud blandt de folkedeputerede i Ukraines parlament. Bogen er et sammendrag af ugebladet "2000" for perioden 2000-2004.

I kommentaren til den 300 sider store bog påpeges det, at det er et kollektivt portræt af en af de kendteste ukrainske politikere - Viktor Jusjtjenko - og en opsamling af allerede publicerede nyhedsartikler og baggrundsmateriale fra journalisterne ved "2000".

I selve forordet til bogen, som er udkommet i et oplag på 50.000 eksemplarer, fremhæves det, at "Jusjtjenkos team går meget op i at bruge slogans som et propagandainstrument". Fx: "Jusjtjenkos Ukraine vil ikke være bankerot", eller "Jo mere oligarkerne forsøger at få Jusjtjenko ned med nakken, jo mere vil folket støtte ham" mv. 

"De enkelte og letfattelige sproglige konstruktioner virker efter princippet "os imod dem", understreges det i forordet. "Jusjtjenkos propaganda fremstiller konkurrenterne som "antireformatorer", "oligarker", nogle som "ikke varetager landets, men udelukkende deres egne interesser", skriver bogens forfattere og tilføjer, at man således "på kunstig vis skaber en situation, hvor enhver kritik af Jusjtjenko automatisk vil blive tolket som fjenders rænkespil. Ingen kan så meget som tænke på, at gå ind i en analyse af, om indvendingerne mod Jusjtjenko holder vand". Bogen har en række afsnit som: "På mors ovn" (en ovn i et ukrainsk bondehus kan bruges til brødbagning og madlavning såvel som seng, red.), "Jusjtjenko om sig selv, samt dokumenter om Jusjtjenko", "Ved de, hvordan han var som premierminister? Og hvordan han var som bankmand? Og...", "En situationsbestemt leder af en situationsbestemt blok", "Typisk nashisme", "De første tilfælde af faneflugt er ikke de sidste".  

Ifølge eksperter anses ugeavisen "2000" for at være kontrolleret af SDPU (o). UNIAN. UP.

14.05.04. Ukraine: Massacre in Mukacheve

by TOL

KYIV, Ukraine--Opposition parliamentarians resorted to expletive-filled tirades and Western envoys struggled to find diplomatic terms to express their concern over a disputed mayoral election in Mukacheve.

Opposition lawmakers who observed the 18 April election in the Transcarpathian town said they were intimidated and beaten by people they alleged had been brought to town by supporters of President Leonid Kuchma to disrupt the vote when it seemed clear the opposition candidate would likely win.

Although an exit poll by leading Kiev pollsters Socis and the Razumkov Center showed Viktor Baloha, a member of the strongest opposition bloc, Our Ukraine, leading by at least 50 percent, Ernest Nuser of the pro-government United Social Democratic Party of Ukraine (USDPU) was declared the winner early on 19 April.

The electoral commission announced that Nuser won by 17,414 votes, to 12,282 for Baloha.

Opposition observers said the scale of vote-rigging was unprecedented in Ukraine's recent history. Police guards appeared either helpless or conniving in the face of attacks, they alleged, watching disinterestedly as troublemakers trashed polling booths and beat up members of parliament.

Observers from the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) witnessed an attack on a polling station. Referring to the events in the town on voting day, the organization said, "This brazen attempt to disrupt the election process is an attack on the fundamentals of democracy."

Many observers were surprised that an opposition candidate was actually allowed to run for mayor in Mukacheve, a town that has become a symbolic battleground between the president's camp and the opposition. Although the USDPU claims to be strong in Transcarpathia, Our Ukraine is very popular there.

In the past the government has eliminated strong opposition candidates by striking their names from the ballot at the last minute on a legal technicality. Baloha escaped this fate, even though in early April all 10 members of the election commission--made up entirely of government supporters--succumbed to a mysterious illness that prevented them from including the front-runner's name on the ballot papers for several days.

Despite a few reported attempts to stuff ballot boxes on polling day, the vote seemed to be going fairly smoothly. Our Ukraine's strategy of posting two parliamentary deputies as observers at all 30-odd polling stations seemed to succeed in preventing any major violations.

But as it became clear from exit polls and turnout figures that Baloha was winning by a landslide, trouble broke out. A report by a parliamentary commission sent the following day to investigate the debacle spoke of violent attacks by groups of underworld types on polling stations.

Opposition supporters said the attackers had been brought to Mukacheve from across Ukraine and given a free hand by the authorities in an attempt to muddy the waters ahead of the final act of vote-rigging.

Our Ukraine said official voting records it had obtained proved that Baloha won in every polling station. Our Ukraine's leader, Viktor Yushchenko, said that Baloha received more than 19,000 votes, 5,500 more than his opponent, RFE/RL reported.

Deputy speaker of parliament Oleksandr Zinchenko, who chaired the investigation commission, told the parliament that the electoral arithmetic employed in Mukacheve was invented by Stalin in the 1930s. "It doesn't matter how the people vote," Zinchenko said. "The final outcome has already been decided."

The actual ballot papers disappeared on the night of 20 April, making a recount impossible. According to Our Ukraine, the papers vanished from electoral headquarters after extra police officers posted at the behest of deputies to prevent just such an occurrence were recalled to their stations.

'National security threat'

As the scandal unfolded, Kuchma instructed Prosecutor-General Hennadiy Vasylyev and the Ukrainian Security Service to investigate possible irregularities in the election, and opposition deputies sponsored a petition asking Kuchma to sack presidential administration head Viktor Medvedchuk, Interior Minister Mykola Bilokon, and Transcarpathian Oblast Governor Ivan Rizak over the election fiasco. The parliament voted down the petition on 21 April.

As head of the presidential office, Medvedchuk is one of the most powerful figures in Ukraine. He also heads the USDPU party. The opposition accuses him of orchestrating Nuser's victory.

Security service chief Ihor Smeshko told the parliament on 20 April that the situation in Mukacheve was a "threat to national security." He did not specify the nature of the threat. Interior Minister Bilokon told parliament that rather than police beating up members of parliament, it was four deputies trying to gain access to the Mukacheve electoral headquarters who had assaulted riot police.

Kuchma's Mukacheve card

The blatant exercise of state power in Mukacheve came less than two weeks after Kuchma suffered an unexpected blow when his supporters in parliament were unable to muster the necessary majority to pass a constitutional reform bill. Kuchma's next move may be to seek a third term as president himself, or, if the bill can be pushed through, leave office and try to seek the premiership, a post that would be substantially strengthened by the reform legislation.

In the eyes of the West, Kuchma's and Ukraine's democratic credentials have been further sullied by the events in Mukacheve. The Americans and Europeans issued harsh statements, pushing diplomatic language to the limits. The U.S. Embassy in Kiev spoke of a "manifestly fraudulent manipulation of the voting results."

"The forces that blatantly violated laws in Mukacheve have chosen an unacceptable path," visiting Dutch Prime Minister Jan Peter Balkenende said on 19 April, according to the Our Ukraine press service.

Reaction from Kiev's large eastern neighbor, however, was notably absent. Kuchma had a cordial meeting with Russian President Vladimir Putin at Yalta on 23 April, when the two discussed an upcoming summit of leaders of the four "Single Economic Area" countries (Russia, Ukraine, Belarus, and Kazakhstan). After heaping praise on the coming economic partnership with Russia, Kuchma pointedly warned the European Union that Ukraine will not wait forever for a membership offer.

After the events in Mukacheve, that offer looks even less likely than ever, at least as long as Kuchma stays in power.

14.05.04. Janukovytj: EU forstår ikke Ukraine og fanger ikke vores signaler

Den amerikanske politolog Zbigniew Brzezinzki vil ikke udelukke, at Ukraine kan blive medlem af Den europæiske Union, men det indebærer, at Europas holdning til landet udelukkende afhænger af landet selv.

Det sagde rådgiveren ved Center for strategiske og internationale studier Brzezinski på et møde i dag i Kiev med Ukraines premierminister Viktor Janukovytj, oplyser Janukovytjs pressesekretær, Hanna Herman. Ifølge hende havde Brzezinski interesseret sig for, hvorvidt Ukraines integration i Det forenede økonomiske rum sammen med Rusland, Belarus og Kazakhstan ikke vil medføre en forsinkelse af integrationen i EU. Hvortil Janukovytj svarede: "EU forstår ikke Ukraine og opfatter ikke landets signaler".

Brzezinski pegede på, man i Europa for blot 5 år siden havde sagt, at de baltiske lande aldrig ville komme ind i EU, og at den samme holdning for ti år siden gjaldt Polen. "Bevidstheden følger realiteterne. Det er alene Ukraine der bestemmer, hvordan man vil forholde sig til landet fra EU's side", understregede han.

