25.01.06. Fyrede ministre ignorerer parlamentet

23.01.06. Jusjtjenkos bror mistænkt for forbindelse til RosUkrEnergo

22.01.06. Konkurrencestyrelsen mangler oplysninger fra RosUkrEnergo

22.01.06. Underskrivelsen af gasaftale udskudt til på onsdag

20.01.06. Politolog: Jusjtjenko mangler seriøsitet

19.01.06. Gasaftalen forventes endeligt udformet på lørdag

18.01.06. Jusjtjenko og Holovatyj beskyldes for forfatningsbrud

17.01.06. Parlamentet og regeringen forsøger at indgå en aftale

15.01.06. Mafiaboss havde en nøglerolle i ukrainsk-russisk gasaftale

15.01.06. Jusjtjenko vil modarbejde forfatningsændringerne

12.01.06. Parlamentet blokerer for forfatningsdomstolen

12.01.06. Parlamentet fratager Jusjtjenko beføjelser

12.01.06. Mistanke om valgsvindel i Vestukraine i december 2004

11.01.06. Jusjtjenko vil ikke rette sig efter parlamentsflertallet

11.01.06. Jusjtjenkos regering afsat af parlamentet

09.01.06. Jusjtjenko er imod forfatningsændringerne (eng.)

09.01.06. Muligvis CIA-fængsler på ukrainsk territorium

06.01.06. Ukraine vil få gas fra Centralasien via Rusland

04.01.06. Rusland og Ukraine enige om gasaftale

04.01.06. EU bliver inddraget i den russisk-ukrainske strid

03.01.06. Tyskland presser Rusland til at øge leverancerne

03.01.06. Ukraine og Rusland ude i hidtil værste konflikt

02.01.06. Rusland skruer ned for gasforsyning til Ukraine

01.01.06. Ukraine afviser Putins ultimatum

 

Forvirring: Ved parlamentsvalget i marts 2002, hvorfra dette foto stammer, støttede de verdenskendte boksebrødre Klychko (til venstre og højre på fotoet) lederen af det daværende statslige olieselskab "Naftohaz Ukrajiny" Ihor Bakaj (i midten). I 2005 udstedte de ukrainske myndigheder en arrestordre mod Bakaj, som har måttet flygte til Rusland. Brødrene Klychko er derimod i høj kurs hos præsident Jusjtjenko. Den ene af brødrene stiller således op til borgmestervalget i Kiev for Jusjtjenkos parti, mens den anden er leder af et pro-Jusjtjenko parti, som stiller op til parlamentsvalget i marts 2006. 

03.01.06. Ukraine og Rusland ude i hidtil værste konflikt

Det russiske gasmonopol "Gazprom" har sendt yderligere 95 mill. kubikmeter gas til Europa i løbet af det seneste døgn for at kompensere for den mængde gas, som Ukraine ulovligt har bemægtiget sig. Det oplyste "Gazproms" officielle repræsentant Sergej Kuprijanov på en pressekonference i Moskva i mandags, oplyser Interfaks-Ukrajina.

Som det hedder i "Gazproms" telegram til det ukrainske gasmonopol "Naftohaz Ukrajiny", som blev offentliggjort af "Gazprom" i mandags, "har Naftohaz Ukrajiny ifølge foreliggende oplysninger i perioden fra den 1. januar 2006 kl. 10.00 til den 2. januar 2006 kl. 10.00 tilladt ulovlig aftapning af 95 kubikmeter gas i døgnet".

"Den pågældende gas var udelukkende beregnet på forbrugere udenfor Ukraine. For at forhindre en mulig energikrise fremkaldt af den ulovlige aftapning af gas fra ukrainsk side, er "Gazprom" nødsaget til at træffe en beslutning om at sende yderligere gas ind i det ukrainske transitsystem svarende til 95 mill. kubikmeter gas i døgnet (3,96 mill. kubikmeter i timen)", hedder det i dokumentet.

I den forbindelse erklærer "Gazprom": "De øgede mængder gas er ikke beregnet til Ukraines forbrugere, men skal ledes igennem ukrainsk territorium med henblik på at blive leveret til forbrugere udenfor Ukraine som kompensation for den mængde gas, som man fra ukrainsk side ulovligt har bemægtiget sig". "Vi kræver endnu engang et stop for den ulovlige aftapning af gassen", understreges det i Gazproms telegram.

"Vi henleder jeres opmærksomhed på, at den turkmenske gas fra den 1. januar 2006 ikke længere bliver leveret til de ukrainske forbrugere. Dette er sket i medfør af kontrakten mellem "Gaseksport" og GTK "Turkmenneftegaz" af den 29. december 2005 om køb af turkmensk gas", påpeger det russiske gasselskab i denne forbindelse.

Samtidig med det udtrykker næstformand for "Gazproms" bestyrelse Aleksandr Ananenkov i sit telegram til lederen af "Naftohaz Ukrajiny" Oleksij Ivtjenko "Gazproms" beredvillighed til at føre forhandlinger om en regulering af forholdene i gassfæren".

I Gasproms pressetjeneste forklarer man til pressen, at beslutningen om at sende yderligere 95 kubikmeter naturgas i døgnet til de europæiske forbrugere er truffet for at kompensere for de manglende gasleverancer, som skyldes det ukrainske tyveri af gas den 1. januar.

De mængder gas, som vil kunne leveres til de europæiske forbrugere vil fremover afhænge af omfanget af den gas, som kan komme til at mangle på andre dage efter den 1. januar, fremhævede selskabets repræsentant.

I Gazproms pressetjeneste siger man desuden, at man allerede har iværksat leverancerne af de supplerende mængder af gas til de europæiske forbrugere som kompensation for den gas, som Ukraine har aftappet den 1. januar.

Samtidig sagde næstformand for Gazproms bestyrelse Aleksandr Medvedev, at selskabet inden den 3. januar om aftenen vil genoptage den fulde gasforsyning til Europa i henhold til kontrakterne.

"Vi har truffet alle nødvendige forholdsregler for at sikre Europas gasforsyning i overensstemmelse med kontrakterne. Inden i morgen aften vil vi genoptage de fulde gasleverancer til Europa i henhold til disse kontrakter", sagde Medvedev.

Han henledte opmærksomheden på, at "den situation, hvor Ukraine vil fortsætte med at stjæle gassen fra transitledningen, mens vi vil blive ved med at forsyne de europæiske forbrugere, ikke kan fortsætte i al evighed".

"En fastholdelse af denne situation ville reelt betyde opmuntring til tyveri af den russiske gas på dens vej til Europa", citerer RIA Novosti Medvedev.

