14.09.03. 292 parlamentsmedlemmer bag forfatningsændring

13.09.03. Kutjma mener, at Ukraines vej til EU ligger via SNG-fællesmarked

12.09.03. Parti truer ministre med afskedigelse

12.09.03. Rusland, USA og præsidentens stab har den største indflydelse på Ukraines politik

12.09.03. SDPU (o) ser ingen modsætning mellem EEP og EU

11.09.03. "Vores Ukraine" vil protestere mod SNG-topmødet i Jalta

11.09.03. Oleksandr Zintjenko ekskluderet af SDPU (o)

11.09.03. Forslag om SNG-fællesmarked sendt til efterbehandling i regeringen

10.09.03. Gaga over Gogol (eng.) 

10.09.03. "Vores Ukraine" vil blokere regeringens arbejde pga. SNG-fællesmarked

10.09.03. Omeltjenko offentliggør navne på Gongadzes mulige bortførere

09.09.03. Kutjma-loyalt parti støtter SNG-fællesmarked

09.09.03. Efter det seneste reformforslag skal parlamentet vælge præsidenten fra 2006

08.09.03. Den 21. oktober ventes olierørledningen Odesa-Brody at blive taget i brug

08.09.03. Kutjma: præsidentvalget i Ukraine finder sted i efteråret 2004

08.09.03. Ukrainsk soldat dræber iraker

08.09.03. Kutjmas økonomiske rådgiver advarer mod faren ved EEP

08.09.03. Parlamentets næstformand: ratificering af SNG-fællesmarked problematisk

05.09.03. 233 deputerede har skrevet under på lovforslag til forfatningsændringer

05.09.03. Ihor Smeshko bliver ny leder af Ukraines sikkerhedstjeneste

05.09.03. Colin Powell bekræfter, at Ukraine er "yderst vigtig" for såvel Europa som USA

05.09.03. Jusjtjenkos søn i trafikulykke

05.09.03. Nyt lovforslag om forfatningsændringer fra centrum-fraktioner

04.09.03. Parlamentsformanden returnerer Kutjmas forfatningsforslag

03.09.03. Ny udenrigsminister kommer på en svær opgave

03.09.03. En af Jusjtjenkos assistenter fundet død i Kyiv

03.09.03. Volodymyr Radtjenko bliver ny sekretær for det nationale sikkerhedsråd

03.09.03. Kostiantyn Hrysjtjenko bliver Ukraines ny udenrigsminister

02.09.03. Ukraine på vej væk fra EU med SNG-fællesmarked

02.09.03. The New York Times om Kutjma og myrdede journalister (orig.)

 

02.09.03. Ukraine på vej væk fra EU med SNG-fællesmarked

Under SNG-topmødet i Jalta i midten af denne måned forventes det, at Belarus, Kazakhstan, Den russiske Føderation og Ukraine vil underskrive  en aftale om etableringen af et Fællesmarked (den egentlige betegnelse er "Det fælles økonomiske rum"; forkortet EEP). Regeringerne har paraferet denne aftale i sidste måned.

Hvis Ukraine tilslutter sig denne aftale, vil det indebære en sammenlægning de fire landes toldområder, varernes, tjenesternes, kapitalens og arbejdskræftens fri bevægelighed, en fælles udenrigsøkonomisk politik samt en, i det omfang det er nødvendigt for at sikre en ligeberettiget konkurrence og støtte til den makroøkonomiske stabilitet, en fælles skatte- , penge-, finans- og valutapolitik. 

Definitionen af EEP undlader bevidst enhver form for henvisninger til en konkret fase i den regionale integration (frihandelszone, toldunion, fællesmarked, økonomisk union og politisk union). Det fælles økonomiske rum er set fra et juridisk synspunkt et abstrakt begreb, som man kan lægge forskellige betydninger i, hvilket repræsentanterne for Rusland og Ukraine også gør, når de diskuterer (indtil videre bag lukkede døre). 

Undladelsen af klare definitioner er gjort bevidst for at skabe plads til manipulation af begreber, mener Oleksandr Sushko, der er leder af det ukrainske Center for fred, produktionsomlægning og udenrigspolitik i UP.

Parterne har påtaget sig bestemte forpligtelser i udkastets § 2:

Den trinvise løsning integrationsopgaven vil være betinget af Parterne opfyldelse af deres forpligtelser og faktiske løsning af følgende opgaver:

- udformningen af en frihandelszone uden forbehold og begrænsninger, hvilket indebærer afståelse fra brug af anti-dumping, - kompensations og specielle beskyttelsestiltag på basis af gennemførelsen af en fælles politik indenfor tarifmæssig og ikke-tarifmæssig regulering, fælles konkurrenceregler, brug af subsidier og andre former for statsstøtte;

- harmonisering af den makroøkonomiske politik;

- harmonisering af Parternes lovgivning i det omfang, som er nødvendigt for EEPs funktionsdygtighed, herunder handels- og konkurrencepolitik...

Ukraine vil, hvis landet underskriver dette dokument, påtage sig at korrigere sin lovgivning i retning af en tilpasning af den til andre EEP-medlemmers. En sådan forpligtelse er i strid med adskillige af Ukraines normative akter og internationale aftaler, som opererer med ukrainsk lovgivnings tilpasning til Den europæiske Unions lovgivning. En  harmonisering af lovgivningen i forhold til to integrationssammenslutninger på én gang er umulig, så meget desto mere fordi, at disse integrationssammenslutninger bruger forskellige reguleringsinstrumenter og har indført principielt forskellige økonomiske lovgivninger. Herefter opremser Sushko de utallige love og internationale aftaler, som Ukraine har indgået i årenes løb, og som efter hans mening strider mod den nye EEP-aftale, såvel i ånd som i bogstav.

03.09.03. Kostiantyn Hrysjtjenko bliver Ukraines ny udenrigsminister

Ukraines præsident, Leonid Kutjma, har afskediget udenrigsminister Anatolij Zlenko og udnævnt Ukraines ambassadør i USA, Kostiantyn Hrysjtjenko, til ny udenrigsminister. Ifølge Kutjmas talskvinde underskrev præsidenten dekretet i tirsdags.

Zlenko fyldte 65 år i juni, og efter ukrainsk lovgivning kan han ikke længere beklæde et statsligt embede.
    Hrysjtjenko har arbejdet som ambassadør i USA siden den 28. januar 2000. Forinden havde han arbejdet som Ukraines ambassadør i Benelux-landene og som landets repræsentant i en række internationale organisationer, herunder som ambassadør i Belgien (fra 10. maj 1998) og som ambassadør i Luxembourg og Nederlandene (fra 30 september 1998), lederen af Ukraines mission ved NATO (fra maj 1998) samt som permanent repræsentant ved Organisationen for forbud mod kemiske våben (25. januar 1999 - 28. januar 2000).

Hrysjtjenko var vice-udenrigsminister fra marts 1995 til juli 1998, og fra februar 1993 var han leder af udenrigsministeriets afdeling for begrænsningen af oprustning og nedrustning.
    I januar 2002 afløste Hrysjtjenko Anton Butejko som ambassadør i USA, som var blevet afskediget i slutningen af 1999. Samtidig blev konsulerne i New-York og Chicago samt Ukraines ambassadør i Canada og konsulen i Toronto afskediget.

Hrusjtjenko blev født den 28. oktober 1953 i Kyiv. I 1075 afsluttede han fakultetet for international ret ved Moskvas institut for internationale relationer. Efter at have afsluttet kurser for FN-oversættere i Moskva i 1976-81 arbejdede han som medarbejder ved FNs sekretariat i New-York. I 1981-85 var han attache og 3. sekretær ved det sovjetiske udenrigsministeriums konsulære afdeling, i 1985-90 var han vice-konsul og konsul ved Sovjetunionens generalkonsulat i Montreal, og i 1990-92 var han 1. sekretær ved det sovjetiske udenrigsministeriums afdeling for begrænsning af oprustning og nedrustning.
   
Zlenko havde været leder af Ukraines udenrigsministerium fra den 2. oktober 2000. Han havde allerede været udenrigsminister fra 27. juli 1990 til 25. august 1994 року som den første udenrigsminister efter, at Ukraine havde erklæret sin statslige suverænitet. Han havde desuden arbejdet som Ukraines permanente repræsentant ved FN (oktober 1994 - september 1997), ambassadør i Frankrig, permanent repræsent ved UNESCO (fra september 1997) og fra april 1998 som ambassadør i Portugal. Fra april 1987 til juli 1990 havde han været Ukraines vice- og 1. viceudenrigsminister. Fra oktober 1983 til marts 1987 havde han været Ukraines faste repræsentant ved UNESCO, fra marts 1973 som medarbejder ved UNESCO-sekretariatet i Paris, i 1979 som UNESCO-rådgiver ved Ukraines udenrigsministeriums afdeling for internationale organisationer. Fra 1967 til 1973 havde han været attache og 2. sekretær ved Ukraines udenrigsministeriums afdeling for internationale organisationer. Interfaks-Ukrajina. UP.

03.09.03. Volodymyr Radtjenko bliver ny sekretær for det nationale sikkerhedsråd

Ukraines præsident Leonid Kutjma har udnævnt Volodymyr Radtjenko til sekretær for Ukraines nationale sikkerheds-og forsvarsråd. Kutjmas talskvinde, Olena Hromnytska, oplyser over nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina, at Leonid Kutjma har underskrevet et dekret herom tirsdag. Et andet dekret afskediger Radtjenko fra posten som leder af sikkerhedstjenesten SBU.

Volodymyr Sjidtjenko afløser Jevhen Martjuk, som nu er forsvarsminister. UP.

03.09.03. En af Jusjtjenkos assistenter fundet død i Kyiv

I Kyivs lighuset har man fået identificeret liget af lederen af "Vores Ukraines" fraktion i Ternopils regionale råd, næstformanden for Ternopils regionale afdeling af Ukraines folkeparti (UNP), Ivan Havdyda.