Under mødet talte Janukovytj og Brzezinski også om situationen omkring olierørledningen Odesa-Brody. "Det hele er klart, vi mangler bare olien", sagde premierministeren. Desuden handlede en stor del af samtalen om det forestående præsidentvalg i Ukraine. På Brzezinskis spørgsmål om, hvorvidt valget i Ukraine vil blive gennemskueligt og fair, sagde Janukovytj, at der ikke findes et eneste menneske i landet, der er mere interesseret i det kommende valgs gennemskuelighed og demokratisme end han selv, oplyste Herman. Desuden sagde premierministeren, at de kræfter, som han tilhører, "er i stand til at vinde et frit valg", sagde pressesekretæren.

På sin side sagde Brzezinski, at valgresultatet ikke har nogen betydning for ham personligt, men at det vigtigste er, at det skal være frit. Efter mødet sagde Brzezinski til journalisterne, at man under mødet med premierministeren også havde drøftet "spørgsmål af fælles interesse for USA og Europa, og herunder Ukraine, i en konstruktiv politisk løsning på den krise, som fortsætter i Irak", samt problemerne og udsigterne til Ukraines integration i såvel EU som NATO. "Det var en meget konstruktiv og venskabelig samtale", sagde Brzezinski. UP.

16.05.04. HISTORISK TRIUMF FOR UKRAINE VED MELODIGRANDPRIX-04

Ukraine blev vinder af det 49. europæiske Melodigrandprix, som fandt sted i Istanbul den 15. maj. Den ukrainske sangerinde Ruslana opnåede det maksimale antal point - 280 - for sin "vilde" optræden.

Under hele afstemningen stod det afgørende slag mellem fire deltagere; nemlig Serbien og Montenegro, Grækenland, Ukraine og Tyrkiet. Slutresultatet blev, at det tidligere Jugoslavien fik 2. pladsen med 263 point, Grækenland fik 3. pladsen med

Som bekendt bliver vinderen af "Eurovision" fundet ved en telefonafstemning blandt indbyggerne i samtlige europæiske lande, hvor grandpix'et bliver transmitteret. Deltagerne i afstemningen må ifølge reglerne ikke stemme på deres eget land.

Estland, Letland, Litauen, Polen, Island (!), Rusland, Tyrkiet og Israel gav alle Ruslana det maksimale antal point; nemlig 12

Andorra

I henhold til "Eurovisionens" regler skal det næste Melodigrandprix afholdes i vinderlandet, som modtager 5 millioner schweizerfrancs til formålet. Vi kan derfor med glæde meddele, at den 50. jubilæumsmelodigrandprix finder sted i Ukraines hovedstad, Kiev i 2005. Podrobnosti.

Den ukrainske sanger Ruslana blev med sin sang "Vilde danse" vinder af Melodigrandprix 2004, som fandt sted i Istanbul. 

Ukraines præsident Leonid Kutjma lykønskede den ukrainske sanger Ruslana Lyzhytjko med den spektakulære sejr ved Det internationale Melodigrandprix "Eurovision-2004", meddeler præsidentens pressetjeneste.

I sit lykønskningstelegram fremhæver præsidenten: "Jeg lykønsker Dem, Ruslana, med sejren ved "Eurovision" konkurrencen. De har givet millioner af ukrainske familier en uforglemmelig aften. De har forøget vores stats ære. Takket være Dem vil verden vide mere om Ukraines stemmer og melodier".

"Jeg ønsker Dem nye succeser i Deres virke. Jeg er overbevist om, at De vil indtage en fremtrædende placering blandt de skabere, uden hvilke der ikke havde været noget Ukraine", hedder det i Kutjmas lykønskning. Podrobnosti.

17.05.04. Powell lover Ukraine medlemskab af NATO

USA's udenrigsminister Colin Powell mener, at Ukraine med tiden kan træde ind i NATO, når landet har bevist sin hengivenhed til demokratiets idealer

"Der skal nok ske fremskridt, men det afhænger af skabelsen af demokratiske institutioner og hengivenheden til demokratiets idealer. Og vi håber på, at den dag kommer, hvor Ukraine, det ukrainske folk og dets ledere, vil vælge netop denne kurs, og så vil NATO åbne sine døre for Ukraine", siger han i et interview med Tv-stationen Inter.

Powell fremhæver, at USA gerne vil have gode relationer med Ukraine. "Vi har en vedvarende dialog med de ukrainske ledere. Vi er meget taknemmelige for den indsats, som Ukraine gør i forhold til vores bestræbelser på at genopbygge Irak, og derfor stræber vi mod også fremover at hjælpe Ukraine, samtidig med at landet bevæger sig mod demokratiske reformer og forbereder sig til valget", siger USA's udenrigsminister.

"Vi har imidlertid mange problemer med Ukraine, som vi skal løse. Det lægger vi ikke skjul på", tilføjede Powell. Endvidere understregede han, at "det er en kendsgerning, at vi fører en vedvarende dialog, og det beviser, at vi stræber efter fremskridt". "Ukraine og dets folk som nation fremkalder en begejstring hos os. Desuden lever der en talrig ukrainsk diaspora i USA, som vi også har gode forbindelser til", påpeger han.

Adspurgt om hvilken ukrainsk præsidentkandidat - Jusjtjenko eller Janukovytj - USA vil foretrække, understreger Powell, at "ukrainerne skal selv finde ud af, hvem der bliver præsident".

"Vi vil bare gerne se et frit og åbent valg, hvor alle vil få en chance for at udtrykke deres holdning gennem afstemningen, mens hver enkelt af kandidaterne vil få lige muligheder for at præsentere sine holdninger i massemedierne, hvor hver eneste vil have ret til at blive indregistreret og hans stemmeseddel således vil blive medregnet på behørig vis, så at folkets vilje således vil blive virkeliggjort", siger Powell.

"Det afhænger af ukrainerne, og vi vil bare se et frit, åbent, fuldgyldigt og ærligt valg". Hvad angår Ukraines tilslutning til Det fælles økonomiske rum, siger USA's udenrigsminister, at det er et valg, som Ukraine selv foretager.

"I dag har vi ingen kappestrid med Den russiske Føderation. Ukraine bør selv beslutte, hvilke relationer landet skal have til Rusland, ligeså vel som til USA. I dag er det hele ikke ligesom det var under Den kolde Krig, da vi kun skulle vælge, hvilken side vi skulle stå på", siger han.

"Ukraine er en del af Europa. Landet bør stræbe mod at blive medlem af Europæiske institutioner. Og sørge for gode relationer til Nordamerika og Canada. Og de relationer, som Ukraine vil få med Den russiske Føderation, afhænger udelukkende af Kievs og Moskvas valg", tilføjer Powell. "Ohljad teleefiru". UP.

18.05.04. Oppositionsforlag brændt ned

Natten fra den 15. til den 16. maj nedbrændte forlaget "Prosvita"s bogtrykkeri i byen Brody i Lviv-regionen. Beboerne i de nærliggende bygninger siger, at de om morgenen blev vækket af en kraftig eksplosion og så en kæmpemæssig flamme stå op af trykkeriet. "Branden varede omkring en time", siger lederen af byens selvstændige branddeling nr. 18 Vitalij Jevhenovytj Pokutystkyj.

Det lykkedes brandmændene at slukke ilden, men det var ikke nok til at forhindre, at teknikken blev sat ud af drift. Alt i lokalerne var brændt ned: kabler, 2 bunker papir, elektronik samt polygrafisk udstyr og på 1. salen var gulvet blevet antændt. En af de nærmeste dage havde man planlagt en højtidelig indvielse af trykkeriet. Man havde lige netop fået alle de nødvendige tilladelser fra alle tekniske tjenester. "Tirsdag den 18. maj manglede vi kun at opnå den endelige accept fra Lvivs regionale afdeling for arbejdets beskyttelse, hvorefter vi havde tænkt os at påbegynde arbejdet", hævder en af mændene bag forlaget "Prosvita", Dmytro Tjobyt.

Dette forlag er kendt som det forlag, der udgav bogen "Narcissos", som omhandler lederen af Ukraines præsidents administration, Viktor Medvedtjuk. UP.

18.05.04. Private fonde beskyldes for at blande sig i Ukraines anliggender

Verkhovna Radas 1. næstformand, Adam Martynjuk, er overbevist om, at det overvejende flertal af de ikke-statslige fonde, som deltager i valgkampen i Ukraine, blander sig i landets interne anliggender. Det sagde han i går under en pressekonference i Kiev.

"Der findes over hundrede af de såkaldte "ikke-statslige fonde", som under dække af meget velmenende, gode hensigter og programmer samt hensigtserklæringer beskæftiger sig med det, at de blander sig i vores interne anliggender", sagde Martynjuk.