Næstformanden for Gazproms bestyrelse understregede, at de udenlandske forbrugere er advaret om, at Gazprom gør alt for at bevare forsyningerne til Europa, men at ansvaret for en mulig afbrydelse af leverancerne udelukkende påhviler det ukrainske styre. UP.

04.01.06. EU bliver inddraget i den russisk-ukrainske strid

Den russiske premierminister Mikhail Fradkov bekræftede i går, at Rusland er parat til ubetinget at opfylde alle aftaler og kontrakter med partnerne fra EU om gasleverancer. Han bad samtidig EU om at øve indflydelse på Ukraine for at sikre en uafbrudt gasforsyning fra Rusland via Ukraine.

Fradkov har sendt et brev til den nye formand for EU's Råd, Østrigs forbundskansler Wolfgang Schüssel i forbindelse med den manglende løsning på spørgsmålet om transitten af russisk gas via ukrainsk territorium til de europæiske forbrugere.

"Såfremt der fortsat finder en ulovlig aftapning af Gazproms gas på Ukraines territorium, vil der opstå en reel trussel om et fald i gasforsyningen til de europæiske forbrugere. Det er klart, at hele ansvaret for en sådan situation vil påhvile Ukraine", fremhæves det i brevet, oplyser Strana.ru.

Fradkov bekræfter i den forbindelse nok en gang, at Rusland er fast besluttet på at gå over til markedsøkonomiske principper i sit forhold til Ukraine byggende på europæiske gaspriser og priser for transitten af den russiske gas. Infocentre.

04.01.06. Rusland og Ukraine enige om gasaftale

04. jan. 2006 08.31 Udland Opdat.: 04. jan. 2006 09.52

Rusland og Ukraine indgik i dag en femårig aftale, som vil sikre stabile forsyninger af russisk naturgas til nabolandet Ukraine.

Det sagde chefen for det statslige russiske gasselskab Gazprom, Aleksei Miller, på et pressemøde i Moskva.

Den russiske gas

bulletDet russiske firma Gazprom leverer 25 pct. af Vesteuropas gas. 80 pct af gassen kommer til Europa via Ukraine.
bulletDet meste af gassen går til Tyskland. Men også Frankrig , Italien og Østrig er aftager.
bulletLande i Centraleuropa er også afhængige af den russiske gas der leveres via de ukrainske rørledninger.

Aftalen kom i stand under forhandlinger i Moskva, og løsningen er en indviklet konstruktion omkring et nyt fælles gasselskab. Forud er gået en heftig strid om prisen, der fik Rusland til at indstille leverancen. Dette stop ramte også andre russiske kunder i Europa, fordi de får deres gas i rørledninger, som går gennem Ukraine.

Nyt fælles selskab skal redde æren
For at tilfredsstille begge parter er der dannet et nyt fælles russisk-ukrainsk selskab, som på den ene side køber gas af Rusland for 230 dollars pr. 1.000 kubikmeter, og på den anden side sælger gas til Ukraine for 95 dollars pr. 1.000 kubikmeter. For at det kan hænge sammen køber selskabet samtidig billig gas til 50 dollars pr. 1.000 kubikmeter fra Turkmenistan og muligvis andre centralasiatiske lande.

Med denne konstruktion kan både Ukraine bevare sin billige gasleverance, og Rusland kan få betalt sin gas til en markedspris, der er cirka fire gange højere, end hvad Ukraine hidtil har betalt.

Ifølge Aleksei Miller gælder aftalen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar

Lederen af det statslige ukrainske gasselskab Naftogaz, Oleksij Ivtjenko, erklærede sig tilfreds med aftalen.

Gazprom

bulletGazprom er verdens største gasproducent og udvinder 550 milliarder kubikmeter gas om året.
bulletGazprom står for syv procent af Ruslands BNP og en femtedel af den gas, som det øvrige Europa importerer.
bulletSiden 2001 har den Putin-loyale Alexej Miller stået i spidsen for Gazprom.
bulletDer er vidtrækkende planer om at udbygge ledningsnettet til gas, så der kan leveres til blandt andet Tyskland og Tyrkiet.

06.01.06. Ukraine vil få gas fra Centralasien via Rusland

Det statslige olie- og gasselskab "Naftohaz Ukrajiny" er med i et JV, som vil blive oprettet inden den 1. februar, og vil i løbet af i år ikke få noget russisk gas gennem selskabet RosUkrEnergo.

"Vi kan indtil videre ikke se noget russisk gas i vores balance, og vi har heller ikke brug for den. Hvis vi nogensinde får brug for den, så vil vi føre forhandlinger med RosUkrEnergo", oplyser næstformand for bestyrelsen i "Naftohaz Ukrajiny", Andrij Lopushanskyj.

Han forklarer, at JV'et vil via selskabet RosUkrEnergo få naturgas fra de centralasiatiske lande. "Vi har sammen med RosUkrEnergo og Gazprom aftalt, at størstedelen af den centralasiatiske gas vil tilgå Ukraine", siger Lopushanskyj.

Ifølge ham har Gazprom overdraget RosUkrEnergo over 50 mia. kubikmeter gas, mens RosUkrEnergo har påtaget sig at sende Ukraine 34 mia. kubikmeter gas i 2006.

I en kommentar til, hvad "Naftohaz Ukrajiny"s og RosUkrEnergos joint-venture skal beskæftige sig med, siger Lopushanskyj, at det ikke vil tage del i operationerne omkring transporten af den centralasiatiske gas. "Man vil kun arbejde med indkøb og salg af gas på ukrainsk territorium", - understregede han.

Som tidligere oplyst underskrev Gazprom, "Naftohaz Ukrajiny" og RosUkrEnergo den 4. januar i år en "Aftale om regulering af forholdene i gassfæren". Ifølge aftalen skal RosUkrEnergo stå for forsyningen af den russiske gas til Ukraine. Fra den 1. januar 2006 vil Gazprom ikke længere stå for forsyningen af russisk naturgas til Ukraine.

Med henblik på salg af den naturgas, som kommer ind på det ukrainske marked fra Den russiske Føderation, har parterne aftalt, at "Naftohaz Ukrajiny" og RosUkrEnergo senest den 1. februar 2006 vil stifte et joint-venture. Interfaks-Ukrajina. UP.

09.01.06. Muligvis CIA-fængsler på ukrainsk territorium

Den schweiziske efterretningstjeneste har opsnappet en telefax, som indeholder en bekræftelse af, at CIA har hemmelige fængsler i en række europæiske lande. Ifølge den schweiziske avis SonntagsBlick blev faxen afsendt fra Egyptens udenrigsministerium til ambassaden i London, oplyser Deutsche Welle.

Faxen indeholder oplysninger om, at den amerikanske efterretningstjeneste har afhørt 23 borgere fra Irak og Afghanistan i Rumænien, i nærheden af byen Konstanza. Ifølge avisen findes der lignende centre i Kosovo, Makedonien, Bulgarien og Ukraine.