UNPs pressetjeneste oplyser, at identifikationen blev gennemført i mandags, efter at man havde eftersøgt den afdøde i tre dage. Deputeret ved de 2 forudgående samlinger, Mykhajlo Ratushnyj, som var tilstede under identifikationen, oplyste, at tragedien sandsynligvis var indtruffet natten mellem 29. og 30. august.
    Havdyda blev fundet død i Kyiv med et banesår i hovedet ikke langt fra den lejlighed, hvor han boede. Medlemmet af Ternopils regionale råd arbejdede i hovedstaden som formand for bestyrelsen i Centeret for national genfødsel opkaldt efter Stepan Bandera.
    28. august havde Ivan Havdyda været i Ternopil-regionen, hvor han havde fulgt Viktor Jusjtjenko under et regionalt forum for demokratiske kræfter.
    "Vores Ukraine" har rettet henvendelse til rigsadvokat Svjatoslav Piskun, chef for SBU Volodymyr Radtjenko og indenrigsminister Mykola Bilokon' med krav om at "sikre en så objektiv og hurtigst mulig efterforskning af Havdyda-sagen som muligt, idet den opfattes som et politisk mord".
    Ivan Havdyda blev født i 1966 i landsbyen Sarantjuky i Berezhanskyj-distriktet i Ternopil-regionen. I 1990 afsluttede han det naturvidenskabelige fakultet ved Ternopils pædagogiske institut. I 1994 blev han medlem af Kongressen af ukrainske Nationalister og blev i 1995 formand for KUNs regionale organisation.
    I 2001 blev han medlem af UNP og næstformand for Ternopils regionale organisation. Han var valgt til det regionale råd fra Berezhanskyj valgdistrikt. Han var gift og har sønnen Nazar. Interfaks-Ukrajina. Razom.org. UP.

03.09.03. Ny udenrigsminister kommer på en svær opgave

Ukraine har fået en ny udenrigsminister, og på ny en provestlig. Her kun to uger inden Ukraines sammenslutning med Rusland, Hviderusland og Kazakhstan i Et fælles økonomisk rum (EEP).

I sidste uge fremsatte den afgående udenrigsminister Zlenko en erklæring, der viste, at den russiske premierminister Kasianov og det ukrainske udenrigsministerium har et forskelligt syn på det kommende EEP. Derefter foreslog en anonym repræsentant for Ruslands udenrigsministerium at sende Zlenko på pension. Derfor virker det som om, at Kutjma har ladet sig bevæge af en ordre fra en anonym russisk bureaukrat. Selvom dekretet om Hrysjtjenkos udnævnelse efter sigende havde ligget klart igennem længere tid og blot afventede justitsministeriets konklusion om, hvorvidt reglen om, at statslige embedsmænd faldt for aldersgrænsen efter det fyldte 65. år, også fandt anvendelse på en politisk stilling som en ministerpost. Men dekretet blev altså offentliggjort inden justitsministeriets udtalelse i spørgsmålet forelå.

Den nye udenrigsminister Kostiantyn Hrysjtjenko har betrådt alle trin i ukrainsk diplomati og er nu havnet på det højeste. Han betegnes som en af de mest professionelle. I starten af 2000 afløste han Anton Butejko som ambassadør i Washington, som blev sendt hjem efter kun et år på gr. af det katastrofalt dårlige valgresultat for Kutjma på de amerikanske valgsteder i 1999. Hrysjtjenko blev ekstraordinært overført til USA fra posten som ambassadør i Benelux-landene og Ukraines repræsentant i NATO.

I sin bog "Diplomati og politik" minder Anatolij Zlenko om, at Hrysjtjenko kom til det ukrainske udenrigsministerium fra... det russiske udenrigsministerium. "Dengang (i starten af 1990'erne) var en sådan cirkulation af kadrer mulig og endda nyttig, først og fremmest for ukrainsk diplomati".

Zlenko, som dengang var Ukraines udenrigsminister, har skrevet følgende: "Efter Ukraines uafhængighedserklæring reagerede han (Hrysjtjenko) på min invitation og flyttede fra Moskva til Kyiv".

I tilfældet med Hrysjtjenko var det ifølge Zlenko "et ægte fund - idet ukrainsk diplomati fik en fagmand, som igennem flere år havde arbejdet med international nedrustnings- problematik (i det sovjetiske udenrigsministerium) og havde en vis erfaring i den sag". Han nævner også, at Hrysjtjenkos fader var "en fremtrædende ukrainsk diplomat).

Eksperterne forventer, at udenrigsministeriets rolle vil få et løft med Hrysjtjenkos ankomst.

"UM's rolle og placering i det ukrainske magtapparat er mindre end i vestlige lande", - mener lederen af Centret for nedrustning, produktionsomlægning og udenrigspolitik, Oleksandr Sushko.

"I Vesten er lederen af udenrigsministeriet nærmest nr. 2 i regeringen, og når en eller anden koalition danner regering, så får det største parti premierministerposten, mens det næststørste får udenrigsministerposten. Ifølge vores rundspørge indtager udenrigsministeriet 3-4. pladsen, når det drejer sig om graden af indflydelse på Ukraines udenrigspolitik. Derfor har Hrysjtjenko mulighed for at forbedre denne placering".

"Udenrigsministrenes faktiske status giver dem ikke mulighed for at udarbejde og realiserede deres egne handlingsprogrammer", - mener Ukraines første ambassadør i USA, nuværende folkedeputeret for Julie Tymoshenkos blok, Oleh Bilorus. "Man får det indtryk, at udenrigsministeren er en så underdanig person, at han får ros alene for ikke at sige hverken "nej" eller "ja".

Man bør ikke forvente, at den nye minister vil udarbejde en eller anden udenrigspolitisk strategi eller vil opnå et gennembrud eller vil sætte skub i dette for Ukraines statslige politik vigtige område".

Ifølge Bilorus er det bedre at arbejde som Ukraines ambassadør end som leder af Ukraines udenrigsministerium, fordi du i det første tilfælde repræsenterer staten Ukraine, mens du i det andet tilfælde repræsenterer præsidenten. 

"Problemet er også det forhold, at den nye minister har en meget begrænset tid, fordi hans periode vil udløbe samtidig med Kutjmas præsidentskab. Der er kun tale om et år, måske endda mindre, hvis man tager valgkampen i betragtning".

Samtidig er iagttagerne enige om, at Hrysjtjenko vil fortsætte den af Zlenko deklarerede kurs mod Vesten.

"Under Hrysjtjenko vil udenrigsministeriet bevare sin rolle som den udøvende magts europæiske og euroatlantiske forpost, en rolle som ministeriet har haft i alle uafhængighedsårene", - mener Sushko. "Hrysjtjenko har ligesom de forrige ministre et euroatlantisk ry. Hrysjtjenko har en erfaring fra kontakter med NATO og USA. Og han vil have mulighed for at aktivere Ukraines relationer i den retning, og her er der noget at gøre, i modsætning til i forhold til relationerne med EU".

Volodymyr Hranovskyj, der er rådgiver for minister for økonomi og europæisk integration, ser i Hrysjtjenko en "europæisk politiker med en indre kultur".

"Han har en fuldstændig realistisk forståelse af fordelen ved at integrere sig i Europa, og har en realistisk - uden deklarationer - vurdering af kursen mod Vest. Men han forstår også, at det er vigtigt at opbygge bilaterale, netop bilaterale relationer med Rusland som en strategisk partner".

Hranovskyj fremhæver, at Ukraine i højere grad bør lægge mærke til EUs forslag indenfor rammerne af programmet "Et bredere Europa". "Vi har endnu ikke reageret på dette initiativ fra Europas side. I dag prøver man at gøre det hele til et spørgsmål om et associeret medlemskab af EU, hvilket skaber en spænding, som er fejlagtig".

"En integration i Europa er endda en mere realistisk kurs end etableringen af en frihandelszone med Rusland. Man skal også skabe betingelserne for at træde ind i WTO", - siger Hranovskyj.

Den nye ministers første prøvelse kommer allerede til september, når han skal finde en udvej af den labyrint, som består af en officielt proklameret integration med Vest og en reel integration med Øst. Om en uge får Kyiv besøg af Eurounionens udvidelseskommissær Verheugen, og om to uger ventes underskrivelsen af en aftale mellem Ukraine og tre postsovjetiske naboer om etableringen af Et fælles økonomisk rum. UP.

04.09.03. Parlamentsformanden returnerer Kutjmas forfatningsforslag

Formanden for Verkhovna Rada Volodymyr Lytvyn har sendt et brev til Ukraines præsident, Leonid Kutjma, hvori han meddeler: ”I forbindelse med den i Deres brev af 23. august 2003 fremsatte anmodning, fremsender jeg hermed lovforslaget ”Om ændringer i Ukraines forfatning (registreringsnummer 3207), der er fremsat til behandling i Ukraines Verkhovna Rada den 19. juni 2003”.

            I parlamentets informationsafdeling oplyser man, at Lytvyn i brevet fremhæver følgende: ”Idet jeg fuldt ud deler Deres oprigtige bekymring for gennemførelsen af den forfatningsmæssige reform i Ukraine og stiller mig forstående overfor de i Deres brev anførte argumenter vedrørende det uantagelige i Verkhonva Radas resolution af 11. juli 2003, vil jeg gerne henlede opmærksomheden på visse omstændigheder, som der har været tale om, herunder på et møde i Det afstemmende udvalg for ledere af deputeretfraktioner (grupper) den 1. september 2003.

            Parlamentet har under vedtagelsen af denne Resolution udelukkende været styret af Ukraines forfatning og Ukraines forfatningsdomstols beslutning af den 9. juni 1998, der bl.a. påpeger nødvendigheden af en lov, som regulerer fremgangsmåden ved indbringelsen af lovforslag, der vedrører forfatningsændringer, for Ukraines forfatningsdomstol. Samtidig med det bestemmer pkt. 2 i resolutionsdelen af denne Afgørelse, at Verkhovna Rada kun er initiativtager til indbringelse af lovforslag for forfatningsdomstolen for så vidt angår de lovforslag, som der er sket ændringer i under behandlingen i Verkhovna Rada. Som bekendt drejer det sig i Verkhovna Radas resolution af den 11. juli 2003 kun om lovforslag, som er forelagt parlamentet”.