Udtalelsen faldt, da han af journalisterne var blevet spurgt om det hensigtsmæssige i at behandle informationerne fra det midlertidige efterforskningsudvalg, som skal finde frem til eksempler på udenlandsk indblanding i finansieringen af valgkampen via ikke-statslige organisationer, som modtager udenlandske tilskud.

Ifølge ham er disse fonde for 90-100% vedkommende beskæftiget med at lave noget andet end det, som "officielt er nedfældet i deres programmer". Martynjuk fremhævede, at det ville være godt, hvis Ukraine også kunne føre lobbyvirksomhed for sine interesser i andre stater gennem organisationer og fonde; men i dag "er det desværre det modsatte, der foregår".

"Det absolutte flertal af fondene lobby'erer de staters interesser, som de arbejder for", sagde Martynjuk, idet han fremhævede, at informationerne herom fra det midlertidige udvalg vil være yderst brugbare, såvel for de folkedeputerede som for massemedierne, så man kan finde ud af "hvad disse fonde i virkeligheden laver". Interfaks-Ukrajina. UP.

19.05.04. 23 medlemmer har forladt SDPU (o) i protest

På Krim har 23 personer fra Simferopol forladt SDPU (o) i protest mod partiledelsens meddelagtighed i forfalskningen af borgmestervalget i Mukatjevo, og samtidig har de opfordret andre partifæller til at følge deres eksempel. Det oplyser radio "Liberty" med henvisning til nyhedsbureauet "Krimpartinform" i Simferopol.

Ifølge erklæringen, som blev offentliggjort i Simferopol, "er krisefænomenerne i partiet på det seneste blevet særlig tydelige", hvor SDPU (o) "er blevet trukket så meget ind i den politiske reform", at det har glemt det vigtigste - forsvaret af folkets sociale garantier."

De tidligere socialdemokrater siger, at de inden begivenhederne i Mukatjevo "stadig havde et håb om, at partiets kurs ville blive ændret, og at det ville stille sig på folkets side. Men begivenhederne i Mukatjevo har slået en tyk streg over vores forhåbninger", hedder det i de 23 partiafhopperes erklæring.

Det (forenede) socialdemokratiske partis republikanske komite på Krim ville i går hverken bekræfte eller kommentere hændelsen.  UP.

19.05.04. Europarådet bekræfter vedtagelsen af Mukatjevo-rapport

Præsidenten for Europarådets Kongres af lokale og regionale råd, Herving Van Staa, bekræfter, at man den 4. maj har godkendt den rapport om borgmestervalget i Mukatjevo, som ikke anerkender valgresultatet og opfordrer til et omvalg. Det siger Staa til Іnstitut for masseinformation, som har bedt ham om en kommentar til "dementierne" i en række ukrainske massemedier - blandt andre Tv-stationerne "1+1", "Іnter", UT-1 og andre - af, at der den 4. maj havde fundet en drøftelse i Paris sted af situationen i Mukatjevo og en rapport var blevet offentliggjort.

"Jeg kan bekræfte, at vi den 4. maj har vedtaget en rapport om borgmestervalget i Mukatjevo. Således blev denne det officielle dokument, som repræsenterer Kongressens officielle holdning", siger Herving Van Staa. Eftersom dokumentet er blevet godkendt, understregede hr. præsidenten, at det ikke giver nogen mening at vende tilbage til et allerede officielt dokument for anden gang indenfor samme måned.

Herving van Staa bekræftede også, at rapporten er blevet videresendt til Den parlamentariske forsamling, Ministerkomiteen samt de ukrainske myndigheder. Den 7. maj citerede nyhedsbureauet "Ukrinform" byen Dnipropetrovsks borgmester og medlem af Ukraines delegation i Europarådets Kongres af lokale og regionale råd, Ivan Kulytjenko, for, at hævde, at spørgsmålet om borgmestervalget i Mukatjevo ikke var blevet taget op. Han henviste også til Kongressens præsident, Herving Van Staa, der ifølge ham var gået med til ikke at drøfte situationen i Mukatjevo i maj måned, inden Verkhovna Radas egen konklusion og ministrenes beretning.

Herefter udsendte en række massemedier, der kontrolleres af præsidentens stabschef Viktor Medvedtjuk, flere dage i træk Kulytjenkos udsagn om, at "en sådan beslutning i virkeligheden ikke vil blive truffet på mødet i bureauet". UP.

19.05.04. Janukovytj på besøg i Bruxelles

NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer understreger vigtigheden af, at relationerne mellem Ukraine og NATO bliver baseret på en årlig handlingsplan, som blandt andet forudsætter garantier for demokrati i Ukraine. Det sagde NATO's generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer på en pressekonference i Bruxelles efter forhandlinger med Ukraines premierminister Viktor Janukovytj.

"Vores forhold til Ukraine bygger på en årlig målrettet handlingsplan, som vi agter at udvikle også fremover, og som indbefatter Ukraines hensigt om at fortsætte med at udvikle demokratiske friheder, massemediernes frihed og lovens overhøjhed", sagde Hoop Scheffer.

Ifølge generalsekretæren forsikrede Janukovytj ham om vigtigheden af forholdet til NATO, og at det blandt andet handler om garantier for demokratiske friheder i Ukraine. "NATO tillægger disse elementer (spørgsmålet om ytringsfrihed i den årlige handlingsplan Ukraine-NATO) en stor betydning", sagde generalsekretæren desuden. Hoop Scheffer påpegede desuden, at han havde opfordret Janukovytj og dennes regering til at fremskynde implementeringen af forsvarsreformen.

"Jeg udtrykte en oprigtig taknemmelighed for den internationale ansvarlighed, som Ukraine påtager sig i forskellige sektorer", tilføjede Hoop Scheffer. Han oplyste, at der den 6-7. juni i Warszawa vil finde "et meget vigtigt" forsvarsministermøde for NATO-medlemslandene sted, hvortil Jevhen Martjuk også er blevet indbudt. "Jeg håber, at vi vil få underskrevet et memorandum om gensidig forståelse - det er et meget vigtigt dokument for den strategiske alliance mellem Ukraine og NATO", tilføjede Hoop Scheffer.

Endvidere fremhævede Hoop Scheffer, at det niveau, som Ukraine skal være repræsenteret på under NATO's topmøde i Istanbul i juni i år, endnu ikke er blevet fastlagt. "Beslutningen herom er endnu ikke truffet, men det vil NATO snart gøre", sagde Hoop Scheffer.

Scheffer sagde, at det havde været "en fornøjelse" for ham at møde Janukovytj, "især i betragtning af Ruslanas vellykkede optræden ved Det internationale Melodigrandprix". Som svar på det sagde Janukovytj, at han gerne ville invitere Hoop Scheffer næste år til Ukraine, når Melodigrandprixet skal afholdes i Ukraine og "Ruslana skal repræsentere Ukraine for hele Europa".

"Jeg vil helt bestemt overbringe hende deres lykønskning, og at de holder af hende", sagde Janukovytj til Hoop Scheffer. Hertil svarede NATO's generalsekretær: "Hvis jeg ikke skal synge, så er det i orden". UP.

20.05.04. Prodi gentager, at Ukraine ikke kan opnå EU-medlemskab

Formanden for Den europæiske Kommission, Romano Prodi, slår fast, at Ukraine ikke har nogen udsigt til at blive medlem af Eurounionen i den nærmeste fremtid.

På en pressekonference i Bruxelles i tirsdags efter sit møde med den ukrainske premierminister Viktor Janukovytj fremhævede Prodi, at EU's partnerskabsstrategi i forhold til naboerne på nuværende tidspunkt er den optimale form for samarbejde. "Vi kan i dag ikke fortsætte EU's udvidelse, men der er et perspektiv i, at Ukraine vil dele alt med os, undtagen selve deltagelsen i EU's institutioner", sagde han. "Jeg gentager, at jeg anser dette for at være et enormt skridt i den rigtige retning", tilføjede Eurokommissionens formand.

På mødet mellem Janukovytj og Prodi drejede det sig om, at Ukraine og Den europæiske Union agter at afstemme en fælles handlingsplan inden topmødet Ukraine-EU, som finder sted i Haag den 8. juli.

"Vi betragter forberedelsen af en handlingsplan for at være et meget principielt spørgsmål, og vi vil insistere meget indædt på, at begge parter opfylder alle bestemmelserne i dokumentet indenfor den fastsatte frist", understregede Janukovytj under pressekonferencen. Janukovytj udtrykte endvidere håb om, at spørgsmålet om EU's anerkendelse af Ukraine som et land med markedsøkonomi vil blive løst positivt under det kommende topmøde Ukraine-EU i Haag. Janukovytj understregede: "Vi har sat os som mål, at dette spørgsmål vil blive løst i løbet af topmødet". Han oplyste, at en gruppe ukrainske eksperter i løbet af juni måned inden topmødet vil give Eurounionen en rapport om det arbejde, som de har lavet indtil da.