Som tidligere oplyst holdt Ukraines præsident Viktor Jusjtjenko i midten af december møde med lederen af CIA Porter Goss. Præsidentens pressetjeneste havde ikke nogen kommentarer til besøget.

Senere sagde Jusjtjenkos pressesekretær Iryna Herasjtjenko, at "det var et kort møde, hvor bekæmpelsen af verdensterrorismen var et af hovedtemaerne". UP.

09.01.06. Jusjtjenko er imod forfatningsændringerne (eng.)

Eurasia Daily Monitor
Tuesday, January 3, 2006 -- Volume 3, Issue 1

Oleg Varfolomeyev

On January 1, 2006, Ukraine began its transformation from a semi-presidential republic into a parliamentary democracy. The reform is in line with the constitutional amendments that the Verkhovna Rada (parliament) passed at the height of the Orange Revolution in late 2004. This was a compromise deal between Viktor Yushchenko and a faction of the supporters of his rival Viktor Yanukovych, which made it possible for Yushchenko to be elected president in a repeat runoff election sanctioned by the Rada. Yushchenko now wants to revise the reform, arguing that it is not in the nation's interest.

In the early 1990s, Ukraine preferred a French-type republic with a strong president and a weak prime minister to a parliamentary republic, the system chosen by Ukraine's western neighbors like Hungary and Poland. In the beginning, this choice probably helped consolidate a nation that had no history of statehood. But later on, especially during Leonid Kuchma's term as president, many critics started to argue that a strong presidency had become a hindrance to progress.

Closer to the 2004 presidential poll, when it was becoming clear that Kuchma's team would lose to Yushchenko, the tables were turned. The vanquished elite started to push for constitutional reform in order to weaken the future president. They succeeded on December 8, 2004, when Yushchenko agreed to back the reform in exchange for the Rada majority's go-ahead to the "third round" of the presidential election after the falsified November runoff election, in which Yanukovych had claimed victory. After winning the election, Yushchenko did not conceal his dislike of the reform, but he agreed not to torpedo it for the sake of stability.

In accordance with the constitutional reform, the new Rada, which should be elected on March 26, 2006, will serve five, rather than four years, as previously. It will also be institutionally stronger. The Cabinet appointed before the election will have to resign, which was not necessary before the reform. Now the Rada majority, rather than the president, will appoint the prime minister and most of the Cabinet ministers. The president will lose the right to fire the prosecutor-general, which will be the Rada's prerogative. It will be up to the Cabinet, rather than the president, to create new Cabinet ministries and other executive bodies.

The reform, however, stopped short of a transition to a fully parliamentary republic, as the president retains certain important functions and acquires several new ones. The president retains the right to nominate the foreign minister, the interior minister, and the defense minister, as well as to appoint the prosecutor-general and regional governors. Additionally, the president obtains the right to dissolve the Rada if it fails to form a majority within 30 days after election or to form the Cabinet within 60 days. The president also remains the army's commander-in-chief and chairman of the National Security and Defense Council.

The reform is controversial. It may lead to serious standoffs if the president and the parliamentary majority belong to rival camps. For example, it is not quite clear what might prevent the president from dissolving the Rada as often as he wants to, if there is no stable majority in the Rada and consequently the Rada is unable to appoint the Cabinet within two months of the election. The reform is apparently also out of tune with European standards, as it strengthens the position of the prosecutor-general and limits political freedom, introducing the so-called imperative mandate, under which people's deputies will not be allowed to leave the parties from whose lists they were elected to the Rada.

These weak points of the reform, not just the reluctance to share authority with the Rada, as President Yushchenko's opponents claim, have prompted him to call for the reform's reversal. During a December 20 press conference Yushchenko for the first time announced that he would fight the reform after the New Year. On December 28, Justice Minister Serhiy Holovaty denounced the reform, saying it is not in line with democratic standards. In a televised interview on December 30, Yushchenko said the reform would "worsen relations between the branches of power and make the government irrational." He suggested reversing the amendments through a referendum.

A referendum is probably the only tool that might change the situation in favor of Yushchenko now. The current Rada overwhelmingly backs the new system. Not only have the opposition United Social Democratic Party and the Communists harshly criticized Yushchenko for his calls to reverse the reform, but Rada Speaker Volodymyr Lytvyn (who has told state TV the reform should prevent the president from turning into a "tsar"), and Oleksandr Moroz, whose Socialist Party has supported the Orange Revolution and Yushchenko's government also agree. And Yanukovych even went as far as suggesting that the government deliberately provoked the natural gas row with Russia in order to disrupt the constitutional reform.

11.01.06. Jusjtjenkos regering afsat af parlamentet

Den ukrainske parlament Verkhovna Rada afsatte i går regeringen. 250 deputerede ud af de 405, som var tilstede i parlamentet under afstemningen, stemte for mistillidsvotumet til regeringen. Kun én deputeret fra Jusjtjenkos støttefraktion "Vores Ukraine" deltog i afstemningen. Desuden afholdt Socialistpartiet, Ukrainsk Folkeparti, "Genfødsel", Reformer og Orden samt Erhvervspartiet sig fra at stemme.

I henhold til mistillidsvotumresolutionen, som blev vedtaget med stemmer fra Julia Tymoshenkos fraktion, Ukraines Regioner, SDPU (o), Kommunisterne, Folkepartiet og "Forenede Ukraine", har parlamentet således afsat regeringschef Jurij Jekhanurov og medlemmerne af regeringen. Parlamentet har pålagt den afgående regering at være forretningsministerium indtil den nye regering bliver taget i ed. Resolutionen træder i kraft fra tidspunktet for dens vedtagelse.

Ukraines præsident Viktor Jusjtjenko befinder sig i øjeblikket i Kazakhstan, hvor han deltager i indsættelsen af Kazakhstans præsident Nursultan Nazarbajev.

Jurij Jekhanurov har været regeringschef siden september 2005. Verkhovna Rada godkendte hans udnævnelse den 22. september, og samme dag underskrev præsidenten dekretet om udnævnelsen af Jekhanurov til regeringschef. Flertallet af den forrige regerings ministre bibeholdt deres poster. Den nye regeringen var klar den 12. oktober, da Jurij Poljatjenko blev udnævnt til sundhedsminister.

Den forrige regering under Julia Tymoshenko blev udnævnt den 4. februar og afsat af Jusjtjenko den 8. september. UP.

11.01.06. Jusjtjenko vil ikke rette sig efter parlamentsflertallet

Ukraines præsident Viktor Jusjtjenko betegner Verkhovna Radas mistillidsvotum til regeringen som ulovligt, forfatningsstridigt og vil ikke udelukke en opløsning af parlamentet, oplyser UNIAN. Det sagde han i dag i Astana (Kazakhstans hovedstad), da pressen bad ham om at kommentere regeringens afsættelse.