            Det fremhæves bl.a. i brevet, at ”indbringelsen af et lovforslag om forfatningsændringer for Ukraines forfatningsdomstol, er som sådan ikke en del af Verkhovna Radas umiddelbare behandling af det pågældende lovforslag; men kun et foreløbigt forberedende element for muligheden af en relevant konklusion fra Ukraines forfatningsdomstols side, hvis nødvendighed er et krav, som er indeholdt i Afsnit XIII i Ukraines forfatning, og fraværet af en sådan konklusion umuliggør Verkhovna Radas behandling af lovforslaget. Følgelig kan indbringelsen for Ukraines forfatningsdomstol af et lovforslag om forfatningsændringer ikke være genstand for en behandling i Ukraines forfatningsdomstol indenfor en kontekst af kravet i § 152 i Ukraines forfatning”, - oplyser Verkhonva Radas informationsafdeling.

            ”Jeg er sikker på, kære Leonid Danylovytj, at en sådan opfattelse af situationen er fuldt ud berettiget ud fra et retsligt synspunkt, hvilket bekræftes af de relevante udtalelser fra specialister”, - konkluderer formanden for parlamentet Lytvyn i sit brev til Ukraines præsident Kutjma. Podrobnosti. UNIAN.

05.09.03. Nyt lovforslag om forfatningsændringer fra centrum-fraktioner

Verkhovna Radas administration har torsdag registreret et nyt lovforslag om forfatningsændringer. Forfatterne til lovforslaget er folkedeputerede Stepan Havrysh (Demokratiske initiativer), Rajisa Bohatyrjova (Ukraines Regioner) og Kateryna Vasjtjuk (Agrarpartiets fraktion). Parlamentets retsudvalg står som det ansvarlige udvalg. Parlamentets officielle hjemmeside har ikke offentliggjort andre detaljer i lovforslaget.
    Tidligere har parlamentet modtaget et forslag til forfatningsændringer fra såvel parlamentet som præsidenten. Disse forslag er siden hen blevet indbragt for forfatningsdomstolen. Ukraines præsident erklærede i august, at han agtede at tilbagekalde sit lovforslag. I september returnerede parlamentsformanden præsidentens lovforslag til ham.
    I den senere tid har der været ført drøftelser mellem præsidentens administration og repræsentanterne for to af oppositionens partier - Kommunistpartiet og Socialistpartiet - om et fælles lovforslag til forfatningsændringer.
    I et interview med nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina har SPUs leder Oleksandr Moroz udtalt, at han ikke har sat sin underskrift på dette lovforslag. Samtidig ville han ikke udelukke, at dette lovforslag tidligere er blevet præsenteret som "Medvedtjuk-Moroz-Symonenko" lovforslaget.
    Ifølge Moroz er han ikke bekendt med teksten til det dokument, som er blevet registreret i parlamentet; men ville ikke udelukke, at det nye lovforslag ville opnå støtte hos en del af Kommunistpartiets fraktion.
    Som oplyst sagde Verkhovna Radas formand, Volodymyr Lytvyn, den 3. september, at lederne af parlamentets fraktioner og grupper havde truffet en beslutning om at sende det lovforslag til forfatningsændringer, som de deputerede og præsidentens administration havde udarbejdet i fællesskab, til forfatningsdomstolen. Ifølge ham har 172 folkedeputerede allerede skrevet under til fordel for dette lovforslag.
    Samtidig fremhævede Lytvyn, at en række af fraktionslederne havde foreslået at sende dette lovforslag til forfatningsdomstolen på næste tirsdag (9 september), idet de begrundede det med, at ikke alle deputerede havde nået at skrive under på lovforslaget.
    Lige nu befinder der sig i forfatningsdomstolen et lovforslag om en politisk reform, som er udarbejdet af et af parlamentets kommissioner.
    De lovforslag til forfatningsændringer, som er blevet udarbejdet af deputerede og præsidentens administration og som opererer med, at præsidenten skal vælges af parlamentet, skal efter planen ligeledes indbringes for forfatningsdomstolen indenfor den nærmeste fremtid. Interfaks-Ukrajina. UP.

05.09.03. Jusjtjenkos søn i trafikulykke

Blokken "Vores Ukraine"s pressetjeneste oplyser, at den taxa, som Viktor Jusjtjenkos søn Andrij befandt sig i, i går morges ved 7-45 tiden stødte frontalt sammen med en "Audi", der kom kørende i høj fart. Uheldet fandt sted på Artem-gaden i Kyiv. Der er rejst sigtelse efter straffeloven.
    Jusjtjenko og taxachaufføren befinder sig på hospitalet. De er udenfor livsfare, selvom begge har fået svære kvæstelser.
    Viktor Jusjtjenko, der i øjeblikket befinder sig i Polen på det 13. økonomiske forum "Krynia-2003", har været i telefonisk forbindelse med sin søn for at afklare hans helbredstilstand og omstændighederne omkring hændelsen. Indtil videre er Jusjtjenko blevet i Polen. Interfaks-Ukrajina. UP.

05.09.03. Colin Powell bekræfter, at Ukraine er "yderst vigtig" for såvel Europa som USA

Den amerikanske præsident George Bush's administration er interesseret i en fortsat genskabelse af et fuldbyrdet partnerskab med Ukraine, der er et yderst vigtigt land for såvel Europa som De forenede Stater.

Det sagde USAs udenrigsminister Colin Powell på et mød den 4. september med den nyudnævnte ukrainske udenrigsminister, Kostiantyn Hrysjtjenko, som afslutter sit ophold som Ukraines ambassadør i USA. Det er den ukrainske diplomatiske repræsentation i De forenede Stater, der oplyser om mødet.
    USAs udenrigsminister lykønskede Hrysjtjenko med nyudnævnelsen og udtrykte en taknemmelighed over beslutningen om at sende de ukrainske soldater som en del af den multinationale stabiliseringsstyrke i Irak, samt for den aktive støtte til det internationale samfund i operationer til støtte for freden, herunder i Afrika.
    En vigtig prioritet for USAs politik i forhold til Ukraine er en medvirken til Ukraines integration i de europæiske og euroatlantiske strukturer samt en støtte til den fortsatte demokratisering og befæstelse af det civile samfund, sagde han.
    Som det blev fremhævet på ambassaden, forsikrede Powell Hrysjtjenko om sin personlige beredvillighed til at støtte en aktiv og åben dialog med Ukraines udenrigsminister og takkede for en invitation om at komme på officielt besøg i Ukraine.
    Lederen af det ukrainske udenrigsministerium havde desuden et møde i Det hvide Hus med den amerikanske præsidents nationale sikkerhedsrådgiver Condoleeza Rice. Under mødet drøftede man en række bilaterale spørgsmål og Ukraines og USAs samarbejde på den internationale scene.
    Desuden indbød Powell den ukrainske minister til at overvære den højtidelige ceremoni, hvor USAs nye ambassadør i Ukraine, John Herbst, blev taget i ed på den amerikanske udenrigsministers kontor.
    Samme dag gennemførte ministeren som led i afslutningen af sit ophold i USA som ambassadør en række møder i anledning af Uafhængighedsdagen med medlemmer af Senatet og Repræsentanternes Hus.

Hrysjtjenko blev udnævnt til Ukraines udenrigsminister den 2. september 2003. Han afløste Anatolij Zlenko, som havde nået pensionsalderen (65 år) og derfor ikke længere kunne beklæde et statsligt embede. Interfaks-Ukrajina. UP.

05.09.03. Ihor Smeshko bliver ny leder af Ukraines sikkerhedstjeneste

Den mest presserende opgave for den ny leder af Ukraines sikkerhedstjeneste (SBU), Ihor Smeshko, bliver afslutningen af omdannelsen af SBU til en myndighed, som skal forsvare den demokratiske stat, bekæmpe korruption i de øverste lag af magtapparatet samt styrke SBUs efterretningsmæssige rolle, sagde landets præsident, Leonid Kutjma. 

"Med henblik på at realisere Ukraines strategiske politiske kurs hen imod en integration i det moderne europæiske rum og sikre en tryg sikkerhed for Ukraine i alle sfærer, er tiden kommet til at afslutte omdannelsen af Sikkerhedstjenesten til et retsligt og civiliseret organ til forsvar for den demokratiske stat, alle dens institutioner, og først og fremmest dens borgere. Ihor Petrovytj, det er Deres vigtigste og førstkommende opgave", - sagde Kutjma, da han præsenterede Smeshko for SBUs kollegium fredag i Kyiv, oplyser statsoverhovedets pressesekretær, Olena Hromnytska.
    Den næstvigtigste opgave, som Kutjma nævnte, er bekæmpelsen af korruptionen i det øverste magtapparat, herunder næsten i alle de retshåndhævende instanser, som "afføder den lyssky økonomi og forvolder en betydelig skade".  
    "Den kriminelle verdens sammensmeltning med myndighederne er en ny udfordring for os. Jeg pålægger SBUs nye leder og alle jer at gennemføre den nødvendige kontrol og afdække disse korrupte netværk. Når I har fældende beviser, skal i forberede sagen for anklagemyndigheden, uanset de involveredes rangorden og embeder", - sagde han.
    For det tredje, sagde præsidenten, er det nødvendigt at styrke SBUs efterretningsmæssige rolle. "Det er nødvendigt at se på verdens moderne udfordringer og styrke den nationale Sikkerhedstjenestes efterretningsmæssige organ", - fremhævede han.
    Præsidenten understregede, at SBUs spionage i lyset af en styrkelse af Det nationale sikkerheds-og forsvarsråds rolle og en revision af dets funktioner vil få konkrete og målrettede opgaver med kontrol af deres udførelse samt en koordination af indsatsen.
    "Hvad angår kontraspionagens forsvar af staten, så forventer jeg et mere effektivt arbejde med hensyn til at få opklaret og standset fremmede staters efterretningstjenesters og organisationers spionageaktiviteter rettet mod landets sikkerhed", - understregede han.
    Desuden bør SBU med Kutjmas ord spille en førende rolle i det overstatslige system til bekæmpelse af terrorismen.
    Han understregede, at Sikkerhedstjenestens arbejde bør være mere gennemsigtigt og åbent for offentligheden. "Men stadigvæk - denne gennemsigtighed kan ikke gå ud over landets sikkerhed", - understregede præsidenten.
    Smeshko forsikrede, at han vil udføre de opgaver, han har fået pålagt, på hæderlig vis.
    På sin side takkede den nyudnævnte sekretær for Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd Volodymyr Radtjenko, der er Smeshkos forgænger som leder af SBU, for det kollektive arbejde og ønskede ham en opfyldelse af de pålagte opgaver. UP. Interfaks-Ukrajina.