Prodi fremhævede, at det "for det første er prispolitikken og for det andet er loven om konkurs", der er blandt hindringerne for Ukraine på vej mod en opnåelse af denne status. "Jeg er sikker på, at vi vil løse de stillede spørgsmål og vil opnå dette mål meget hurtigt", understregede formanden for Eurokommissionen. Interfaks-Ukrajina. UP.

20.05.04. George Bush Senior besøger Ukraine

USA's tidligere præsident George Herbert Walker Bush (senior) kommer den 20-21. maj til Ukraine på et privat og uofficielt besøg. Den tidligere leder af den amerikanske stat ankommer til Kiev på invitation af folkedeputeret Viktor Pintjuk og korporationen "Interpipe" indenfor rammerne af sin europæiske turne, oplyser besøget koordinationscentrum, det nationale Shevtjenko-universitets pressetjeneste. Det vil være Bush den ældres andet besøg i Ukraine siden 1991. Første gang han var i Kiev var, mens han var præsident.

Hovedformålet med det nuværende besøg er at stifte bekendtskab med de ændringer, som er sket i landet i løbet af de sidste 13 år, samt udveksle synspunkter med repræsentanterne for den ukrainske elite og offentlighed i forhold til fremtidens verdensorden.

Bush skal efter planen holde møder med Ukraines politiske ledere og samfundsledere, samt holde en tale i Shevtjenko-universitetet for studenter, undervisere og gæster. Den 41. amerikanske præsident vil blive ledsaget af administrerende direktør i Bush-Fonden, Roman Popadyuk, som var USA's første ambassadør i det uafhængige. Interfaks-Ukrajina.

20.05.04. Kutjma: Den politiske reform er allerede i gang

Ukraines præsident Leonid Kutjma anser den økonomiske og indenrigspolitiske situation i landet for at være "tilpas stabil", hvilket skaber gunstige forudsætninger for afholdelsen af et normalt præsidentvalg. "Alt i alt kan vi tale om en tilstrækkelig stabilitet ikke alene i den økonomiske, men også i den indenrigspolitiske situation i landet. Forsøget på at kuldkaste situationen er resultatløse. Det skaber normale forudsætninger for en normal valgkamp", sagde Kutjma i sin åbningstale ved rundbordskonferencen: "Den politiske proces i Ukraine: de vigtigste spørgsmål og modsætninger", som fandt sted i Kievs nationale institut for strategiske studier i onsdags.

Præsidenten udtrykte også sin overbevisning om, at der vil komme "objektive juridiske vurderinger og konklusioner" omkring situationen med borgmestervalget i Mukatjevo. "Jeg understreger, at jeg er den, som er allermest interesseret i det", sagde han. Præsidenten understregede i den forbindelse, at "ingen har ret til at blande sig" i efterforskningen af Mukatjevo-begivenhederne.

Kutjma fremhævede også, at den politiske reform i Ukraine "faktisk er gået i gang", idet han understregede, at han tænkte på vedtagelsen af lovene om forholdstalsvalg i parlamentet og præsidentvalg. "Det drejer sig om et ret alvorligt skridt på vej til en fuldkommengørelse af lovgivningen og samfundets demokratisering som sådan", sagde han. Samtidig kan ændringerne i valglovgivningen ifølge præsidenten kun have en positiv effekt i ét tilfælde: hvis de sker i sammenhæng med en reform af hele magtsystemet.

Efter præsidentens mening har blokken "Vores Ukraine" "begået en stor fejl" ved at blokere forfatningsændringerne. Han mindede om, at overgangen til en parlamentarisk-præsidentiel model var en af de centrale teser for "Vores Ukraine" og dets nuværende allierede under parlamentsvalget i 2003. "Men nu, hvor de i horisonten øjner en sejr ved præsidentvalget, har de forkastet den", understregede han. Præsidenten er dog overbevist om, at det ikke vil lykkes at standse forfatningsændringsprocessen i vores land. "Man kan kun forsinke den", sagde Kutjma.

Han understregede, at samfundet er interesseret i en forfatningsreform, og desuden kom han med en positiv vurdering af de begivenheder, som hænger sammen med "en omstrukturering af de politiske kræfter i parlamentet. "Det drejer sig om sammenslutningsprocesserne i flertalsfraktionerne", sagde han og tilføjede, at dette har været en følge af vedtagelsen af loven om forholdstalsvalg.

Samtidig understregede Kutjma i lyset af parlamentets arbejde på det seneste: "Ukraines højeste lovgivende organ lever i dag ikke op til sin bestemmelse. "Jeg vil gerne understrege: i dag har vi alle, herunder samfundet, brug for ikke en formel men en reel konsolidering i parlamentet", understregede Kutjma. Ifølge ham er der "tid nok endnu" til præsidentvalget og han opfordrer de deputerede "til at bestemme sig for, hvilken politisk kraft de fremover vil leve med".

Han henledte opmærksomheden på en artikel i avisen "Washington Post" af Anders Åslund, i hvis holdninger i forhold til Ukraine der kan spores nogen positive ændringer. "Jeg berører dette spørgsmål for endnu engang at accentuere spørgsmålet om kontinuiteten i reformpolitikken efter præsidentvalget", sagde statsoverhovedet. Interfaks-Ukrajina. UP.

24.05.04. Bush senior ser "fantastiske muligheder" i Ukraine

USA's tidligere præsident George Bush den ældre opfordrer til, at der afholdes et ærligt præsidentvalg i Ukraine. "Der er visse bekymringer om, hvordan et lokalvalg for nyligt har fundet sted [i Mukatjevo]. Hvis det gentager sig, vil det være en tragedie for Ukraine", sagde Bush, da han fik stillet et spørgsmål i forbindelse med sin tale i Shevtjenko-universitetet. "Jeg er overbevist om, at Ukraines ledelse vil lade sig styre ikke af sine egne interesser, men af statens interesser, som det var i 1991 eller i 1994. Man kan miste meget, hvis man handler overilet", sagde han.

Bush mindede om, at de internationale institutioner som Eurounionen, Europarlamentet, Europarådet og NATO har indtaget "en klar holdning" i forhold til, at der er brug for et demokratisk valg i Ukraine. Efter hans mening har det, som sker i Ukraine, "en stor betydning for verden".

Bush tilføjede, at Ukraine også udover selve valget mellem kandidaterne, også vælger hvilke metoder valget skal finde sted efter. Samtidig sagde Bush, at det i dag for ham er "meget behageligt at komme til Kiev og forvisse sig om, hvor langt Ukraine er kommet på frihedens vej" sammenlignet med hans forrige besøg til Sovjetukraine i 1991.

Alt i alt har Ukraine efter Bush's opfattelse "fantastiske muligheder": hvis Ukraine bevæger sig i retning af markedsforandringer og demokratiske forandringer, "så venter der Ukraine en lysende fremtid". Efter hans mening er "den bedste" vej til Ukraines integration i Vesten "en fuldkommengørelse af demokratiet". "I har gjort meget, men der er endnu meget tilbage at gøre", tilføjede han. "Jo mere demokrati, jo mere blomstrende vil det ukrainske folk være", sagde Bush. I Kievs universitet holdt Bush en tale, hvor han mindedes begivenhederne i 1991. Derefter besvarede han spørgsmål, som blev sendt skriftligt fra tilhørerne. Spørgsmålene blev udvalgt og oplæst umiddelbart af Viktor Pintjuk, som står bag Bush's besøg. Pintjuk oplæste spørgsmålene på såvel russisk, ukrainsk og engelsk. UP.

24.05.04. Irak-spørgsmålet vil blive afgørende for USA's holdning til præsidentvalget

Under præsidentvalgkampen i Ukraine vil Rusland øve indflydelse gennem personer, mens Vesten vil arbejde for en demokratisk, fri og ærlig valgprocedure, mener præsidenten for Det ukrainske center for økonomiske og politiske studier opkaldt efter Oleksandr Razumkov, Anatolij Hrytsenko.

Det sagde politologen til journalister i pausen under en rundbordskonference om temaet: "Den ydre faktor ved præsidentvalget 2004", som fandt sted i Kiev i fredags. "Den europæiske Union og USA, som ikke har deres egen kandidat og ønsker ikke at støtte nogen person, vil arbejde for en demokratisk, fri og ærlig procedure og er parat til at anerkende den, som vinder", sagde Hrytsenko.