Jusjtjenko sagde, at han helt sikkert vil henvende sig til forfatningsdomstolen i anledning af parlamentets beslutning. Han sagde også, at han ikke vil ændre på sin rejseplan og vil ikke vende hjem ekstraordinært pga. den situation, som er opstået i forbindelse med regeringens afgang, idet han fremhævede, at det set ud fra et juridisk synspunkt er en "standardsituation".

Jusjtjenko fremhævede, at såvel premierministeren som ministrene fortsætter med at være fungerende medlemmer af regeringen, og at regeringen vil arbejde frem til valget af det nye parlament.

Jusjtjenko understregede, at han som forfatningens garant ikke vil tillade den retslige nihilisme, som parlamentet i dag har demonstreret, idet han betegnede beslutningen som "en foragt for de nationale interesser". UP.

12.01.06. Mistanke om valgsvindel i Vestukraine i december 2004

Oppositionen frygter, at der vil finde valgsvindel sted i forbindelse med parlamentsvalget i marts 2006. De baserer deres frygt blandt andet på en analyse af valgresultaterne på forskellige afstemningssteder i valgkreds nr. 118 i Lviv-regionen i forbindelse med omvalget den 26. december 2004.  En del af afstemningsstederne i valgkredsen blev overvåget af  præsidentkandidaten Viktor Janukovytjs valgkommissionsmedlemmer ankommet til Vestukraine fra de østlige regioner to-tre dage inden afstemningen. På disse afstemningssteder var det derfor meget vanskeligere at forfalske valgresultatet til fordel for Jusjtjenko end på de afstemningssteder, hvor der ikke var nogen tilrejsende Janukovytj-repræsentanter. Nedenstående resultater er hentet fra Den centrale Valgkommissions egen hjemmeside www.cvk.gov.ua. Af en eller anden grund har den Jusjtjenko-venlige valgkommission valgt at fjerne resultaterne af 1. og 2. valgrunde i oktober/november 2004, selvom netop disse angiveligt var præget af valgsvindel til fordel for Jusjtjenkos modstander Janukovytj. 

I tabel 1 vises resultaterne på en række afstemningssteder, hvor Janukovytjs repræsentanter, der var ankommet fra de østlige regioner, deltog i overværelsen af stemmeafgivelsen og stemmeoptællingen:

Tabel 1
Afstemnings- sted nr. Stemmeprocent % af ugyldige stemmesedler For Jusjtjenko % For Janukovytj % Mod begge
1 2 3 4 5 6
5 79,11 0,73 77,9 18,62 2,75
7 79,08 0,54 77,35 20,26 1,85
33 80,51 0,31 87,19 10,73 1,77
36 80,6 1,21 73,61 23,03 2,16
38 82,5 0,82 76,28 21,21 1,65
87 68,66 0,62 75,28 19,69 4,41

Til sammenligning vises i tabel 2 resultaterne på de afstemningssteder, hvor Janukovytjs repræsentanter udgjordes af lokale Lviv-borgere, som enten kunne blive intimideret eller fysisk hindret i at overvære stemmeafgivelsen og stemmeoptællingen:

Tabel 2

Afstemnings- sted nr. Stemmeprocent % af ugyldige stemmesedler For Jusjtjenko % For Janukovytj % Mod begge
1 2 3 4 5 6
91 95,72 0,00 99,02 0,00 0,49
92 94,32 0,00 99,54 0,00 0,00
93 96,93 0,00 100,00 0,00 0,00
94 95,31 0,00 100,00 0,00 0,00
104 96,3 0,00 99,55 0,00 0,23

På 97 ud af de i alt 140 afstemningssteder i valgkreds nr. 118 lignede afstemningsresultatet de i tabel 2 oplistede (dvs. med al sandsynlighed forfalskede resultater); nemlig med den samme høje valgdeltagelse og den samme næsten 100% støtte til Jusjtjenko.

Den logiske forklaring på nullerne i kolonnerne 3, 5 og 6 er, at de pågældende stemmesedler er blevet talt med i Jusjtjenko-bunken. Inforcentre.

12.01.06. Parlamentet fratager Jusjtjenko beføjelser

Ukraines parlament Verkhovna Rada vil fra den 1. maj 2006 stå for udnævnelsen af lederne af det statslige Tv-og radioselskab.

Det blev resultatet af afstemningen om den redigerede udgave af loven om udnævnelsen og afskedigelsen af lederne af det nationale Tv-og radioselskab. 243 deputerede stemte for vedtagelsen af loven.

Parlamentet har udsat lovens ikrafttrædelsesdato til den 1. maj 2006, altså efter at det nye parlament er trådt sammen efter valget den 26. marts. Samtidig har parlamentet afvist  præsidentens forslag til ændringer i lovforslaget. Den 1. november 2005 nedlagde præsidenten veto mod den pågældende lov. I sine forslag havde præsidenten påpeget, at en række normer i loven var i modstrid med forfatningens bestemmelser. Det drejede sig om, at lovens §§ 2, 3, 5 og 6 fastslår, at Verkhovna Rada udpeger lederne af det nationale Tv-selskab og det nationale radioselskab efter indstilling fra Ukraines præsident og desuden får beføjelserne til at afskedige de pågældende ledere fra deres poster.

Efter præsidentens mening strider disse bestemmelser med kravene i den ukrainske forfatnings § 85, hvor parlamentets beføjelser er optegnet.

Taget i betragtning af det forhold, at optegnelsen af Verkhovna Radas beføjelser i denne § er udtømmende og, at der samtidig ikke er nævnt noget om beføjelsen til at udnævne, afskedige eller kontrollere lederne af det nationale Tv-selskab (NTKU) og det nationale radioselskab (NRKU), mente præsidenten, at en lovbestemmelse der i strid med forfatningen udstyrer parlamentet med sådanne beføjelser, er forfatningsstridig UNIAN.  

Viktor Jusjtjenkos ansigt og hovedform har undergået dramatiske forandringer siden forgiftningen i september 2004. 

         

12.01.06. Parlamentet blokerer for forfatningsdomstolen

Fraktionerne Ukraines Regioner og Kommunisterne nægter at deltage i afstemningen om valget af dommere til forfatningsdomstolen.

I løbet af torsdagens diskussion om valget af parlamentets kvote af dommere til forfatningsdomstolen fremhævede deputeret for Ukraines regioner Oleksandr Stojan, at præsident Viktor Jusjtjenko har betegnet parlamentets mistillidsvotum til Jurij Jekhanurovs regering som forfatningsstridig og ikke udelukker muligheden for at kære denne beslutning til forfatningsdomstolen.