05.09.03. 233 deputerede har skrevet under på "uopsætteligt" lovforslag til forfatningsændringer

233 folkedeputerede har sat deres underskrift på på det lovforslag til forfatningsændringer, som blev indregistreret af Ukraines Verkhovna Radas administration i torsdags, oplyses det i en følgeskrivelse til lovforslaget.
    Blandt andre er folkedeputerede Stepan Havrysh (Demokratiske initiativer), Rajisa Bohatyrjova (fraktionen "Ukraines Regioner") og Kataryna Vasjtjuk (Agrarpartiets fraktion) anført som lovforslagets stillere.
    Lovforslaget er desuden underskrevet af deputerede som Mykola Hapotjka (gruppen "Folkets valg"), Bohdan Hubskyj (gruppen "Folkemagt"), Leonid Kravtjuk (fraktionen SDPU (o), Volodymyr Pikhota (gruppen "Det europæiske valg"), Petro Symonenko (Kommunistpartiets fraktion), Anatolij Tolstoukhov (NDPs fraktion), Ihor Sharov (PPPUs og Arbejdets Ukraines fraktion), Oleksandr Zadorozhnij (gruppen "Folkemagt").
    De deputerede, som har skrevet under på lovforslaget, foreslår at sætte det på dagsordenen i Verkhovna Radas 4. session (efterårssessionen, red.), sende det til forfatningsdomstolen med henblik på en vurdering af dets overensstemmelse med de krav, der er indeholdt i forfatningens §§ 157 og 158. "I lyset af nødvendigheden af en hurtigst mulig afklaring af dette spørgsmål af national betydning, besluttes det at rette henvendelse til Ukraines forfatningsdomstol med anmodning om at tage stilling til dette spørgsmål som værende uopsætteligt", - hedder det i henvendelsen. De deputerede foreslår desuden, at man sætter spørgsmålet om vedtagelsen af lovforslaget "Om ændringer til Ukraines forfatning" på Verkhovna Radas kommende (femte) sessions dagsorden.
    Parlamentets officielle hjemmeside har ikke offentliggjort andre detaljer i lovforslaget.
    Tidligere har parlamentet modtaget et forslag til forfatningsændringer fra såvel parlamentet som præsidenten. Disse forslag er siden hen blevet indbragt for forfatningsdomstolen. Ukraines præsident erklærede i august, at han agtede at tilbagekalde sit lovforslag. I september returnerede parlamentsformanden præsidentens lovforslag til ham.
    I den senere tid har der været ført drøftelser mellem præsidentens administration og repræsentanterne for to af oppositionens partier - Kommunistpartiet og Socialistpartiet - om et fælles lovforslag til forfatningsændringer.
    I et interview med nyhedsbureauet Interfaks-Ukrajina har SPUs leder Oleksandr Moroz udtalt, at han ikke har sat sin underskrift på dette lovforslag. Samtidig ville han ikke udelukke, at dette lovforslag tidligere er blevet præsenteret som "Medvedtjuk-Moroz-Symonenko" lovforslaget. (formanden for præsidentens administration Viktor Medvedtjuk, lederen af KPU Petro Symonenko og lederen af SPU Oleksandr Moroz).
    Ifølge Moroz er han ikke bekendt med teksten til det dokument, som er blevet registreret i parlamentet; men ville ikke udelukke, at det nye lovforslag ville opnå støtte hos en del af Kommunistpartiets fraktion.
    Som oplyst sagde Verkhovna Radas formand, Volodymyr Lytvyn, den 3. september, at lederne af parlamentets fraktioner og grupper havde truffet en beslutning om at sende det lovforslag til forfatningsændringer, som de deputerede og præsidentens administration havde udarbejdet i fællesskab, til forfatningsdomstolen. Ifølge ham har 172 folkedeputerede allerede skrevet under til fordel for dette lovforslag.
    Samtidig fremhævede Lytvyn, at en række af fraktionslederne havde foreslået at sende dette lovforslag til forfatningsdomstolen på næste tirsdag (9 september), idet de begrundede det med, at ikke alle deputerede havde nået at skrive under på lovforslaget.
    Lige nu befinder der sig i forfatningsdomstolen et lovforslag om en politisk reform, som er udarbejdet af et af parlamentets kommissioner.
    De lovforslag til forfatningsændringer, som er blevet udarbejdet af deputerede og præsidentens administration og som opererer med, at præsidenten skal vælges af parlamentet, skal efter planen ligeledes indbringes for forfatningsdomstolen indenfor den nærmeste fremtid. Interfaks-Ukrajina. UP.

08.09.03. Parlamentets næstformand: ratificering af SNG-fællesmarked problematisk

Det ukrainske parlaments næstformand, Oleksandr Zintjenko, anser Verkhovna Radas ratificering af aftalen om oprettelsen af et fællesmarked mellem Rusland, Ukraine, Kazakhstan og Hviderusland (EEP, red.) som problematisk. Næstformanden anser en række af aftaleudkastets bestemmelser for at være uantagelige.

Efter hans opfattelse går dokumentets koncept langt ud over rammerne for etableringen af en frihandelszone i det postsovjetiske rum, citerer parlamentets informationsafdeling Zintjenko.
    I sin foreliggende form strider dokumentet mod mange bærende love, og først og fremmest gælder det uddelegeringen af en del af de regulerende beføjelser til et overnationalt organ, mener næstformanden.
    Desuden er der en reel fare for, at Ukraine bliver trukket med i den proces, der munder ud i oprettelsen af en Toldunion, hvilket sætter et spørgsmålstegn ved Ukraines integrationsbestræbelser i forhold til Europa og etablerer uoverstigelige barrierer på vejen til WTO.
    Det kan få en negativ betydning for statens autoritet, og det vil udgøre en alvorlig trussel mod statens økonomiske interesser, mener Zintjenko. Interfaks-Ukrajina. UP.

08.09.03. Kutjmas økonomiske rådgiver advarer mod faren ved EEP

Ukraines præsidents rådgiver, direktør for Det nationale institut for strategiske studier, Anatolij Haltjynskyj, er overbevist om, at etableringen af en frihandelszone er det øverste loft for de integrationsprocesser i det postsovjetiske rum, hvor Ukraines deltagelse er mulig.

"Hvis vi overtræder denne grænse, vil vi reelt være havnet i en situation, som grundliggende vil ændre det geopolitiske paradigme, som vores stat har udformet i de senere år, og dens strategiske kurs hen imod en dyb europæisk og euroatlantisk integration", - skriver Haltjynskyj i det seneste nummer af ugebladet "Dzerkalo tyzhnja".
    Statsoverhovedets rådgiver fremhæver, at "selve livet reelt har stillet os overfor en integration på forskellige niveauer for mange grupper af lande indenfor SNG".
    Ifølge Haltjynskyj er eksistensen af EurAsØS, GUUAM og andre sammenslutninger et normalt fænomen. Ideen om et Økonomisk enhedsrum er også leveberettiget indenfor denne kontekst.
    "Ukraines holdning i det spørgsmål er velkendt for alle: vi går ind for en "blød" (svækket) udgave af EEP - en frihandelszone på WTOs principper".
    "Til forskel for en toldunion kræver en frihandelszone ikke etableringen af et fælles overnationalt reguleringsorgan, forudsætter ikke en harmonisering af tariffer i forhold til tredjelande og forudsætter ikke en harmonisering af gældende lovgivning og økonomisk politik, for slet ikke at tale om brugen i perspektivet af en fælles valuta, som man fra russisk side insisterer på".
    Med Haltjynskyjs ord drejer det sig i sidstnævnte tilfælde om realiseringen af et rent russisk projekt - en udvidet "genetablering" af EurAsØS, som Ukraine altid har næret en temmelig begrundet frygt for.
    En frihandelszone er det maksimale integrationsniveau med andre lande, hvorunder Ukraine vil kunne bevare udsigten til at gøre krav på et medlemskab i EU i henhold til EU-traktatens § 49. Der er tale om en urokkelig norm i Eurounionen, og afvigelser herfra er udelukkede, understreger Haltjynskyj.
    "I den forbindelse bør Ukraines regionalpolitiske strategi og logikken i vores økonomiske relationer med SNG-landene, herunder med Rusland, betragtes som processer, der er fuldstændig underlagt Ukraines europæiske integrationskurs", - konkluderer han. Interfaks-Ukrajina. UP.

08.09.03. Ukrainsk soldat dræber iraker

En ukrainsk soldat har skudt en iraker, som nægtede at standse op ved en kontrolpost. En anden iraker blev såret.

Talsmand for den polske hær Andrzej Wiatrowski oplyste, at "hændelsen fandt sted ved en af kontrolposterne, da føreren af en minibus, som skulle igennem en rutinekontrol undlod at standse på trods af gentagne krav om at gøre det".
    "Tværtimod, - sagde den polske talsmand, - øgede føreren af bilen farten og styrede åbenlyst sin bil hen imod den ukrainske soldat. Soldatens liv kom i fare. Han skød ind i minibussen. Chaufføren blev dræbt, mens passageren blev såret".
    Den sårede iraker blev sendt til det amerikanske militærhospital. En efterforskning af hændelsen er indledt.
    Det oplyses, at der var tale om den første af den slags tilfælde med ukrainske fredsbevarende styrker involveret. BBC's ukrainske tjeneste. UP.

08.09.03. Kutjma: præsidentvalget i Ukraine finder sted i efteråret 2004

Ukraines præsident Leonid Kutjma har gentaget, at valget af det ukrainske statsoverhoved vil finde sted i efteråret 2004.
    "Det fremgår tydeligt af forfatningen, at valget (af Ukraines præsident) vil finde sted til næste år", - understregede Kutjma til journalister mandag i Sjolkino, hvor han er på arbejdsbesøg.