Ifølge ham har Rusland "så længe valget ikke er gået i gang, ikke sin egen kandidat. "Indtil videre ser de Janukovytj (premierministeren) og Jusjtjenko (lederen af "Vores Ukraine") an, og fører de relevante konsultationer og forhandlinger. "Jeg er sikker på, at Rusland med starten af valgkampen vil bestemme sig for, om de vil støtte en konkret kandidat, og jeg er i realiteten overbevist om, at det bliver kandidaten fra magthaverne", sagde politologen og understregede, at Rusland "vil arbejde netop personificeret".

Efter Hrytsenkos opfattelse vil Ruslands indflydelse udfolde sig på flere niveauer, herunder det politiske, diplomatiske, økonomiske, mediemæssige og PR-teknologiske. Samtidig vil "det vigtigste for vore oligarker, præsidentkandidater og politikere, som allerede har deres egne midler og medieressourcer, være den politiske støtte fra præsident Putins side". Samtidig mener Hrytsenko, at "hvis oppositionskandidaten opbygger sin valgkamp på en begavet måde og viser, at man ikke længere kan leve på denne måde, men kan leve på en anden måde og får folk overbevist herom, så vil ingen ydre indflydelse kunne afholde ham (fra en sejr ved præsidentvalget)".

Efter hans opfattelse har USA endnu ikke besluttet sig for, hvem de vil kunne støtte ved præsidentvalget, eftersom lederen af blokken "Vores Ukraine" Jusjtjenko, "der i lang tid i de vestlige medier har positioneret sig som en proamerikansk kandidat, ikke har overbevist amerikanerne om, at han vil være den mest acceptable kandidat for dem". Efter Hrytsenkos opfattelse forholder amerikanerne sig meget følsomt til oppositionens holdning til tilbagetrækningen af styrkerne fra Irak. "Det svækker USA's støtte til de oppositionelle kræfter noget".

Samtidig "tager amerikanerne også Janukovytj i øjesyn, eftersom han endnu ikke har taget nogle beslutsomme skridt, som kunne få amerikanerne til at vende sig imod ham".

I en interview med nyhedsbureauet "Interfaks-Ukrajina" siger næstformanden i parlamentets udenrigsudvalg, Ihor Ostash ("Vores Ukraine"), at man ikke bør "overdrive Vestens eller Østens indflydelse ved præsidentvalget, eftersom det trods alt er ukrainerne, der har afgørende ord". Efter Ostashs opfattelse vil den vestlige indflydelse ske ad flere kanaler, og "Vesten vil ikke satse på en konkret samlet kandidat". Samtidig vil Rusland efter hans mening "ved at lukke øjnene for spørgsmålet om, hvor demokratisk valget vil blive, forsøge at støtte styrets fælles kandidat, efter som Rusland for alt i verden vil bevare stabiliteten i de økonomiske projekter, herunder i forhold til projekterne omkring transporten af gas og elektroenergiprojekter".

"Rusland vil bestemme sig for en kandidat, og denne kandidat vil være styrets kandidat. Det er helt klart. Hvorvidt det bliver Kutjma eller Janukovytj, gør ikke den store forskel, eftersom scenariet for støtten til ham vil være den samme", mener Ostash. Interfaks-Ukrajina. UP.

24.05.04. Ukraine insisterer på ren frihandelszone indenfor EEP

På topmødet for Det fælles økonomiske rum, som blev indledt i søndags, vil de fire landes præsidenter pålægge, at alle organisationens vigtigste normative regler skal være færdigforhandlet inden udgangen af 2004.

Ruslands energiminister Viktor Khrystenko oplyste, at lederne af Rusland, Kazkhastan, Ukraine og Belarus under mødet i Jalta "vil fastsætte en hård deadline for udarbejdelsen af alle EEP's dokumenter". Efter Khrystenkos opfattelse vil slutningen af 2004 blive denne hårde deadline. "Jeg vil tro, at EEP's ledere vil pålægge regeringerne at afslutte udarbejdelsen af de normative regler inden årets udgang", sagde han.

I den forbindelse fremhævede den russiske minister det forhold, at et halvt år ikke er nogen lang frist. "Jeg er bange for at sige hvor mindre det er sammenlignet med de europæiske (integrations) hastigheder - det er lidt skræmmende!", sagde Khrystenko, som repræsenterer Rusland i EEP's gruppe af topforhandlere. Han anser den hastighed, som EEP er i gang med at blive opbygget med, som "uden fortilfælde". "Siden februar 2003 har vi formået ikke alene at afstemme og underskrive aftalen, men også at ratificere den", sagde Khrystenko.

På sin side oplyste det russiske udenrigsministeriums officielle repræsentant Aleksandr Jakovenko, at man i Moskva "er tilfreds med arbejdet med udformningen af EEP". I løbet af den relativt korte periode, som er gået siden vi den 19. september 2003 underskrev den stiftende aftale, har vi nået en hel del", sagde han.

Samtidig henleder en kilde i Ruslands regering opmærksomheden på de vanskeligheder, der eksisterer i udformningen af EEP. Blandt andet siger kilden, at hvert eneste af de fire EEP-lande har sin egen opfattelse af hvilke dokumenter, der skal vedtages som de første. "Kazakhstan er interesseret i nedsættelsen af transporttariffen. Ukraine - i nedsættelsen af tarifferne for jernbanetransporten. Blandt Ruslands nøgleinteresser er etableringen af et nationalt investeringsregime", fremhæver han. I dag vanskeliggøres ifølge kilden arbejdet med pakken af fælles lovforslag af, at visse af deltagerlandene forsøger "at rive de 10-15 normative regler, der har størst interesse for dem, ud af den samlede dokumentpakke, for hurtigst muligt at få dem godkendt ". "Efter Moskvas opfattelse er dette en kurs, som ikke fører til noget", sige kilden. Han siger, at den eneste udvej af denne situation er at vedtage alle dokumenterne i en samlet pakke.

"Løsningen af problemet ligger i at samle reglerne i et kodificeret dokument og udarbejde en slags EEP's økonomiske forfatning, hvor man så i selve forfatningen opererer med en integration på forskellige niveauer og i forskellige hastigheder", siger kilden.

Ifølge kilden er Kazakhstan og Belarus i princippet enige i, at "EEP's lovgivning" bør være fælles og alsidig. Samtidig prøver man fra ukrainsk side "at lave et sammenfatning af alle over 100 dokumenter og trække det, som vedrører oprettelsen af en frihandelszone uden undtagelser og begrænsninger, ud". I den forbindelse understreger kilden, at Moskva er af den opfattelse, at "dette spørgsmål (om etableringen af en frihandelszone) bør overgå til en bilateral forhandling mellem Rusland og Ukraine". I den forbindelse oplyser kilden, at man under den ukrainske premierminister Viktor Janukovytjs nylige besøg i Moskva har afstemt en køreplan for ophævelsen af undtagelserne fra frihandelszonen i forhold til fire varegrupper - konditorprodukter, sukker, spiritus og tobak. Ifølge kilden ligger den tidligste dato for ophævelsen af undtagelserne, afhængig af varegruppen, i 2005, og den seneste - i 2012. Dokumentet kan blive gjort klart til underskrivelsen under mødet i den russisk-ukrainske regeringskommission i slutningen af juni eller i starten af juli i år.

Blandt de omstændigheder, som vanskeliggør udformningen af EEP, nævner nyhedsbureauet RIA "Novostis" kilde også den indenrigspolitiske situation i Ukraine, herunder præsidentvalget i oktober. I den forbindelse mener han, at man bør løse alle de vanskelige spørgsmål omkring EEP med Ukraine i et bilateralt format.

Hvad angår Kievs ratificering af Bishkek-aftalen om en "nulløsning" og Ruslands overgang til princippet med at opkræve moms på handel med olie og gas ud fra modtagerlandet, oplyser RIA "Novostis" kilde, at "der her ikke kan være tale om en direkte sammenhæng". Samtidig siger han, at "vi er parat til at løse spørgsmålet om momsen, såfremt problemet omkring "nulløsningen" bliver løst, selvom Ruslands pris herfor vil blive 800 mill. $ om året.

Ukraine er den eneste tidligere sovjetrepublik, som ikke anerkender "nulløsningen", ifølge hvilken hele USSR's udenlandske ejendom og gæld er gået i arv til Rusland. Samtidig sagde fredag en anden kilde i regeringen til RIA Novosti, at Rusland ikke har planer om fra 2005 at gå over til at opkræve moms på handlen med olie og gas med Ukraine ud fra modtagerlandet. I det føderale finanslovsforslag for 2005 vil man ikke afsætte penge til budgettets forventede tab, som ifølge eksperter vurderes til $800 mill., sagde han. RIA Novosti. Interfaks-Ukrajina. UP.