I den forbindelse understregede Stojan, at tiden er ikke inden til en behandling af spørgsmålet om valg af forfatningsdomstolens dommere. Medlem af KPU's fraktion Jurij Solomatin sagde desuden, at kommunisternes fraktion ikke vil deltage i afstemningen.

Formanden for parlamentets retsudvalg Vasyl Onopenko oplyste om, at komiteen har drøftet 7 kandidater til dommere i forfatningsdomstolen.

Da afstemningen gik i gang viste det sig, at kun 104 deputerede deltog i den. For at valget af dommerne skal anerkendes som gyldigt kræves det, at 2/3 af parlamentets medlemmer deltager. Intefaks-Ukrajina. UP. Korrespondent.  

15.01.06. Jusjtjenko vil modarbejde forfatningsændringerne

Præsident Viktor Jusjtjenko lover nu at udskrive en folkeafstemning om ændringerne i Ukraines forfatning, også kaldet den politiske reform, skriver Ukrajinski Novyny.

Den 8. december 2004 vedtog Ukraines parlament Verkhovna Rada ved en såkaldt pakkeafstemning de forfatningsændringer, ifølge hvilke Ukraine omdannes til en parlamentarisk-præsidentiel stat (lovforslag nr. 4180, som efter præsidentens underskrivelse af det fik registreringsnummeret 2222). Samtidig vedtog parlamentet et forfatningsændringslovforslag vedrørende det lokale selvstyre (nr. 3207-1) samt loven "Om særheder ved anvendelsen af loven "Om præsidentvalget" i forbindelse med omvalget af 2. runde af præsidentvalget i december 2004. Forfatningsændringsforslaget, som vedrørte ændringer i det lokale selvstyre, blev samtidig sendt til forfatningsdomstolen med henblik på en vurdering.

Den politiske reform, som var en udløber af forfatningsændringerne, trådte i kraft den 1. januar 2006.

Den nationale kommission til styrkelse af demokratiet og etableringen af lovens overhøjhed, som ledes af justitsminister Serhij Holovatyj, er af den opfattelse, at loven "Om forfatningsændringer i Ukraine" af den 8. december 2004 ikke lever op til de europæiske standarder. Kommissionen har besluttet, at der er grundlag for at forelægge loven for forfatningsdomstolen med henblik på at få den kendt forfatningsstridig.

Viktor Jusjtjenko kom med sin udmelding i et direkte interview i fredags på de fire landsdækkende Tv-stationer, Kanal 1, "1+1", Inter og ICTV.

"Jeg vil gå ud med denne ide [til folket], så at der ikke vil være nogen tvivl", sagde Jusjtjenko.

Han gjorde det klart, at han vil udskrive en folkeafstemningen efter parlamentsvalget, så den ikke finder sted midt i en turbulent periode op til et valg.

Han tilføjede, at det drejer sig om at finde en udvej af den situation, som er opstået i forbindelse med den politiske reform, på en legitim måde.

Han mener, at den politiske reform i sin nuværende form vil skabe vanskeligheder. "Landet går en svær fremtid i møde med sådanne ændringer og procedurer", sagde Jusjtjenko. Tidligere har han sagt, at han anser regeringens afskedigelse som en udløber af manglende omtanke i den politiske reform. Forinden sagde han flere gange, at alle dem, som havde været med i den politiske reform, flere gange havde sagt, at vedkommende havde været kede af, at processen var foregået på en uigennemsigtig måde og under pres. Korrespondent.net.

15.01.06. Mafiaboss havde en nøglerolle i ukrainsk-russisk gasaftale

Forretningsmanden Semen Mogilevitj var tilstede på hotel "Ukraine" i Moskva under underskrivelsen af gasaftalen mellem Rusland og Ukraine, sagde lederen af Julia Tymoshenkos blok - Julia Tymoshenko - i aftes til Tv-stationen "Kiev". Dermed bekræftede hun folkedeputeret Hryhorij Omeltjenkos tidligere fremsatte påstande.  

Ifølge Tymoshenko havde Omeltjenko fået oplysningen om Semen Mogilevitjs deltagelse i mødet fra sikkerhedstjenestens beretning, som var blevet gjort tilgængelig på en af de russiske hjemmesider. "Sådanne aftaler bliver aldrig indgået uden, at sikkerhedstjenesten overvåger dem", forklarede hun.

Ifølge oplysningerne blev gasaftalen ikke underskrevet i "Gazproms" hovedsæde og ikke engang i "Rosukrenergos" kontor. "Den blev ifølge de oplysninger, som vi har, underskrevet i hotel "Ukraine" i Moskva under nødtørftige omstændigheder efter at være blevet udfærdiget af den person, som de taler om (Mogilevitj), som var tilstede på dette hotel "Ukraine" i Moskva under underskrivelsen af denne Aftale", sagde hun.

Den 12. januar foreslog medlem af fraktionen BJuT Hryhorij Omeltjenko fra parlamentets talerstol at rette en forespørgsel til præsidenten, lederen af den ukrainske sikkerhedstjeneste og den øverste anklager med begæring om at efterprøve de informationer, som er blevet bragt i massemedierne, om, at forretningsmanden Semen Mogilevitj, som FBI har udstedt en international arrestordre imod, kontrollerer selskabet "Rosukrenergo". 

Ved samme lejlighed sagde Omeltjenko, at han var i besiddelse af oplysninger om, at S. Mogilevitj personligt var tilstede under underskrivelsen af aftalen Rusland og Ukraine om gasleverancerne. Parlamentsmedlemmet henledte i den forbindelse opmærksomhed på, at medierne også tidligere havde bragt oplysninger om, at S. Mogilevitj var efterlyst af FBI for "hvidvaskning" og underslæb for over $150 mill. LIGABiznesInform.

17.01.06. Parlamentet og regeringen forsøger at indgå en aftale

På torsdag holder Ukraines parlament møde, hvor præsidenten og regeringen er indbudt. Beslutningen herom er blevet vedtaget på dagens møde for lederne af fraktionerne og grupperne i parlamentet, oplyste parlamentsformand Volodymyr Lytvyn tidligere på dagen.

"Vi har aftalt at holde et møde på torsdag, hvor vi har indbudt præsidenten og regeringen, for at drøfte spørgsmålet om det videre samarbejde mellem præsidenten, parlamentet og regeringen. Der var forslag fremme om at holde mødet for lukkede døre, og det vil parlamentet så tage stilling til", sagde Lytvyn.