Statsoverhovedet fremhævede desuden, at gennemførelsen af præsidentvalget i oktober 2004 også er indeholdt i det kompromis-lovforslag om en forfatningsreform, som er blevet udarbejdet med deltagelse af præsidentens administration, og som er blevet forelagt parlamentet. Kutjma understregede igen, at det vigtigste i forfatningsreformen for ham er udformningen af et ansvarligt styre, "så vi får en parlamentarisk koalition, som skal danne regering". Interfaks-Ukrajina. UP.

08.09.03. Den 21. oktober ventes olierørledningen Odesa-Brody at blive taget i brug

Den 21. oktober kan blive dagen, hvor den første kommercielle transit af let olie i retningen Odesa-Brody, bliver en realitet. Det oplyste den ukrainske brændsels-og energiminister, Serhij Jermilov, under det økonomiske forum i den polske by Krynyca til UP.

Han påpegede, at man i løbet af forumet havde aftalt, at "det vil blive gennemført ved hjælp af Polen og EU-kommissionen samt ved vores hjælp".
    Jermilov oplyste desuden, at hvis man i den nærmeste fremtid får underskrevet kontrakter på europæiske olieraffinaderier på køb af 9 millioner tons olie, så vil man kunne "pumpe olie" ad olierørledningen "Odesa-Brody" "allerede fra i morgen". 
    "Alle muligheder er tilstede", - sagde ministeren. "I dag har vi kontrakter på transit af let olie i den lige retning, en kontrakt på transit af 9 mill. tons. Så det er den ressource, som er blevet foreslået sendt igennem", - forklarede ministeren.
    Han føjede til, at man indtil videre har aftaler med europæiske olieraffinaderier om køb af 4-5 millioner tons transporteret olie.
    "Hvis vi lægger den fulde vifte af kontrakter på køb af 9 millioner tons med olieraffinaderierne i Europa til grund, så kan man sige, at det økonomiske spørgsmål er løst", - sagde han og tilføjede, at "den økonomiske fordel er åbenlys for såvel Rusland som Europa".
    Jermilov fremhævede desuden, at "eftersom den politiske spænding er "meget stor" omkring projektet "Odesa-Brody" såvel fra Eurounionens som fra Ruslands side, så "vil der ikke kunne være tale om" en "politisk beslutning" om udnyttelsen af olieledningen.
    I en kommentar til spørgsmålet om en reversudnyttelse af olieledningen, oplyste Jermilov, at "vi har et forslag fra TNK (russisk olieselskab, red.) om påfyldning af olie, og i dag taler TNK ikke længere om, at man vil stå for transitten af denne olie, men blot om, at man gerne vil påfylde olien".

"Derfor har vi aftalt, herunder med TNK. at vi vil afholde en tender, hvor vi vil udvælge en konsulent på verdensplan ved en uafhængig tender, vil udføre et feasibility study og finde ud af: er det fordelagtigt at sende olien i den sydgående retning eller ikke", - sagde ministeren. UP.

09.09.03. Efter det seneste reformforslag skal parlamentet vælge præsidenten fra 2006 

Ukraines præsident, Leonid Kutjma, håber på, at de politiske partier i parlamentet vil kunne træffe en beslutning, som sikrer virkeliggørelsen af en forfatningsreform i landet. Det sagde Kutjma mandag på et pressemøde i Sjolkino.

I dag er det ifølge ham et spørgsmål om "enten eller": enten gennemfører vi den (reformen) uden at snakke over os og sikrer en stabil og fortsat udvikling i landet", eller også "vil der igen være nævekampe, og måske det der er værre, hvis det ikke sker".
    "Jeg håber, at de politiske partier i parlamentet vil have nok visdom til at finde en løsning, som sikrer virkeliggørelsen af reformen", - understregede Kutjma.
    Han fremhævede, at en række politiske partier i dag går ind for en styrkelse af præsidentens beføjelser, hvor de i 2000 insisterede på at Ukraine skulle omdannes til en parlamentarisk-præsidentiel republik. I begge tilfælde henviser de til andre landes erfaringer.
    "Jeg mener, at vi har brug for at lade vores fornuft herske. Jeg tror, at ukrainerne har nok af den - og leve efter vores fornuft. Så skal alt sammen nok blive godt hos os", - sagde præsidenten.
    Kutjma understregede igen, at det vigtigste i forfatningsreformen for ham er udformningen af et ansvarligt styre, "at der er en parlamentskoalition, som danner regering".
    Samtidig med det mener han, at præsidenten i tilfælde af virkeliggørelsen af forfatningsreformen vil beholde "den vigtigste løftestang i forhold til parlamentet - retten til at opløse" Verkhovna Rada.
    Statsoverhovedet fremhævede, at i henhold til det seneste lovforslag til forfatningsændringer bevarer præsidenten retten til at udpege lederne af magtministerierne, øve indflydelse på sikringen af den nationale sikkerhed gennem Ukraines råd for national sikkerhed og forsvar samt stå for landets udenrigspolitik.
    "Polens præsident har færre beføjelser end dem, som er nedfældet i vores forfatningsændringer", - sagde Kutjma.
    Som tidligere oplyst foreslås det i det nye lovforslag til en forfatningsreform, at Ukraine i 2006 går over til, at valget af præsidenten skal foretages af Verkhovna Rada (med mindst 2/3 af stemmerne). Samtidig foreslås det, at parlamentet skal vælges ved forholdstalsvalg. UP. Interfaks-Ukrajina.09.09.03. Kutjma-loyalt parti støtter SNG-fællesmarked

Det politiske parti "Arbejdets Ukraine" støtter de fire staters - Belarus, Kazakhstan, Rusland og Ukraine - planer om at etablere et økonomisk enhedsrum (EEP), hedder det en udtalelse fra partiet, som blev udsendt i går.

"Arbejdets Ukraine" anser EEP for at være en struktur, som er fordelagtig for Ukraine og som modsvarer landets nationale interesser, medvirker til udviklingen af nationaløkonomien og fremskynder virkeliggørelsen af eurointegrationsprocesserne.
    Partiet forfægter konsekvent nødvendigheden af en synkronisering og koordinering af Ukraines strategiske kurs mod en indtræden i det forenede Europas økonomiske og politiske strukturer med partnerne indenfor EEP, idet man forstår, at ingen stærk sammenslutning af de europæiske stater vil være mulig uden Ukraines og Ruslands deltagelse, som traditionelt udgør de uadskillelige elementer i det europæiske kontinents økonomi og sikkerhed", - erklærer partiet.
    "Arbejdets Ukraine" går imod "en forenklet opfattelse af Ukraines historiske valg "Øst eller Vest", som visse politiske partier bruger i valgkampen", - hedder det i dokumentet. UP. Interfaks-Ukrajina.

10.09.03. Omeltjenko offentliggør navne på Gongadzes mulige bortførere

Folkedeputeret og formand for den særlige ad hoc efterforskningskommission Hryhorij Omeltjenko har offentliggjort efternavnene på de personer, der  i de breve, som tilhørte den afdøde politimands Igor Gontjarov og som blev offentliggjort efter hans død, figurerer som journalist Georgij Gongadzes bortførere.

Efter tirsdagens møde i det udvalg, som han er formand for, citerede Omeltjenko overfor journalister brudstykker fra Gontjarovs breve uden at springe over efternavne, som ikke tidligere har været offentliggjort i massemedierne i forbindelse med det manglende bevis på autenticiteten i den tidligere politimands optegnelser.
    "Khomula (den tidligere leder af Kyivs afdeling af bagmandspolitiet (UBOZ) Serhij Khomula, som blev afskediget i februar 2003 pga. samarbejdsvanskeligheder) krævede, at jeg ikke skulle offentliggøre vidneudsagn vedrørende de ansatte i UBOZ, der sammen med Nesterov og en anden forbryder, der ligesom Nesterov var med i "Kisel"s gruppering, i september 2003 havde
bortført Georgij Gongadze på Lesja Ukrajinka Boulevarden i Kyiv.
    Efternavnene på disse personer, såvel som medarbejderne ved kriminalpolitiet, som forinden havde overvåget Gongadzes opholdssted, har jeg videregivet til en medarbejder ved SBU (Omeltjenko kom ikke med denne SBU-medarbejders navn, eftersom han er under bevogtning og parlamentsmedlemmet frygter for hans sikkerhed) og delvist til journalist Jeltsov (journalisten Oleg Jeltsov, der kendte Gontjarov og offentliggjorde hans breve til moderen)..., og [jeg har også fortalt] om UBOZ-medarbejdernes meddelagtighed i andre mord og
bortførelser, som blev udført af personer, der indgik i Svetlov-Nesterov gruppen.
    Disse forbrydelser er blevet begået efter ordre fra den daværende minister Kravtjenko (lederen af indenrigsministeriet Jurij Kravtjenko) og siden hen minister Smirnov (indenrigsminister Jurij Smirnov). De øverste embedsmænd i vores stat og vores præsident er indblandet i disse
bortførelser.
    ...Jeg ligger inde med materialer, som jeg har indsamlet sammen med SBU-medarbejderen - båndoptagelser med Nesterovs bekendelser samt andre materialer.
    Jeg foreslog Khomula at slippe dem løs på det sted, som jeg ville angive, og gøre det officielt og i journalisters og SBU-medarbejderes nærvær" , - citerede Omeltjenko brudstykker fra brevene.
    Udvalgsformanden læste op af endnu et uddrag, som handler om, at Gontjarov havde "overdraget Je.K.M" materialerne om, hvem der umiddelbart stod for bortførelsen af Gongadze. "Personligt vil jeg afkode disse initialer som Jevhen Kyrylovytj Martjuk", - sagde den folkedeputerede.
    Desuden oplyste han, at udvalget på det kommende møde ville behandle spørgsmålet om, hvem disse initialer tilhører. Såfremt udvalget træffer beslutning herom, vil Martjuk blive indkaldt til udvalgets møde.
    Samtidig medgiver Omeltjenko, at Gontjarov godt kunne have ment en anden person.
    Parlamentsmedlemmet forklarede sin beslutning om at offentliggøre uddrag af den tidligere politimands breve samt efternavnene med, at de ekspertkonklusioner, som bekræftede, at det var Gontjarov, der havde skrevet brevene, allerede forelå. Han fremhævede, at han ikke tidligere havde gjort det, fordi han havde forpligtet sig overfor Institut for Masseinformation, som offentliggjorde "Gontjarovs breve", om ikke at gøre det, før en udtalelse om optegnelsernes autenticitet forelå.
    Omeltjenko sagde til journalisterne, at udvalget havde slået fast og besluttet, at "bagmændene bag den bortførelse af Georgij Gongadze, som fik de alvorligste følger, er fire topembedsmænd - Ukraines præsident Leonid Kutjma, den tidligere leder af præsidentens administration og nuværende parlamentsformand Volodymyr Lytvyn, den tidligere indenrigsminister (og nuværende leder af Skattevæsnet) Jurij Kravtjenko og den tidligere leder af SBU (nu folkedeputeret) Leonid Derkatj".
    "Udvalget vedtog, at rigsadvokaturen skal rejse tiltale efter straffeloven imod disse fire personer for en overtrædelse af straffelovens § 27, som definerer typer af meddelagtighed i forbrydelser, og § 146 stk. 3 - bortførelse af er person med efterfølgende alvorlige følger", - sagde Omeltjenko.
    Han understregede desuden, at borgere, organisationer og institutioner i henhold til retsplejeloven også har lov til at indsamle beviser i en straffesag.
    Udvalget vil sende de indsamlede beviser til rigsadvokaturen. UP. Interfaks-Ukrajina.