25.05.04. Ukraine er blevet inviteret med til NATO's topmøde i Istanbul

Præsidenten for NATO's parlamentariske forsamling, Douglas Beroyter, fortalte tirsdag i Kiev, at beslutningen om, hvorvidt Ukraine skal deltage i NATO's topmøde i Istanbul vil blive truffet på tirsdag. I et interview med journalisterne efter sit møde med Verkhovna Radas formand, Volodymyr Lytvyn, fremhævede Beroyter, at "spørgsmålet omkring Ukraines deltagelse i topmødet i Istanbul vil blive opklaret inden dagen er omme". Topmødet skal finde sted i juni.

Præsidenten for NATO's parlamentariske forsamling understregede, at det endnu er for tidligt at komme med konklusioner omkring invitationen til Ukraine om at deltage i topmødet. "Her er der virkelig en vis uoverensstemmelse blandt NATO-landene", sagde Beroyter. Ifølge ham forstår han, hvor vigtigt deltagelsen i topmødet er for Ukraine. Beroyter mindede om, at NATO's parlamentariske forsamling har været part i topmødet under de tre seneste NATO-topmøders møder for NATO-landenes parlamentsformænd. Beroyter understregede, at han hilser det velkommen, at den ukrainske delegation deltager i topmødet i Istanbul som associeret medlem af NATO's parlamentariske forsamling.

På sin side sagde Lytvyn: "Efter min opfattelse skal et sådant topmøde finde sted på højeste niveau. Man kan ikke skubbe Ukraine væk fra de euroatlantiske og europæiske processer. Sikkerhedsproblemerne vil efter min mening ikke vinde noget ved det. Man bør anlægge et helhedssyn i stedet for at afvente afslutningen af valget (af præsidenten) for derefter at starte forfra. Jeg mener, at det er uacceptabelt i storpolitik", sagde Lytvyn. Ifølge parlamentsformanden havde han forstået på samtalen med Beroyter, at beslutningen om Ukraines deltagelse i topmødet i Istanbul allerede er truffet, men først vil blive offentliggjort på tirsdag.

I slutningen af april sagde Ukraines præsident Leonid Kutjma om Ukraines deltagelse i det kommende NATO-topmøde i Istanbul, at i dag er spørgsmålet om hvilket niveau Ukraine skal deltage i på NATO-topmødet ikke så vigtigt som under alliancens topmøde i Prag. "Jeg vil gerne understege: i dag har vi ikke den samme situation, som vi havde op til Prag-topmødet, da Ukraine blev beskyldt for at sælge "Koltjuga" til Irak. "I dag afhænger alt af, hvordan man ser på situationen, herunder hos os", sagde Kutjma.

Som bekendt inviterer NATO Ruslands præsident Vladimir Putin til Den nordatlantiske alliances topmøde i Istanbul.

I forhold til situationen i Ukraine fremhævede Beroyter, at afholdelsen af et ærligt, åbent, gennemskueligt og demokratisk præsidentvalg i Ukraine vil have indflydelse på, hvor hurtigt landet vil komme ind i NATO. Ifølge Beroyter holder verdenssamfundet også øje med reformerne i Ukraine, herunder militærreformen, idet man ser på, hvad der er blevet lovet, og hvad der reelt sker. Desuden understregede formanden for NATO's parlamentariske forsamling er gennemførelsen af økonomiske reformer også vigtig for Ukraines indtræden i Alliancen og i de euroatlantiske strukturer.

Ifølge Beroyter blev der under hans møde med den ukrainske parlamentsformand talt meget om at afholde et frit og gennemskueligt præsidentvalg i 2004. Gæsten understregede, at han var glad for at kunne fremhæve, at Lytvyn og det ukrainske parlament tildeler gennemførelsen af et gennemskueligt og ærligt præsidentvalg stor opmærksomhed.

På sin side fremhævede Lytvyn, at samtaleparterne under mødet "næsten fik overbevist hinanden om", at valget i Ukraine vil blive åbent, ærligt, gennemskueligt og demokratisk. "Samtidig er jeg overbevist om, at man ikke kan standse livet, herunder udviklingen i Ukraines relationer med de europæiske og euroatlantiske strukturer inden præsidentvalgets afslutning - det ville være en fejl", sagde parlamentsformanden. Hans pressesekretær Ihor Storozhuk oplyste overfor journalisterne, at parterne under mødet havde drøftet Verkhovna Radas rolle i afholdelsen af det kommende præsidentvalg. På mødet understregede Lytvyn, at parlamentet vil skabe alle mulige forudsætninger og mekanismer for borgernes frie viljesytring ved valget. Formanden fortalte endvidere om den lov om valget af præsidenten, som parlamentet havde vedtaget, idet han betegnede den som moderne og demokratisk. Samtidig fremhævede han, at der er et vist grundlag for at tro, at der under valget vil komme forsøg på krænkelse af denne lov. Samtidig med det er det efter Lytvyns mening oftest de politikere, som ikke er sikre på deres egen styrke, der oftest udtrykker denne bekymring. Lytvyn fortalte sin samtalepartner, at Verkhovna Radas vigtigste opgave er at gennemføre en monitorering af, at alle deltagerne i præsidentvalget har fået lige muligheder.

Ifølge Storozhuk drøftede parterne endvidere spørgsmålet om kandidaternes lige adgang til massemedierne, herunder til fjernsynet, inklusive det statsdrevne. Ifølge Lytvyn er dette et felt, hvor Radaen, Den centrale Valgkommission, OSCE's monitoreringskommission og observatørerne skal arbejde sammen. Parlamentsformanden er også overbevist om, at de formelle demokratiske kendetegn vil blive sikret i den statslige Tv-kanal. Interfaks-Ukrajina. UP.

26.05.04. Europarådsdelegation på 7-dages besøg i Ukraine

Præsidentvalget og ytringsfriheden i Ukraine bliver de temaer, som Hanne Severinsen og Renate Wohlwendt - de to rapportører for Europarådets parlamentariske forsamlings (PACE) monitoreringskomite i ukrainske anliggender - vil tage op under deres forestående besøg i Ukraine, som indledes i morgen og varer frem til den 3. juni, oplyser radiostationen Deutsche Welle.  

Severinsen og Wohlwendt håber på et møde med præsident Kutjma, som de gerne vil spørge om ytringsfrihed og brugen af den administrative ressource under præsidentvalget i Ukraine. (Ifølge Europarådets officielle program, så er mødet med Kutjma blevet programsat til den 2. juni, hvor de to repræsentanter for Europarådet også skal mødes med premierminister Janukovytj, indenrigsminister Bilokon' og højesteretspræsidenten Selivon.

Til Deutsche Welle siger Hanne Severinsen: "Jeg vil tro, at ytringsfriheden vil blive et af hovedtemaerne, fordi vi har været vidner til et pres mod massemedierne, og det gælder især "temniki". Vi vil meget gerne høre Kutjmas syn på, hvordan man i handling og ikke i ord har tænkt sig at undgå en ensidig brug af de administrative ressourcer".

Ifølge Severinsen vil hun og hendes kollega besøge Mukachevo, hvor de på møder med de lokale myndigheder vil tale om det nyligt afholdte borgmestervalg og forsvar af de nationale mindretals rettigheder.

I Odesa vil de parlamentarikerne overvåge suppleringsvalget til parlamentet, mens de i Simferopol vil tale om de nationale mindretals rettigheder. (Her er der programsat møder med Krim-tatarerne ledere samt andre etniske grupper).

I Kiev forventer rapportørerne for monitoreringskomiteen at mødes med de ukrainske ledere, de politiske ledere, deputerede og journalister. Severinsen og Wohlwendt vil tale om forfatningsændringerne og forberedelsen til præsidentvalget. Efter besøgets afslutning vil der blive udarbejdet en rapport, som vil blive forelagt til drøftelse i PACE's monitoreringskomite. 

Som bekendt vedtog PACE's januarsession en hård resolution om Ukraine, hvor der blev advaret om en mulig suspension af Ukraines medlemskab i tilfælde af, at forfatningsændringerne blev gennemført på en illegitim måde, eller der blev fusket ved præsidentvalget.

26.05.04. Magtkamp i NATO om Kutjma skal inviteres til Istanbul

NATO's medlemslande er endnu ikke nået til en konsensus i spørgsmålet om, hvilket niveau Ukraine skal være repræsenteret på under topmødet i Istanbul.

Det oplyste tirsdag direktøren for NATO's center for information og dokumentation i Ukraine, Michel Dure til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina i en kommentar til informationerne om, at spørgsmålet muligvis ville blive afklaret - og resultatet offentliggjort - i tirsdags. 

"Der er endnu ikke opnået konsensus. Beslutningen vil blive truffet i den nærmeste fremtid", sagde han.