Ifølge ham har Ukraines præsident også taget dette spørgsmål op. Desuden oplyste Lytvyn, at han vil "rette henvendelse til sikkerhedspolitiet og rigsadvokaten med henblik på at få en analyse af det evt. forfatningsstridige i de udtalelser, som på det seneste er blevet fremsat, ligesom det var i november-december 2004, og om hvorvidt politikernes handlinger er i overensstemmelse med forfatningen".

Desuden har de deputerede aftalt at afholde et valg af dommerne til forfatningsdomstolen og tage de valgte i ed. Det skal også ske på torsdag. Ifølge Lytvyn vil de deputerede få forelagt 14 kandidater.

Hvis disse kandidater bliver afvist af fraktionerne, så kan de fremsætte deres egne forslag. Efter præsentationen af kandidaterne på torsdag foreslår Lytvyn at afholde en foreløbig afstemning, og dem, som opnår det største antal stemmer, vil så blive påført stemmesedlen.

Parlamentsformanden opfordrede endvidere de deputerede til at fortsætte arbejdet med WTO-dokumenterne, som regeringen har fremsat. 

Præsidentens pressetjeneste oplyser, at Viktor Jusjtjenko forinden havde drøftet spørgsmålet om et fælles møde med Volodymyr Lytvyn.

"Præsidenten betoner nok en gang, at hans holdning er den samme: den ansvarlige politiske elite er forpligtet til at løse alle konflikter i en dialog og ved forhandlingsbordet for at sikre den gensidige forståelse og stabilitet i staten", skriver hans pressetjeneste.

Jusjtjenko opfordrer også til at "opgive valgkampshysteriet, stoppe de ukorrekte udtalelser om sine kolleger og demonstrere respekten for Ukraine og det ukrainske folk".

Den 18. januar vil Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd holde møde med præsidenten som mødeleder, og her vil man drøfte den nuværende politiske situations indflydelse på landets socioøkonomiske udvikling. UP.

18.01.06. Jusjtjenko og Holovatyj beskyldes for forfatningsbrud

Oppositionsblokken "Ne tak" (en antitese til Jusjtjenkos slagord "Tak", red.), som ledes af den tidligere præsident Leonid Kravtjuk, har udsendt følgende pressemeddelelse:

V. Jusjtjenko har offentligt opfordret til at ignorere Ukraines parlaments - det eneste lovgivende organs - beslutning og har foretaget sig handlinger, som vidner om et forsøg på at tilrane sig magten.

I medfør af § 109 i Ukraines straffelov straffes handlinger, som tager sigte på en voldelig ændring eller omstyrtning af den forfatningsmæssige orden eller overtagelse af magten i staten, med frihedsberøvelse i op til ti år.

Dette er vurderingen fra repræsentanterne for oppositionsblokken "Ne tak", i forhold til de  seneste udtalelser fra nogle af styrets repræsentanter, efter at Verkhovna Rada afskedigede Jurij Jekhanurovs regering tidligere på måneden.

Vi vil gerne minde om, at præsident Viktor Jusjtjenko i strid med den ukrainske forfatnings § 6 stk. 1 og § 102 stk. 2 reelt har overtaget beføjelserne fra premierministeren som den øverste leder af den udøvende magt i Ukraine og offentligt har opfordret til at ignorere det ukrainske parlaments - landets eneste lovgivende organs - beslutning og foretaget sig handlinger, som vidner om et forsøg på at tilrane sig magten.

På Jusjtjenkos initiativ indkaldtes et regeringsmøde, hvor fungerende premierminister og andre medlemmer af regeringen aflagde beretning til Jusjtjenko om landets økonomi. Herefter offentliggjorde han en erklæring om det forfatningsstridige i Verkhovna Radas resolution nr. 3295 og udstedte et direktiv om udformning og eksekvering af den økonomiske politik i første kvartal af i år. Sådanne skridt fra den ukrainske præsidents side er truffet i strid med hans beføjelser (dvs. at de forfatningsstridige).

Fungerende justitsminister Serhij Holovatyj har på ulovlig vis udstedt et direktiv om, at Verkhovna Radas resolution nr. 3295 ikke skal efterleves, fordi den er forfatningsstridig.

Repræsentanter for valgforbundet "Vores Ukraine" Roman Bezsmertnyj og Mykola Kateryntjuk har i deres slagord og optræden opfordret til en opløsning af parlamentet og indførelse af direkte præsidentielt styre i Ukraine. Desuden har de deltaget i massemøder i Lviv og Ivano-Frankivsk, hvor hovedtemaet var opfordringer til, at der blev indført direkte præsidentstyre, og at man afviste at parlamentet var et legitimt og grundlovsbaseret lovgivende organ.

Disse forhold taget i betragtning har repræsentanterne for "Oppositionsblokken NE TAK" indgivet et resolutionsforslag til Ukraines parlament "Om Ukraines tilstand og de forfatningsstridige forsøg på at ændre det statslige styre". Dokumentet er blevet indregistreret i parlamentet som lovforslag nr. 8721.

Resolutionen indeholder blandt andet et forslag om at overdrage materialerne vedrørende de forfatningsstridige og ulovlige handlinger begået af de ukrainske borgere R. Bezsmertnyj, S. Holovatyj og M. Kateryntjuk til Ukraines rigsadvokatur med henblik på at få afklaret, hvorvidt der skal rejses tiltale efter straffeloven, samt en vurdering af disse handlinger i forbindelse med Ukraines præsidents V. Jusjtjenkos forfatningsstridige handlinger. Infocentre.

19.01.06. Gasaftalen forventes endeligt udformet på lørdag

Lørdag den 21. januar forventer man underskrivelsen af alle følgekontrakter indenfor Ukraines gasaftale med Rusland, herunder om stiftelsen af det joint-venture, som skal levere gassen til Ukraine. Det meddelte Ukraines brændstof-og energiminister (ifølge parlamentets beslutning er han fungerende minister) Ivan Platjkov efter onsdagens regeringsmøde. "Der er en foreløbig aftale om, at vi efter planen på lørdag skal underskrive samtlige kontrakter, som følger af aftalen mellem Ukraine og Rusland", sagde han.

Ifølge I. Platjkov skal man inden lørdag have udarbejdet et forslag til en bekendtgørelse fra Ukraines regering om stiftelsen af et joint-venture mellem det statslige olie-gasselskab "Naftohaz Ukrajiny" og selskabet "RosUkrEnergo", der efter al sandsynlighed kommer til at hedde "Gasenergo", og ikke "Gastransit", som tidligere meddelt.

Desuden meddelte I. Platjkov, at parterne er i gang med at drøfte muligheden af at stifte dette joint-venture som et lukket aktieselskab. Bekendtgørelsen vil ifølge I. Platjkov foreligge senest kl. 12 torsdag, så man på lørdag kan løse "alle organisationsmæssige spørgsmål og underskrive kontrakter til levering af den nødvendige mængde gas såvel i 2006 som frem til 2010".