10.09.03. "Vores Ukraine" vil blokere regeringens arbejde pga. SNG-fællesmarked

Deputerede fra fraktionen "Vores Ukraine" kan blokere regeringens møde den 10. september, når der skal tages stilling til spørgsmålet om etableringen af Et økonomisk enhedsrum (EEP) mellem Ukraine, Rusland, Belarus og Kazakhstan.

Som det fremgår af Det ukrainske Folkepartis rundskrivelse (UNP indgår i "Vores Ukraine") vil medlem af "Vores Ukraine", folkedeputeret Vjatjeslav Kyrylenko "ikke udelukke, at de folkedeputerede vil blokere regeringsmødet".
    Kyrylenko oplyste, at "UNP's deputeretgruppe har truffet en beslutning om at tage del i regeringsmødet den 10. september, hvor man planlægger at godkende konceptet og aftalen om oprettelsen af EEP".
    Den folkedeputerede er overbevist om, at "virkeliggørelsen af disse dokumenter vil føre til tab af Ukraines suverænitet og betydelige økonomiske omkostninger".
    "I betragtning af, at hverken regeringen eller præsidenten, som skal underskrive dette dokument den 18. september, har reageret på adskillige protester fra eksperter og offentligheden, har vi ikke andre muligheder som deputerede i Verkhovna Rada end at møde op til regeringsmødet og forsvare den ukrainske forfatning", - sagde Kyrylenko.
    Inden regeringens drøftelse af EEP-spørgsmålet i går, holdt Verkhovna Radas udvalg for europæisk integration et møde. De deputerede besluttede at rette henvendelse til Ukraines præsident med forslag om ikke at underskrive aftalen om oprettelsen af EEP.
    "En underskrivelse af og en ikrafttræden af Aftalen om oprettelsen af et økonomisk enhedsrum mellem Belarus, Kazakhstan, Den russiske Føderation og Ukraine vil skade landets omdømme i det internationale samfund og umuliggøre vor stats kurs hen imod den europæiske integration", - hedder det i udvalgets resolution.
    Minister for økonomi og europæisk integration Valerij Khoroshkovskyj samt 1. vice-udenrigsminister med ansvar for europæisk integration Tjalyj deltog i udvalgsmødet. UP.

10.09.03. Gaga over Gogol

Johnson's Russia List, #7284
11 August 2003
davidjohnson@erols.com
A CDI Project, www.cdi.org
The Chronicle Review

(The Chronicle of Higher Education)
August 8, 2003
CRITIC AT LARGE

By CARLIN ROMANO
St. Petersburg, Russia

Carlin Romano, critic at large of The Chronicle and literary critic of The Philadelphia Inquirer, is currently a Fulbright professor of philosophy at St. Petersburg State University, in Russia.

In this hyperliterary city, where Dostoevsky tours steer visitors to the supposed site of Raskolnikov's savage crime, where the Nabokov Museum draws modernists to the émigré great's childhood home, and the Anna Akhmatova Museum enshrines Russia's luminous tragic poet of the 20th century, the most popular writer's statue honors none of those giants.

It is, rather, of Nikolai Vasilievich Gogol (1809-52), champion of the "little guy" Russian, treasured author of the comic-realist masterpiece Dead Souls (1842), playwright/genius who concocted The Inspector General (the mistaken-identity farce deemed by Nabokov to be "the greatest play ever written in Russian"), short-story master whose fanciful tales "The Overcoat" and "The Nose" remain perhaps the most beloved imaginative leaps in Russian literature.

On the monumental Malaya Konyushennaya, a grand walkway in the heart of tourist Petersburg, the Ukrainian-born humorist and father of Russia's religiously charged realism, according to an unimpeachable source - "We all came from Gogol's overcoat," Dostoevsky wrote - bestrides the scene, his head cast to the side as if deep in thought.

Lately, some locals (local patrons, in fact, commissioned the 1997 statue, distinguishing it from many state-sponsored icons hereabouts) joke that he's pondering who stole another Petersburg monument - a giant stone nose, affixed to a city building, meant to honor his immortal short story, in which a proboscis-protagonist breaks free from its humble owner to go its own way. (The police recently found the missing artwork in a flat.) Could that be devilish appreciation playing about the statue's lips, appropriate to an author born on April 1?

Gogol's prominence in Russian literature and hearts - he's on the A team of 19th-century Russian immortals to both ordinary readers and scholars here, shoulder to shoulder with Pushkin, Dostoevsky, Tolstoy, and Chekhov - provokes a question: Why isn't he as fixed in the minds of readers of Russian work in English?

The main reason might be extracted from two just-republished Gogol works: Taras Bulba, the Modern Library's new translation, by Peter Constantine, of Gogol's 1842 historical romance about a Cossack revolt against the Poles (faded images of Yul Brynner may start galloping in your mind), and The Squabble, Hesperus Press's new translation, by Hugh Alpin, of Gogol's sardonic novella about a legal dispute (packaged with two short stories, "Olde-Worlde Landowners" and "The Carriage"). In a word, he's just too slozhnyj (complicated) or, at least, trudna (difficult). Almost uniquely among 19th-century Russian writers, Gogol defies pigeonholing by simultaneously occupying three major pigeonholes usually kept at a safe distance: social realist, mold-breaking fantasist, preachy evangelist. It's as if Zola, Verne, and George Bernanos occupied the same body.

To Irish novelist Patrick McCabe, in his introduction to The Squabble, which mocks a madcap Ukrainian legal battle between Ivan Ivanovich and Ivan Nikiforovich with caustic tone and plot orchestration à la Bleak House, it is a "fantastic, self-parodic, mock-heroic folk tale," operating as if "on drugs in outer space." Its creator is "a certain long-nosed author who thought nothing of that olfactory organ turning up inside bread rolls before driving off in carriages to set up house on the moon." McCabe's Gogol stands in a direct line to Hollywood B-movie maverick Roger Corman, The Twilight Zone, and The Outer Limits.

That Gogol grows out of many sources, including Nabokov in his critical study of the writer, Nikolai Gogol (New Directions, 1944). While Nabokov conceded the early "social protest" interpretation of "The Overcoat," he argued that the story became "much more than that. The gaps and black holes in the texture of Gogol's style imply flaws in the texture of life itself," revealing "mild lunatics" driven by "an absurdly logical force." So Orlando Figes, in his recent cultural history of Russia, Natasha's Dance (Metropolitan Books, 2002), insists that Gogol's "grotesque and fantastic figures are not intended to be realistic." Hugh Alpin similarly sees Gogol as linked to both Franz Kafka and Monty Python.

But to Robert Kaplan, the Atlantic Monthly correspondent best known for Balkan Ghosts and his politically tinged travel writings, the Gogol introduced in the new edition of Taras Bulba infuses that novel's Ukrainian struggle for independence with "an unredemptive, darkly evil violence" that recalls Homer in The Iliad (a comparison remarked by every Gogol critic since the author's contemporary radical Russian literary critic Belinsky). Taras Bulba, credited by many Gogol scholars with helping launch the notion of a distinctive "Russian soul," helps us, writes Kaplan, to "understand the emotional wellsprings of the threat we face today in places like the Middle East, Central Asia, and the Balkans."

No "dreamy idealist," Kaplan's Gogol chronicles "a savage age." Taras Bulba "mirrors the conflicts, the confusions, and the nuances of our own era." Gogol's lesson, according to Kaplan, is that "rational argument alone will never fully overcome those who simply and passionately believe." A realist Gogol, in short, but a more pessimistic writer than that identified by Soviet socialist realists, who discerned a progressive realist forging his works "as weapons to be used against the prevailing social order." The best short explanation of this bifurcation in Gogol's reputation comes in Susanne Fusso's taut introduction to Yale University Press's 1996 reissue of Dead Souls, the celebrated story of Pavel Chichikov, who tries to buy "dead souls" from landowners as part of a financial scam. (Czarist officialdom deemed serfs "souls" for the purpose of tax assessment, and those who died between censuses remained countable chattel property.) Fusso, a professor of Russian at Wesleyan University, reiterates, like Nabokov, that the reflex of reading Gogol as social commentator rather than imaginative metaphysical explorer began in his lifetime. Belinsky applauded Dead Souls because it "mercilessly rips the covers from reality." Herzen judged it a "series of pathological sketches taken from nature."

That 19th-century reading of Gogol as "ruthlessly realistic," Fusso points out, became the "orthodox Soviet reading" in order to make Gogol an honorary Marxist-Leninist. The red coating may partly account for Gogol's diminished international stature. But as Fusso details, pre-Bolshevik 20th-century Russian readers and critics had already discovered a new Gogol, a Dead Souls better understood as "a brilliant phantasmagoria," a "world whose existence is purely linguistic, purely artistic." After all, Fusso reports, Gogol wrote Dead Souls mostly in Rome during his six years there, "where Russia appeared to him as part dream, part memory, part mirage."