Tidligere havde præsidenten for alliancens parlamentariske forsamling Douglas Beroyter i Kiev oplyst, at beslutningen om, hvilket niveau Ukraine skal blive repræsenteret på i NATO's topmøde i Istanbul ville blive truffet om tirsdagen.

Mødet mellem Den nordatlantiske alliances statsoverhoveder finder sted den 27-28. juni i Istanbul. UP.

27.05.04. Kutjma skal være protektor for Melodi Grand Prix 2005

Ukraines præsident Leonid Kutjma har underskrevet et dekret "Om afholdelsen af sangkonkurrencen "Eurovision - 2005". Præsidentens pressetjeneste oplyste i onsdags, at Kutjma skal være protektor for afholdelsen af sangkonkurrencen "Eurovision - 2005".

Dokumentet er blevet udstedt med henblik på at sikre en behørig organisation og gennemførelse af sangkonkurrencen "Eurovision - 2005" i 2005, hedder det i meddelelsen. I medfør af dokumentet er der blevet stiftet en Organisatorisk komite som skal stå for forberedelsen og afholdelsen af sangkonkurrencen "Eurovision - 2005" med Ukraines premierminister Viktor Janukovytj som formand.

Dekretet pålægger regeringen indenfor to uger at sammensætte Organisationskomiteen samt at udarbejde og godkende et program for forberedelserne til og afholdelsen af "Eurovision - 2005". I medfør af dokumentet skal regeringen og Kiev bys statsadministration sikre gennemførelsen af de planlagte aktiviteter, løse spørgsmålet om i løbet af 2004 af finansiere udgifter i forbindelse med "Eurovision - 2005", samt afsætte midler til det i finanslovsforslaget for 2005.

Ukraines statskomite for fjernsyn og radio er blevet pålagt at organisere en bred dækning i massemedierne af forberedelserne til og afholdelsen af sangkonkurrencen "Eurovision - 2005". UP.

27.05.04. Romano Prodi præciserer sine Ukraine-udtalelser

EU-kommissionens formand Romano Prodi siger, at han aldrig har sagt, at Ukraine ikke har nogen udsigt til at blive medlem af EU. "Jeg har ikke fremsat de udtalelser, som man tilskriver mig. Vi har en klar holdning i denne sag, Den europæiske Union hilser Ukraines europæiske valg velkommen. Ukraine er en strategisk partner for EU, og er efter EU's udvidelse EU's nærmeste nabo", siger Prodi i et interview bragt i torsdagens udgave af avisen "Den". 

"Sammen arbejder vi på en videre styrkelse af vores relationer indenfor rammerne af Den europæiske nabopolitik. Denne politik er opstået som svar på EU's udvidelse, men den tager ikke sigte på en udvidelse. Denne politik hænger ikke sammen med en indtræden (i Eurounionen) - dette spørgsmål er indtil videre ikke på dagsordenen", tilføjer han.

Hvad den nuværende strategi for relationerne mellem EU og Ukraine angår, siger Prodi, at det er en europæisk nabopolitik, der er rettet mod de lande, som grænser op til EU og dem, som er blevet dens nabo som følge af udvidelsen. 

"Vore naboer er meget forskellige. De har en forskellig situation, en forskellig historie i deres relationer til EU, og de er forskellige i deres parathed og vilje til at gennemføre de reformer, som er nødvendige for at nærme sig Unionen. Derfor bør handlingsplanerne være individuelle. Hvor langt og hurtigt vi sammen vil bevæge os, afhænger af, hvor meget fælles der er i vores politiske værdier, økonomiske systemer, m.v. Med Ukraine er en stor del af disse værdier fælles", fremhæver EU's kommissionsformand.

Adspurgt om Ukraines europæiske perspektiver inden det forestående præsidentvalg i Ukraine, siger Prodi, at EU "med stor interesse" følger valgkampen. "Jeg ser med tilfredshed, at de stærkeste kandidater samtidig er dem, som er mest orienteret mod Europa, hvilket, håber jeg, kendetegner samfundets støtte til ideen om integrationen i EU", fremhæver formanden for Eurokommissionen. Desuden understreger han, at den måde valget forløber på, vil blive "en vigtig indikator for Ukraines støtte til de europæiske værdier".

"Respekten for de fælles værdier er et nøgleelement, som danner grundlag for forholdet mellem EU og Ukraine. Ved at afholde et demokratisk valg i overensstemmelse med europæiske værdier, kan Ukraine demonstrere, at landet virkelig deler dem", fremhæver Prodi. 

Hvad angår udsigterne til vedtagelsen af Handlingsplanen Ukraine-EU, fremhæver EU's kommissionsformand, at den næste ud af tre konsultationsrunder med Ukraine finder sted den 2. juni i Kiev.

"Det specifikke i Handlingsplanen for Ukraine afspejler det stade som virkeliggørelsen af Aftalen om partnerskab og samarbejde befinder sig på i Ukraine, hvilket niveau vores samarbejde er på i det hele taget, den indenrigspolitiske situation i Ukraine og landets specifikke problemer, siger Prodi.

"At lave en "køreplan" til Aftalen om associeret medlemskab hører ikke under vores kompetence", understreger han. UP.

28.05.04. Kutjma skal med til NATO-topmødet og mødes med Bush

NATO har besluttet at invitere Ukraines præsident Leonid Kutjma til alliancens topmøde i Istanbul, oplyste i torsdags direktøren for NATO's center for information og dokumentation i Ukraine, Michel Dure.

Ifølge ham vil der indenfor rammerne af Istanbul-topmødet blive afholdt et topmøde i kommissionen "Ukraine-NATO", hvor Ukraines præsident vil deltage. Mødet mellem de statsoverhoveder, hvis lande indgår i den Nordatlantiske alliance, skal finde sted i Istanbul den 27-28. juni, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Taget i betragtning af, at mødet i kommissionen "Ukraine-NATO" skal holdes på statslederplan, betyder det, man i Tyrkiet vil få det længe ventede møde mellem præsident Kutjma og USA's præsident George Bush at se.

Som tidligere oplyst havde kilder indenfor NATO meddelt, at beslutningen om Ukraines deltagelse "var blevet truffet som principbeslutning", og at man var i gang med "den stiltiende accepts" fase. Det blev også påpeget, at der blandt NATO-landene var uenighed om, hvilket niveau Ukraine skulle repræsenteres på under topmødet.

Som bekendt blev Ukraines præsident Leonid Kutjma under NATO's seneste topmøde i Prag sat udenfor det gode selskab pga. beskyldningerne om, at han havde leveret radaranlægget "Koltjuga" til Irak. Dengang undgik man at sætte Kutjma ved siden af lederne af USA og Storbritannien ved at lave bordplanen ud fra det franske alfabet. UP.

28.05.04. Moroz stiller op til præsidentvalget

Lederen af Det socialistiske Parti Oleksandr Moroz siger, at han vil tage del i præsidentvalget og mener, at der fra oppositionens side vil være færre end 4 kandidater til præsidentvalget. Udmeldingen kom i torsdags i et interview med journalister.

Da han blev spurgt om, hvorvidt lederen af blokken "Vores Ukraine" Viktor Jusjtjenko havde accepteret, at socialisternes leder stiller op til præsidentvalget, og om der ikke havde været forhandlinger mellem blokken "Vores Ukraine" og SPU om ikke at kæmpe mod hinanden, sagde Moroz: "Jeg synes ikke, at det er særlig tragisk, hvorvidt han nu har accepteret eller ej".

Ifølge ham har de to partiers ledelse afholdt et fællesmøde om samarbejdet. "Jeg vil tro, at vi vil videreføre arbejdet med det", fremhævede han og tilføjede, at det først og fremmest drejer sig om at sikre, at valget bliver arrangeret på en demokratisk måde. I den forbindelse påpegede socialisternes leder, at de er uenige med "Vores Ukraine" i deres syn på gennemførelsen af den politiske reform i Ukraine. Socialistpartiet går ind for at gennemføre reformen inden præsidentvalget, mens "Vores Ukraine" ønsker at gøre det efter valget. Samtidig understregede Moroz, at Jusjtjenkos holdning ofte ændres hvad reformen angår. Lederen af socialisterne sagde, at han tvivler på, at den politiske reform kan gennemføres inden præsidentvalget.

"Jeg har sagt, at hvis vi ikke inden begyndelsen af valgkampen får indføjet forfatningsændringerne, så vil jeg være nødt til at stille op til valget", sagde Moroz. Efter hans mening vil der værre færre end fire præsidentkandidater fra oppositionen eller "fra dem, der betegner sig som oppositionen".