I. Platjkov sagde desuden, at aftalen om levering af gassen til en pris af 95 dollars for 1000 kubikmeter vil blive underskrevet for 5 år, som det også er blevet aftalt. Ifølge ham vil Ukraines garantier være en kontrakt, hvor omfanget, prisen og fristerne for leveringen af gassen er blevet aftalt.

Gasprisen vil blive fastfrosset i en kontrakt mellem de to parter i aftalen - det nye joint-venture og "RosUkrEnergo", præciserede han. Det nye joint-ventures arbejde vil bestå i at indkøbe gassen til en pris af 95 dollars hos "RosUkrEnergo", hvorefter det skal viderebringe denne gas til forbrugerne i Ukraine, oplyste I. Platjkov.

Ifølge Platjkov vil det nye joint-venture blive indregistreret i Ukraine og vil arbejde i henhold til Ukraines lovgivning. I. Platjkov præciserede, at "Naftohaz Ukrajiny"'s deltagelse i JV'ets aktiekapital vil være udelukkende pengemæssig, og at der ikke vil blive tilført aktiekapitalen nogle andre aktiver. Endnu har man ikke endegyldigt fastlagt aktiekapitalens størrelse, sagde han.

Desuden gav I. Platjkov udtryk for, at han er overbevist om, at Ukraines antimonopolkomite vil give sit samtykke til stiftelsen af det nye joint-venture. "Jeg mener, at denne kontrakt er gavnlig, og at den bør underskrives", sagde han.

Den 4. januar 2006 nåede "Naftohaz Ukrajiny" og "Gazprom" frem til en aftale om leveringen af russisk gas til Ukraine. Ifølge aftalen vil Ukraine købe russisk gas til en pris af 95 dollars for 1000 kubikmeter hos selskabet "RosUkrEnergo", der har købt den russiske gas hos "Gazprom" til en pris på 230 dollars for 1000 kubikmeter. Den høje pris, som "RosUkrEnergo" skal betale til "Gazprom", vil blive opvejet af den billigere gas fra Centralasien. Samtidig øges prisen for transitten af den russiske gas gennem Ukraine fra 1,09 dollars til 1,6 dollars pr. 1000 kubikmeter for 100 kilometer.

I medfør af Moskva-aftalen af den 4. januar skal "RosUkrEnergo" og "Naftohaz Ukrajiny" inden den 1. februar i år stifte et joint-venture, som skal levere russisk og centralasiatisk gas til Ukraine.

Den 17. januar meddelte lederen af "Naftohaz Ukrajiny" Oleksij Ivtjenko i Kiev, at det pågældende JV vil blive stiftet inden den 20. januar i år. UNIAN.

20.01.06. Politolog: Jusjtjenko mangler seriøsitet

Direktøren for det ukrainske filial af Det internationale institut for humanitær-politiske studier, den tidligere dissident Volodymyr Malenkovytj, mener, at parlamentsmedlemmerne i dag benytter enhver lejlighed til at "komme i søgelyset omkring gaskrisen og Jekhanurovs regering".

Ifølge Malenkovytj "er der her tale om tydelige elementer af en PR-kampagne, og det gælder også lederen af parlamentet Volodymyr Lytvyn", oplyser Forum.

Samtidig mener Malenkovytj, at "præsidentens seneste handlinger tyder på, at han overvejende agerer på en måde, som ikke sømmer sig et statsoverhoved. Han kommer med erklæringer, som skaber det indtryk, at der er en krise i landet, og samtidig med det bader han (og hele hans regering, red.) i en sø eller står på ski i Ivano-Frankivsk. Alt dette er lidt useriøst for en person, der har ansvaret for de ting, som sker i landet".

Malenkovytj fremhæver, at hovedansvaret for det indtryk, at der er opstået en krise i Ukraine, først og fremmest ligger på Ukraines præsident. "I virkeligheden er der ikke nogen krise i landet, fordi selvom parlamentet har afskediget regeringen, kan det reelt ikke ændre noget, fordi regeringen skal udføre sine opgaver indtil udnævnelsen af en ny regering", fremhæver politologen.

Et hovedproblem er efter hans mening det, at præsidenten "ikke kan forlige sig med det faktum, at den politiske reform bliver gennemført, og med det forhold, at den lov, som begrænser hans beføjelser, allerede er en del af forfatningen. Det irriterer ham, og derfor indtager han en så radikal holdning i de spørgsmål, hvor han er forpligtet til at søge et kompromis. Derfor lod han være med at tage til mødet i parlamentet og lod i stedet sekretæren for det nationale sikkerheds- og forsvarsråd Kinakh sige, at han var parat til at mødes med de deputerede, når de havde opfyldt hans ultimative krav".

Malenkovytj mener, at præsidenten og parlamentet godt vil kunne nå frem til et kompromis, herunder om at fjerne betegnelsen "fungerende" for regeringens ministre, og man kan fx nøjes med at afskedige Holovatyj eftersom "hans debatniveau er krænkende for landets lovgivende organ". Samtidig kan man ikke afskedige landets fungerende energiminister og formanden for Naftohaz' bestyrelse Oleksij Ivtjenko, selvom de har en betydelig del af ansvaret for krise, fordi deres navn er forbundet med aftalen af den 4. januar - en aftale som var "et nødtvungent, men reelt skridt, som gjorde det muligt at komme ud af krisen". Inforcentre.

22.01.06. Underskrivelsen af gasaftale udskudt til på onsdag

Gazproms besøg i Kiev med henblik på underskrivelse af gasaftalen mellem Ukraine og Rusland er udskudt til på onsdag, oplyser den fungerende ukrainske energiministers pressesekretær Lilija Klotjko til nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina.

Som tidligere meddelt var det planen, at man den 21. januar skulle underskrive samtlige gaskontrakter, som er indeholdt i trepartsaftalen mellem det ukrainske gasselskab Naftohaz Ukrajiny, selskabet Gazprom og selskabet RosUkrEnergo.

Fungerende premierminister Jurij Jekhanurov sagde i en kommentar til årsagerne til udskydelsen af Gazproms besøg i Kiev: "Desværre har vi ikke nået at færdiggøre dokumenterne". Han kunne desuden bekræfte, at besøget udskydes til den 25. januar.

Samtidig sagde Gazproms officielle repræsentant Sergej Kuprijanov til radiostationen Moskvas Ekko, at man fra ukrainsk side har besluttet, at man mangler at finpudse de forskellige dokumenter". Ifølge ham er dokumenterne "omfattende og alvorlige", og derfor har man udskudt underskrivelsen af dokumenterne i nogle dage. UP.