Thus for Vasily Rozanov, the turn-of-the-century Russian critic dubbed by some contemporaries the "Russian Nietzsche," Gogol emerged, in Fusso's rendition, "not as a civic-minded writer seeking to improve Russia but as a creator of monsters that corrupted the souls of Russian readers." Similarly, Andrei Bely, the influential Russian symbolist, saw Dead Souls as an anticipation of what would later be called surrealism. All of this, of course, barely touches Gogol the religious philosopher. V.V. Zenkovsky, a leading historian of Russian philosophy, noted that "Gogol called for a reconstruction of all culture in the spirit of Orthodoxy." And to Figes, Dead Souls stands indisputably as "a work of religious instruction."

"To be great is to be misunderstood," lamented Emerson. To which one might add (in matters of literary reputation), "To be overly complicated is to risk being sent to the minors." Naturalism, fantasy, and religiosity interweave in much of Gogol's work. Fusso credits Dead Souls with what literary theorist Mikhail Bakhtin dubbed "potential," the property of changing its meaning in variant readings over many generations. She aptly quotes Bely's judgment: "Gogol, being a laboratory for linguistic experiments, cannot be closed by a canon."

But can a laboratory compete internationally with writers of such astounding accessibility as Chekhov? Fusso rightly directs attention to the "ineffable, immortal funniness" of Dead Souls, and that's plainly a start. A week of evenings with Gogol shows him to be everything other writers claim, as his deadpan genius adjusts to high military drama or bureaucratic insanity.

A famous story about Gogol's funeral records a passer-by remarking, "Who is this man who has so many relatives at his funeral?" A mourner supposedly replied: "It is Nikolai Gogol, and all Russians were his relatives." Perhaps these new editions will tempt Americans into the family.

11.09.03. Forslag om SNG-fællesmarked sendt til efterbehandling i regeringen

Ukraines regering har besluttet at efterbehandle udkastet til en aftale om etableringen af et økonomisk enhedsrum mellem Ukraine, Rusland, Kazakhstan og Belarus.

"Der er truffet beslutning om at efterbehandle forslaget under hensynstagen til de bemærkninger, der er kommet fra økonomiministeriets, udenrigsministeriets og justitsministeriets side for herefter på ny at fremlægge forslaget på det regeringsmøde, som finder sted om en uge", sagde økonomiminister Valerij Khoroshkovskyj på en briefing efter drøftelsen i regeringen.
    Som justitsminister Oleksandr Lavrynovytj bemærkede, så "er vi desværre havnet i en situation, hvor mange af de bestemmelser, der ligger i forslaget om oprettelsen af EEP, ikke stemmer overens med Ukraines lovgivning og forfatning".
    Lavrynovytj påpegede, at justitsministeriet er ved at udarbejde materialer med henblik på en gennemgang af uoverensstemmelserne paragraf for paragraf.
    Ifølge Valerij Khoroshkovskyj "er der mange bemærkninger til forslaget". Han oplyste, at dokumentet ikke stemmer overens med "forfatningen, Ukraines internationale aftaler og Ukraines strategi hen imod det europæiske valg".
    Økonomiministeren tilføjede desuden, at beslutningen om at sende udkastet til bearbejdning blev vedtaget enstemmigt.
    Koordinator for parlamentsflertallet Stepan Havrysh oplyste i går, at regeringens information omkring EEP vil blive fremlagt i parlamentet i næste uge.
    Han sagde, at udskydelsen af datoen for behandlingen af dette spørgsmål har tekniske tekniske årsager.
    Havrysh forklarede, at 1. vice-premierminister og finansminister Mykola Azarov, som står i spidsen for den gruppe, som forbereder EEP-dokumenterne, i øjeblikket befinder sig i Mexico, hvor han deltager i WTOs konference. Derfor vil regeringens information muligvis blive fremlagt i parlamentet tirsdag eller onsdag. UP. Interfaks-Ukrajina.

10.09.03. Oleksandr Zintjenko ekskluderet fra SDPU (o)

Partiet SDPU (o)s politbureau har besluttet at ekskludere parlamentets næstformand Oleksandr Zintjenko fra partiet, idet man begrunder det med, at han ikke bakker op om socialdemokraternes politiske linje. Således var Zintjenko blandt andet det eneste medlem af de forenede socialdemokraters fraktion, som ikke støttede fremlæggelsen af lovforslaget om en politisk reform i Verkhovna Rada, hedder det i SDPU (o)s politbureaus erklæring. 

Ukrainsk Tv-1's nyhedsudsendelse oplyste endvidere, at SDPU (o)s politiske råd har erklæret sin støtte til underskrivelsen af aftalen om etableringen af et økonomisk enhedsrum mellem Ukraine, Rusland, Belarus og Kazakhstan. Podrobnosti. UP.

10.09.03. "Vores Ukraine" vil protestere mod SNG-topmødet i Jalta

Deputerede fra "Vores Ukraine" vil ikke udelukke, at de vil drage til SNG-topmødet på Jalta for at protestere mod underskrivelsen af aftalen om etableringen af EEP.

Det oplyste medlem af fraktionen "Vores Ukraine", Vjatjeslav Kyrylenko. Kyrylrenko fortalte, at en gruppe deputerede onsdag deltog i et udvidet regeringsmøde, hvor man behandlede spørgsmålet om Ukraines indtræden i EEP.
    "Efter en hård diskussion vedtog regeringen at indlede forberedelsen af en række alternative eller supplerende dokumenter. For os betyder det, at regeringen erkender, at de dokumenter om etableringen af EEP, som Azarov har paraferet, er i strid med forfatningen, en række gældende love samt den mængde af juridiske dokumenter, som udstikker retningslinjerne for Ukraine eurointegrationsbestræbelser", - citerer "Vores Ukraine"s pressetjeneste Kyrylenko. 

Han understregede, at det onsdag var lykkedes "Vores Ukraine" at forsvare forfatningen.
    "Men kampen fortsætter, fordi ingen endnu har aflyst Kutjmas underskrivelse den 18. september i Jalta. Vi vil bestemt møde op på de kommende regeringsmøder og vil ikke gå af vejen for at tage til Jalta den 18-19. september, hvor vi vil gå imod det forfatningsstridige kup", - fremhævede Kyrylenko.

12.09.03. SDPU (o) ser ingen modsætning mellem EEP og EU

Partiet SDPU (o) støtter ideen om oprettelsen af et Økonomisk enhedsrum (EEP) mellem Ukraine, Rusland, Belarus og Kazakhstan.

Beslutningen herom blev truffet på en møde i partiets Politbureau den 10. september. SDPU (o) mener desuden, at etableringen af EEP ikke bør være i modstrid med Ukraines forfatning, og har til formål at løse problemet omkring et gensidigt fordelagtigt samarbejde med deltagerlandene.
    "Samtidig med det er Ukraines indtræden i EEP på ingen måde i modstrid med Ukraines strategiske kurs mod en integration i Det europæiske Samvirke", - oplyser partiets pressetjeneste.
    "Tværtimod vil vores bevægelse hen imod de europæiske strukturer være succesfuldt, hvis vi fastholder et højt økonomisk væksttempo, hvilket det økonomiske samarbejde indenfor rammerne af EEP vil medvirke til", - mener socialdemokraterne, som tilføjer, at deltagelsen i projektet "ikke truer Ukraines suverænitet". UP.

12.09.03. Rusland, USA og præsidentens stab har den største indflydelse på Ukraines politik

Præsidentens administration spiller en afgørende rolle i fastlæggelsen af Ukraines udenrigspolitik. Desuden har de finans-industrielle grupper, udenrigsministeriet samt præsidentens nærmeste omgivelser - den såkaldte familie - en indflydelse på udenrigspolitikken.

Det er resultatet af en rundspørge blandt eksperter indenfor international politik samt Ukraines udenrigspolitik og sikkerhed, foretaget af Ukraines Center for fred, produktionsomlægning og udenrigspolitik og offentliggjort i går af avisen "Lvivska hazeta".
    I henhold til undersøgelsen mener 73,6% af de adspurgte, at Kutjmas stab har den største indflydelse på landets internationale politik. På andenpladsen kommer de finans-industrielle grupper 60,5%, herefter kommer udenrigsministeriet med 44,7%, "familien" med 39,4%, Det nationale sikkerheds-og forsvarsråd (23,6%), Verkhovna Rada (18,4%), regeringens ledelse (13,1%), de regionale ledere (5,2%) samt uafhængige politikere, eksperter og journalister (2,6%).
    Eksperterne blev også bedt om at vælge indtil tre svar på spørgsmålet om "Hvilke af Ukraines udenlandske partnere har den største indflydelse på beslutningsprocessen i Ukraine?".   

Ifølge eksperterne har Rusland med 89,4% den største indflydelse på den ukrainske stat, på anden pladsen kommer USA med 73,6%, Den europæiske Union (36,8%), Den internationale Valutafond (31,5%), NATO (28,9%), de transnationale selskaberї (23,6%), FN (2,6%) samt OSCE (2,6%).
    Personerne bag undersøgelsen - Oleksandr Sushko og Natalia Parkhomenko - fremhæver, at FATF, som eksperterne nævnte i marts, ikke er blevet nævnt i et eneste spørgeskema i juni. Europarådet, som i marts fik 6,4% af stemmerne, er i juni-rundspørgen slet ikke blevet anset for at have indflydelse, selvom netop denne institutions jurister forsøgte at analysere udkastet til den ukrainske forfatningsreform.
    Deltagere i ekspertundersøgelsen var ansatte i regeringsorganer, medarbejdere ved statslige analytiske strukturer, militære ledere, NGO-eksperter samt førende journalister, der specialiserer sig i internationale spørgsmål og repræsenterer indflydelsesrige massemedier. Ifølge forfatterne til undersøgelsen er disse grupper af personer involveret i analysen, planlægningen og ekspertvurderingen af Ukraines udenrigspolitik og sikkerhedspolitik.