Adspurgt om, hvorvidt situationen med prisstigningerne på benzin samt præsident Leonid Kutjmas kritik af regeringen Viktor Janukovytjs arbejde ville have nogen indflydelse på den nuværende premierministers tilbagetræden, svarede Moroz: "Der er tale om, at præsidenten vil stille op til en 3. embedsperiode". Han mindede om, at han aldrig havde forladt denne tese, fordi den er velfunderet.

I forhold til lovforslagene om forfatningsændringerne fremhævede Moroz, at alle tre lovforslag; nemlig 4105, som parlamentet tidligere har afvist, 4180, som parlamentsflertallet har fremsat og 3207-1, fremsat af en gruppe af folkedeputerede, herunder Anatolij Matvijenko (BJuT-fraktionen), er identiske. Disse dokumenter er skrevet af den samme", sagde han. Ifølge Moroz adskiller lovforslag nr. 3207-1 fra  nr. 4180 ved, at have en bestemmelser om lokalt selvstyre.

"Jeg kan ikke her og nu garantere, at der kommer 300 stemmer for det ene eller det andet lovforslag", sagde han. Efter hans mening kunne man i dag i parlamentet godt opnå støtte til lovforslag 4105, som Moroz havde tilføjet ændringer til. Parlamentsformand Lytvyn indtager imidlertid ifølge lederen af SPU en holdning, som korresponderer med Leonid Kutjma".

"Jeg har det indtryk, at Kutjma hverken havde eller har noget særligt stor ønske om at gennemføre reformen. Interfaks-Ukraijna. Podrobnosti. UP.

28.05.04. Kutjma vil gerne deltage i NATO-topmødet

Ukraines præsident Leonid Kutjma er klar til at rejse til NATO's topmøde i Istanbul. Da han fredag i Mamaj (Rumænien) af journalisterne blev spurgt om, hvordan man fra ukrainsk side ville reagere på gårsdagens invitation af præsidenten til at deltage i dette topmøde, sagde Kutjma: "Jeg vil tro, at vi vil reagere positivt".

"I kender min holdning, og hvis der ikke skulle have været et møde på "Ukraine-NATO" niveau, så kunne man indenfor rammerne af programmet "Partnerskab for fred" godt have deltaget på premierminister-niveau. Hvis en sådan begivenhed finder sted, så bør statsoverhovedet deltage i den", fremhævede præsidenten, oplyser hans pressesekretær Olena Hromnytska.

På spørgsmålet om, hvad han forventede sig af topmødet, fremhævede Kutjma: "Jeg er sikker på, at det bliver meget konstruktivt, fordi alliancemedlemmernes indstilling, herunder alliancens ledelses - og I ved, at jeg har mødtes med alliancens generalsekretær og lederen af Den parlamentariske forsamling - er at de ser NATO's morgendag med Ukraines deltagelse". "Jeg tror, at også dette topmøde i Istanbul vil blive holdt i dette tegn", sagde præsidenten.

Alliancen kom for halvanden år siden ud for et dilemma, om hvorvidt de skulle holde et møde på topplan mellem Ukraine og NATO, da Washington havde beskyldt Kiev for forsøg på at sælge et radarsystem til Irak kort tid inden krigen mod dette arabiske land.

Torsdag besluttede NATO at invitere Kutjma til det topmøde, som afholdes den 27-28. juni i Istanbul. Intefaks-Ukrajina. UP.

29.05.04. Borgmester træder tilbage efter møde med Europarådets udsendinge

Borgmesteren i Mukatjevo, Ernest Nuser, som tiltrådte i april 2004, er trådt tilbage, oplyste "5. kanal" sent fredag. I programmet "Time" på kanalen blev det meddelt, at Nuser er trådt tilbage "i forbindelse med trusler om tilintetgørelsen af ham og hans familie". Nuser sagde, at det "ikke var nogen let beslutning, men det vigtigste for ham er den samfunds-politiske stabilitet".

Deputeret fra byrådet i Mukatjevo Zoltan Lendel bekræftede i et telefoninterview til "5. kanal", at byrådet havde holdt møde fredag aften, hvor Nuser havde indgivet sin afskedsbegæring. Samtidig sagde Lendel, at han "ikke tror" på oplysningerne om trusler mod Nuser. "Det var hans samvittighed, der til syvende og sidst blev afgørende", sagde han.

Desuden sagde Lendel, at "Nuser havde indledt sit arbejde med at overtræde lovgivningen, idet byrådets session vedtog en ændring i budgettet på 10 millioner UAH, og at disse blev fordelt uden samtykke fra byrådets budgetudvalg". 

Ifølge "Hromadske Radio", der henviser til "Ukrajinski Novyny" havde Nuser om fredagen haft et møde med PACE's rapportører, Hanne Severinsen og Renate Wohlwend. Lederen af Mukatjevo-byrådets eksekutivkomiteens pressetjeneste, Mykola Ryshko, siger, at "Nuser  oplyste overfor gæsterne, at selve borgmestervalget var foregået stille og roligt, selvom det store antal observatører havde medført en nervøsitet i valgkommissionens arbejde".

"Desuden sagde Ernest Nuser, at der under stemmeoptællingen havde fundet visse hændelser sted, og folkedeputerede fra Ukraines parlament havde været med i dem", sagde Ryshko. Wohlwend og Severinsen havde også et møde med sekretæren for Mukatjevos territoriale valgkommission, Maria Steblak.

Som bekendt blev valget i Mukatjevo fulgt af skandaler og påstande om styrets pression samt trusler fra myndighedernes side. Resultatet af exit-polls og kopierne af valgprotokollerne havde dokumenteret en sejr til "Vores Ukraines" kandidat, Viktor Baloha, men i stedet blev Nuser, støttet af SDPU (o), erklæret som vinder. De dokumenter, som bekræftede dette forsvandt. UP.

29.05.04. Kutjma håber på at komme til at sidde ved siden af Bush og Blair

Alliancens talsmand Robert Pshel siger, at topmødet i Istanbul bør blive frugtbart og vigtigt set udfra Ukraines fremtidige indtræden i NATO. Det oplyser BBC's ukrainske afdeling. "Vi ville gerne ønske, at dette topmøde blev meget konkret, fordi vi har meget vi skal drøfte. Netop derfor har de allierede besluttet at invitere Ukraine. Vores relationer med Ukraine er meget indholdsrige, såvel ud fra et politisk som ud fra et praktisk synspunkt", hævder Pshel.

Pshel mener, at Ukraines deltagelse på topmødet er meget vigtig for NATO, fordi relationerne mellem NATO og Ukraine er omfattende, såvel ud fra et politisk som ud fra et praktisk synspunkt, har udviklet sig temmelig godt [sic].

Et bevis herfor er NATO's generalsekretærs besøg i Kiev samt den ukrainske premierministers rejse til Bruxelles. NATO's talsmand fremhævede også som noget positivt Ukraines forsøg på at reformere de væbnede styrker samt at gennemføre andre reformer, som kan forbedre demokratiets tilstand.

I den forbindelse bemærkede Pshel, at en sådan god indstilling fra NATO's side i forhold til Ukraine overhovedet ikke har noget at gøre med tilstedeværelsen af ukrainske tropper i Irak. På spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at tilstedeværelsen af ukrainske tropper i Irak stiller NATO mere loyalt overfor situationen med demokratiet i Ukraine, svarede Pshel: "Det er to helt forskellige ting. Ukraines eller en hvilken som helst anden stats deltagelse i stabiliseringstropperne i Irak er en suveræn beslutning og en aftale indgået med koalitionens medlemmer". "De demokratiske normer har en stor betydning. Vi tillægger dem en stor vægt. Derfor er det to helt forskellige ting", sagde han.

På spørgsmålet om, hvordan de delegerede på topmødet skal placeres - ud fra det engelske eller det franske alfabet - svarede Pshel: "Lige nu taler vi om mødet i kommissionen "Ukraine-NATO". Derfor forventer vi, at der her vil være den formelle placering efter det engelske alfabet. De ukrainske repræsentanter vil sidde tæt på generalsekretæren. Men det er ikke så vigtigt".

UP: I givet fald taler Pshel om placeringen under mødet i kommissionen "Ukraine-NATO", hvor Ukraines repræsentant altid sidder ved siden af NATO's generalsekretær. Det vigtige er placeringen under mødet i Rådet for Det nordatlantiske samarbejde, hvor NATO's medlemslande og deltagerne i programmet "Partnerskab for fred" deltager.

Som bekendt blev Ukraines præsident Leonid Kutjma under NATO's seneste topmøde i Prag sat udenfor det gode selskab pga. beskyldningerne om, at han havde leveret radaranlægget "Koltjuga" til Irak. Dengang undgik man at sætte Kutjma ved siden af lederne af USA og Storbritannien ved at lave bordplanen ud fra det franske alfabet. UP.