22.01.06. Konkurrencestyrelsen mangler oplysninger fra RosUkrEnergo

Ukraines konkurrencestyrelse (antimonopolkomite) har endnu ikke modtaget de dokumenter, som er nødvendige for at træffe en beslutning om stiftelsen af et ukrainsk-russisk gas joint-venture. Det oplyser den ukrainske regerings pressetjeneste i dag.

Som bekendt lovede repræsentanter for det ukrainske gasselskab Naftohaz Ukrajiny og RosUkrEnergo overfor repræsentanterne for konkurrencestyrelsen at fremlægge en udtømmende information i dag.

"Men på trods af aftalen har vi desværre kun fået en del af de ønskede oplysninger, således har vi ikke fået alle oplysningerne fra russisk side, herunder om hvem der kontrollerer selskabet", udtaler konkurrencestyrelsen. Man mangler også stiftelsespapirerne for det nye joint-venture i forhold til deltagernes markedsandele. Alt dette har forsinket konkurrencestyrelsens behandling af sagen, oplyser pressetjenesten.

I den forbindelse udtaler formanden for konkurrencestyrelsen Oleksij Kostusev: "Fraværet af de ønskede oplysninger gør det umuligt for styrelsen at påbegynde en grundig analyse og vurdering af de mulige følger af selskabets oprettelse og træffe en hurtig beslutning. På sin side vil en ekspertgruppe fra styrelsen som lovet arbejde på højtryk". UP.

23.01.06. Jusjtjenkos bror mistænkt for forbindelse til RosUkrEnergo

 

To ukrainske parlamentsmedlemmer har offentliggjort kopier af bankoverførsler fra firmaet RosUkrEnergo til to strukturer i De Forenede Arabiske Emirater og USA. De deputerede Ihor Shurma fra SDPU (o) og kommunisten Oleksandr Holub har en mistanke om, at broren til præsident Jusjtjenko, Petro Jusjtjenko, har forbindelse til disse to firmaer.

”Der er tale om kopier af bankoverførsler, som kræver en nærmere undersøgelse. Det fremgår af dem, at RosUkrEnergo den 3. januar overførte henholdsvis 53 og 12,3 millioner dollars til to firmaer i Dubai og Portland”, sagde Shurma på en pressekonference i parlamentet.

Ifølge parlamentsmedlemmet tilgik de 53 millioner dollars et firma ved navn ”Petrogas”, mens de 12,3 millioner dollars tilgik firmaet "Refin Commercial Company", som er indregistreret i staten Oregon og har en bankkonto i den estiske bank "Hansabank".

            Som den eneste bekræftelse på mistanken om en forbindelse mellem ”Petrogas” og Petro Jusjtjenko kom Shurma med en artikel fra det hidtil ukendte franske website "Ukraine intelligence". Af hjemmesiden fremgår det, at ”Petrogas ifølge oplysninger fra bankkilder, som står den ukrainske sikkerhedstjeneste nær, er tilknyttet Petro Jusjtjenko (præsidentens bror), mens "Reefing commerce company" er en del af et net af omfattende offshore selskaber ".

            Shurma forklarede, at han ikke ved, hvem der står bag denne hjemmeside, mens Holub påpegede, at han ikke ved, hvorvidt brødrene Arfush har en forbindelse til hjemmesiden.

            Ifølge Shurma fandt de to parlamentsmedlemmer den pågældende hjemmeside, da de begyndte at søge i Internettet efter omtale af de firmaer, som var nævnt i de kopier af bankoverførsler, som de havde modtaget.

            Shurma oplyste endvidere, at betalingsdokumenterne var kommet med den almindelige post, som fraktionerne modtager dagligt. Han tilføjede, at han ”ikke kan sige noget om beskyldningernes sandfærdighed”. ”Det drejer sig ikke om beskyldninger, men om, at præsidenten skal give besked om at få udredet sagen”, sagde han.

            ”Vi henvender os til præsidenten, fordi der nu er blevet fremsat beskyldninger mod hans nærmeste omgivelser, og han derfor burde give ordensmagten og sikkerhedstjenesten (SBU) besked på at finde ud af, hvorvidt de foreliggende oplysninger er sandfærdige, eller om der bare er tale om et forsøg på at øge spændingen op til det forestående valg”, sagde Shurma.

            Deputeret Holub tilføjede, at det såkaldte Solomatin-udvalg (opkaldt efter udvalgets leder), som lige nu er i gang med at undersøge finansieringen af Boris Berezovskijs finansiering af Jusjtjenkos valgkam i 2004, bør undersøge sagen.

            I tirsdags advarede “Vores Ukraine”s stab mod forberedelse af en kampagne, som skal kompromittere Petro Jusjtjenko og sætte ham i forbindelse med RosUkrEnergo. UP.

25.01.06. Fyrede ministre ignorerer parlamentet

På trods af, at forfatningsreformen trådte i kraft pr. 1. januar, ignorerer regeringen og præsidenten Verkhovna Radas resolutioner. Således fortsætter Serhij Holovatyj og Ivan Platjkov deres arbejde og ignorerer således den omstændighed, at parlamentsmedlemmerne i torsdags afskedigede dem fra deres poster.

Den 19. januar afskedigede de folkedeputerede Ivan Platjkov fra posten som fungerende energiminister, mens Serhij Holovatyj blev afskediget fra posten som fungerende justitsminister, samtidig med at de folkevalgte udtrykte mistillid til formanden for det nationale gasselskab "Naftohaz Ukrajiny", Oleksij Ivtjenko, oplyser UNIAN. 246 deputerede stemte "for" ud af 358 tilstedeværende.

Serhij Holovatyj fortsætter som fungerende justitsminister uagtet Verkhovna Radas beslutning om hans afskedigelse. Det sagde repræsentanten for justitsministeriets pressetjeneste til Ukrajinski Novyny. På spørgsmålet om, hvorvidt Holovatyj fortsætter med at arbejde i justitsministeriet som han plejer, svarede repræsentanten bekræftende og tilføjede, at Holovatyj i øjeblikket befinder sig i Strasbourg.

Efter alt at dømme har Ivan Platjkov heller ikke forladt sin post. I dag kommenterede han situationen i landet som leder af energiministeriet.

Formanden for bestyrelsen i "Naftohaz Ukrajiny" Oleksij Ivtjenko mener, at Verkhovna Rada ikke kan initiere hans afskedigelse. Det sagde han til pressen efter parlamentets vedtagelse af den resolution, hvori der blev udtrykt mistillid til ham.

Ivtjenko siger, at han efter den eksisterende lovgivning kun kan blive afskediget af regeringen og kun efter, at formanden for bestyrelsen i "Naftohaz Ukrajiny" skriver en afskedsbegæring. Ivtjenko sagde, at Radaens beslutning ikke vil få nogle juridiske følger. URA-Inform.