 

12.09.03. Parti truer ministre med afskedigelse

Det politiske parti "Arbejdets Ukraine" bemyndiger sine repræsentanter i regeringen til at rette sig efter partiets holdning om støtten til etableringen af det økonomiske enhedsrum, når regeringen skal træffe beslutninger vedrørende dette spørgsmål. Det sagde ledere af partiet og nationalbankdirektør, Serhij Tihipko, på et pressemøde i går.

Tihipko oplæste en erklæring, hvori det bl.a. påpeges, at såfremt "Arbejdets Ukraine"s medlemmer af regeringen ikke opfylder denne erklærings bestemmelser, så vil partiet tilbagekalde vice-premierminister Dmytro Tabatjnyk, industriminister Anatolij Mjalytsya samt økonomiminister og minister for europæisk integration Valerij Khoroshkovskyj, som blev udpeget i kraft af partiets kvote i parlamentet.
    I erklæringen fremhæves det, at "Arbejdets Ukraine" støtter de fire staters - Belarus, Kazakhstan, Rusland og Ukraine - præsidenters intention om at etablere et økonomisk enhedsrum som en struktur, der er fordelagtig for Ukraine og som modsvarer landets nationale interesser, medvirker til udviklingen af nationaløkonomien og fremskynder virkeliggørelsen af eurointegrationsprocesserne.
    "Arbejdets Ukraine" går imod "en forenklet opfattelse af Ukraines historiske valg "Øst eller Vest", som visse politiske partier bruger i valgkampen", - hedder det i dokumentet.

Partiet støtter Ukraines integrationsbestræbelser såvel som i forhold til Europa som i forhold til Rusland og SNG. Samtidig går "AU" "kategorisk imod skridt, der vil kunne lukke et af disse spor". "Det er ikke myter og slagord; men et målbevidst arbejde og en økonomisk egoisme i statslig forstand, der vil sikre hver eneste ukrainer en værdigt levestandard", - fremhæves det i erklæringen. 

Premierminister Viktor Janukovytj sagde i torsdags, at regeringen støtter underskrivelsen af EEP-dokumenterne i Jalta, mens behovet for efterbehandlingen af visse dokumenter blot var fremkaldt af nødvendigheden af at fjerne uoverensstemmelserne i forhold til ukrainsk lovgivning.

13.09.03. Kutjma mener, at Ukraines vej til EU ligger via SNG-fællesmarked

Ukraine tildeler bestemmelserne i forslaget om en aftale om oprettelsen af et økonomisk enhedsrum med Rusland, Belarus og Kazakhstan, som gør det muligt for deltagerne i EEP selvstændigt at træffe beslutning om formatet af deres deltagelse i sammenslutningen, en stor betydning.

"Aftaleforslaget om udformningen af EEP indeholder en for os vigtig principiel bestemmelse om muligheden for en integration på mange niveauer og i mange hastigheder. Det gør det muligt for deltagerne i EEP selv at træffe beslutninger om formatet af deres deltagelse heri", - sagde Kutjma i en tale i anledning af Luhansk-regionens 65-års dag.
    Han understregede, at "Ukraine ser på EEP som et instrument etableringen af rammebetingelserne for udviklingen af et regionalt økonomisk samarbejde".
    "Rusland, og jeg understreger, især Rusland, og andre af vores partnere har nogle aftaler med Eurounionen, der ligner Ukraines, og har påtaget sig at afstemme deres lovgivning med den europæiske".
    "Derfor er der i virkeligheden tale om, at fire lande, der deltager i EEP, vil afstemme lovgivningen med den europæiske og samtidig - indbyrdes", - sagde præsidenten.
    I den forbindelse understregede Kutjma, at Rusland i aftalen med EU er gået videre end Ukraine, fordi der i dag hos dem er tale om etableringen af et økonomisk rum (mellem Rusland og EU).
    Med hensyn til fordelene ved at være med i EEP fremhævede Kutjma, at Ukraine kan finde afsætningsmarkeder for sin landbrugsproduktion og for sin fødevare- og industriproduktion. "Vi har fremragende muligheder for et produktionsmæssigt samarbejde med SNG-landene. Beregningerne viser, at et sådant samarbejde ville sikre en betydelig vækst i maskinbyggeriet, metalindustrien m.v.", - sagde Kutjma.
    Han understregede, at oprettelsen af et enhedsrum vil forbedre betingelserne for de ukrainske producenters arbejde på de russiske markeder og andre af landene i rummets markeder, hvilket vil medføre skabelse af nye arbejdspladser samt udvidelsen af produktionen i den nærmeste overskuelige fremtid".
    Kutjma understregede, at det i spørgsmålet om etableringen af et økonomisk enhedsrum drejer sig om "en gensidig fordelagtig aftale, hvilket, i øvrigt, på ingen måde vil stride mod den klart fastlagte kurs mod en eurointegration".
    Præsidenten understregede, at Ukraine til dags dato, endnu ikke er ønsket i Europa som en ligeberettiget partner. "De europæiske markeder vil endnu længe være lukkede for de ukrainske varer, og derfor er en økonomisk orientering udelukkende mod Europa ikke berettiget set udfra en taktisk synsvinkel.
    Eurointegrationen forbliver vores mål i perspektivet, men vi kan ikke ofre vores interesser her og nu til fordel for en lysende fremtid (den har vi allerede én gang prøvet at opbygge)", - understregede præsidenten.
    Han fremhævede desuden, at det videnskabeligt-tekniske samarbejde med Rusland "åbner for Ukraine muligheden for en innovativ udvikling af økonomien og en indtræden i rækken af verdens førende lande".
    Med Kutjmas ord har aftalen om arbejdskraftens fri bevægelighed indenfor rammerne af EEP også en væsentlig betydning.
    Ifølge ham bør disse aftaler sikre de mange lønmodtagere i aftalelandene normale arbejdsforhold og vore landsmænd ligeberettigede vilkår i forhold til borgerne i Rusland, Belarus og Kazakhstan.
    "Samarbejdet med EEP-landene er desuden yderst vigtigt, hvis Ukraine vil være en del af de euroasiatiske transportkorridorer. Og således blive en uadskillelig del af et integreret og stort Europa", - understregede Kutjma.
    Han udtrykte sin forvisning om, at netop samarbejdet med Rusland og landene i Centralasien vil gøre det muligt for Ukraine at blive interessant for Europa. "Og omvendt, har alle vore forsøg på at afgrænse sig i forhold til Rusland kun ført til, at Rusland bevægede sig væk fra Ukraine med triste følger for begge lande og folk", - sagde Kutjma.
    Med hans ord betyder EEP-projektet for Ukraine et samarbejde først og fremmest med ressourcestærke lande, og for det andet, med lande, som Ukraine allerede har haft tætte forbindelser med. UP. Interfaks-Ukrajina. Podrobnosti.

14.09.03. 292 parlamentsmedlemmer bag forfatningsændring

292 folkedeputerede - kommunisterne og næsten alle medlemmer af flertallets fraktioner - har allerede skrevet under på et lovforslag, som bl.a. indeholder følgende reformer af det politiske system:

§90:  Ukraines præsident kan skride til en ekstraordinær opløsning af Verkhovna Rada i følgende tilfælde:

1)      hvis der ikke i Verkhovna Rada indenfor udløbet af en måneds frist er blevet dannet en koalition af fraktioner og grupper af deputerede i henhold til denne forfatnings § 83 (som bl.a. pålægger Verkhovna Rada indenfor en måned efter valget at danne en flertalskoalition, som indstiller sine kandidater til regeringen);

2)      hvis Verkhovna Rada ikke indenfor en frist på tre måneder har valgt Ukraines præsident i henhold til Ukraines forfatnings § 103;

3)      hvis ikke Ukraines ny regering er dannet senest 60 dage, efter at Ukraines hidtidige regering er trådt tilbage;

4)      hvis Verkhovna Radas plenarmøder ikke har kunnet indledes indenfor en periode på tredive dage indenfor samme ordinære session.

En sådan beslutning bliver truffet af Ukraines præsident efter konsultationer med formanden for Ukraines Verkhovna Rada og hans stedfortrædere samt lederne af deputeretfraktioner og deputeretgrupper.

Verkhovna Rada kan ikke opløses ekstraordinært af Ukraines præsident indenfor de sidste seks måneder af Verkhovna Radas og Ukraines præsidents valgperiode, med undtagelse af pkt. 2) i nærværende §.

§ 103: Ukraines præsident vælges af Ukraines Verkhovna Rada.

 Ukraines præsident vælges for fem år ad gangen og betragtes som valgt, hvis mindst 2/3 af Verkhovna Radas folkedeputerede har stemt på ham ved en hemmelig afstemning.

Afsnit XVI.

Afsluttende bestemmelser, som vedrører ændringer i Ukraines forfatning  

  1. Ændringerne i Ukraines forfatning, som indføres ved Ukraines lov af                         ”Om ændringer i Ukraines forfatning”, træder i kraft fire måneder efter dens vedtagelse af Ukraines Verkhovna Rada, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i nærværende afsnit.
  2. Verkhovna Rada består i henhold til forfatningen af 450 folkedeputerede, som skal vælges i 2006 ved et almindeligt, direkte og hemmeligt forholdstalsvalg, hvor Ukraines folkedeputerede vil blive valgt i en samlet landsdækkende valgkreds på politiske partiers og politiske partiers valgblokkes opstillingslister i henhold til lovgivningen.
  3. Den Verkhovna Rada, der er blevet valgt i 2002, har en valgperiode på fire år.
  4. Ukraines præsident skal i henhold til de ved denne lov indførte forfatningsændringer vælges af Ukraines Verkhovna Rada inden udløbet af en måned efter, at den Verkhovna Rada, som bliver valgt i 2006, har indledt sin samling.
  5. Det ordinære valg af Ukraines præsident finder sted i henhold til Ukraines  forfatning, den sidste søndag i oktober 2004.
  6. Den præsident, som bliver valgt i 2004, træder tilbage fra posten samtidig med, at den præsident, som bliver nyvalgt af Verkhovna Rada i 2006, er blevet taget i ed.